Типовая инструкция для лиц, ответственных за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 16223 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаТиповая инструкция для лиц, ответственных за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии
Дата принятия20.10.1994
СтатусДействующий
Вид документаТиповая инструкция по охране труда
Шифр документа107
РазработчикГосударственный комитет Украины промышленной безопасности, охраны труда и горного надзора
Принявший органГосударственный комитет Украины промышленной безопасности, охраны труда и горного надзора


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


 
   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
            І Н С Т Р У К Ц І Я
 
 N 107 від 20.10.94          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   13 березня 1995 р.
                   за N 59/595
                        Затверджено
                    наказом Державного комітету
                    України  по  нагляду за
                    охороною праці
                    від 20 жовтня 1994 р. N 107
                    >> )
 
            Типова інструкція
  для осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних
           кранів у справному стані
 
           1. Загальні положення
   1.1. Дана Типова інструкція розроблена на основі Правил
будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (далі -
Правила), затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від
16.12.93 N 128, поширюється на всі  міністерства, відомства,
підприємства, організації та громадян, які є власниками кранів.
   1.2. Відповідальність за  утримання  у  справному  стані
вантажопідіймальних кранів  покладається  наказом  власника на
інженерно-технічного працівника  відповідного  фаху,   якому
підпорядкований персонал  (крім  стропальників), що обслуговує
крани, після перевірки у нього знань Правил в установленному
порядку, видачі відповідного посвідчення та посадової інструкції.
Періодична перевірка знань особи, відповідальної за утримання
вантажопідіймальних кранів у справному стані, проводиться кожні
3 роки.
   1.3. Відповідальність за утримання крана у справному стані
може бути покладена власником тільки на одну особу. Якщо власник у
своєму штаті має самостійні служби по обслуговуванню механічного
та електричного обладнання кранів, то особи, відповідальні за
утримання кранів у справному стані, можуть бути призначені окремо
по механічній та електричній частині.
   1.4. Дата  і  номер  наказу  про  призначення  особи,
відповідальної за утримання кранів у справному стані, а також
прізвище, ім'я, по батькові та підпис особи  повинні міститись у
паспорті крана.
   Ці відомості заносяться в паспорт крана до його реєстрації в
інспекціях і територіальних  управліннях  Держнаглядохоронпраці
(далі - орган держнаглядохоронпраці), а також кожного разу після
призначення нової особи, відповідальної за утримання кранів у
справному стані.
   1.5. При передачі крана в оренду, організація, яка відповідає
за утримання його у справному стані, вказується у договорі про
передачу крана.
   Якщо відповідальність покладена на орендаря, то він організує
обслуговування крана відповідно до Правил та видає наказ про
призначення особи, відповідальної за утримання крана у справному
стані.
   1.6. Якщо власник кранів не в змозі забезпечити утримання їх
у справному стані і призначити особу, відповідальну за утримання
кранів у справному стані, він укладає договір  на  технічне
обслуговування  їх  з  підприємством (організацією), яке має
необхідні умови утримання кранів у справному стані та дозвіл
органів  держнаглядохоронпраці  на їх експлуатацію. Згідно з
договором  це  підприємство  (організація)  призначає  особу,
відповідальну  за  утримання  кранів  у  справному  стані.
Взаємовідносини  між  ним  і  обслуговуючим  персоналом  та
відповідальними  інженерно-технічними  працівниками  власника
визначаються договором. Власник повинен створити  умови  для
виконання цією особою покладених на неї обов'язків.
   1.7. У випадку, коли особа, відповідальна за утримання кранів
у справному  стані,  призначається власником, а обслуговуючий
персонал (кранівники, слюсарі і монтери) іншим  підприємством
(організацією), указаним у п.1.6, то взаємовідносини між ними
обумовлюються договором між власником  та  цим  підприємством
(організацією).
   1.8. На час відпустки, відрядження, хвороби та в інших
випадках відсутності особи, відповідальної за утримання кранів у
справному стані, виконання її обов'язків покладається наказом на
працівника, який  заміщує її за посадою (без занесення його
прізвища в паспорт крана).
   1.9. Особа, відповідальна за утримання крана у справному
стані, повинна знати: будову вантажопідіймального  обладнання;
Правила; Інструкцію для осіб, відповідальних за утримання кранів у
справному стані; інструкції заводів-виготівників по монтажу та
експлуатації кранів; виробничі інструкції обслуговуючого персоналу
та керуватися при роботі вказівками, що містяться в них. Особа, на
яку покладені обов'язки відповідального за утримання у справному
стані вантажопідіймальних кранів з  електричним  або  паровим
приводом, повинна  також знати, відповідно, Правила технічної
експлуатації електроустановок споживачів, Правила техніки безпеки
при експлуатації  електроустановок  споживачів  у частині, що
стосується електрообладнання кранів,  або  Правила  будови  і
безпечної експлуатації  парових  та  водогрійних  котлів  та
забезпечувати виконання їх при експлуатації кранів.
     

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2017 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
61166, Харьков, пр.Науки, 40, оф. 241 Тел.: +38 (057) 752-04-35 E-mail: online@budstandart.com