Постановление от 22.04.1985 № 176 Об утверждении Положения об управлениях капитального строительства исполнительного комитета областного, городского (города республиканского подчинения) Совета народных депутатов

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20447 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПостановление от 22.04.1985 № 176 Об утверждении Положения об управлениях капитального строительства исполнительного комитета областного, городского (города республиканского подчинения) Совета народных депутатов
Дата принятия22.04.1985
Дата отмены действия 20.07.1991
СтатусНедействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПостановление
Шифр документа176
РазработчикСовет Министров Украинской Советской Социалистической Республики
Дата регистрации в Министерстве Юстиций19.04.1994


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
            П О С Т А Н О В А
          від 22 квітня 1985 р. N 176
                Київ
    Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 102 від 20.07.91 )
      Про затвердження Положення про управління
     капітального будівництва виконавчого комітету
      обласної, міської (міста республіканського
       підпорядкування) Ради народних депутатів
 
   Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити  Положення  про  управління  капітального
будівництва  виконавчого  комітету  обласної,  міської (міста
республіканського підпорядкування) Ради народних депутатів, що
додається.
   2. Дозволити облвиконкомам, Київському і Севастопольському
міськвиконкомам  провадити  витрати  на  утримання  управлінь
капітального  будівництва  обл/міськ/виконкомів  у  порядку,
передбаченому пунктом 2 розділу І постанови Ради Міністрів УРСР
від 13 вересня 1979 р. N 448 "Про передачу додатково
на вирішення міністерств і відомств УРСР, виконкомів обласних,
Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів деяких
питань  господарського  будівництва" (ЗП УРСР, 1979 р., N 9,
ст. 66).
   3. Визнати такими, що втратили чинність, пункт 2 постанови
Ради Міністрів УРСР від 11 грудня 1957 р. N 1393 у частині
основних  функцій  управління   капітального   будівництва
облвиконкомів, а також додаток N 3.
 
      Голова
   Ради Міністрів УРСР                  О.ЛЯШКО
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
   Інд. 24
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНЕ
                  постановою Ради Міністрів УРСР
                   від 22 квітня 1985 р. N 176
              ПОЛОЖЕННЯ
       про управління капітального будівництва
       виконавчого комітету обласної, міської
      (міста республіканського підпорядкування)
           Ради народних депутатів
   1. Управління капітального будівництва виконавчого комітету
обласної, міської (міста республіканського підпорядкування) Ради
народних депутатів відповідно до законодавства Української РСР
утворюється  обласною,  міською  (міста  республіканського
підпорядкування) Радою і підпорядковується у своїй діяльності Раді
та її виконавчому комітетові.
   Управління капітального  будівництва  виконавчого комітету
обласної, міської (міста республіканського підпорядкування) Ради
народних депутатів здійснює функції замовника по будівництву
(підрядним способом) житлових будинків, об'єктів освіти, охорони
здоров'я, зв'язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування,
культурно-побутового призначення, комунального господарства і несе
відповідальність за розробку і виконання планів капітального
будівництва об'єктів, що будуються за  лімітами  капітальних
вкладень  виконавчого  комітету  обласної,  міської  (міста
республіканського підпорядкування) Ради народних депутатів.
   2. Основними  завданнями   управління    капітального
будівництва є:
   виконання завдань державного плану капітального будівництва,
підвищення  ефективності  використання  капітальних  вкладень,
скорочення строків будівництва, зниження вартості будівництва,
забезпечення своєчасного введення в дію основних  фондів  і
потужностей;
   впровадження методів  організації  комплексного потокового
будівництва об'єктів на основі  безперервного  планування  і
прогресивних форм розрахунків за виконані роботи;
   технічний нагляд  і  контроль за якістю будівництва, що
ведеться на території області, міста.
   3. Управління капітального будівництва вирішує покладені на
нього  завдання  з  урахуванням пропозицій постійних комісій
обласної, міської (міста республіканського підпорядкування) Ради
народних  депутатів,  профспілкових  органів і органів інших
громадських організацій та у взаємодії з ними.
   4. Управління капітального будівництва у своїй діяльності
керується законами СРСР, іншими рішеннями Верховної Ради СРСР та
її Президії, законами УРСР, іншими рішеннями Верховної Ради УРСР
та її Президії, постановами і розпорядженнями Ради Міністрів СРСР,
постановами і розпорядженнями Ради Міністрів УРСР, рішеннями
обласної, міської (міста республіканського підпорядкування) Ради
народних депутатів, рішеннями і розпорядженнями її виконавчого
комітету, іншими нормативними актами, а також цим Положенням.
   5. Управління  капітального  будівництва  відповідно  до
покладених на нього завдань:
   а) розробляє на основі пропозицій управлінь і  відділів
виконавчого комітету обласної, міської (міста республіканського
підпорядкування) Ради народних депутатів поточні та перспективні
плани капітального будівництва, складає переліки проектів та
будов, титульні списки будов і проектно-розвідувальних робіт та
подає їх на затвердження в установленому порядку;
   б) забезпечує своєчасне фінансування проектно-розвідувальних
робіт і будівництва об'єктів відповідно до обсягів капітальних
вкладень, передбачених у титульних списках;
   в) на підставі затверджених титульних списків на будівництво
розробляє і затверджує внутрішньобудівельні титульні списки будов;
   г) розміщує замовлення на проектно-розвідувальні  роботи,
укладає договори (додаткові угоди) з проектними і розвідувальними
організаціями на розробку проектно-кошторисної документації та
здійснення ними авторського нагляду за будівництвом;
   д) здійснює передачу в установлені строки проектним або
розвідувальним організаціям завдань на проектування, вихідних
даних та інших документів, необхідних для виконання проектних і
розвідувальних  робіт  та  розробки   проектно-кошторисної
документації;
   є) приймає і перевіряє комплектність та якість одержаної від
проектних або розвідувальних організацій проектно-кошторисної та
іншої документації, погоджує і затверджує її в установленому
порядку та передає будівельним організаціям;
   ж) розміщує замовлення на капітальне будівництво й укладає в
установлені строки з будівельними організаціями генеральні та
річні договори підряду чи додаткові угоди  до  генерального
договору, а також уточнює особливі умови до цих договорів;
   з) забезпечує  разом  з  територіальними  організаціями
Держпостачу  УРСР  об'єкти,  що  будуються,  технологічним,
енергетичним,  електротехнічним  та  іншим  устаткуванням  і
апаратурою, а також матеріалами, постачання якими згідно з діючим
порядком покладено на замовника;
   і) подає  в  установлені  строки заявки на устаткування
(включаючи нестандартизоване), апаратуру і матеріали обласній,
міській (міста республіканського  підпорядкування)   плановій
комісії -   за   номенклатурою   Держплану   УРСР   та
постачальницько-збутовим організаціям за номенклатурою Держпостачу
УРСР;
   к) здійснює оплату устаткування  і  матеріалів  поставки
замовника постачальницько-збутовим організаціям Держпостачу УРСР;
проводить передмонтажну ревізію устаткування, що перебуває на
складах понад нормативний строк зберігання, силами організацій, на
які буде покладено його експлуатацію;
   л) передає будівельній організації будівельний майданчик,
устаткування,  що  підлягає  монтажу, апаратуру і матеріали,
забезпечення якими покладено на замовника,  або  за  згодою
підрядчика передає йому для реалізації фонди і наряди на це
устаткування, апаратуру й матеріали;
   м) забезпечує будівельну організацію в погоджені з нею строки
документами про дозвіл відповідних органів на:
   відведення земельної ділянки під будівництво;
   проведення робіт у зоні повітряних ліній електропередачі і
ліній зв'язку, ділянок залізниць, що експлуатуються, або в смузі
відводу залізниць, а також на розкриття шляхових покриттів;
   проведення робіт у місцях проходження підземних комунікацій з
передачею будівельній організації схем усіх підземних комунікацій
(кабельних, газових, водопровідних, каналізаційних та інших),
розміщених на території будівельного майданчика;
   користування при будівництві в містах та інших населених
пунктах електроенергією, газом, водою, парою від існуючих джерел
відповідно до проекту проведення робіт;
   вирубку лісу і пересадження дерев, а в необхідних випадках на
передачу їм лісорубних квитків (ордерів);
   н) складає і передає заявки відділу по обліку і розподілу
житлової площі виконавчих комітетів міських, районних у місті Рад
народних депутатів на переселення громадян, які проживають у
будинках, що підлягають знесенню, перенесенню чи реконструкції, і
здійснює контроль за їх переселенням;
   о) разом з управліннями і відділами виконавчого комітету
обласної, міської (міста республіканського підпорядкування) Ради
народних депутатів одержує дозвіл від відповідних організацій на
перенесення з  будівельного  майданчика  магістральних  ліній
електропередачі,  залізничних  колій,  мереж  водопроводу,
каналізації, газо- та нафтопроводів, ліній зв'язку та інших
споруд, які перешкоджають будівництву на відведеному майданчику, в
строки, передбачені в особливих умовах договору підряду  на
капітальне будівництво;
   п) відшкодовує громадянам у разі знесення вартість житлових
будинків, будівель і пристроїв, що перебувають в  особистій
власності, а також вартість вилучених плодово-ягідних насаджень та
посівів;
   р) відключає разом з відповідними організаціями діючі мережі
водо-, газо-, паро- і енергопостачання та інші мережі на об'єктах,
що підлягають знесенню, перенесенню чи реконструкції, в строки,
погоджені з підрядними організаціями;
   с) здійснює технічний нагляд за будівництвом та контроль за
відповідністю обсягів, вартості і якості виконаних робіт проектам
і кошторисам, а також технічним умовам на проведення і прийняття
цих робіт;
   т) погоджує з відповідними організаціями питання, пов'язані з
установкою підйомних споруд, устаткування та апаратів, що працюють
під тиском, а також  забезпечує  виклик  представників  цих
організацій для випробування вказаних технічних засобів;
   у) залучає  організації,  на  які покладено експлуатацію
об'єкта, що будується, до виконання пусконалагоджувальних робіт та
підготовки його до експлуатації;
   ф) створює  робочу  комісію  для  проведення попередньої
перевірки будівельної готовності об'єктів до пред'явлення їх
державній приймальній комісії;
   пред'являє державній   приймальній   комісії  завершені
будівництвом та підготовлені до експлуатації об'єкти, забезпечує
комісію необхідними для роботи документами та бере участь в її
роботі;
   передає на баланс завершені будівництвом та введені у дію
об'єкти організаціям, на які покладено їх експлуатацію;
   х) здійснює розрахунки за закінчені будівництвом об'єкти або
пускові комплекси;
   ц) бере участь в роботі відділу у справах будівництва і
архітектури  виконавчого  комітету  обласної,  міської (міста
республіканського підпорядкування) Ради народних депутатів по
розгляду  генеральних планів, проектів детального планування,
проектів забудови міст, сіл та населених пунктів області, а також
проектів окремих будинків і споруд;
   ч) організує  облік  і  звітність  та подає відповідним
організаціям у встановленому порядку звіти й баланси;
   ш) здійснює організаційно-методичне керівництво управліннями,
відділами, групами капітального будівництва виконавчих комітетів
районних, міських, районних у місті Рад народних депутатів та
заходи по добору, розстановці і вихованню кадрів;
   щ) організує  своєчасний і уважний розгляд та вирішення
пропозицій, заяв і скарг громадян, вживає заходів до усунення
причин, що викликають скарги.
   6. Управління капітального будівництва має право:
   а) перерозподіляти в необхідних випадках частину коштів,
передбачених на утримання управлінь, відділів та груп капітального
будівництва виконавчих комітетів районних, міських і районних у
місті Рад народних депутатів;
   б) вносити пропозиції про збереження існуючої  структури
управління при тимчасовому зменшенні обсягів капітальних вкладень
на планований рік або при продовженні строків будівництва об'єктів
з незалежних від управлінь капітального будівництва причин;
   в) розглядати     й     затверджувати    кошторис
адміністративно-управлінських витрат управлінь, відділів та груп
капітального будівництва виконавчих комітетів районних, міських і
районних у місті Рад народних депутатів у межах установленої
виконавчим комітетом обласної, міської (міста республіканського
підпорядкування) Ради народних депутатів чисельності та граничних
асигнувань на утримання адміністративно-управлінського апарату.
   7. Управління капітального будівництва звітує про свою роботу
перед Радою народних депутатів, її виконавчим комітетом, а також
на зборах трудових колективів і за місцем проживання громадян.
   8. Діяльність   управління   капітального   будівництва
здійснюється  на  основі  поєднання  єдиноначальності  і
колегіальності.
   9. Управління капітального будівництва виконавчого комітету
обласної, міської (міста республіканського підпорядкування) Ради
народних  депутатів  очолює  начальник,  який  відповідно до
законодавства Української РСР затверджується обласною, міською
(міста республіканського підпорядкування) Радою.
   Начальник управління  має  заступників,  яких  призначає
виконавчий комітет обласної, міської (міста республіканського
підпорядкування) Ради.
   10. Начальник управління капітального будівництва:
   керує діяльністю   управління   і   несе  персональну
відповідальність за виконання покладених на управління завдань;
   відповідно до чинного законодавства приймає на роботу і
звільняє з роботи працівників управління;
   визначає обов'язки своїх заступників;
   затверджує положення про структурні підрозділи управління;
   видає у межах компетенції управління накази на основі і на
виконання рішень обласної, міської  (міста  республіканського
підпорядкування)  Ради, рішень і розпоряджень її виконавчого
комітету, а також актів вищестоящих органів державної влади і
управління, організує і перевіряє їх виконання, в необхідних
випадках видає з керівниками інших  управлінь  та  відділів
виконавчого комітету обласної, міської (міста республіканського
підпорядкування) Ради спільні накази;
   розпоряджається коштами в межах  затвердженого  кошторису
витрат.
   11. В управлінні капітального будівництва може бути утворена
колегія в складі начальника (голова), заступників начальника
управління, а також інших керівних працівників управління. Склад
колегії затверджується виконавчим комітетом обласної, міської
(міста республіканського підпорядкування) Ради народних депутатів.
   Колегія управління  на своїх засіданнях, які проводяться
регулярно, розглядає основні питання  діяльності  управління,
обговорює питання перевірки виконання прийнятих рішень, добору і
використання кадрів, зміцнення виконавської дисципліни, проекти
найважливіших наказів, а також інші важливі питання, що входять до
компетенції управління.
   Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами
начальника управління. У разі розбіжностей між начальником і
колегією начальник проводить у життя своє рішення, доповідаючи про
розбіжності, що виникли, виконавчому комітетові обласної, міської
(міста республіканського підпорядкування) Ради народних депутатів,
а члени колегії, в свою чергу, можуть повідомити свою думку
виконавчому комітетові.
   12. Управління капітального  будівництва  утримується  за
рахунок коштів, передбачених зведеним кошторисом на утримання
дирекцій підприємств, що будуються (включаючи технагляд), із
скороченням цих кошторисів не менш як на 30 процентів, у межах
фонду заробітної плати і граничних асигнувань на утримання апарату
управління, визначених на планований рік виконавчим комітетом
обласної, міської (міста республіканського підпорядкування) Ради
народних депутатів.
   Працівники, зайняті  реалізацією  фондів,  що виділяються
замовнику на устаткування і спеціальні матеріали, а також їх
прийманням, зберіганням та передачею до монтажу і проведенням
робіт, утримуються за рахунок коштів на заготівельно-складські
витрати,  передбачені в кошторисній вартості устаткування та
спеціальних матеріалів.
   Структура і  штати  управління  капітального  будівництва
затверджуються в установленому порядку.
   13. Управління капітального будівництва користується правами
юридичної особи, має печатку з зображенням Державного герба
Української РСР і з своїм найменуванням.
 

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ