Постановление от 24.02.2003 № 193 Некоторые вопросы Координационного совета по реализации Генеральной схемы планирования территории Украины

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19787 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПостановление от 24.02.2003 № 193 Некоторые вопросы Координационного совета по реализации Генеральной схемы планирования территории Украины
Дата принятия24.02.2003
Дата отмены действия 18.08.2011
СтатусНедействующий
Вид документаПостановление
Шифр документа193
РазработчикКабинет Министров Украины
Принявший органКабинет Министров Украины
Дополнительные данные Постановление отменено на основании Постановления КМ № 866 от 03.08.2011


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 24 лютого 2003 р. N 193
                Київ
     Деякі питання Координаційної ради з реалізації
     Генеральної схеми планування території України
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Утворити Координаційну раду з реалізації Генеральної схеми
планування території України у складі, що додається.
   2. Затвердити Положення про Координаційну раду з реалізації
Генеральної схеми планування території України, що додається.
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
   Інд. 21
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 24 лютого 2003 р. N 193
               СКЛАД
         Координаційної ради з реалізації
     Генеральної схеми планування території України
 
   ЧЕРЕП       - Голова Держбуду, голова Координаційної
Валерій Іванович     ради
   ПРИСЯЖНЮК     - заступник Голови Держбуду, заступник
Василь Федорович     голови Координаційної ради
   БІЛОКОНЬ     - директор Українського державного
Юрій Миколайович     науково-дослідного інституту
             проектування міст
   БОРИСОВ      - заступник начальника Державного
Петро Федотович     департаменту пожежної безпеки
   ВІЛЕНЧУК     - начальник управління регіональної
Раїса Григорівна     статистики Держкомстату
   ГАЙДАР      - начальник департаменту розвитку
Микола Васильович    соціальної інфраструктури сільської
             місцевості Мінагрополітики
   ДЕМИДЕНКО     - перший заступник Державного секретаря
Аркадій Федорович    Мінтрансу
   ЕКОНОМОВ     - начальник управління містобудівної
Анатолій Олександрович  політики Держбуду
   ЗОЗУЛЯ      - начальник департаменту цивільного захисту
Сергій Леонідович    МНС
   КОПИЛОВ      - заступник Голови Державної податкової
Вадим Анатолійович    адміністрації
   КРАВЧЕНКО     - Міністр архітектури і будівельної
Володимир Григорович   політики Автономної Республіки Крим
   КУЛІКОВ      - начальник департаменту економіки та
Петро Мусійович     соціального розвитку МОН
   КУЧЕРУК      - голова Державної служби охорони
Микола Максимович    культурної спадщини
   ЛІНЬОВА      - начальник відділу охорони заповідників та
Євніка Анатоліївна    охорони культурної спадщини Мінкультури
   МАТОРІН      - начальник департаменту регулювання
Євген Михайлович     екологічної безпеки Мінекоресурсів
   МУРАХОВСЬКИЙ   - перший заступник Голови Держтелерадіо
Анатолій Леонідович
   ПАРФЕНОВ     - начальник департаменту міжнародних
Василь Семенович     зв'язків та інвестицій Мінфіну
   РАДЧЕНКО     - заступник Голови Держкомзему
Костянтин Григорович
   РОМАНЮК      - заступник Державного секретаря
Сергій Андрійович    Мінекономіки
   РУДИЙ       - заступник Голови Держжитлокомунгоспу
Володимир Петрович
   САМАРЦЕВ     - заступник Голови Держтурадміністрації
Євген Вікторович
   СИТЕНКО      - заступник Головного державного
Михайло Антонович    санітарного лікаря України
   СТАШУК      - заступник Голови Держводгоспу
Василь Андрійович
   ТУЗОВА      - вчений секретар Українського державного
Людмила Іванівна     науково-дослідного інституту проектування
             міст, секретар Координаційної ради
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 24 лютого 2003 р. N 193
              ПОЛОЖЕННЯ
        про Координаційну раду з реалізації
          Генеральної схеми планування
            території України
 
   1. Координаційна рада  з  реалізації  Генеральної  схеми
планування  території України далі - Координаційна рада) є
постійно діючим органом, утвореним для координації діяльності
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради
міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської  міських  держадміністрацій,  пов'язаної  з
проведенням моніторингу реалізації Генеральної схеми планування
території України (далі - Генеральна схема) та виконанням заходів
з її реалізації.
   У своїй діяльності Координаційна рада керується Конституцією
 та законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
   2. Основними завданнями Координаційної ради є:
   здійснення координації роботи міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки
Крим,  обласних,  Київської  та  Севастопольської  міських
держадміністрацій, пов'язаної з проведенням моніторингу реалізації
Генеральної схеми та виконанням заходів  з  її  реалізації,
удосконаленням системи спостережень за зазначеними заходами;
   розгляд пропозицій до проекту Державного бюджету України на
наступний рік стосовно виконання заходів з реалізації Генеральної
схеми, проекту щорічної доповіді Кабінетові Міністрів України про
стан реалізації Генеральної схеми та пропозицій про внесення до
неї необхідних змін, пропозицій щодо вдосконалення законодавчого,
наукового,   інформаційного,   проектного,   організаційного
забезпечення   реалізації   Генеральної   схеми,  проектів
нормативно-правових,  нормативно-методичних  та  містобудівних
документів, передбачених заходами з реалізації Генеральної схеми.
   3. Координаційна рада має право:
   скликати наради, проводити конференції, семінари, інші заходи
з реалізації Генеральної схеми;
   заслуховувати на своїх засіданнях інформацію посадових осіб
центральних  і  місцевих  органів виконавчої влади з питань
проведення моніторингу реалізації Генеральної схеми та звіти про
стан виконання заходів з її реалізації;
   одержувати від центральних і місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування  інформацію  стосовно
виконання заходів з реалізації Генеральної схеми;
   залучати до своєї роботи спеціалістів центральних і місцевих
органів виконавчої влади (за погодженням з їх керівниками), а
також окремих експертів, учених, фахівців (за їх згодою).
   4. Координаційна рада утворюється у складі голови, заступника
голови, членів та секретаря Ради. Роботою Координаційної ради
керує її голова.
   Персональний склад  Координаційної  Ради  затверджується
Кабінетом Міністрів України.
   Голова Координаційної ради, заступник голови,  члени  та
секретар Ради працюють на громадських засадах.
   5. Основною формою роботи Координаційної ради є засідання,
які  проводяться  відповідно  до  щорічного  плану  роботи
Координаційної ради не рідше одного разу на півроку. Щорічний план
розробляється секретарем Координаційної ради і затверджується її
головою.
   Про дату  і  порядок  денний  чергового засідання члени
Координаційної ради повідомляються за тиждень до його проведення.
   Засідання Координаційної ради вважається правоможним у разі
коли на ньому присутні не менше половини її складу.
   6. Рішення  приймаються  більшістю  голосів присутніх на
засіданні членів Координаційної ради. У разі рівного розподілу
голосів вирішальним є голос голови Ради.
   Рішення оформлюються протоколами, які підписуються головою і
секретарем Координаційної ради.
   7. Організаційно-технічне забезпечення роботи Координаційної
ради покладається на Держбуд.
 

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ