Решение от 27.12.2002 № 21 "О техническом состоянии фонда строительных металлоконструкций в Украине и первоочередные мероприятия по его безопасной эксплуатации"

ВАЖНО ЗНАТЬ

Информационный бюллетень БУДСТАНДАРТ Online. Выпуск №1 2023 года


ДСТУ 9195:2022 Быстровозводимые защитные сооружения гражданской защиты модульного типа. Основные положения - уже на сервисе БУДСТАНДАРТ Online


ДСТУ 9190:2022 Энергетическая эффективность построек. Метод расчета энергопотребления во время отопления, охлаждения, вентиляции, освещения и горячего водоснабжения - уже на сервисе БУДСТАНДАРТ Online


Новые государственные строительные нормы для учреждений здравоохранения


О размере сметной заработной платы


Информация об уровнях заработной платы, учитываемых при определении стоимости строительства объектов, принятых решениями некоторых органов местного самоуправления на 2023 год


ПР-Д.0.06.555-22-ІV Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 31.12.2022)


Смотреть все новости >>>

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20108 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаРешение от 27.12.2002 № 21 "О техническом состоянии фонда строительных металлоконструкций в Украине и первоочередные мероприятия по его безопасной эксплуатации"
Дата принятия27.12.2002
СтатусДействующий
Вид документаРешение
Шифр документа21
РазработчикГосударственный комитет Украины по жилищно-коммунальному хозяйству
Дата регистрации в Министерстве Юстиций28.02.2003


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
           Науково-технічна рада
             Р І Ш Е Н Н Я
             27.12.2002 N 21
 
        Про технічний стан фонду будівельних
      металоконструкцій в Україні та першочергові
       заходи щодо його безпечної експлуатації
 
   Розглянувши комплекс  питань,  пов'язаних з експлуатацією
будівельних металоконструкцій в основних  галузях  економіки,
науково-технічна рада Держбуду України зазначає, що технічний стан
значної частини металевих конструкцій споруд різного призначення
досяг критичної  межі.  За  підрахунками спеціалістів близько
3 млн. т несучих металевих конструкцій вичерпали свій ресурс або
знаходяться на межі вибуття і потребують вжиття невідкладних
заходів щодо забезпечення їх безпечної експлуатації.
   Аналіз технічного стану будівель і споруд, збудованих не
тільки у 50-70-і роки, а й за останні 10-20 років, свідчить про
те, що їх утримання здійснюється без належної системи, яка
забезпечувала б кваліфіковану експлуатацію, інженерну діагностику
їх стану, вчасний ремонт, реновацію та запобігала б аваріям,
забезпечуючи тим самим збереження народного надбання та уникнення
небажаних порушень екологічного стану довкілля.
   На підставі викладеного та враховуючи, що у  Відкритому
акціонерному товаристві Український науково-дослідний та проектний
інститут  сталевих  конструкцій ім. В.М. Шимановського  ВАТ
УкрНДІпроектстальконструкція  ім. В.М. Шимановського) накопичено
великий обсяг інформації та  значний  позитивний  досвід  з
обстеження, оцінки технічного стану та визначення залишкового
ресурсу  будівельних  металевих  конструкцій,  який  успішно
реалізується при розробленні нормативних документів з надійності
та безпечної експлуатації, науково-технічна рада В И Р І Ш И Л А:
   1. Узяти    до    відома    інформацію    ВАТ
УкрНДІпроектстальконструкція ім.   В.М.  Шимановського  щодо
технічного стану фонду будівельних металоконструкцій в Україні та
необхідності  вжиття невідкладних заходів для його безпечної
експлуатації.
   2. Вважати  першочерговими  заходами  щодо  забезпечення
надійності та безпечної експлуатації металоконструкцій будівель та
споруд:
   - проведення робіт з виявлення будівель та споруд, які є
особливо небезпечними з точки зору наслідків можливих аварій;
   - розроблення і впровадження нормативних документів у галузі
забезпечення надійності і безпеки металоконструкцій будівель та
споруд.
   3. Рекомендувати    Раді   міністрів   АР   Крим,
облдержадміністраціям,  держадміністраціям  міст  Києва  і
Севастополя,  органам  місцевого самоврядування та замовникам
прискорити проведення паспортизації будівель та споруд, які є
особливо небезпечними з точки зору наслідків можливих аварій.
   4. Вважати    за    доцільне    визначити    ВАТ
УкрНДІпроектстальконструкція  ім. В.М. Шимановського   базовою
науково-технічною  організацією з обстеження та паспортизації
будівельних металоконструкцій.
   5. Підтримати пропозицію ВАТ  УкрНДІпроектстальконструкція
ім. В.М. Шимановського щодо розроблення нормативних документів за
власні кошти в рамках виконання ним функцій базової організації, у
тому числі:
   - протягом 2003 року завершити роботи над ДБН "Сталеві
конструкції та ДБН "Навантаження і впливи" і в установленому
порядку внести їх на затвердження до Держбуду України;
   - протягом 2003-2004 років підготувати проект  документа
"Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів.
Загальні принципи забезпечення надійності і безпеки будівель,
споруд, будівельних конструкцій та основ" як міждержавного для
країн СНД та проект ДБН "Технічна експлуатація  будівельних
конструкцій  і  споруд,  оцінка технічного стану і ресурсу,
експлуатація та інженерний захист".
   6. Науково-дослідному  інституту  будівельних  конструкцій
(П. Кривошеєв), ВАТ "Український науково-дослідний і проектний
інститут   сталевих  конструкцій   ім.  В.М. Шимановського"
(О. Шимановський) до 6 січня 2003 р. внести пропозиції щодо
створення робочої групи з підготовки аналітичної записки щодо
стану основних фондів держави (будівлі і споруди) та заходів із
забезпечення їх експлуатаційної надійності.
   7. Заступнику  Голови  Комітету  В. Гречку,  Управлінню
промислової  забудови,  проблем  будівництва  у  складних
інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС організувати роботу робочої
групи та забезпечити подання зазначених матеріалів на розгляд
Голови Комітету до 25 січня 2003 р.
 
 Голова НТР                        В.Череп
 
 "Інформаційний бюлетень Держбуду",
 N 1, січень, 2003 р.
 

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ