Постановление от 12.03.2003 № 319 Об утверждении Методики расчета платежей за предоставление концессии на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19915 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПостановление от 12.03.2003 № 319 Об утверждении Методики расчета платежей за предоставление концессии на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог
Дата принятия12.03.2003
Дата отмены действия 15.03.2016
СтатусНедействующий
Вид документаПостановление
Шифр документа319
РазработчикКабинет Министров Украины
Дата регистрации в Министерстве Юстиций12.03.2003
Дополнительные данные Постановление отменено на основании Постановления КМ № 130 от 04.02.2016


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 12 березня 2003 р. N 319
                Київ
        Про затвердження Методики розрахунку
      платежів за надання концесії на будівництво
        та експлуатацію автомобільних доріг
 
   Відповідно до  статті  12 Закону України "Про концесії"
 Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити Методику розрахунку  платежів  за  надання
концесії  на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг
додається).
   2. Уповноважити Державну службу автомобільних доріг давати
роз'яснення з питань застосування Методики, затвердженої цією
постановою.
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
   Інд. 21
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 12 березня 2003 р. N 319
               МЕТОДИКА
      розрахунку платежів за надання концесії на
     будівництво та експлуатацію автомобільних доріг
 
   1. Ця Методика встановлює порядок розрахунку платежів за
надання концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних
(позаміських) доріг загального користування.
   2. У цій Методиці використовуються такі поняття:
   концесійні платежі  -  плата,  обумовлена у концесійному
договорі,  яку  вносить  концесіонер  за  право  будівництва
автомобільної дороги та її експлуатації;
   періодичні концесійні  платежі  -  плата,  яку  вносить
концесіонер за право будівництва автомобільної дороги та її
експлуатації за відповідний період. Таким періодом є фінансовий
рік;
   одноразовий концесійний платіж - плата,  яку  одноразово
вносить концесіонер за право будівництва автомобільної дороги та
її експлуатації;
   неодержані доходи за один рік  невикористання  земельних
ділянок - це доходи, які могли б бути одержані за перший рік з
моменту вилучення для будівництва автомобільної дороги цих ділянок
від  продажу  виробленої  на  них  сільськогосподарської або
лісогосподарської продукції;
   ставка капіталізації - це відсоток, за яким дисконтуються
майбутні величини періодичних концесійних платежів.
   3. В  основу розрахунку періодичних концесійних платежів
покладено витрати концесієдавця, пов'язані  з  відшкодуванням
збитків, що заподіюються власникам землі і землекористувачам
унаслідок вилучення у них земельних ділянок для будівництва
автомобільної дороги (далі - збитки).
   Збитки визначаються, а їх розміри обчислюються згідно з
Порядком визначення та відшкодування збитків власникам землі та
землекористувачам,  затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 19 квітня 1993 р. N 284.
   4. Загальна сума періодичних концесійних платежів згідно з
концесійним  договором визначається з урахуванням майбутнього
розміру цих платежів і повинна бути не меншою, ніж витрати
концесієдавця,  пов'язані з відшкодуванням збитків, за такою
формулою:
   Т
   S К t >= П
   t=1
     Т
   де S К t - загальна сума періодичних концесійних платежів за
    t=1
увесь строк дії концесійного договору, у гривнях; Т -строк дії
концесійного договору, у роках; t - рік дії концесійного договору
(t = 1, 2, ..., Т), П - витрати концесієдавця, пов'язані з
відшкодуванням збитків, у гривнях.
   5. Розмір періодичного концесійного платежу за перший рік дії
концесійного договору (перший внесок) дорівнює розміру неодержаних
доходів за один рік невикористання земельних ділянок.
   Неодержані доходи за один рік  невикористання  земельних
ділянок обчислюються у такому порядку:
   визначається площа земельних ділянок по кожному виду угідь,
що вилучаються для будівництва автомобільної дороги;
   за узагальненими показниками обчислюються доходи, які могли б
бути  одержані  від  продажу  сільськогосподарської  або
лісогосподарської продукції, виробленій на зазначеній площі по
кожному виду угідь за перший рік з моменту вилучення земельних
ділянок.
   6. Розміри  періодичних  концесійних  платежів  протягом
наступного періоду дії концесійного договору розраховуються шляхом
дисконтування розміру періодичного концесійного платежу за перший
рік дії концесійного договору (першого внеску) за такою формулою:
   К t = К 1 х ( 1 + R ) t,
   де К t -  розмір  періодичного  концесійного платежу за
відповідний (t) рік дії концесійного договору, у гривнях; К 1 -
розмір  періодичного концесійного платежу за перший рік дії
концесійного договору (перший внесок), у гривнях; R  - ставка
капіталізації, визначена концесієдавцем згідно з пунктом 7 цієї
Методики, у відсотках.
   7. Для розрахунку розмірів періодичних концесійних платежів
береться ставка капіталізації, при якій загальна сума періодичних
концесійних платежів за відповідний строк  дії  концесійного
       Т
договору  ( S К t ) зрівняється з  витратами  концесієдавця,
      t=1
пов'язаними з відшкодуванням збитків:
   Т           Т
   S К 1 x ( 1 + R ) t = S К t >= П
   t=1          t=1
   8. За взаємною домовленістю концесієдавця та концесіонера
може вноситися одноразовий концесійний платіж.
   9. Розмір одноразового концесійного платежу не може бути
меншим  від  добутку  витрат  концесієдавця,  пов'язаних  з
відшкодуванням збитків, на облікову ставку Національного банку, що
діє на момент розрахунку, і визначається за такою формулою:
   К од >= П х С,
   де К од - розмір одноразового концесійного платежу,  у
гривнях; С - облікова ставка Національного банку, що діє на момент
розрахунку.
 

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ