Постановление от 14.01.1985 № 15 О развитии научных исследований и расширения внедрения достижений науки и техники, направленных на снижение материалоемкости в строительстве

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18793 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПостановление от 14.01.1985 № 15 О развитии научных исследований и расширения внедрения достижений науки и техники, направленных на снижение материалоемкости в строительстве
Дата принятия14.01.1985
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПостановление
Шифр документа15
РазработчикСовет Министров Украинской Советской Социалистической Республики
Дата регистрации в Министерстве Юстиций19.04.1994


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
            П О С Т А Н О В А
          від 14 січня 1985 р. N 15
                Київ
     Про розвиток наукових досліджень та розширення
   впровадження досягнень науки і техніки, спрямованих на
      зниження матеріаломісткості в будівництві

   Рада Міністрів Української РСР відзначає, що Держбуд УРСР,
будівельні міністерства і відомства УРСР, науково-дослідні та
проектні   організації   проводять  роботу  по  зниженню
матеріаломісткості  в  будівництві  на  основі  прискорення
науково-технічного прогресу.
   Реалізація завдань,    намічених    республіканськими
науково-технічними  програмами,  в  тому  числі  програмою
"Матеріаломісткість", дала змогу заощадити за три роки і 9 місяців
одинадцятої п'ятирічки 56,6 тис. тонн металу, 238,8 тис. тонн
цементу і одержати економічний ефект 62,1 млн. карбованців. Зросла
кількість впроваджених у  будівництво  завершених  галузевими
інститутами науково-дослідних робіт. Ширше використовуються в
проектуванні та будівництві науково-дослідні роботи по економії
матеріально-технічних ресурсів.
   Разом з тим завдання, що випливають з рішень XXVI з'їзду
КПРС, положень та висновків, що містяться в промові Генерального
секретаря ЦК КПРС товариша Черненка К.У. на засіданні Політбюро ЦК
КПРС по проектах плану та бюджету на 1985 рік, а також рішень XXVI
з'їзду  Компартії  України, квітневого 1983 р.) Пленуму ЦК
Компартії України, потребують дальшого поліпшення роботи Держбуду
УРСР, будівельних міністерств і відомств УРСР по прискоренню
темпів науково-технічного прогресу, перебудови стилю і методів
роботи  по  формуванню  планів розвитку науки і техніки та
організації їх  виконання,  а  також  забезпеченню  економії
матеріально-технічних ресурсів.
   Наявні можливості  підвищення  ефективності  досліджень,
нарощування обсягів впровадження досягнень науки і техніки й
резерви  дальшого  зниження  матеріаломісткості в будівництві
використовуються не повною мірою. Розробка ряду  економічних
конструкцій, для виробів і матеріалів, а також ресурсозберігаючих
технологій зволікається, недостатні масштаби впровадження окремих
науково-дослідних робіт. Принижено у цій справі роль базових
організацій по перевірці та освоєнню нової техніки і технології
виробничих процесів.
   У науково-дослідних  інститутах  недостатньо  розвинута
лабораторна та експериментальна база, що негативно впливає на
якість і строки проведення досліджень. Розробка технологій по
створенню нових ефективних будівельних матеріалів і виробів із
зменшеною об'ємною масою, особливо легких заповнювачів на базі
відходів промисловості  й  вторинної  сировини,  проводиться
безпідставно тривалий час.
   Будівельні міністерства  і  відомства  УРСР  не повністю
використовують наявний науково-технічний потенціал, повільно і в
незначних обсягах впроваджують прогресивні технологічні процеси,
будівельні матеріали і конструкції.
   Не виконується ряд важливих завдань по економії металу і
цементу. На підприємствах будівельної індустрії значну частину
продукції становлять конструкції та вироби застарілих серій, що
мають бути зняті з виробництва.
   Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
   1. Схвалити основні напрями розвитку наукових досліджень і
проектно-конструкторських робіт по зниженню матеріаломісткості в
будівництві у 1986-1990 роках згідно з додатком N 1.
   2. Затвердити на 1985 рік і 1986-1990 роки завдання по
впровадженню найважливіших   інших   науково-дослідних   та
дослідно-конструкторських  робіт,  спрямованих  на  зниження
матеріаломісткості в будівництві, згідно з додатками N 2 і 3.
   3. Держплану УРСР, Держбуду УРСР, Міністерству будівництва
підприємств  важкої індустрії УРСР, Міністерству промислового
будівництва УРСР, Міністерству сільського  будівництва  УРСР,
Міністерству монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР,
Міністерству  промисловості  будівельних  матеріалів  УРСР,
Укрміжколгоспбуду, Головкиївміськбуду:
   забезпечити дальше   збільшення   обсягів  впровадження
економічних будівельних конструкцій,  виробів  і  матеріалів,
ефективних  процесів і методів виконання будівельно-монтажних
робіт, що дасть можливість економити матеріально-технічні ресурси;
   при формуванні  республіканської  цільової  комплексної
науково-технічної програми  "Матеріаломісткість"  і  галузевих
науково-технічних програм на 1986-1990 роки згідно з рішенням Ради
сприяння науково-технічному прогресу при ЦК Компартії України
передбачати завдання по істотному скороченню витрат основних
будівельних матеріалів і виробів, впровадженню ресурсозберігаючих
технологій та зменшенню відходів будівельного виробництва.
   4. Держбуду УРСР, Академії наук УРСР, Міністерству вищої і
середньої спеціальної освіти УРСР, Міністерству промисловості
будівельних  матеріалів  УРСР,  Міністерству  будівництва  і
експлуатації автомобільних шляхів УРСР:
   забезпечити усунення наявних недоліків у роботі підвідомчих
інститутів,  підвищення  результативності  науково-дослідних
розробок,  прискорення  виконання  завдань  по  зниженню
матеріаломісткості будівництва, вдосконаленню існуючих і створенню
нових ефективних ресурсозберігаючих технологій;
   підвищити відповідальність  інститутів  за актуальність і
якісний рівень розроблюваних ними технічних рішень, посилити
контроль за своєчасним одержанням кінцевих результатів досліджень,
більш широким застосуванням у проектах прогресивних матеріалів.
   5. Міністерству будівництва підприємств важкої  індустрії
УРСР, Міністерству промислового будівництва УРСР, Міністерству
сільського будівництва УРСР, Міністерству монтажних і спеціальних
будівельних робіт УРСР, Міністерству промисловості будівельних
матеріалів УРСР, Головкиївміськбуду і Укрміжколгоспбуду:
   передбачати у проектах п'ятирічних і річних планів розвитку
науки і техніки виділення необхідних фінансових, трудових і
матеріально-технічних   ресурсів,   а   також   лімітів
проектно-розвідувальних робіт, капітальних вкладень та підрядних
будівельно-монтажних робіт для забезпечення виконання заходів по
зниженню матеріаломісткості в будівництві;
   розробити і  здійснити додаткові заходи по переоснащенню
підприємств будівельної індустрії на випуск ефективних конструкцій
матеріалів  і  виробів  та забезпечити зняття з виробництва
застарілих виробів;
   підвищити роль технічних управлінь, проектно-технологічних
інститутів і трестів "Оргтехбуд" у вирішенні питань планування та
впровадження в будівництво досягнень науки і техніки та передового
досвіду, спрямованих на зниження матеріаломісткості, формування й
забезпечення виконання комплексних і цільових науково-технічних
програм, поліпшення координації наукових досліджень та організації
впровадження їх результатів у виробництво;
   провести аналіз стану використання коштів, що виділяються на
розвиток наукових і проектно-конструкторських робіт з проблем
економного використання сировини і матеріалів,  розробити  й
здійснити заходи по припиненню виконання розробок з малоактуальної
безперспективної тематики;
   посилити персональну відповідальність керівників будівельних
організацій і підприємств за впровадження наукових розробок у
виробництво, систематично  розглядати  питання  про  зниження
матеріаломісткості в будівництві.
   6. Держбуду  УРСР  посилити  контроль  за  забезпеченням
проектними організаціями більш широкого застосування в проектах
будівництва нових ефективних конструкцій, матеріалів і виробів,
які знижують матеріаломісткість.
   7. Виділити базові підприємства і будівельні організації для
проведення експериментально-виробничої перевірки та освоєння нової
техніки й технології виробничих процесів згідно з додатком N 4.
   8. Київському  зональному  науково-дослідному  інститутові
експерементального  проектування  як  головній  організації в
республіці по розробці  проблем,  пов'язаних  з  підвищенням
технічного  рівня  житлово-цивільного  будівництва,  поліпшити
координацію діяльності проектних і будівельних організацій по
уніфікації застосовуваних у житловому і цивільному будівництві
збірних залізобетонних конструкцій і виробів та скороченню їх
номенклатури.
   9. Держбуду  УРСР разом з будівельними міністерствами і
відомствами УРСР розширити показ передового досвіду по економії
матеріально-технічних ресурсів  у  капітальному будівництві в
павільйоні  "Будівництво"  на  Виставці  досягнень  народного
господарства УРСР.

      Голова
   Ради Міністрів УРСР                  О.ЛЯШКО
   Керуючий справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
   Інд. 25, 24

                      Додаток N 1
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                   від 14 січня 1985 р. N 15
             ОСНОВНІ НАПРЯМИ
   розвитку наукових досліджень і проектно-конструкторських
    робіт по зниженню матеріаломісткості в будівництві
            в 1986-1990 роках

   Розробка і впровадження нових методів виконання проектних
робіт  та  розрахунків  будівельних  конструкцій,  ефективних
об'єктно-планувальних і   конструктивно-технологічних   рішень
будинків споруд з застосуванням систем автоматизації.
   Створення і застосування нових видів будівельних матеріалів
та ресурсозберігаючих технологій їх виготовлення, в тому числі з
використанням відходів виробництва.
   Розробка ефективних будівельних конструкцій і виробів, у тому
числі сталевих конструкцій з економічних профілів прокату та марок
сталі, прогресивних залізобетонних конструкцій, конструкцій з
місцевих матеріалів.
   Створення і впровадження ефективних  методів  і  засобів
контролю  якості  будівництва,  що  забезпечують  зниження
матеріаломісткості та підвищення якості продукції.
   Розробка високоефективних методів організації і технології
будівельного  виробництва,  в  тому  числі  в  складних
інженерно-геологічних умовах з використанням під  будівництво
територій на просадних грунтах, розроблюваних ділянках, схилах,
зсувах та інші.

   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО

                      Додаток N 2
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                   від 14 січня 1985 р. N 15
               ЗАВДАННЯ
      по впровадженню в 1985 році найважливіших
     науково-дослідних та дослідно-конструкторських
    робіт, спрямованих на зниження матеріаломісткості
             в будівництві


Назва робіт Одиниця виміру Обсяги впровадження Виконавці
Нульові цикли великопанельних житлових будинків серії 96 на просадних грунтах II типу зі зниженою витратою металу тис. кв. м 85 Мінважбуд УРСР Київський зональний науково-дослідний інститут експериментального проектування (КиївЗНДІЕП) Держцивільбуду
9-поверховий великопанельний житловий будинок зі зменшеною витратою металу в порівнянні з діючим проектом до 15 проц. для будівництва на розроблюваних територіях -"- 70 Мінважбуд УРСР КиївЗНДІЕП Держцивільбуду
Просторове армування залізобетонних плит перекриттів для будинків серії КТ тис. кв. м перекриттів 220 Головкиївміськбуд КиївЗНДІЕП Держцивільбуду
Армування залізобетонних панелей перекриттів житлових будинків серії 96 уніфікованими арматурними сітками тис. кв. м 290 Головкиївміськбуд КиївЗНДІЕП Держцивільбуду
Плити покриттів і перекриттів, запроектованих з урахуванням оптимізації, в тому числі:      
- плити покриттів 3 х 12 м серії 1.465.-1-3/80 та інші для промислових будівель; -"- 30 150 Мінпромбуд УРСР Мінважбуд УРСР
- збірні залізобетонні плити завдовжки 4,5-6 м для сільськогоспо- дарських будівель із важкого і легкого бетону серій 1.865.1- 4/80, 1.800-ПР та інших тис. кв. м 20 1200 Мінсільбуд УРСР Укрміжколгоспбуд Науково- дослідний інститут будівельних конструкцій (НДІБК) Держбуду СРСР
Масовий випуск нових та застосування в будівництві відпрацьованих в десятій п'ятирічці попередньо напружених залізобетонних конструкцій перекриттів з полегшеним армуванням, в тому числі:      
- ребристі плити перекриттів багатоповерхових виробничих будівель серій 1124-1/70, 1124-2/70 з полегшеним армуванням, попередньо напружених серій 1124-6, 1124-8, 1124-9, 1124-11, 1124-12 /1.442.1-1/, 1124-13; тис. куб. м 16 55 Мінпромбуд УРСР Мінважбуд УРСР
- конструкції каркасів виробничих будівель серій 1.420-12, 1.420-13 тис. кв. м 25 Мінважбуд УРСР НДІБК Держбуду
Конструкції багатоповерхових промислових будівель з укрупненою сіткою колон з застосуванням великорозмірних елементів перекриттів (типові конструкції серій 1.420-6, КП-203 та інші) -"- 1,5 5 Мінпромбуд УРСР Мінважбуд УРСР НДІБК Держбуду
Конструкції із важкого високоміцного бетону марки 500 і вище тис. куб. м 34 45 Мінпромбуд УРСР Мінважбуд УРСР НДІБК Держбуду
Збірні залізобетонні коробчасті настили для покриттів та перекриттів -"- 3,2 Мінпромбуд УРСР НДІБК Держбуду
Будівництво житлових громадських будинків різних конструктивних схем і поверховості на просадних грунтах із застосуванням комплексу захисних заходів тис. кв. м 20 330 Мінпромбуд УРСР Мінважбуд УРСР НДІБК Держбуду СРСР
Будівництво цивільних будинків різних конструктивних схем в умовах розроблюваних територій II-IV груп -"- 75 Мінважбуд УРСР НДІБК Держбуду СРСР
Будівництво промислових і цивільних споруд і будинків в умовах просадних грунтів на основах, ущільнених енергією вибуху ис. куб. м 100 Мінпромбуд УРСР НДІБК Держбуду СРСР
Збірні залізобетонні плити "на прогін" типу "II" розміром 3 х 18 і 3 х 24 м тис. кв. м 1,5 1,6 Мінважбуд УРСР Мінпромбуд УРСР НДІБК Держбуду СРСР
Фундаменти з прогресивних видів паль тис. куб. м 64 58 31 20 Мінпромбуд УРСР Мінважбуд УРСР Мінсільбуд УРСР Укрміжколгоспбуд Науково- дослідний інститут будівельного виробництва (НДІБВ) Держбуду УРСР
Конструкції полегшених паль з вертикальних елементів, об'єднаних діафрагмами 100 куб. м 3,1 Мінсільбуд УРСР Український науково- дослідний і проектний інститут цивільного сільського будівництва (УкрНДІПцивіль- сільбуд) Держбуду УРСР
Конструкції і технології будівництва заглиблених споруд і протифільтраційних діафрагм методом "стіна в грунті", розроблених у десятій п'ятирічці тис. кв. м 8 27 Мінважбуд УРСР Мінмонтажспецбуд УРСР НДІБВ Держбуду УРСР
Удосконалені конструктивні рішення великопанельних житлових будинків серії 94, які випускаються Березанським сільським домобудівним комбінатом і Миргородським сільським будівельним комбінатом тис. кв. м загальної площі 100 Мінсільбуд УРСР УкрНДІПцивіль- сільбуд Держбуду УРСР
Уніфіковані конструкції сільських житлових будинків діючих типових проектів серій 24, 26, 94 -"- 34 34 Мінсільбуд УРСР Укрміжколгоспбуд УкрНДІПцивіль- сільбуд Держбуду УРСР
Огороджуючі конструкції з ніздрюватого конструктивного силікатного бетону тис. куб. м 4 30 Мінважбуд УРСР Мінпромбуд УРСР НДІБК Держбуду УРСР
Удосконалені конструкції сільських житлових будинків в діючих типових проектах серії 26 тис. кв. м загальної площі 20 Мінсільбуд УРСР УкрНДІПцивіль- сільбуд Держбуду УРСР
Проекти індивідуальних сільських житлових будинків з застосуванням великих цегельних блоків -"- 0,2 Укрміжколгоспбуд УкрНДІПцивіль- сільбуд Держбуду УРСР
Типові конструкції з алюмінієвих сплавів: тонн 1606 Головкиївміськбуд КиївЗНДІЕП Держцивільбуду
- вітражі, вітрини, тамбури   1216  
- двері розкривні   120  
- вікна алюмінієві з роздільними рамами   120  
- вікна алюмінієві з подвійним склом (склопакети) в одинарних рамах   150  
Система опалення з ступінчастою регенерацією теплоносія тис. кв. м приведеної площі 300 Головкиївміськбуд КиївЗНДІЕП Держцивільбуду
Випуск конструкцій з застосуванням домішок на основі відходів харчової та целюлозно- паперової промисловості тис. куб. м 600 300 70 Мінпромбуд УРСР Мінважбуд УРСР Мінсільбуд УРСР НДІБК Держбуду СРСР
Технологія будівництва методом "стіна в грунті" з застосуванням універсальних твердіючих розчинів, використовуваних як при розробці траншей, так і тампонажу пазух після монтажу в цих траншеях стінових панелей -"- 6 Мінпромбуд УРСР НДІБВ Держбуду УРСР
Ударно-вібраційна технологія формування залізобетонних виробів -"- 20 15 Мінважбуд УРСР Мінпромбуд УРСР НДІБВ Держбуду УРСР
Технологія виготовлення залізобетонних виробів із попередньо розігрітих бетонних сумішей з домішкою прискорювача твердіння -"- 30 Мінпромбуд УРСР НДІБВ Держбуду УРСР
Технологія виготовлення залізобетонних виробів із застосуванням сульфатно-кремнієвих відходів алюмінієвого виробництва -"- 60 Мінважбуд УРСР НДІБВ Держбуду УРСР
Фундаменти у витрамбованих котлованах -"- 3,1 Мінпромбуд УРСР НДІБВ Держбуду УРСР
Різальна технологія виробництва ніздрювато-бетонних виробів повнозбірних житлових будинків і виробничих (в тому числі сільськогоспо- дарських) будівель з поліпшеними конструктивними і теплофізичними характеристиками -"- 2,0 Мінбудматеріалів УРСР Науково-дослідний інститут будівельних матеріалів і виробів (НДІБМВ)
Баротехнологія виробництва виробів з ніздрюватого бетону -"- 12 Мінбудматеріалів УРСР НДІБМВ
Технологія і розрядно-імпульсне устаткування для активації сировинних компонентів ніздрюватого бетону і засоби технологічного контролю за його одержанням тис. куб. м 10 Мінбудматеріалів УРСР НДІБМВ
Освоїти дослідно-промислове виробництво гранульованого та пористого заповнювача зі зниженою насипною щільністю 100-300 кг/куб. м на технологічній лінії потужністю 50 тис. куб. м на рік -"- 7 -"-
Система утилізації відходів феросиліцію із складного компонента у виробах з автоклавного та неактоклавного бетону -"- 10 -"-
Технологія і освоєння виробництва огороджувальних ніздрювато-бетонних стінових панелей зі зниженою витратою арматури -"- 43 -"-
Технологія виробництва легкобетонних виробів, що забезпечує зниження матеріаломісткості і трудомісткості їх виготовлення -"- 37 Мінпромбуд УРСР НДІБМВ
Засоби програмного забезпечення автоматизованого проектування залізобетонних конструкцій промислових будівель, житлових та цивільних будинків і споруд млн. крб. проектно- розвіду- вальних робіт (ПРР) 8,9 0,08 0,20 Держбуд УРСР Міншляхбуд УРСР Укрміжколгоспбуд Науково- дослідний інститут автоматизованих систем планування і управління в будівництві (НДІАСБ) Держбуду УРСР
Комплекси програм першої черги системи автоматизованого проектування будівельної частини об'єктів Діпроцивільпромбуду Держбуду УРСР млн. крб. ПРР 1,0 Держбуд УРСР НДІАСБ
Пакети прикладних програм для автоматизованого робочого місця по будівельному проектуванню (ППП АРМ-Б), в тому числі: а) ППП "ГРАФ АРМ-Б" пакет програм машинної графіки для випуску будівельних креслень на комплексі АРМ-Б; б) ППП "ЛІРС" для розрахунку переміщень та напруги в довільних плоских стержньових системах одне графо- впровад- ження млн. крб. ПРР 2 0,3 Держбуд УРСР НДІАСБ -"-
Комплекси задач (ППП) першої черги підсистеми управління промисловим виробництвом млн. крб. будівельно- монтажних робіт 11 30 Мінсільбуд УРСР Мінводгосп УРСР НДІАСБ Держбуду УРСР
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО

                      Додаток N 3
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                   від 14 січня 1985 р. N 15
               ЗАВДАННЯ
     по впровадженню в 1986-1990 роках найважливіших
     науково-дослідних та дослідно-конструкторських
         робіт, спрямованих на зниження
         матеріаломісткості в будівництві

Назва робіт Одиниця виміру Обсяги впровадження Виконавці
Всього на 1986- 1990 рр. в тому числі по роках
1986 1987 1988 1989 1990
Оптимізовані плити покриттів та перекриттів промислових і сільськогоспо- дарських будівель завдовжки 4, 5, 6, 12 метрів тис. кв. м 1470 250 400 6500 250 40 60 300 260 45 60 1300 280 50 80 1300 330 55 10 1300 350 60 10 1300 Мінважбуд Мінпромбуд УРСР Мінсільбуд УРСР Укрміж- колгоспбуд Науково- дослідний інститут будівельних конструкцій (НДІБК) Держбуду СРСР
Конструкції каркасів багатоповерхових виробничих будівель з укрупненою сіткою колон (серія КП203/84 та інші) -"- 34 80 5 10 6 12 7 15 8 20 8 23 Мінпромбуд УРСР Мінважбуд УРСР НДІБК Держбуду СРСР
Удосконалені конструкції стінових огорож тис. кв. м 63 8,6 10,6 13,2 14,2 16,4 Мінсільбуд УРСР Український науково- дослідний і проектний інститут цивільного сільського будівництва Держбуду УРСР
Підвісні стелі з застосуванням гіпсокартонних листів та алюмінієвих лицьових профілів у приміщеннях будівель громадського призначення -"- 25 3,7 25 5 0,5 5 5 0,6 5 5 0,7 5 5 0,9 5 5 1,0 5 Головкиїв- міськбуд Мінпромбуд УРСР Мінсільбуд УРСР КиївЗНДІЕП Держцивільбуду
Нові типи алюмінієвих конструкцій, включаючи виготовлення випробуваних дослідних зразків, у тому числі деревоалюмінієві віконні та балконні блоки -"- 25 5 5 5 5 5 Головкиїв- міськбуд КиївЗНДІЕП Держцивільбуду
Неруйнівний контроль виробництва і якості залізобетонних виробів і конструкцій з використанням стандартизованих методів та серійних засобів випробування тис. куб. м 2900 4700 1010 1100 500 600 150 200 550 800 200 200 600 100 210 200 600 150 220 250 650 150 230 250 Мінпромбуд Мінважбуд УРСР Мінсільбуд УРСР Мінводгосп УРСР НДІБК Держбуду СРСР
Система автоматизації проектних робіт Діпроцивільпромбуду для проектування будівельної частини об'єктів будіндустрії млн. крб. проектно- розвіду- вальних робіт (ПРР) 7,3 1,0 1,2 1,4 1,7 2,0 Держбуд УРСР Науково- дослідний інститут автоматизо- ваних систем планування і управління в будівництві (НДІАСБ) Держбуду УРСР
Пакет прикладних програм для автоматизованого проектування залізобетонних конструкцій надземних і підземних споруд у промисловому і цивільному будівництві -"- 37,5 0,64 0,16 2,5 0,08 0,02 5,0 0,09 0,03 7,5 0,12 0,03 10,0 0,15 0,04 12,5 0,2 0,04 Держбуд УРСР Міншляхбуд УРСР Укрміжколго спбуд НДІАСБ Держбуду УРСР
Уніфікована підсистема автоматизованого розрахунку і конструювання складних просторових будівельних конструкцій в діалоговому режимі з використанням засобів машинної графіки млн. крб. ПРР 1,5 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Держбуд УРСР НДІАСБ Держбуду УРСР
Обчислювальний комплекс (розширений і приведений у відповідність до діючих будівельних норм і правил) для розрахунку стержньових систем на міні-ЕОМ млн. крб. ПРР 2,27 1,0 1,2 1,4 1,67 2,0 Держбуд УРСР НДІАСБ Держбуду УРСР
Пакет прикладних програм по вибору і проектуванню на ЕОМ ЕС оптимальних типів конструкцій і способів влаштування фундаментів каркасних будинків один проект 250 50 50 50 50 50 Держбуд УРСР НДІАСБ Держбуду УРСР
Прикладне програмне забезпечення для автоматизованого проектування систем опалення і формування частини об'єктів будіндустрії на автоматизованому робочому місці будівельника млн. крб. ПРР 6,9 0,3 0,8 1,4 1,9 2,5 -"-
Підсистема "Управління промисловим виробництвом" в складі 4 комплексів задач млн. крб. будівельно- монтажних робіт (БМР) 374 50 - 10 14 10 60 10 120 10 180 10 Мінважбуд УРСР Мінсільбуд УРСР НДІАСБ Держбуду УРСР
Автоматизована система управління домобудівного комбінату повторного застосування в складі 4 комплексів задач млн. крб. БМР 426 6 35 80 125 180 Мінважбуд УРСР НДІАСБ Держбуду УРСР
Впровадити технологію виготовлення економічних сталевих конструкцій з застосуванням широкополичних двотаврів тис. тонн 210 40,8 41,6 42,4 42,8 43,2 Мінмонтаж- спецбуд УРСР
Освоїти виробництво стінових виробів з ніздрюватого бетону з застосуванням віброударних столів і різальних машин тис. куб. м 110 15 19 23 25 28 Мінбудмате- ріалів УРСР Науково- дослідний інститут будівельних матеріалів і виробів (НДІБМВ) Мінбудмате- ріалів УРСР
Технологія виробництва керамічних стінових матеріалів на базі відходів вуглезбагачування Комендантської центральної збагачувальної фабрики млн. штук умовної цегли 60 - - - 20 40 Держпостач УРСР НДІБМВ Мінбудмате- ріалів УРСР
Застосування в будівництві пластмасових труб тис. тонн 6,9 7,5 5,3 1,38 1,5 1,3 1,02 0,18 1,2 1,4 1,04 0,2 1,3 1,5 1,06 0,25 1,4 1,6 1,08 0,35 1,5 1,7 1,1 0,4 Мінважбуд УРСР Мінпромбуд УРСР Мінсільбуд УРСР Мінмонтаж- спецбуд УРСР
Застосування ефективних профілів прокату при виготовленні будівельних сталевих конструкцій -"- 13,0 8,12 153 2,2 1,45 28 2,4 1,5 29 2,6 1,55 30 2,8 1,62 32 3,0 2,0 34 Мінважбуд УРСР Мінсільбуд УРСР Мінмонтаж- спецбуд УРСР
Технологія автоматизованого виробництва шлакового гравію (керамзиту шлакоаргілітового гранульованого) насипною щільністю 300 (+(-)100) кг/куб. на основі шлаків Бурштинської ДРЕС тис. куб. м м 50 - - - - 50 Мінбудмате- ріалів УРСР НДІБМВ Мінбудмате- ріалів УРСР
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО

                      Додаток N 4
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                   від 14 січня 1985 р. N 15
               ПЕРЕЛІК
     базових підприємств і будівельних організацій,
   в яких науково-дослідними інститутами проводитимуться
     експериментально-виробнича перевірка та освоєння
     нової техніки і технології виробничих процесів

Найменування підприємства, будівельної організації Зміст роботи, яка може проводитись по перевірці та освоєнню нової техніки і технології виробничих процесів
Мінпромбуд УРСР  
Комбінат "Черкаспромбуд" Перевірка та освоєння технології влаштування фундаментів у витрамбованих котлованах під підвищені навантаження
Завод ім. Паризької Комуни Технологія виготовлення експериментальних зразків обладнання будівельних машин
Комбінат "Укрпромспецбуд" Перевірка та освоєння конструктивно-технологічних рішень грунтоплівкових протифільтраційних діафрагм підвищеної надійності на дослідних ділянках
Комбінат "Київпромбуд" Перевірка та освоєння технології влаштування мастичних покрівель і гідроізоляцій на основі бітумних емульсійних мастик
Комбінат "Миколаївпромбуд" Перевірка та освоєння технології зведення вбудованих повнозбірних приміщень в промислових будівлях і трансформаторних підстанцій типу К-42-630 із куткових елементів
Харківський домобудівний комбінат N 1 та Одеський домобудівний комбінат Перевірка та освоєння автоматизованої системи управління виробництвом конструкцій і виробів
Мінважбуд УРСР  
Комбінат "Кривбасбуд" Перевірка та освоєння технології будівництва експериментальної споруди зі збірно-монолітними безстиковими стінами, попередньо напруженими конструкціями
Дніпровський заводобудівний комбінат Перевірка та освоєння попередньо напружених стінових панелей завдовжки 12 метрів з пористого керамзитобетону марки 100 і завдовжки 6 метрів марки 75
Комбінат "Ворошиловградважбуд" Перевірка та освоєння технології і засобів руйнування матеріалів будівельних конструкцій, що демонтуються при реконструкції підприємств
Виробниче об'єднання "Запоріжбуддеталь" Перевірка та освоєння виготовлення бетонів, розчинів і оздоблювальних сумішей з домішками промислових відходів Дніпровського алюмінієвого заводу, титано-магнієвого комбінату та інших
Комбінат "Донецькважбуд" Перевірка та освоєння технології влаштування перегородок, стель та основ під підлоги з гіпсокартонних листів і плит, випробування нових засобів механізації
Антрацитівський ДБК комбінату "Ворошиловграджитлобуд", Запорізький ДБК комбінату "Запоріжжитлобуд" Опрацювання та впровадження безрулонних покрівельних панелей та лотків з важкого бетону для будинків з холодним горищем
Ворошиловградський завод великопанельного домобудування комбінату "Ворошиловграджитлобуд" Опрацювання та впровадження безрулонних покрівельних двошарових панелей та лотків з важкого бетону і керамзитобетону для будинків з теплим горищем
Криворізький домобудівний комбінат Опрацювання та впровадження безрулонних покрівельних панелей та лотків з термозитобетону для будинків з теплим горищем
Мінмонтажспецбуд УРСР  
Трест "Укрбурвод" Перевірка та освоєння технології влаштування буронабивних паль в складних інженерно-геологічних умовах
Дніпропетровський експериментально- дослідний завод зварних матеріалів Виробництво дослідно-експериментальних партій електродів і порошкового дроту
Дніпропетровський дослідний завод засобів механізації тресту "Проммонтажконструкція" Виготовлення дослідних зразків та перших промислових серій засобів механізації монтажного обладнання
Монтажні трести Укрголовстальконструкції Перевірка та освоєння ефективних способів великоблочного монтажу легких металевих конструкцій і покриттів
Мінсільбуд УРСР  
Комбінати "Київсільбуд" і "Чернігівсільбуд" Перевірка та освоєння технології і механізації влаштування фундаментів у витрамбованих котлованах
Мінбудматеріалів УРСР  
Миколаївський дослідно- експериментальний завод зольного гравію Опрацювання та освоєння і вдосконалення технології виробництва керамзитового гравію з використанням відходів промисловості, нових видів пористих заповнювачів
Одеський комбінат покрівельних матеріалів Опрацювання технології виробництва нових видів покрівельних матеріалів
Миколаївський комбінат силікатних виробів Опрацювання нової технології виробництва ніздрювато-бетонних виробів і вдосконалення технології виробництва силікатної цегли
Сумський завод силікатної цегли Опрацювання та освоєння технології виробництва великорозмірних виробів для індустріального будівництва
Артемівський алебастровий завод Опрацювання технології виробництва нових видів виробів з гіпсу
Слов'янський керамічний комбінат Перевірка та впровадження нових видів керамічних плиток, архітектурно-оздоблювальних і шляхових керамічних виробів та використання у виробництві попутних відходів промисловості
Укрміжколгоспбуд  
Експериментальне проектно- конструкторське і технологічне бюро "Будпластик" Опрацювання технології випуску і використання склопластикових виробів та конструкцій для будівництва полегшених сільськогосподарських будівель виробничого призначення
Гадяцький експериментальний завод домобудування Перевірка та освоєння виробництва виробів і конструкцій повної заводської готовності для будівництва індивідуальних сільських житлових будинків
Головкиївміськбуд  
Домобудівний комбінат Перевірка та освоєння комплексу задач автоматизації обліку операцій на складі готової продукції заводу залізобетонних виробів
Трест "Київопорядбуд" Перевірка та освоєння технології влаштування перегородок, стель та основ під підлоги із гіпсокартонних листів і плит, випробування нових засобів механізації
Міншляхбуд УРСР  
Трест "Київшляхбуд-1" Опрацювання та впровадження технологій будівництва конструкцій бетонних шляхових покриттів, режимів виготовлення асфальтобетонних сумішей різних типів і марок
Київський дослідно- механічний завод ДержшляхНДІ Виготовлення, випробування і опрацювання нових машин, механізмів, оснастки, лабораторного обладнання та приладів
Донецький і Черкаський облшляхбуди Опрацювання технології виготовлення та впровадження дьогтеполімерних в'яжучих для будівництва та ремонту автомобільних шляхів
Одеський і Миколаївський облшляхбуди Впровадження в будівництво шляхових покриттів з місцевих маломіцних кам'яних матеріалів, закріплених та незакріплених в'яжучими
Дніпропетровський облшляхбуд Опрацювання та впровадження технології будівництва і ремонту автомобільних шляхів з використанням відходів коксохімічної промисловості, металургійних шлаків та розкривних порід гірничо-збагачувальних комбінатів
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО


Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ