Приказ от 28.03.2003 № 31 Об утверждении Положение о проведении конкурса на лучшие дома и сооружения, построенные и принятые в эксплуатацию в 2002 году в Украине

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20263 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 28.03.2003 № 31 Об утверждении Положение о проведении конкурса на лучшие дома и сооружения, построенные и принятые в эксплуатацию в 2002 году в Украине
Дата принятия28.03.2003
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПриказ
Шифр документа31
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины
Дата регистрации в Министерстве Юстиций30.04.2003


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
              Н А К А З
             28.03.2003 N 31

    Про затвердження "Положення про проведення конкурсу
     на кращі будинки і споруди, збудовані і прийняті
       в експлуатацію у 2002 році в Україні"

   З метою  сприяння  підвищенню  якості  проектування  і
будівництва, поширення досвіду з впровадження нових прогресивних
технологій,  будівельних  матеріалів  і  конструкцій,  вдалих
конструктивно-планувальних та архітектурних рішень, популяризації
кращих об'єктів житлово-цивільного та промислового призначення,
збудованих і прийнятих в експлуатацію у 2002 році, Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Положення про проведення зазначеного конкурсу
додаток 1).
   2. Провести  конкурс  на  кращі  будинки  і  комплекси
житлово-цивільного та  промислового  призначення,  збудовані і
прийняті в експлуатацію у 2002 році.
   3. Для проведення конкурсу створити журі (додаток 2).
   4. Установити термін подання матеріалів на  конкурс  до
15 травня 2003 року.
   5. Для  попереднього  розгляду  матеріалів  конкурсу,
безпосереднього ознайомлення з об'єктами та підготовки пропозицій
журі утворити експертну комісію (додаток 3).
   6. Експертній комісії до 1 червня поточного року внести
пропозиції журі конкурсу щодо присудження відповідних призових
місць об'єктам, представленим на конкурс.
   7. Журі конкурсу підбити підсумки конкурсу до 20 червня 2003
року і подати на затвердження Держбуду України пропозиції щодо
присудження об'єктам призових місць та дипломів.
   8. Організаційно-технічне забезпечення з проведення конкурсу
покласти на Науково-дослідний інститут будівельного виробництва,
якому:
   до 1 липня 2003 року організувати фотовиставку поданих на
конкурс об'єктів;
   до 15 липня 2003 року підготувати проект наказу Держбуду за
підсумками конкурсу;
   до 25 липня 2003 року виконати оформлення дипломів та грамот
для нагородження переможців конкурсу.
   9. Держархбудінспекції України:
   забезпечити вручення переможцям конкурсу дипломів та грамот
до професійного свята "Дня будівельника" (10.08.03);
   довести цей наказ до відома всіх зацікавлених організацій.
   10. Управлінню  організаційно-аналітичного   забезпечення
апарату забезпечити публікацію інформації про проведення конкурсу
та його підсумки у засобах масової інформації.

 Голова Комітету                      В.Череп

                   Додаток 1
                   до наказу Держбуду України
                   28.03.2003 N 31

              ПОЛОЖЕННЯ
    про проведення конкурсу на кращі будинки і споруди,
        збудовані і прийняті в експлуатацію
           у 2002 році в Україні

   1. Конкурс кращих житлово-цивільних будинків та промислових
споруд і комплексів, збудованих в Україні, проводиться Держбудом
України з  метою  сприяння  поліпшенню  якості  будівництва,
узагальнення і поширення передового досвіду в житлово-цивільному
та промисловому будівництві.
   Конкурс  має  на  меті  виявити  закінчені будівництвом
мікрорайони, комплекси і окремі об'єкти житлово-цивільного та
промислового призначення, виконані з високою якістю будівельних
робіт, вдалими проектними рішеннями.
   2. Для підведення підсумків конкурсу створюється журі у
складі працівників Держбуду України, Академії будівництва України,
Творчої науково-технічної спілки будівельників України, Спілки
архітекторів України, науково-дослідних та проектних інститутів,
будівельних корпорацій України.
   3. У конкурсі можуть брати участь будівельні й проектні
організації  та  замовники  (забудовники). Участь у конкурсі
добровільна.
   4. При розгляді матеріалів за поданими на конкурс об'єктами
перевага віддається тим, які мають рекомендації Міністерства
архітектури  та  містобудування  Автономної  Республіки Крим,
відповідних  управлінь містобудування і архітектури обласних,
Київської та Севастопольської міських держадміністрацій і Творчої
науково-технічної спілки будівельників України.
   5. Представлені на конкурс об'єкти повинні бути закінчені
будівництвом згідно з затвердженим проектом та вимогами державних
стандартів, норм і правил.
   6. Подані на конкурс матеріали експонуються на виставці в
Держбуді України, виносяться на попередній розгляд експертної
комісії та подаються на остаточний висновок журі конкурсу.
   7. Будівельним, монтажним, проектним та іншим організаціям,
що брали участь у будівництві тих житлових, громадських та
промислових комплексів, окремих будинків та споруд, які визнані
журі конкурсу кращими, присуджуються призові місця (1-ше, 2-ге,
3-тє) з врученням дипломів відповідно першого, другого та третього
ступенів.
   Робітники та інженерно-технічні працівники, які найбільше
відзначилися при будівництві та проектуванні об'єктів-переможців,
нагороджуються грамотами Держбуду України.
   8. Рішення журі затверджується наказом Держбуду.
   9. Організаційно-технічне забезпечення проведення конкурсу
здійснює Науково-дослідний інститут будівельного виробництва.

                   Додаток 2
                   до наказу Держбуду України
                   28.03.2003 N 31

               СКЛАД
             журі конкурсу

   Присяжнюк В.Ф. - Голова журі; заступник Голови Держбуду
            України;
   Папка В.В.   - заступник голови журі; начальник
            Державної архітектурно-будівельної
            інспекції України;
   Проценко К.І.  - заступник голови журі, віце-президент
            Академії будівництва України;
   Худяков Ю.Ф.  - заступник  голови  журі  (за  згодою),
            віце-президент Спілки архітекторів України.
              Члени журі:
   Авдієнко О.П.  - заступник  начальника  Управління
            архітектурно-будівельних систем та
            інженерного обладнання будинків і споруд
            Держбуду України;
   Антонюк П.Д.  - директор ЗАТ "Інститут
            "Діпроцивільпромбуд" (за згодою);
   Білоконь Ю.М.  - директор інституту "Діпромісто";
   Григор А.Ф.   - начальник Управління організаційно-
            аналітичного забезпечення апарату, головний
            редактор Інформаційного бюлетеня Держбуду
            України;
   Економов А.О.  - начальник Управління містобудівної політики
            Держбуду України;
   Заблоцький Є.Й. - заступник директора НДІ будівельного
            виробництва;
   Івановський В.М. - начальник відділу корпорації
            "Украгропромбуд" (за згодою);
   Клюшніченко Є.Є. - директор НДПІмістобудування;
   Чеснок В.М.   - головний редактор журналу "Будівництво
            України";
   Чижевський О.П. - директор УкрНДІпроцивільсільбуд;
   Шацький В.І.   - віце-президент корпорації "Укрбуд"
            (за згодою).

                   Додаток З
                   до наказу Держбуду України
                   28.03.2003 N 31

               СКЛАД
            експертної комісії
   Нечухаєв В.В.  - головний спеціаліст Держархбудінспекції
            України;
   Білецький І.Т. - головний спеціаліст Держархбудінспекції
            України;
   Заблоцький Є.Й. - заступник директора НДІ будівельного
            виробництва;
   Потопаєв Б.П.  - завідувач  сектора  НДІ  будівельного
            виробництва.

            МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
     до оформлення матеріалів, які надсилаються журі
       конкурсу водночас з рішенням про подання
            об'єкта на конкурс

   Матеріали оформлюються та подаються у  двох  примірниках
(кожний в окремій папці) в такому обсязі:
   1. Технічний звіт про будівництво, який повинен бути стислим
і містити:
   1.1. Пояснювальну записку.
   1.2. Характеристику промислових, житлових, цивільних будинків
і комплексів.
   В характеристиці об'єкта необхідно зазначити:
   - його специфіку та позитивні якості;
   - прогресивні принципи функціональної організації забудови
комплексу, окремого будинку чи споруди;
   - новаторські конструктивні рішення і технологічні засоби
будівництва;
   - вдале використання можливостей місцевої будівельної бази;
   - прийоми композиції об'єкта, які заслуговують на увагу, а
також органічне включення в рельєф місцевості,  використання
зелених  насаджень  або врахування архітектурних особливостей
історичної забудови;
   - екологічна чистота виробництва та захист навколишнього
середовища (для об'єктів промислового призначення).
   1.3. Відомості про об'єкт і картку об'єкта.
   У відомостях про об'єкт необхідно зазначити:
   - Назву об'єкта (житловий будинок на____ квартир, дитячий
садок-ясла на ___ місць, школа на ____ учнів, поліклініка на ____
відвідувань за зміну тощо).
   - Адресу  будівництва  (область, район, населений пункт,
житловий чи промисловий район або квартал, поштова адреса будинку
чи споруди).
   - Найменування,  поштову  адресу,  телефон  будівельної
організації, замовника (забудовника).
   - Найменування,  поштову  адресу,  телефон  проектної
організації.
   - Проект:
   типовий (автори прив'язки*);
   повторного застосування (автори прив'язки*);
   індивідуальний (автори*).
   - Тривалість будівництва за нормами, договором (контрактом) і
фактично _____ (місяців).
  - Матеріали і конструкції фундаментів, стін,  перекриття,
перегородок, покрівлі.
   - Вартість  будівництва:  кошторисна  (базисна)________,
договірна____________ і фактична___________.


   * Прізвище, ім'я та по батькові повністю.
   Технічний звіт  підписується  керівниками  генпідрядних
організацій   та   начальниками   інспекцій   державного
архітектурно-будівельного контролю Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя.
   Підписи засвідчуються відповідними печатками.
   Залежно від функціонального призначення об'єкта, що подається
на конкурс, необхідно заповнити картку об'єкта за формою N 1 або
N 2.
   До кожного зі звітів додається два примірники картки об'єкта
за підписом керівника організації, яка подає матеріали на конкурс.
   2. Основні креслення, за якими здійснено будівництво, в
розмірах, зручних для перегляду (типові проекти - викопіювання із
генерального плану ділянки, кварталу, комплексу забудови, при
будівництві за індивідуальним проектом крім генплану - плани
першого і типових поверхів, фасади - в одному примірнику).
   3. Фотокартки  загальних  виглядів  будинків,  панорами
комплексів,  фотознімки інтер'єрів, які розкривають виконавчу
майстерність робітників, знімки фрагментів фасадів будинків і
елементів благоустрою (не менше трьох). Кожний об'єкт, що подано
на конкурс, повинен мати два примірники фотокарток (в кольоровому
або  чорно-білому  виконанні) розміром 18x24 (15x22) см. На
зворотній стороні фотокартки зазначається  назва  об'єкта  і
зображеного елемента або деталі.
   4. Копії актів прийняття будинків і споруд в експлуатацію (в
одному примірнику).
   5. Відгук організації, яка експлуатує об'єкт.
   6. Перелік осіб, котрі підлягають нагородженню грамотами (до
4-х  по  кожному об'єкту), складений із зазначенням посади,
прізвища, імені, по батькові повністю і підписаний керівниками
генпідрядника за погодженням з Управлінням містобудування та
архітектури (українською мовою).
   Технічний  звіт підписується  керівниками  генпідрядних
організацій   та   начальниками   інспекцій   державного
архітектурно-будівельного контролю Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя.
   Підписи засвідчуються відповідними печатками.
   Для відшкодування витрат, необхідних для  організаційного
забезпечення підготовки і проведення конкурсу на кращі будинки і
комплекси, збудовані в  2002  році  в  Україні  (експертиза
представлених на конкурс матеріалів, безпосереднє ознайомлення з
об'єктами, оформлення фотовиставки тощо), організації, які беруть
участь у конкурсі, перераховують кошти у сумі 250 грн. та ПДВ
50 грн. (разом - 300 грн.)  на  рахунок  НДІ  будівельного
виробництва: р/р  26000200006404 в Залізничній філії АКБ УСБ
м. Києва, МФО 322034, ЗКПО 02498197 (у графі "призначення платежу"
зазначити - "на конкурс - 2002").
   Для оформлення податкової накладної необхідно  повідомити
номер  свідоцтва  платника  податку  на  додану вартість та
індивідуальний номер юридичної особи.
   Матеріали надсилаються на адресу:
   03150 м. Київ-150, вул. Димитрова, 24
   ДЕРЖБУД України,
   Державна архітектурно-будівельна інспекція України.

                   Форма N 1
             КАРТА ОБ'ЄКТА
       (для житлових комплексів та будинків)

N пор. Найменування параметрів Показники Прим.
1 Проекти будинків (найбільш характерні для забудови)    
2 Кількість об'єктів    
3 Вартість (грн.): (базисна) кошторисна договірна фактична    
   
   
4 Вартість 1 кв. м. (грн.): (базисна) кошторисна договірна фактична    
   
   
5 Тривалість будівництва (місяців); за договором (контрактом) фактично    
   
6 Будівельна організація    
7 Проектна організація    
   Підпис
                   Форма N 2
             КАРТА ОБ'ЄКТА
          (для нежитлових будинків)

N пор. Найменування параметрів Показники Прим.
1 Проект    
2 Вартість об'єкта (грн.) кошторисна (базисна) договірна фактична    
   
   
3 Вартість 1 куб. м. (грн.) кошторисна (базисна) договірна фактична    
   
   
4 Тривалість будівництва (місяців) за договором (контрактом) фактична    
   
5 Будівельна організація    
6 Проектна організація    
   Підпис

 "Інформаційний бюлетень Держбуду України",
 N 3, 2003 року


Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ