Письмо от 24.01.2003 № 7/7-58 Относительно упрощения разрешительной системы, уменьшения затрат и сокращения сроков подготовки соответствующих согласований при реализации проектов строительства

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20447 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПисьмо от 24.01.2003 № 7/7-58 Относительно упрощения разрешительной системы, уменьшения затрат и сокращения сроков подготовки соответствующих согласований при реализации проектов строительства
Дата начала действия24.01.2003
Дата принятия24.01.2003
СтатусНе определено
Язык документаУкраинский
Вид документаПисьмо
Шифр документа7/7-58
РазработчикГосударственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Украины
Дата регистрации в Министерстве Юстиций28.02.2003
Дополнительные данные Письма – не нормативно-правовые акты, могут носить только разъяснительный, информационный и рекомендательный характер


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
               Л И С Т
            24.01.2003 N 7/7-58

    Щодо спрощення дозвільної системи, зменшення витрат
   та скорочення термінів підготовки відповідних погоджень
        при реалізації проектів будівництва

   З метою поліпшення інвестиційних умов в Україні в цілому та
підприємницької діяльності зокрема Уряд доручив Держбуду здійснити
заходи щодо спрощення дозвільної системи, зменшення витрат та
скорочення  термінів  підготовки  відповідних  погоджень  при
реалізації проектів будівництва.
   Однією з обов'язкових процедур, що передують затвердженню
проектів будівництва, є проведення державної експертизи, для
удосконалення якої відповідними рішеннями Кабінету  Міністрів
України встановлений порядок її здійснення тільки комплексно з
покладанням  обов'язків  головної  організації  на  служби
Укрінвестекспертизи. Зазначені служби на ряду з іншими основними
завданнями повинні у встановленому порядку укладати договори з
замовниками та співвиконавцями, забезпечувати дотримання державної
дисципліни здійснення експертиз по конкретних проектах.
   Однак, окреслені питання не повністю вирішені на місцевому
рівні. Аналіз стану справ в регіонах виявив порушення процедури
здійснення  державної  експертизи,  необгрунтоване  збільшення
термінів її проведення, завищення розміру плати за виконання
експертизи, особливо по проектах, які реалізуються за рахунок
недержавних коштів, що призводить до негативних наслідків.
   Для впорядкування на регіональному рівні процедури здійснення
комплексної державної експертизи, яка б відповідала в повній мірі
положенням законодавчих документів, та з метою скорочення термінів
і зменшення вартості проведення експертизи, а також врегулювання
питання щодо розподілу коштів між виконавцями складових частин
комплексної державної експертизи проектів будівництва, Держбуд
України  направляє  Рекомендації  щодо  удосконалення порядку
проведення комплексної державної експертизи проектів будівництва
та  взаємодії  співвиконавців її складових частин. Зазначені
Рекомендації необхідно врахувати при опрацюванні відповідного
розпорядчого документу місцевих органів виконавчої влади, який
перед затвердженням підлягає узгодженню з Держбудом України.
   Додаток: Рекомендації щодо удосконалення порядку проведення
комплексної державної експертизи проектів будівництва та взаємодії
співвиконавців її складових частин - на 7 аркушах.

 Голова Комітету                     В.І.Череп

                   Додаток
                   до листа Держбуду України
                   24.01.2003 N 7/7-58

              РЕКОМЕНДАЦІЇ
    щодо удосконалення порядку проведення комплексної
      державної експертизи проектів будівництва
      та взаємодії виконавців її складових частин

   Рекомендації розроблено на виконання пункту 2.21 рішення
колегії Держбуду  України  від  26  липня  2002  року  N 1
 в розвиток  положень  Закону  України  "Про
інвестиційну діяльність"  та постанови Кабінету
Міністрів України від 11.04.2002 N 483 >> ) "Про порядок
затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та
проведення їх комплексної державної експертизи" з урахуванням
узагальненого досвіду виконання комплексної державної експертизи
Центральною та  регіональними  (Автономної  Республіки  Крим,
обласними  та  міськими)  службами  Української інвестиційної
експертизи (далі - служби Укрінвестекспертизи).
       I. Організація проведення комплексної
            державної експертизи
   Процедура проведення  комплексної  державної  експертизи
проектів будівництва * встановлюється Урядом Автономної Республіки
Крим, обласними або міськими державними  адміністраціями  за
погодженням з Держбудом України розпорядчим документом місцевого
рівня з урахуванням такого.


   * - Проекти будівництва - техніко-економічні обгрунтування і
техніко-економічні  розрахунки  інвестицій,  ескізні  проекти,
проекти, робочі проекти та робоча документація.
   1. Проведення комплексної державної експертизи здійснюється
виключно на основі договору на її проведення між замовником
(інвестором) та відповідною службою Укрінвестекспертизи.
   2. Державна експертиза складових частин комплексної державної
експертизи  здійснюється  за  договорами  між   службами
Укрінвестекспертизи  та  уповноваженими  організаціями  та
підприємствами, визначеними Міністерством екології та природних
ресурсів, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством охорони
здоров'я,  Міністерством  праці  та  соціальної  політики
(Держнаглядохоронпраці) і Державного комітету з енергозбереження
без права передачі зазначеного іншим.
   3. Початком проведення комплексної державної експертизи є
дата  підписання договору між службою Укрінвестекспертизи та
замовником.
   4. Для проведення комплексної державної експертизи проектів
будівництва,  при необхідності, можуть залучатися спеціалісти
установ та організацій, незалежно від форм власності та відомчого
підпорядкування, які мають відповідний науковий та фаховий рівень.
   5. Загальний  термін  виконання  комплексної  державної
експертизи визначається договором в залежності від категорії
складності, типовості та особливостей проектів будівництва в межах
від 15 до 45 днів.
   6. Результатами  роботи  виконавців  складових  частин
комплексної державної експертизи є офіційні висновки, оформлені
згідно з вимогами, прийнятими Міністерством охорони здоров'я,
Міністерством  екології  та природних ресурсів, Міністерством
внутрішніх справ, Державним комітетом з енергозбереження, які
передаються  відповідальному  виконавцю  комплексної державної
експертизи - службі Укрінвестекспертизи в межах встановлених
термінів.
   Результатом роботи служби Укрінвестекспертизи відповідно до
договору з замовником є узагальнений комплексний висновок, який
може бути:
   - позитивним, з рекомендацією до затвердження з встановленням
відповідних техніко-економічних показників;
   - з рекомендацією щодо доопрацювання і подання на повторний
розгляд після усунення недоліків  та  зауважень  відповідних
виконавців комплексної державної експертизи;
   - з висновком щодо неможливості реалізації такого проекту
будівництва.
   Надання в позитивному комплексному висновку рекомендацій щодо
необхідності  врахування  окремих  пропозицій та умов, після
виконання яких можливо затвердження проекту  будівництва,  є
неприпустимим.
   7. Для  технічно нескладних проектів (I і II категорії
складності) будівництва або таких, що мають масове застосування на
території  регіону,  може  встановлюватись спрощена процедура
проведення комплексної державної експертизи проектів будівництва,
загальний термін проведення якої може бути скорочено до 15
календарних днів. Для організації спрощеного порядку проведення
комплексної  державної  експертизи на підставі довгострокових
договорів можуть утворюватися експертні колективи (комісії) на
базі служби Укрінвестекспертизи як відповідального виконавця за
участю представників суміжних експертних організацій.
   8. Контроль  за  коригуванням  проектів  будівництва  по
зауваженнях  державних  експертиз  відноситься до повноважень
відповідних служб Укрінвестекспертизи.
   9. Повторною експертизою вважається процедура додаткового
розгляду документації після її доопрацювання за висновками служб
Укрінвестекспертизи,   якщо   це   призвело   до   змін
архітектурно-планувальних, конструктивних та інженерних рішень.
   Термін подання проектної документації на повторний розгляд
після її коригування по зауваженнях і пропозиціях експертизи, як
правило, не повинен перевищувати 30 календарних днів.  Якщо
доопрацювання проекту будівництва потребує більше часу, сторони
обумовлюють  договором  термін  коригування  з  поверненням
документації замовнику на доопрацювання.
   При повторній експертизі надаються:
   - пояснювальна  записка до доопрацьованих по зауваженнях
експертної  служби  проектах  будівництва  з  уточненими
техніко-економічними  показниками  і  кошторисною  вартістю
будівництва;
   - документація,  в  яку  внесені зміни і доповнення за
результатами попереднього розгляду. Якщо  проект  будівництва
повертається замовнику на доопрацювання, скоригована документація
подається на повторну експертизу в повному обсязі.
   10. Проектно-кошторисна документація, по якій не отримано
позитивний висновок комплексної державної експертизи, вважається
незавершеною і не може затверджуватися та реалізовуватися в
подальшому.
   11. При  виявленні  в  результаті проведення комплексної
державної експертизи в проектах будівництва, що експортуються,
грубих порушень чинних стандартів та державних будівельних норм і
правил або неякісного проектування служби Укрінвестекспертизи
можуть вносити пропозиції щодо призупинення дії ліцензій, виданих
юридичним або фізичним особам - проектувальникам.
   12. Відповідно до статті 96 Закону України "Про внесення змін
до Кодексу  України  про  адміністративні  правопорушення"
 служби Укрінвестекспертизи, які проводять комплексну
державну експертизу,  несуть  відповідальність  за  порушення
встановлених термінів її виконання або відмову щодо надання
замовникові висновку комплексної державної експертизи.
     II. Вартість проведення комплексної державної
     експертизи проектів будівництва та її розподіл
       між виконавцями окремих складових частин
   13. Загальна  вартість  проведення  комплексної державної
експертизи, незалежно від джерел фінансування, визначається за
показниками, встановленими Держбудом України.
   14. По  технічно нескладних проектах (I і II категорії
складності)  будівництва,   з   типовими   для   регіону
архітектурно-конструктивними  рішеннями,  вартість  проведення
комплексної державної експертизи може визначатися із застосуванням
коефіцієнту 0,7 до зазначених показників.
   15. По проектах будівництва, які відповідно до законодавства
підлягають комплексній державній експертизі без виконання однієї
чи більше складових, зменшення загальної вартості проведення
експертизи обов'язкове.
   16. У обгрунтованих випадках можливе збільшення вартості
проведення  комплексної  державної  експертизи  окремих видів
будівництва, яке погоджується Держбудом України за  поданням
відповідної служби Укрінвестекспертизи.
   17. Порядок  оплати  робіт  інших виконавців комплексної
державної експертизи визначається у договорах  на  виконання
складових частин комплексної державної експертизи на умовах,
аналогічних прийнятим у договорі  на  виконання  комплексної
державної експертизи.
   18. Забезпечення необхідної кількості примірників проектів
будівництва або окремих розділів проекту, достатніх для проведення
комплексної державної експертизи її виконавцями, здійснюється
службами Укрінвестекспертизи (за погодженням із замовником та
зазначенням  у договорі) з додатковим врахуванням коштів на
зазначене у загальній вартості експертизи.
   19. Вартість повторної експертизи визначається у розмірах,
встановлених  Державним  комітетом  України з будівництва та
архітектури, за погодженням із замовником.
   20. Рекомендований розподіл вартості комплексної державної
експертизи проектів будівництва між виконавцями її складових
частин (далі - Розподіл), наведений в  таблицях  1  -  3,
підготовлений  з  урахуванням  вимог  законодавчих  актів та
нормативно-правових документів, які  регламентують  проведення
комплексної державної експертизи, та виконаний, виходячи з питомої
ваги вартості окремих розділів проектів будівництва у загальній
кошторисній вартості проектно-вишукувальних робіт, визначеної на
підставі Збірників цін на проектні та вишукувальні роботи.
   21. Відсоткові показники, зазначені в таблицях, в окремих
випадках  можуть  уточнюватись службами Укрінвестекспертизи в
залежності від  складності,  функціонального  призначення  та
особливостей конкретних проектів будівництва, по яких проводиться
комплексна державна експертиза.

 Перший заступник
 Голови Комітету                    А.В.Беркута

            РОЗПОДІЛ ВАРТОСТІ
      комплексної державної експертизи проектів
       будівництва між виконавцями її складових
               частин

                            Таблиця N 1
     По проектах будівництва виробничого призначення

Виконавець комплексної державної експертизи Частка кожної складової частини у відсотках
а. Відповідальний виконавець - служба Укрінвестекспертизи:  
- розгляд проекту будівництва у повному складі, у тому числі з питань міцності, надійності, необхідної довговічності, архітектурно-планувальних і інженерних рішень 44
- організація комплексного розгляду, підготовка і оформлення документів 4
Разом 48
Виконавці складових частин з питань:  
б. Захисту навколишнього природного середовища 13
в. Охорони праці 11
г. Пожежної безпеки 10
д. Санітарного та епідеміологічного благополуччя населення 11
е. Енергозбереження 7 **
Разом 52
у цілому по пп. а, б, в, г, д, е 100
                            Таблиця N 2
     По проектах будівництва цивільного призначення

Виконавець комплексної державної експертизи Частка кожної складової частини у відсотках
а. Відповідальний виконавець - служба Укрінвестекспертизи:  
- розгляд проекту будівництва у повному складі, у тому числі з питань міцності, надійності, необхідної довговічності, архітектурно-планувальних і інженерних рішень 50
- організація комплексного розгляду, підготовка і оформлення документів 10
Разом 60
Виконавці складових частин з питань:  
б. Захисту навколишнього природного середовища - ***
в. Охорони праці 5 *
г. Пожежної безпеки 16
д. Санітарного та епідеміологічного благополуччя населення 14
е. Енергозбереження 5 **
Разом 40
у цілому по пп. а, б, в, г, д, е 100
                            Таблиця N 3
     По проектах будівництва об'єктів, що становлять
         ядерну та радіаційну небезпеку

Виконавець комплексної державної експертизи Частка кожної складової частини у відсотках
а. Відповідальний виконавець - служба Укрінвестекспертизи: 40
Виконавці складових частин з питань:  
б. Ядерної та радіаційної безпеки 11
в. Захисту навколишнього природного середовища 13
г. Охорони праці 11 *
д. Пожежної безпеки 9
е. Санітарного та епідеміологічного благополуччя населення 9
ж. Енергозбереження 7 **
Разом 60
у цілому по пп. а, б, в, г, д, е, ж 100
   Примітки:
   * - при наявності об'єктів виробничого призначення;
   ** - при застосуванні на комплексі (споруді) енергоресурсів у
обсязі, еквівалентному 1000 тонн умовного палива на рік і більше;
   *** -  крім  об'єктів,  які відповідно до законодавства
підлягають державній екологічній експертизі.

 Державний комітет України з будівництва та архітектури. Збірник
 офіційних документів та роз'яснень "Ціноутворення у будівництві",
 N 2, лютий, 2003 р., К.: "ІНПРОЕКТ".


Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ