Приказ от 22.11.1994 № 641 Об утверждении Порядка проведение экспертизы проектной и другой документации относительно пожарной безопасности

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20447 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 22.11.1994 № 641 Об утверждении Порядка проведение экспертизы проектной и другой документации относительно пожарной безопасности
Дата принятия22.11.1994
Дата отмены действия 23.03.2004
СтатусНедействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа641
РазработчикМинистерство внутренних дел (МВД)
Регистрационный номер в Министерстве Юстиций326/536
Дата регистрации в Министерстве Юстиций30.12.1994
Дополнительные данные Наказ втратив чинність згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України від 23 березня 2004 року N 317


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


 
       МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 641 від 22.11.94          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   30 грудня 1994 року
                   за N 326/536
 
     Про затвердження Порядку проведення експертизи
     проектної та іншої документації щодо пожежної
               безпеки
 
   На виконання Закону України "Про пожежну безпеку"
і постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 р. N 508
 "Про заходи щодо виконання Закону України "Про
пожежну безпеку", Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Порядок проведення експертизи проектної та
іншої документації щодо пожежної безпеки додається).
   2. Начальникам ГУМВС в Автономній Республіці Крим, м.Києві та
Київській області, УМВС в областях та м.Севастополі організувати
вивчення в підрозділах пожежної охорони згаданого Порядку та
забезпечити його якісне і повне виконання.
 
 Міністр
 генерал-лейтенант                 В.І.Радченко
                       Затверджено
                  наказом Міністерства внутрішніх
                  справ України
                  від 22 листопада 1994 р. N 641
               Порядок
       проведення експертизи проектної та іншої
        документації щодо пожежної безпеки
   1. Цей  Порядок розроблено згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 26 липня 1994 року N 508 "Про
заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку" і
визначає терміни проведення експертизи (перевірки) проектної та
іншої документації на нове будівництво, реконструкцію, розширення,
технічне переоснащення об'єктів виробничого та іншого призначення,
впровадження нових технологій, випуск пожежонебезпечної продукції
на відповідність цієї документації нормативним актам з пожежної
безпеки (надалі  - експертиза), а також повноваження органів
державного пожежного нагляду щодо проведення  експертизи,  та
взаємовідносини між ними і замовником та автором проекту.
   2. Експертизі підлягають усі типові проекти, проекти, робочі
проекти на нове будівництво, реконструкцію, розширення, технічне
переоснащення будівель  та  споруд,  документація  на  випуск
пожежонебезпечної продукції незалежно від форм власності та джерел
фінансування.
   3. Основними завданнями експертизи є:
   - виявлення відхилень від вимог діючих нормативних актів з
пожежної безпеки;
   - визначення достатності і якості проектних рішень щодо
забезпечення пожежної безпеки.
   4. Експертиза виконується центральним органом  державного
пожежного нагляду (Управлінням Державної пожежної охорони МВС
України), територіальними органами державного пожежного нагляду
(управліннями, відділами  Державної пожежної охорони, головних
управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, Київській
області та м.Києві, управлінь МВС в областях та м.Севастополі),
місцевими органами державного  пожежного  нагляду  (відділами,
підпорядкованими безпосередньо  Управлінню  Державної  пожежної
охорони МВС України, загонами і частинами Державної пожежної
охорони).
   Для проведення експертизи можуть залучатися вищі навчальні
заклади  та  інші  установи,  а  також  окремі  учені,
висококваліфіковані фахівці.
   5. Експертиза  типових  проектів, а також проектів, які
підлягають затвердженню в Кабінеті Міністрів України, документація
на випуск  пожежонебезпечної продукції проводиться центральним
органом державного пожежного нагляду; типових зональних проектів,
проектів та  робочих  проектів - відповідними територіальними
органами державного   пожежного   нагляду,   у   зонах
пожежно-профілактичного обслуговування, в яких  буде  вестись
будівництво, реконструкція, розширення та технічне переоснащення
об'єктів.
   Проекти, експертиза яких проводиться  місцевими  органами
державного пожежного  нагляду, визначаються їх територіальними
органами.
   6. Проекти та інша документація на експертизу подаються до їх
затвердження.
   У випадках введення в дію нових нормативних актів з пожежної
безпеки або внесення змін до них,  не  реалізовані  проекти
підлягають коригуванню та повторній експертизі, яка проводиться в
тому ж порядку, що й попередня.
   7. Для одержання експертного висновку замовник проекту, а по
типових і  зональних  проектах  та  документації  на  випуск
пожежонебезпечної продукції - інститути-розробники, подають до
органів державного  пожежного  нагляду  письмову  заяву  та
проектно-кошторисну документацію в повному обсязі.
   8. Вартість робіт, пов'язаних з проведенням  експертизи,
визначається згідно  з  тарифами,  затвердженими Міністерством
внутрішніх справ України за погодженням  з  Мінекономіки  та
Мінфіном. Порядок використання коштів, що надходять від сплати
вартості експертизи, визначається Міністерством внутрішніх справ
за погодженням з Мінфіном.
   Експертиза проектів на нове  будівництво,  реконструкцію,
розширення, технічне  переоснащення  будівель  та  споруд, що
здійснюється за рахунок державного бюджету і бюджетів місцевого та
регіонального самоврядування, виконується безкоштовно.
   9. Термін проведення експертизи не повинен перевищувати 30
календарних днів, а у випадках, коли проектом передбачається
будівництво крупних та складних об'єктів - 45 днів.
   10. За  результатами  експертизи  проектної  та  іншої
документації оформляється експертний висновок, що підписується
начальником органу державного пожежного нагляду та безпосереднім
виконавцем експертизи.
   11. У разі незгоди з експертним висновком замовник проекту
може оскаржити його в місячний термін до територіального або
центрального органу  державного пожежного нагляду, органу, що
затвердив нормативні акти з пожежної безпеки, а також до суду чи
арбітражного суду.
   12. Замовник, який розпочав  будівництво,  реконструкцію,
технічне переоснащення,  впровадження  нових  технологій  або
розповсюдження типових і зональних проектів, а також  випуск
пожежонебезпечної продукції   без   позитивних  результатів
експертизи, несе відповідальність згідно з чинним законодавством.
   13. Взаємовідносини органів державного пожежного нагляду з
Укрінвестекспертизою регулюються   відповідними   Державними
будівельними нормами.
   14. Цей Порядок погоджено з Міністерством економіки України,
Міністерством фінансів України, Державним комітетом України у
справах містобудування і архітектури та  Державним  комітетом
України по нагляду за охороною праці.

...

Полная версия документа доступна бесплатно авторизованным пользователям

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ