ДСанПіН 5.5.2.008-01 Государственные санитарные правила и нормы устройства, содержания общеобразовательных учебных заведений и организации учебно-воспитательного процесса

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20147 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаДСанПіН 5.5.2.008-01 Государственные санитарные правила и нормы устройства, содержания общеобразовательных учебных заведений и организации учебно-воспитательного процесса
Дата начала действия25.09.2020
Дата принятия14.08.2001
Дата отмены действия 01.01.2021
СтатусНедействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаДСаНПіН (Государственные Санитарные Правила и Нормы)
Шифр документа5.5.2.008-01
РазработчикМинистерство охраны здоровья (МОЗ)
Дата регистрации в Министерстве Юстиций05.05.2003
Дополнительные данные Согласно приказу Министерства здравоохранения Украины от 25.09.2020 № 2205 утратили силу с 01.01.2021


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


      ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ САНІТАРНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ
                ЗАТВЕРДЖЕНО
                Постанова Головного державного
                санітарного лікаря України
                14.08.2001 N 63
                ПОГОДЖЕНО:
                Лист Міністерства освіти і науки
                України
                05.06.2001 N 1/12-1459

     Державні санітарні правила і норми влаштування,
     утримання загальноосвітніх навчальних закладів
      та організації навчально-виховного процесу
            ДСанПіН 5.5.2.008-01

           1. Галузь застосування
   ДСанПіН поширюються на загальноосвітні навчальні заклади I,
I-II, I-III ступенів, спеціалізовані школи I, II, III ступенів,
гімназії,  ліцеї,  колегіуми,  що  проектуються,  будуються,
реконструюються та ті, що існують, незалежно від тилу, форми
власності і підпорядкування.
              Передмова
   СанПІН 5.5.2.008-01
   1. Державні санітарні правила і норми ДСанПіН) влаштування,
утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації
навчально-виховного процесу розроблені:

 Сапуга Ірина Євгеніївна    Головне санітарно-епідеміологічне
 Цибенко Тамара Олексіївна   управління МОЗ України
 Полька Надія Степанівна,   (м. Київ, вул. Грушевського, 7)
 Єременко Галина Миколаївна,  Інститут гігієни та медичної
 Вдовенко Алла Костянтинівна, екології АМН України
 Гозак Світлана Вікторівна   (м. Київ, вул. Попудренка, 50)

 Івахно Олександра Петрівна,  Національний медичний університет
 Глущенко Алла Григорівна,   ім. О.О.Богомольця
 Баранова Майя Миколаївна   (м. Київ, б-р. Шевченка, 17)

 Кульчицька Валентина Павлівна Інститут харчування МОЗ України
 Карповець Петро Макарович   (м. Київ, вул. Чигоріна, 18)

 Козярін Іван Петрович     Київська медична академія
 Сисоєнко Надія Василівна   післядипломної освіти
                ім. Л.П.Шупика

 Рубашкевич Алла Лукінічна   Український центр
                держсанепіднагляду МОЗ України
                (м. Київ, вул. Ярославська, 41)
   У розробці також брали участь
   Обласні СЕС  Львівської  (Савченко  Галина  Іванівна),
Тернопільської (Маціпура Надія Степанівна), Луганської (Маркова
Надія Олександрівна), Чернігівської (Тарасенко Алла Миколаївна),
Донецької (Шелех Галина Петрівна), Херсонської (Бульба Лариса
Павлівна) областей,  Міністерство  освіти  і  науки  України
(Заїка Антоніна Михайлівна).
   Державні санітарні правила і норми підготовлені відповідно до
Законів України "Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення", "Про загальну середню освіту"
 з урахуванням сучасних наукових розробок і досліджень з
регламентації гігієнічних умов і режимів навчання при чинних
формах  організації  навчально-виховного  процесу  для  всіх
загальноосвітніх навчальних закладів для дітей і підлітків від 6
до 18 років.
   2. Введено в дію вперше.
   Вважати такими, що втратили чинність: ДСанПіН 5.5.2.008-98
"Устаткування,   утримання   середніх    загальноосвітніх
навчально-виховних закладів та організація навчально-виховного
процесу", СанПиН 42-125-42-16-86 "Санитарно-гигиенические правила
и нормы по организации обучения детей шестилетнего возраста".
   3. При  розробці  ДСанПіНу використані матеріали ДСанПіН
5.5.2.008-98 "Устаткування, утримання середніх загальноосвітніх
навчально-виховних закладів та організація навчально-виховного
процесу", "Санитарные правила  по  устройству  и  содержанию
общеобразовательных школ" N 1186-а-74, ДБН В.2.2-3-97 "Будинки та
споруди навчальних закладів".
   Ці санітарні правила і норми призначені для керівників,
учителів, вихователів і медичного персоналу  загальноосвітніх
навчальних закладів, працівників органів управління освітою і
санітарно-епідеміологічної служби.
   Посадові особи і громадяни України, які допустили порушення
Державних санітарних правил та норм, можуть бути притягнені до
дисциплінарної, адміністративної та кримінальної відповідальності
у відповідності з чинним законодавством.
   ДСанПіН 5.5.2.008-01 - обов'язковий для виконання документ,
що регламентує безпечні для здоров'я дітей і підлітків умови
навчання та виховання, які сприяють підвищенню їх працездатності
протягом  навчального  дня,  тижня,   року,   поліпшують
психофізіологічний розвиток та зміцнюють здоров'я дитини (підстава
ст. 7, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 Закону
України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення".
            Нормативні посилання
   1. Закон  України  "Про  забезпечення  санітарного  та
епідемічного благополуччя населення" від 24.02.94 р. N 4004-XII
.
   2. Закон  України  "Про  загальну  середню  освіту" від
13.05.99 р. N 651-XIX.
   3. Положення  про  загальноосвітній  навчальний  заклад,
затверджене постановою   Кабінету  Міністрів  України  від
14.06.2000 р. N 964.
   4. СНиП 11-4-79 "Естественное и искусственное освещение".
   5. СНиП   2.04.05-91   "Отопление,   вентиляция   и
кондиционирование".
   6. СНиП  2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация
зданий".
   7. СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства".
   8. СанПіН N 42-121-4719-88  "Влаштування,  обладнання  і
утримання гуртожитків для робітників, студентів, учнів середніх
учбових закладів і ПТУ".
   9. ДСанПіН 5.5.6.009-98 "Влаштування і обладнання кабінетів
комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на
персональних комп'ютерах".
   10. СП N 1567-76 "Санітарні правила влаштування і утримання
місць занять по фізичній культурі і спорту" від 30.12.76 р.
   11. ВСН  59-88 "Электрооборудование жилых и общественных
зданий".
   12. СН 3077-84 "Санитарные  нормы  допустимого  шума  в
помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой
застройки".
   13. Методичні рекомендації МР від 26.04.99 р. N 5.5.6.26-99
"Про використання шкільних меблів".
   14. Методичні вказівки з санітарно-мікробіологічного контролю
предметів вжитку та обладнання закладів для дітей та підлітків МВК
від 24.04.99 р. N 5.10.2.024-99.
   15. Санітарно-гігієнічні вимоги від 22.02.85 р. N 3216-85
"Санітарно-гігієнічні вимоги до організації трудового навчання
учнів 1-7 класів".
   16. Інструктивно-методичні вказівки від 07.07.80 р. N 11/57-6
"Проведення лікарської професійної орієнтації школярів".
   17. Методичні рекомендації від  19.09.74  р.  N  1179-А
"Використання технічних засобів навчання в учбовому процесі".
   18. Методичні  рекомендації  від  27.04.82 р. N 08-14/4
"Комплексна оцінка стану здоров'я дітей і підлітків при масових
лікарських оглядах".
   19. Методичні  рекомендації  від  04.06.83 р. N 2819-83
"Організація роботи спеціаліста по гігієні дітей і підлітків
сільських і міських СЕС (1 рівня)".
   20. Методичні рекомендації від 27.12.84 р. N 11-14/30-7
"Лікарський контроль за навантаженням учнів на уроках фізичної
культури в загальноосвітніх школах".
   21. Методичні  рекомендації  від  24.12.86 р. N 08-1412
"Медико-педагогічний контроль за  фізичним  вихованням  дітей
шкільного віку".
   22. Методичні рекомендації від 30.04.85 р. N 11-14/13-6
"Визначення функціональної готовності дітей до вступу в школу і
організація навчання і режиму продовженого дня в перших класах
загальноосвітньої школи".
   23. ДСТУ Б В.2.2-6-97 "Будинки і споруди. Методи вимірювання
освітленості".
   24. ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая. Гигиенические требования и
контроль за качеством".
   25. ГОСТ 12.1.036-81 "Шум. Допустимые уровни в жилых и
общественных зданиях".
   26. ГОСТ 11015-93 "Столы ученические".
   27. ГОСТ 11016-93 "Стулья ученические".
   28. ДБН В.2.2-3-97 "Будинки та споруди навчальних закладів".
   29. ДБН  360-92  "Містобудування. Планування та забудова
міських та сільських поселень".
   30. ДБН В.2.2-9-99 "Громадські будинки та споруди".
   31. ДСанПіН "Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води
централізованого  господарсько-питного  водопостачання"  від
15.04.1997 р. N 136/1940.
   32. Державні санітарні правила  планування  та  забудови
населених пунктів від 19.06.1996 р. N 173.
           

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ