Постановление от 29.03.1985 № 139 О генеральном плане развития города Сумм

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20485 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПостановление от 29.03.1985 № 139 О генеральном плане развития города Сумм
Дата принятия29.03.1985
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПостановление
Шифр документа139
РазработчикВерховный Совет Украинской Советской Социалистической Республики
Дата регистрации в Министерстве Юстиций23.04.2003


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
            П О С Т А Н О В А
          від 29 березня 1985 р. N 139
                Київ
       Про генеральний план розвитку міста Сум

   З метою  забезпечення  дальшого  планомірного, економічно
обгрунтованого і комплексного розвитку міста Сум, підвищення рівня
його благоустрою і створення найсприятливіших умов для праці,
побуту і відпочинку населення Рада Міністрів Української РСР
п о с т а н о в л я є:
   1. Схвалити розроблені інститутом "КиївНДІПмістобудівництва"
генеральний план розвитку міста Сум і проект планування його
приміської та зеленої зон.
   Затвердити Основні  положення генерального плану розвитку
міста Сум і проекту планування його приміської та зеленої зон, що
додаються.
   2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Ради
Міністрів УРСР від 24 червня 1969 р. N 596.

      Голова
   Ради Міністрів УРСР                  О.ЛЯШКО
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
   Інд. 24

                       ЗАТВЕРДЖЕНІ
                  постановою Ради Міністрів УРСР
                   від 29 березня 1985 р. N 139
            ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
     генерального плану розвитку міста Сум і проекту
      планування його приміської та зеленої зон
                I
   Генеральним планом розвитку міста Сум передбачається:
   1. По основних напрямах розвитку міста:
   а) дальше зростання м. Сум як адміністративного, промислового
і культурного центру Сумської області з чисельністю населення на
розрахунковий  період  2005 рік) 285 тис. чоловік (на початок
1984 року - 254,5 тис. чоловік);
   б) зміцнення ролі міста як одного з центрів машинобудівної,
приладобудівної та хімічної промисловості з одночасним розвитком
промислових  підприємств,  необхідних  для  безпосереднього
обслуговування населення міста і приміської зони та забезпечення
потреб житлово-цивільного будівництва.
   2. По територіальному розвитку міста і його забудові:
   а) дальший  розвиток  міста за рахунок використання для
забудови 36 га сільськогосподарських земель у північній частині
міста та включення в межі міста 642 га земель державного лісового
фонду для організації зони відпочинку міського населення  з
одночасним   виключенням   з   міської  межі  1580  га
сільськогосподарських земель;
   б) припинення в наступній  п'ятирічці  розробки  піщаних
кар'єрів у північно-східному напрямку в заплаві р. Псел з метою
забезпечення дальшого перспективного територіального  розвитку
міста;
   в) розміщення  нового  житлового будівництва на намивних
територіях лівого берега р. Псел та вільних від забудови ділянках
у західній і північній частинах міста, а також за рахунок
часткової реконструкції малоцінної існуючої забудови в центрі
міста;
   г) забудова  міста  переважно  9-поверховими  житловими
будинками, а на окремих найважливіших у містобудівному відношенні
ділянках  -  будинками  більшої поверховості при одночасному
спорудженні  закладів  культурно-побутового   обслуговування
населення,  з повним благоустроєм, інженерним обладнанням та
озелененням території.
   3. По архітектурно-планувальній організації міста:
   а) удосконалення  і  розвиток  архітектурно-планувальної
структури міста відповідно до вимог сучасного містобудівництва;
   б) реконструкція  існуючого  загальноміського  центру  із
збереженням історичної забудови;
   в) встановлення зон охорони пам'яток історії та культури;
   г) упорядкування  житлових  районів  і  мікрорайонів  із
створенням необхідного комплексу закладів культурно-побутового
обслуговування населення та зелених насаджень;
   д) упорядкування  промислових  та  комунально-складських
районів;
   є) розвиток системи зелених насаджень у заплаві р. Псел,
створення парків і скверів у житлових районах, організація зелених
зон уздовж річок Сумка та Стрілка і в міських зонах відпочинку.
   4. По зовнішньому транспорту:
   а) по залізничному транспорту - завершення реконструкції
залізничної станції Суми;
   б) по автомобільному транспорту і автошляховій мережі -
реконструкція автомобільних шляхів, спорудження розв'язок руху в
різних рівнях, будівництво нового приміського автовокзалу в районі
центрального ринку;
   в) по  повітряному  транспорту  - завершення будівництва
комплексу нового аеропорту.
   5. По міському транспорту і магістральній мережі:
   а) створення на базі існуючої мережі вулиць системи міських
транспортних  магістралей,  що дасть змогу поліпшити зв'язок
житлових масивів з центром і промисловими районами;
   б) комплексний розвиток масового  пасажирського  міського
транспорту  (тролейбуса, автобуса) із збільшенням протяжності
тролейбусної та автобусної мережі;
   в) будівництво  тролейбусного  депо,  автобусного   і
таксомоторного парків, приміського автовокзалу.
   6. По інженерному обладнанню території:
   а) дальший розвиток водопостачання міста за рахунок освоєння
нових  підземних  джерел,  будівництво  системи  технічного
водопостачання;
   б) розширення  міських  каналізаційних очисних споруд та
каналізаційної мережі з використанням стічних вод після повної
біологічної очистки і знешкодження для технічного водопостачання й
поливу;
   в) будівництво заводу по переробці і знешкодженню побутових
відходів у районі с. Піщаного;
   г) дальший розвиток зливової каналізації;
   д) електропостачання від енергосистеми "Харківенерго";
   є) теплопостачання від ТЕЦ, а також районних та промислових
котелень;
   ж) газопостачання від магістрального газопроводу Бєльськ -
Суми;
   з) дальший розвиток телефонізації та радіофікації міста.
   7. По інженерній підготовці території:
   Здійснення комплексу заходів по інженерному захисту міста від
підтоплення території (гідронамив, створення нових набережних,
будівництво системи дренажів, регулювання стоку річок Сумка та
Стрілка, а також благоустрій водоймищ у межах міста).
   8. По поліпшенню зовнішнього середовища і охороні природи:
   а) ліквідація забруднення зовнішнього середовища за рахунок
впровадження на існуючих промислових підприємствах технологічних
заходів по очищенню шкідливих викидів і доведенню їх показників до
нормативних параметрів, а також впровадження маловідхідних та
безвідхідних технологій;
   б) винесення промислових, комунальних та складських об'єктів,
які знаходяться в сельбищній зоні міста  і  погіршують  її
санітарно-гігієнічний  стан,  на  нові  ділянки,  передбачені
генеральним планом у промислових районах міста і в приміській
зоні;
   в) організація  санітарно-захисних  зон  між промисловими
підприємствами і житловими районами відповідно до діючих норм з
урахуванням проведення необхідного комплексу санітарно-захисних
заходів на підприємствах, поступове винесення з цих зон існуючого
житлового фонду;
   г) закриття діючих кладовищ та благоустрій Баранівського
міського кладовища, розташованого за межами сельбищної зони;
   д) дальший розвиток системи санітарної очистки міста.
   9. Першочергові заходи:
   а) будівництво та реконструкція  промислових  підприємств
відповідно до плану економічного і соціального розвитку;
   б) здійснення житлового будівництва переважно на вільних від
забудови територіях у західному та лівобережному районах, а також
за рахунок часткової реконструкції існуючої малоцінної забудови в
центральній частині міста;
   в) одночасно з будівництвом житла  спорудження  закладів
культурно-побутового  обслуговування  населення,  здійснення
благоустрою, інженерного обладнання й озеленення територій;
   г) будівництво  та  реконструкція  магістральних  вулиць,
спорудження підземних переходів і транспортних розв'язок у різних
рівнях, розвиток масового міського транспорту;
   д) завершення будівництва  аеровокзального  комплексу  та
південної ділянки об'їзної автомагістралі;
   є) будівництво  тролейбусного  депо, автобусного парку і
приміського автовокзалу;
   ж) розвиток системи інженерного забезпечення міста;
   з) створення зелених насаджень загального користування;
   і) здійснення заходів, спрямованих на охорону й поліпшення
міського середовища;
   к) припинення розробки піщаних кар'єрів у північно-східному
напрямку в заплаві р. Псел.
                II
   Проектом планування приміської та зеленої  зон  м.  Сум
передбачається:
   1. По організації території та розселенню населення:
   а) утворення навколо м. Сум приміської зони загальною площею
210 тис. га з населенням 63 тис. чоловік на території Сумського і
частково  Тростянецького  та  Краснопільського  районів  з
використанням її для розміщення зв'язаних з народногосподарським
комплексом міста промислових підприємств, розвитку приміського
сільського  господарства,  організації  позаміського  масового
відпочинку населення, створення лісопаркового поясу;
   б) розселення населення, яке має трудові зв'язки з м. Сумами,
у прилеглих населених пунктах.
   2. По розміщенню промислових підприємств і спеціалізації
приміського господарства:
   а) розміщення  промислових  підприємств  і  складів, які
виносяться з м. Сум, у приміській зоні на передбачених для цього
ділянках;
   б) забезпечення потреб м. Сум у ранніх овочах, картоплі,
фруктах, яйцях, молочній та м'ясній продукції шляхом виробництва
їх у приміських спеціалізованих господарствах.
   3. По організації зеленої зони і місць відпочинку:
   а) створення зеленої зони навколо м. Сум загальною площею
зелених насаджень 30,9 тис. га;
   б) розвиток системи закладів і місць масового відпочинку
населення з організацією зон відпочинку.
   4. По організації транспортних зв'язків:
   Удосконалення мережі  автомобільних  шляхів  за  рахунок
реконструкції ділянок існуючих автошляхів та будівництва нових.
   5. По інженерному обладнанню території:
   а) водопостачання  населених  пунктів - централізоване з
підземних вод місцевих джерел;
   б) каналізація - з повною біологічною очисткою стічних вод;
   в) теплопостачання - централізоване, від районних і групових
котелень;
   г) газопостачання від газопроводу Бєльськ - Суми;
   д) електропостачання від енергосистеми "Харківенерго";
   є) здійснення  комплексу  робіт  по регулюванню стоку і
впорядкуванню русел річок, залісенню не придатних для сільського
господарства  територій,  протиерозійних та гідромеліоративних
заходів.
   6. По поліпшенню зовнішнього середовища і охороні природи:
   а) проведення робіт по ліквідації забруднення водоймищ та
повітряного басейну, створення водоохоронних зелених насаджень,
організація і впорядкування звалищ побутових відходів;
   б) збереження цінних природних ландшафтів і  відновлення
ландшафтів, порушених господарською діяльністю.
   7. Першочергові заходи:
   а) спорудження і реконструкція промислових підприємств, а
також будівництво житла та закладів обслуговування населення у
населених пунктах відповідно до плану економічного і соціального
розвитку;
   б) будівництво і реконструкція автомобільних шляхів;
   в) розвиток систем інженерного забезпечення;
   г) організація місць та закладів масового відпочинку;
   д) збільшення площі зелених насаджень у приміській зоні за
рахунок насадження садів, ягідників, залісення ярів, балок та
інших не придатних для сільського господарства земель.
                III
        Основні техніко-економічні показники
            розвитку міста Сум

Найменування показників Одиниця виміру Існуючий стан (1984 р.) Перша черга (1990 р.) Розрахун- ковий період (2005 р.)
Населення міста тис. чол. 254,5 277 285
Територія міста тис. га 9,34 9,34 8,4
Житловий фонд тис. кв. м загальної площі 3478,7 4436 5200
Середня житлозабезпеченість на одного жителя кв. м загальної площі 13,7 16 18
Рівень культурно-побутового обслуговування:        
дитячі дошкільні заклади місць 16390 18000 19950
загальноосвітні школи -"- 24000 30230 37090
Будинки культури, клуби, кінотеатри -"- 8000 13870 17570
підприємства громадського харчування посадочних місць 6700 8100 11850
підприємства побутового обслуговування робочих місць 1260 1355 2235
магазини продовольчих товарів кв. м торгової площі 21626 23220 27050
магазини непродовольчих товарів -"- 23762 31440 43060
лікарні ліжок 3600 4620 5660
поліклініки відвіду- вань на день 7240 8200 11175
Інженерне обладнання території:        
Водопостачання:        
потужність споруд водопостачання тис. куб. м на добу 185 265 325
протяжність водопровідної мережі км 243 248,5 277
Каналізація:        
потужність споруд каналізації тис. куб. м на добу 89 164 200
протяжність колекторів та мережі км 85 98 111
Теплопостачання:        
потужність джерел Гкал на годину 1897 2395 2495
протяжність мережі км 1520 2053 2320
Газопостачання км мережі 380,6 385 400
Електропостачання мегават 238 281 383
Протяжність міських транспортних мереж:        
автобусних км 81,5 89 102,3
тролейбусних -"- 38,5 40,4 47,8


Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ