Решение от 21.01.2003 № 1 "О состоянии и эффективности использования нежилых домов и помещений в г. Киеве учреждениями и организациями, которые принадлежат к сфере управления Госстроя"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20167 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаРешение от 21.01.2003 № 1 "О состоянии и эффективности использования нежилых домов и помещений в г. Киеве учреждениями и организациями, которые принадлежат к сфере управления Госстроя"
Дата принятия21.01.2003
СтатусДействующий
Вид документаРешение
Шифр документа1
РазработчикКоллегия Госстроительства и архитектуры
Дата регистрации в Министерстве Юстиций28.02.2003


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


        КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
          З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
             Р І Ш Е Н Н Я
             21.01.2003 N 1
 
       Про стан та ефективність використання
      нежитлових будинків і приміщень у м. Києві
       установами та організаціями, що належать
          до сфери управління Держбуду
 
   Заслухавши і обговоривши результати проведеної робочою групою
перевірки використання нежитлових будинків і приміщень у м. Києві
підприємствами та організаціями, що належать до сфери управління
Держбуду, далі - підприємства і організації, колегія зазначає.
   Станом на 01.12.2002 р. підприємства та організації здають в
оренду 25992 кв. м робочої площі, що складає 38% від робочої
площі, яка перебуває на балансі цих підприємств і організацій.
Така ситуація склалась у зв'язку з об'єктивними обставинами, що
мали місце впродовж останнього десятиріччя. Серед них, передусім,
різке зниження обсягу науково-дослідних та  проектних  робіт,
недостатнє бюджетне фінансування наукових та прикладних розробок,
збільшення кількості суб'єктів науково-технічної діяльності за
рахунок новоутворених підприємницьких структур тощо.
   Крім того, Держбуд підтримав позицію Мін'юсту щодо розміщення
його апарату  по бульвару Л. Українки, 26. Для  цієї  мети
запропоновано 13,7 тис. кв. м загальної площі.
   Що стосується розрахунків з орендної плати, то організації,
які орендують площу у підприємств, підпорядкованих Держбуду,
щомісячно до державного бюджету перераховують 30% орендної плати,
що в середньому становить 163,3 тис. грн. у місяць. Заборгованість
по сплаті до державного бюджету орендної плати відсутня.
   Розрахунки орендних  ставок,  як  правило,  проводяться
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.95 р.
N 786 "Про Методику розрахунку і порядок використання
плати за оренду державного майна", виходячи з експертної оцінки
будівель та споруд і виду діяльності орендонаймача.
   Разом з тим, комісією, що була створена наказом Держбуду від
16.12.2002 N 98, виявлено ряд недоліків і порушень при здачі в
оренду нежитлових приміщень.
   Так, у Національному заповіднику "Софія Київська" НЗ "Софія
Київська") практично всі договори  оренди  не  погоджені  з
регіональним відділенням Фонду державного майна України по м.
Києву. Своєчасно не погодили договори оренди з регіональним Фондом
державного  майна  Український  державний науково-дослідний і
проектний  інститут  цивільного   сільського   будівництва
("УкрНДІпроцивільсільбуд"),  Український  державний  інститут
проектування міст ("Діпромісто") і Державний науково-дослідний і
проектний  інститут  містобудування  ("НДПІмістобудування"). В
порушення статті 9 п. 3 Закону України "Про оренду державного та
комунального майна"  більшість договорів оренди у
відкритому акціонерному товаристві "КиївЗНДІЕП" укладається без
висновків (дозволу) Держбуду про можливість оренди та умови
договору оренди.
   Керівництвом Національного заповідника "Софія Київська" не
вжито  дієвих  заходів  з  виконання  окремого  доручення
Прем'єр-міністра України від 05.11.2002 р. N 12823/96  щодо
припинення оренди приміщень заповідника сторонніми організаціями.
   Негативний вплив на фінансовий стан підприємств-орендарів
наносить прострочена дебіторська заборгованість орендонаймачів,
яка станом на 01.12.2002 р. становила у Національному заповіднику
"Софія Київська" - 484,9 тис. грн., в "УкрНДІпроцивільсільбуд" -
171,5 тис. грн., у ВАТ "КиївЗНДІЕП" - 144,3 тис. грн.
   Виходячи з необхідності забезпечення ефективного використання
нежитлових будинків та приміщень підприємствами та організаціями,
що належать до сфери управління Держбуду, колегія В И Р І Ш И Л А:
   1. Керівникам  підвідомчих  підприємств,  організацій  та
установ:
   - протягом січня 2003 року привести орендні відносини у
відповідність з чинним законодавством та вжити заходів щодо
погашення заборгованості з орендної плати, достроково розірвати
договори оренди з орендарями, які мають заборгованість понад 3
місяці від установленого у договорі оренди терміну її внесення;
   - не укладати нових договорів та не продовжувати діючих без
погодження з регіональними відділеннями Фонду державного майна і
дозволу Держбуду;
   - забезпечити підготовку та щомісячне подання до 5 числа
наступного за звітним місяцем Держбуду інформації про  стан
використання нежитлових будинків та приміщень.
   2. Звернути  увагу  директора  НЗ  "Софія  Київська"
Н. Куковальської на  неналежне  виконання  окремого  доручення
Прем'єр-міністра  України від 05.11.2002 р. N 12823/96 щодо
припинення оренди приміщень заповідника та зобов'язати завершити
відселення орендарів у п'ятиденний термін.
   3. Директорам: "УкрНДІпроцивільсільбуд" (О. Чижевському), ВАТ
"КиївЗНДІЕП" (В. Шевельову), Національного  заповідника "Софія
Київська" (Н. Куковальській) вжити дієвих заходів щодо погашення
заборгованості за оренду приміщень.
   4. Начальнику    Фінансово-економічного    управління
(Т. Щавінській)  при  підготовці  контрактів  з  керівниками
підприємств, організацій і установ передбачити їх персональну
відповідальність за порушення порядку укладення договорів оренди
нерухомого майна та  за  невжиття  заходів  щодо  погашення
заборгованості з орендної плати.
   5. Керівникам підприємств і організацій вжити заходів щодо
нарощування обсягів робіт і зменшення площ, що здаються в оренду.
 
 Голова колегії                      В.Череп
 
 "Інформаційний бюлетень Держбуду",
 N 1, січень, 2003 р.
 

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ