Решение от 21.02.2003 № 7 "Об итогах работы Государственного комитета Украины по строительству и архитектуре, предприятий и организаций строительного комплекса Украины в 2002 году и основные задачи, которые вытекают из послания Президента Украины к Верховной Раде Украины "Европейск..."

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19645 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаРешение от 21.02.2003 № 7 "Об итогах работы Государственного комитета Украины по строительству и архитектуре, предприятий и организаций строительного комплекса Украины в 2002 году и основные задачи, которые вытекают из послания Президента Украины к Верховной Раде Украины "Европейск..."
Дата принятия21.02.2003
СтатусДействующий
Вид документаРешение
Шифр документа7
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины
Дата регистрации в Министерстве Юстиций04.06.2003
Принявший органМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


        КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
          З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
             Р І Ш Е Н Н Я
             21.02.2003 N 7

     Про підсумки роботи Державного комітету України
      з будівництва та архітектури, підприємств
     та організацій будівельного комплексу України
     у 2002 році та основні завдання, що випливають
     з послання Президента України до Верховної Ради
    України "Європейський вибір. Концептуальні засади
     стратегії економічного та соціального розвитку
          України на 2002-2011 роки"

   Підсумовуючи результати роботи Державного комітету України з
будівництва  та  архітектури,  підприємств  та  організацій
будівельного комплексу у 2002 році, колегія відзначає, що минулий
рік був ознаменований початком нового етапу розвитку України -
реалізацією  завдань  довгострокової  стратегії,  проголошеної
Президентом України у своєму Посланні до Верховної Ради України
"Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного
та соціального   розвитку  України  на  2002-2011  роки"
.
   З огляду на вагомість та значимість цього фактору щодо
напрямів подальших реформ як у політичному, так і в економічному
аспекті, вирішальним для будівельного комплексу у минулому році
було  рішення Президента України щодо реорганізації Держбуду
України в окремий, спеціально уповноважений центральний орган
виконавчої  влади  з  питань  будівництва, містобудування та
архітектури.
   У 2002 році діяльність Держбуду України була спрямована на
реалізацію завдань, визначених Положенням про Державний комітет
України з будівництва та архітектури  >> ) затвердженим
Указом Президента України, основними з яких є участь у формуванні
державної житлової політики, науково-технічної та економічної
політики  у  сферах  будівництва,  промисловості  будівельних
матеріалів, архітектури та містобудування.
   Значною подією у минулому році було прийняття Законів України
"Про Генеральну схему планування території України",
"Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за
правопорушення у сфері містобудування", "Про внесення змін і
доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення"
, "Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів
України "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і
правил та відповідальність за їх порушення".
   Було організовано  та  впроваджено  моніторинг  за ходом
виконання Генеральної схеми планування території України. На
спільному   засіданні   колегії  Держбуду  та  Київської
міськдержадміністрації розглянуті питання практичної реалізації
містобудівного   законодавства.   Розглянуто   і  схвалено
науково-технічною  радою  Держбуду  проект  Правил  забудови
історичного центру м. Полтави. Розпочато супроводження проекту
Програми розвитку малих міст України.
   Виконана робота з урегулювання питань комплексної державної
експертизи проектів будівництва та підготовлені пропозиції щодо
спрощення схеми її проведення.
   Затверджено нову редакцію нормативного акта щодо спрощення
надання дозволу на виконання будівельних робіт, підготовлені
пропозиції щодо нового порядку прийняття в експлуатацію завершених
будівництвом об'єктів для подальшого їх затвердження Урядом.
   З метою комплексного вирішення проблем житлового будівництва
Комітетом опрацьовувались питання механізму функціонування системи
іпотечного  кредитування, створення відповідної організаційної
структури для розгортання і координації цієї роботи, планування і
розміщення нового житлового будівництва та регулювання вартісних
показників спорудження та  реконструкції  житлових  будинків.
Проводилась робота із створення вітчизняної нормативної бази з
проектування сучасних житлових будинків та комплексів, об'єктів
соціальної сфери, а також щодо запровадження у будівництво нових
ефективних архітектурно-технічних рішень.
   Розроблено і підготовлено до затвердження проект Державної
програми  забезпечення  безперешкодного  доступу інвалідів до
соціальної інфраструктури.
   Під методичним  керівництвом  Держбуду  підготовлені  та
затверджені галузеві та регіональні програми модернізації або
ліквідації  аварійно-небезпечних  об'єктів.  Обстежено  більше
півмільйона об'єктів,  з яких визнано аварійно-небезпечними 9
тисяч, у т. ч. 2 тисячі таких, що підлягають ліквідації.
   Разом з тим, мають місце і невирішені питання.
   Через обмежене бюджетне фінансування нормотворча робота у
галузі здійснюється повільно, що негативно позначається на її
результатах.
   Щорічно потребує перегляду та актуалізації  близько  500
нормативних документів. Кошти, що виділяються Комітету на роботи
із стандартизації, не перевищують 20% від потреби, а реальне
фінансування за минулий рік становило 12,7% від запланованого
обсягу.
   Не відповідають  потребам  сьогодення  темпи  житлового
будівництва. За попередніми даними, у 2002 році загальний обсяг
введеного житла становив 6,1 млн. кв. м, що на 3% більше порівняно
з 2001  роком.  Це  на 10,5% менше показника, передбаченого
регіональними програмами будівництва житла на 2002 рік (6,8 млн.
кв. м) і майже на 30% менше від показника Прогнозу Уряду України
на звітний рік (8,7 млн. кв. м).
   Викликає занепокоєння  незадовільний  стан   реалізації
регіональних  програм  реконструкції житлових будинків перших
масових серій.
   Залишається незадовільним стан розрахунків замовників  за
виконані підрядні роботи у будівництві: протягом року рівень
оплачених робіт не перевищував 85,6%.
   Зростають дебіторська та кредиторська заборгованості. Станом
на 01.12.2002 року дебіторська заборгованість у будівельній галузі
збільшилась порівняно зі станом на початок 2002 року на 8,9% і
становила 6,5 млрд.грн., кредиторська - на 16,6% (8,1 млрд.грн.).
   Як наслідок, станом на 01.12.2002 року кількість збиткових
підприємств у будівництві досягла 52% від загальної їх кількості.
   Не всі організації сфери  управління  Держбуду  працюють
рентабельно, окремі з них зменшили обсяги робіт, неефективно
використовують приміщення, мають заборгованість як з платежів до
бюджету, так і з виплати заробітної плати працівникам.
   З метою  організації  у  2003 році роботи Держбуду над
реалізацією  завдань  довгострокової  стратегії,  проголошеної
Президентом України у своєму Посланні до Верховної Ради України
"Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного
та соціального  розвитку  України  на  2002-2011   роки"
, інших актів глави Держави та Уряду України,
колегія Держбуду України В И Р І Ш И Л А:
   1. Схвалити Основні завдання та організаційно-технічні заходи
Держбуду  на  2003  рік,  Перелік  законодавчих  актів  і
нормативно-методичних документів, які передбачається розробити у
2003 році, Перелік семінарів, конференцій, виставок та інших
науково-технічних заходів, що проводитимуться Держбудом або за
його участю у 2003 році.
   2. Першому заступникові Голови Комітету А.Беркуті, Управлінню
економіки  та  стратегії  розвитку  будівельного  комплексу
(Т.Шарапова) продовжити роботу з розробки та реалізації заходів,
спрямованих на стабілізацію та розвиток будівельного комплексу.
При цьому основними завданнями на поточний рік вважати:
   - забезпечення разом із структурними підрозділами Комітету
взаємодії з Комітетом Верховної Ради України з питань будівництва,
транспорту  та  зв'язку  з  метою  поліпшення  законодавчого
забезпечення будівельної галузі;
   - впровадження практики проведення спільних засідань колегій
Держбуду та обласних державних адміністрацій з питань розвитку
будівельного комплексу;
   - здійснення аналізу роботи будівельного комплексу, виявлення
тенденцій, що впливають на його розвиток та підготовку пропозицій
щодо підвищення ефективності його  діяльності,  удосконалення
організаційної  структури  та  системи  управління у галузі;
   - визначення механізмів забезпечення ефективної керованості
інвестиційними процесами у будівництві та підвищення престижу
державних інвестицій;
   - підготовку  пропозицій  щодо  активізації інвестиційної
діяльності, перш за все, у житловому будівництві за рахунок
впровадження  нових  фінансово-кредитних  механізмів (іпотечне
кредитування, житлово-будівельні заощадження тощо);
   - створення умов для рівноправного, прозорого і відкритого
процесу реалізації інвестицій у капітальному будівництві;
   - удосконалення нормативно-методичного забезпечення економіки
та організації будівельного виробництва, нормування праці та
контрактних взаємовідносин у будівництві.
   3. Першому заступникові Голови Комітету А.Беркуті, Управлінню
цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві
(П.Губень) продовжити роботу з удосконалення системи ціноутворення
та процедури затвердження інвестиційних програм і  проектів,
зосередивши увагу на таких питаннях:
   - встановлення в Україні єдиної служби з проведення державної
експертизи проектів будівництва;
   - впровадження  механізму  взаємодії  різних  програмних
комплексів при визначенні вартості будівництва на всіх стадіях
інвестування;
   - своєчасної  розробки  та  доведення  до  зацікавлених
організацій інформаційно-аналітичних матеріалів щодо  вартості
будівельної продукції загалом та окремих її складових;
   - вибіркового контролю за визначенням вартості будівництва, у
тому  числі  щодо робіт з ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій, які фінансуються за рахунок резервного фонду Державного
бюджету.
   4. Першому заступникові Голови Комітету А.Беркуті, Управлінню
науково-технічної політики у будівництві (А.Григор) активізувати
діяльність щодо формування системних засад підвищення технічного
рівня виробництва у галузі, у тому числі:
   - запровадження  процедури  технічної  легалізації  нових
матеріалів,  виробів,  конструкцій,  систем  та  технологій
будівельного призначення в Україні;
   - залучення альтернативних джерел  фінансування  розвитку
нормативної бази галузі, що не суперечать чинному законодавству;
   - комплексного  супроводження  та  актуалізації  діючої
нормативної бази галузі;
   - підвищення рівня  дієвості  таких  важелів  технічного
регулювання, як акредитація органів з оцінки відповідності та
сертифікація;
   - орієнтації розвитку нормативної бази галузі на засади ЄС та
країн потенційних імпортерів виробників галузі.
   5. Заступникові Голови Комітету В. Присяжнюку, Управлінню
містобудівної політики (А. Економов);
   - забезпечити виконання заходів з реалізації Генеральної
схеми планування території України та організацію проведення її
моніторингу;
   - підготувати пропозиції щодо вдосконалення містобудівного
законодавства,  у  т. ч. Закону  України  "Про  архітектурну
діяльність";
   - завершити  розробку  державних   будівельних   норм
"Містобудування. Планування і забудова населених пунктів" та
Типових місцевих правил забудови населених пунктів;
   - забезпечити виконання рішення спільного засідання колегії
Держбуду та колегії Київської міської державної адміністрації;
   - підготувати  пропозиції  щодо  вдосконалення  механізму
взаємодії місцевих органів містобудування, земельних ресурсів та
інших  служб  стосовно визначення земельних ділянок, надання
вихідних даних на проектування, погодження проектної документації
тощо.
   6. Заступникові  Голови Комітету В.Присяжнюку, Управлінню
архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд
житлово-цивільного призначення (О.Авдієнко):
   - забезпечити  розроблення  та  впровадження  сучасних
нормативних вимог з проектування житлових будинків різного типу, у
т.ч. соціального житла;
   - забезпечити виконання заходів цільових державних програм
щодо подальшого вдосконалення нормативної бази з проектування
сучасних громадських будинків різного призначення, спрямованих на
поліпшення умов соціально-культурного обслуговування населення;
   - продовжити   роботу   з   запровадження   нових
архітектурно-будівельних  систем  на  основі  ресурсо-  та
енергозберігаючих технічних та інженерних рішень з використанням
ефективних будівельних  конструкцій,  виробів  та  матеріалів
вітчизняного виробництва;
   - забезпечити розроблення заходів  з реалізації державної
програми реконструкції житлових будинків перших масових серій,
спрямованих на прискорення відновлення існуючого житлового фонду,
а  також  організувати надання науково-методичної допомоги у
реалізації  галузевих  і  регіональних  програм  модернізації
(ліквідації) аварійно-небезпечних будинків і споруд;
   - розробити та внести на затвердження Кабінету Міністрів
України Державну програму, спрямовану на створення умов для
безперешкодного доступу інвалідів до соціальної інфраструктури.
   7. Заступникові Голови Комітету В.Присяжнюку,  Управлінню
промислової  забудови,  проблем  будівництва  у  складних
інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС (В.Іськов):
   - забезпечити реалізацію заходів щодо захисту населення,
територій і об'єктів  від  наслідків  надзвичайних  ситуацій
природного та техногенного характеру;
   - удосконалити нормативно-методичну базу підвищення ресурсу
конструкцій  будинків  і  споруд  та  мінімізації виникнення
надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру;
   - здійснити науково-технічний супровід виконання робіт з
підсилення і стабілізації конструкцій основ і фундаментів об'єкта
"Укриття" ЧАЕС, а також вирішення нормативних проблем проектування
нового безпечного конфайменту.
   8. Заступникові Голови Комітету В.Присяжнюку,  Управлінню
реставрації та реконструкції історичної забудови:
   - забезпечити розробку нормативно-методичних документів щодо
порядку  розроблення,  погодження та затвердження спеціальної
науково-проектної документації з визначення меж історичних ареалів
історичних населених місць України;
   - розпочати розробку нормативного документа, спрямованого на
створення  чіткої та ефективної правової процедури розгляду,
прийняття і реалізації рішень з реконструкції історичної забудови,
яка б забезпечувала захист традиційного характеру середовища
населених місць з адаптацією його до сучасних вимог;
   - проводити  постійний  моніторинг  реалізації  програм
збереження  історичної  забудови  міст  Глухова,  Збаража,
Кам'янця-Подільського, Одеси, Львова;
   - виконати розробку та затвердження меж і режимів зон охорони
ансамблю споруд Софійського собору;
   - забезпечити розробку та підготовку  для  внесення  на
затвердження до Кабінету Міністрів України Комплексної програми
науково-дослідної,  науково-методичної  та  культурно-освітньої
діяльності Національного заповідника "Софія Київська", пошукових,
проектних, реставраційних робіт на 2003-2005 роки та на період до
2010 року.
   9. Заступникові  Голови  Комітету В.Присяжнюку, Державній
архітектурно-будівельній інспекції (В.Папка):
   - активізувати роботу щодо підвищення ефективності контролю з
дотримання суб'єктами будівельної діяльності усіх форм власності
вимог державних стандартів, норм і правил при будівництві та
введенні в експлуатацію об'єктів містобудування, особливу увагу
приділяти  наявності  у  них  систем безперешкодного доступу
інвалідів;
   - підготувати для подання у I півріччі 2003 року на розгляд
Верховній  Раді  України  зміни  до  Закону  України  "Про
відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій
за правопорушення у сфері містобудування"  щодо
спрощення  порядку  визначення розміру штрафів та підвищення
відповідальності членів державних приймальних (технічних) комісій
за  додержання  встановленого  порядку  прийняття об'єктів в
експлуатацію;
   - підготувати для подання до Кабінету Міністрів України
проект постанови  Кабінету Міністрів України про затвердження
Положення про порядок  прийняття  в  експлуатацію  закінчених
будівництвом об'єктів.
   10. Заступникові  Голови  Комітету  В.Гречку,  Відділу
ліцензування та атестації будівельної діяльності  (В.Лісничук)
запровадити процедуру  атестації  фахівців в архітектурній та
будівельній діяльності та продовжити роботу  з  удосконалення
системи ліцензування, зосередивши увагу на питаннях:
   - забезпечення розробки нових ліцензійних умов з  метою
більшої конкретизації та простоти, а також логічної систематизації
видів робіт у будівельній діяльності;
   - підготовки  до  затвердження  Положення про здійснення
контролю за додержанням ліцензійних умов провадження будівельної
діяльності.
   11. Заступникові  Голови  Комітету  В.Гречку,  сектору
зовнішньоекономічних зв'язків (Г.Григоренко):
   - розробити комплекс заходів щодо нарощування експортного
потенціалу будівельної галузі;
   - сприяти  активізації  зовнішньоекономічних  зв'язків та
входженню на зовнішні ринки підприємств, установ та організацій
будівельного комплексу.
   12. Фінансово-економічному   управлінню   (Т.Щавінська),
керівникам підприємств, організацій і установ, що належать до
сфери  управління  Держбуду, вжити невідкладних заходів щодо
нарощування обсягів виконаних робіт, своєчасного  та  повного
розрахунку з  бюджетом,  погашення  заборгованості  з виплати
заробітної плати,  зменшення  дебіторської  заборгованості  за
виконані роботи та посилення контролю за ефективним використанням
приміщень.
   13. Рекомендувати Раді Міністрів АР Крим, обласним, Київській
та Севастопольській міським державним адміністраціям, будівельним
корпораціям врахувати  організаційно-технічні  заходи  Держбуду
України при розробленні своїх планів та програм роботи на поточний
і наступні роки.
   14. Контроль  за  виконанням  Основних  завдань  та
організаційно-технічних та інших заходів Держбуду покласти на
заступників голови Комітету відповідно до розподілу обов'язків.

 Голова Комітету                      В.Череп                   Додаток 1
                   СХВАЛЕНО
                   Рішення колегії
                   21.02.2003 N 7

             ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
      та організаційно-технічні заходи Державного
     комітету України з будівництва та архітертури
              на 2003 рік

   Основні завдання Держбуду України та організаційно-технічні
заходи, що спрямовані на їх реалізацію, визначені виходячи з
положень Послання Президента України до Верховної Ради України
"Україна:  поступ  у XXI століття. Стратегія економічного і
соціального розвитку на 2000 - 2004 роки" ,
Політичної угоди між Верховною Радою України четвертого скликання
і  Кабінетом  Міністрів  України про співпрацю та солідарну
відповідальність, Указів Президента України "Про основні напрями
забезпечення житлом населення України на 1999 - 2005 роки" (
856/99 ) та пріоритетних завдань Програми діяльності Кабінету
Міністрів України на 2003 рік, законодавства, відповідних постанов
і розпоряджень та окремих доручень Кабінету Міністрів України
згідно з стратегічними цілями діяльності Держбуду України та його
підвідомчих організацій у 2003 році.
   Діяльність Держбуду в 2003 р. буде здійснюватись за такими
основними напрямами:
   I. Містобудівна та архітектурна діяльність
   II. Стабілізація та розвиток будівельного комплексу
   III. Реформування державної житлової політики
   IV. Науково-технічна,  інноваційна  та зовнішньоекономічна
діяльність у будівництві
   V. Управління  державним  майном,  ліцензійна діяльність,
організаційно-кадрова робота
      I. МІСТОБУДІВНА ТА АРХІТЕКТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ
   Основними завданнями у сфері містобудування та архітектури є:
   - забезпечення виконання заходів з реалізації Генеральної
схеми  планування  території  України,  організація  ведення
моніторингу реалізації на державному, регіональному та місцевому
рівнях;
   - удосконалення  нормативно-правової  бази  планування та
забудови населених пунктів для сприяння інвестиційній діяльності,
наближення до Європейських стандартів правових та організаційних
засад планування і забудови територій міст, сіл, селищ, спрощення
порядку одержання вихідних даних на проектування та погодження
проектів об'єктів містобудування;
   - здійснення  подальшої  роботи  з  місцевими  органами
містобудування та архітектури  щодо  забезпечення  дотримання
законодавства в містобудівній діяльності, розробки містобудівної
документації, регіональних та місцевих правил забудови;
   - розгортання  розробки  проектів містобудівного розвитку
прикордонних територій;
   - посилення  державного  контролю за забудовою населених
пунктів,  поліпшення  якості   будівництва,   забезпечення
експлуатаційної  надійності  будинків  і споруд, особливо на
територіях із складними інженерно-геологічними умовами;
   - координація  розроблення  регіональних комплексних схем
інженерного захисту територій, здійснення моніторингу найбільш
небезпечних природно-техногенних процесів;
   - забезпечення економії паливно-енергетичних ресурсів  на
основі     розробок     ефективних     містобудівних,
архітектурно-планувальних  рішень  об'єктів  житлово-цивільного
призначення,  впровадження  в  будівництво  енергоефективних
архітектурно-будівельних систем  з  використанням  вітчизняних
технологій, конструкцій і матеріалів;
   - розширення обсягів реконструкції  фізично  і  морально
застарілої  житлової забудови, модернізація житлових будинків
перших масових серій із надбудовою мансардних поверхів на основі
застосування прогресивних технологій і матеріалів, спрямованих на
покращання умов проживання населення, зменшення тепловитрат на
експлуатацію житлового фонду, економію міських територій;
   - організаційно-методичне забезпечення реалізації галузевих і
регіональних    програм    модернізації    (ліквідації)
аварійно-небезпечних будинків і споруд;
   - створення    сучасної    нормативно-правової    та
науково-методичної  бази  збереження  історико-архітектурного
середовища історичних населених місць та реставрації пам'яток
містобудування і архітектури;
   - забезпечення проведення ремонтно-реставраційних робіт на
пам'ятках і комплексах, визначених Указами Президента України та
урядовими рішеннями;
   - забезпечення реалізації відповідних державних програм;
   - організаційно-методичне забезпечення діяльності місцевих
органів містобудування  та  архітектури,  охорони  культурної
спадщини, державних заповідників, реставраційних організацій.
   Для реалізації цих завдань передбачається:

  Зміст заходу Термін виконання Відповідальні виконавці та учасники
а) Містобудівельна діяльність
1.1 Організувати ведення моніторингу Генеральної схеми планування території України протягом року Управління містобудівної політики Діпромісто за участю центральних органів виконавчої влади, облдержадміністрацій
1.2 Організувати розробку схем планування територій Автономної Республіки Крим, областей, коригування генеральних планів населених пунктів, регіональних і місцевих правил забудови протягом року Міністерство архітектури та будівельної політики АР Крим Управління містобудування та архітектури облдержадміністрацій, Київської і Севастопольської міськдержадміністрацій
1.3 Провести наради з місцевими органами містобудування та архітектури і проектними організаціями з обговорення нормативно-правових актів щодо організації надання вихідних даних на проектування II-IV кв. Управління містобудівної політики
1.4 Забезпечити виконання рішень спільного засідання колегій Держбуду України та Київської міськдержадміністрації протягом року Управління містобудівної політики Головне управління містобудування та архітектури Київської міськдержадміністрації
1.5 Організувати розроблення генерального плану м. Севастополя IV кв. Управління містобудування та архітектури Севастопольської міськдержадміністрації Управління містобудівної політики
1.6 Розробити генеральний план м. Канева IV кв. Управління містобудівної політики Діпромісто Управління містобудування та архітектури Черкаської облдержадміністрації
1.7 Розробити пілотний проект генерального плану м. Краснодона Луганської області з метою відпрацювання нової методики розробки генеральних планів шахтарських міст IV кв. Управління містобудування та архітектури Луганської облдержадміністрації Управління містобудівної політики
1.8 Розробити пілотний проект місцевих правил забудови центральної частини Ялти з метою опрацювання складу та змісту Типових місцевих правил забудови IV кв. Управління містобудівної політики Міністерство архітектури та будівельної політики АР Крим Діпромісто
1.9 Розробити методику аналізу містобудівного розвитку регіонів і населених пунктів IV кв. Управління містобудівної політики Підвідомчі науково-дослідні інститути Місцеві органи містобудування та архітектури
1.10 Розробити методику виконання проектів планування та розвитку транскордонних територій IV кв. Управління містобудівної політики Діпромісто
1.11 Розробити структуру та організувати розробку цільової програми забезпечення сталого розвитку населених пунктів IV кв. Управління містобудівної політики Підвідомчі науково-дослідні інститути
1.12 Організувати розроблення спільних проектів містобудівного розвитку транскордонних регіонів Україна - Білорусь та Україна - Словаччина III-IV кв. Управління містобудівної політики Діпромісто
1.13 Розглянути діяльність управління містобудування та архітектури Чернівецької та Сумської облдержадміністрацій з питань додержання вимог містобудівного законодавства II-IV кв. Управління містобудівної політики Держархбудінспекція України Управління реставрації та реконструкції історичної забудови
1.14 Забезпечити урахування містобудівного законодавства при розробці нормативно-правових актів, які випливають із нового Земельного кодексу України II-IV кв. Управління містобудівної політики
1.15 Підготувати пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів стосовно спрощення дозвільної системи на будівництво об'єктів містобудування II кв. Управління містобудівної політики Держархбудінспекція Управління реставрації та реконструкції історичної забудови Управління промислової забудови, будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС Управління цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві
б) Архітектура будинків і споруд
1.16 Забезпечити вдосконалення чинних нормативних документів та розробку нових з проектування об'єктів житлово-цивільного призначення з урахуванням сучасних вимог, у т. ч.:    
1.16.1 - розробити нову редакцію ДБН "Житлові будинки і комплекси" III кв. Управління архітектурно- конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення КиївЗНДІЕП
1.16.2 - організувати видання збірника законодавчих та нормативних документів з проектування житлових будинків I кв. Управління архітектурно- конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення Укрархбудінформ
1.16.3 - розробити ДБН "Реконструкція та капітальний ремонт житлових будинків перших масових серій" IV кв. Управління архітектурно- конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення НДІпроектреконструкція
1.17 Забезпечити погодження і подання до Кабінету Міністрів України проекту Державної програми щодо забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів соціальної інфраструктури I кв. Управління архітектурно- конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення НДІТІАМ
1.18 Підготувати та забезпечити видання збірника основних законодавчих та нормативно-методичних документів з питань проектування житлово-цивільних будинків і споруд з урахуванням потреб інвалідів та організувати науково-практичну конференцію з проблеми I півріччя Управління архітектурно- конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення Укрархбудінформ НДІТІАМ КиївЗНДІЕП Національна асамблея інвалідів України
1.19 Сприяти впровадженню в житлово-цивільному будівництві нових ефективних архітектурно-будівельних систем, ефективних оздоблювально-утеплюючих систем фасадів будинків, прогресивних архітектурно-технічних рішень, у т. ч.:    
1.19.1 - надавати науково-методичну допомогу у експериментальному будівництві висотних житлових будинків каркасно-монолітної системи у м. Києві; протягом року Управління архітектурно- конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення ВАТ "КиївЗНДІЕП" НДІБВ НДІБК
1.19.2 - здійснювати моніторинг та надавати методичну допомогу у реалізації регіональних програм реконструкції житлових будинків перших масових серій; протягом року Управління архітектурно- конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення НДІпроектреконструкція НДІБВ НДІБК
1.19.3 - підготувати до розгляду на засіданні колегії Держбуду питання "Про експериментальне будівництво у м. Києві висотних житлових будинків монолітно-каркасної системи та створення в Україні нормативної бази висотного житлового будівництва"; березень Управління архітектурно- конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення ХК "Київміськбуд" Науково-дослідні інститути
1.19.4 - сприяти поширенню системи утеплення фасадів "Сайдинг" у практику будівництва і реконструкції будинків; I кв. Управління архітектурно- конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення ДБК-1 ім. Співака (м. Київ)
1.19.5 - підготувати до розгляду на засіданні НТР Держбуду "Типових конструкцій деталей і вузлів "Перегородок системи "Кнауф" для застосування у будівництві житлових, громадських і промислових будівель I кв. Управління архітектурно- конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення УкрНДІпроцивільсільбуд
в) Збереження та реставрація пам'яток містобудування і архітектури
1.20 Забезпечити виконання заходів Держбуду щодо реалізації державних програм, т.ч.: I-IV кв. Управління реставрації та реконструкції історичної забудови
1.20.1 - Комплексної програми збереження історичної забудови м. Глухова; Підвідомчі організації
1.20.2 - Комплексної програми збереження історичної забудови м. Збаража;
1.20.3 - Комплексної програми розвитку Національного історико-архітектурного заповідника "Кам'янець";
1.20.4 - Комплексної програми збереження історичної забудови м. Львова;
1.20.5 - Комплексної програми збереження пам'яток Державного історико- культурного заповідника "Гетьманська столиця" і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури смт. Батурина
1.20.6 - Комплексної програми паспортизації об'єктів культурної спадщини на 2003-2010 роки Управління реставрації та реконструкції історичної забудови НДІТІАМ УкрНДІпроектрестав- рація Укрзахідпроектрестав- рація
1.21 Забезпечити виконання заходів Держбуду, пов'язаних з підготовкою та відзначенням 400- річчя надання м. Жовква Львівської області Магдебургського права відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 N 1737 ( 1737-2002-п ) I-IV кв. Управління реставрації та реконструкції історичної забудови Управління містобуду- вання і архітектури Львівської облдерж- адміністрації Підвідомчі организації
1.22 Забезпечити розробку та затвердження меж і режимів зон охорони ансамблю споруд Софійського собору I півріччя Управління реставрації та реконструкції історичної забудови НДІТІАМ
1.23 Забезпечити розробку та внесення в установленому порядку на затвердження до Кабінету Міністрів України Комплексної програми науково-дослідної, науково-методичної та культурно-освітньої діяльності Національного заповідника "Софія Київська", пошукових, проектних, реставраційних робіт на 2003 - 2005 роки та на період до 2010 року I кв. Управління реставрації та реконструкції історичної забудови Національний заповідник "Софія Київська"
1.24 Взяти участь у веденні Державного реєстру нерухомих пам'яток України (пам'ятки містобудування і архітектури) та Списку історичних населених місць України I-IV кв. Управління реставрації та реконструкції історичної забудови Управління містобуду- вання і архітектури облдержадміністрацій Підвідомчі організації
1.25 Забезпечити підготовку і проведення інженерно-технічного моніторингу пам'яток містобудування і архітектури національного значення I-IV кв. Управління реставрації та реконструкції історичної забудови Підвідомчі організації
1.26 Підготувати до видання:    
1.26.1 - довідник "Історичні міста України"; IV кв. Управління реставрації та реконструкції історичної забудови НДІТІАМ
1.26.2 - "Історія української архітектури"; IV кв. Управління реставрації та реконструкції історичної забудови Українська академія архітектури
1.26.3 - щорічник "Архітектурна спадщина України" IV кв. Управління реставрації та реконструкції історичної забудови НДІТІАМ
1.27 Забезпечити організацій- не, науково-методичне керівництво та координа- цію робіт щодо: I-IV кв. Управління реставрації та реконструкції історичної забудови
1.27.1 - розроблення історико- архітектурних опорних планів та зон охорони пам'яток історичних населених місць;   Управління містобуду- вання і архітектури облдержадміністрацій Підвідомчі організації
1.27.2 - визначення історичних ареалів історичних населених місць;
1.27.3 - розроблення генераль- них планів розвитку заповідників у Глухові, Збаражі, Хотині
г) Інженерний захист території та промислової забудови
1.28 Забезпечити реалізацію заходів щодо захисту населення, територій і об'єктів від наслідків надзвичайних ситуацій природно-техногенного походження у містах і селищах України (передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2000 N 1313 ( 1313-2000-п ) III - IV кв. Управління промислової забудови, проблем будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС
1.29 Взяти участь у адаптації автоматизованих інформаційно-аналітичних систем "Зсуви", "Морське узбережжя", "Підтоплення" з Урядовою інформаційно-аналітичною системою надзвичайних ситуацій IV кв. Управління промислової забудови, проблем будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС ІНГ НАНУ ЦНТП "Інжзахист" УкрВОДГЕО
1.30 Взяти участь у розробці методики оцінки ризику забудови територій III-IV кв. Управління промислової забудови, проблем будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС УкрНДІІНТВ НДІБК
1.31 Організувати розробку рекомендацій щодо інженерного захисту існуючої забудови та територій, відведених для нового будівництва III-IV кв. Управління промислової забудови, проблем будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС НДІБК НДІПмістобудування
1.32 Забезпечити оперативний контроль за станом виконання робіт щодо: -збереження Лівадійсько- го палацо-паркового комплексу в Криму; - реконструкції та реставрації споруди Одеського театру опери та балету III-IV кв. Управління промислової забудови, проблем будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС Управління реставрації та реконструкції історичної забудови
1.33 Забезпечити здійснення моніторингу виконання заходів, передбачених Генеральною програмою робіт і сейсмічного районування територій України III-IV кв. Управління промислової забудови, проблем будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС Управління науково- технічної політики у будівництві Інститут геофізики НАНУ
1.34 Сприяти реалізації завдань Програми функціонування розвитку національної системи спостереження та підвищення безпеки проживання у сейсмоне- безпечних регіонах III-IV кв. Управління промислової забудови, проблем будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС КримНДІпроект
1.35 Розробити рекомендації з впровадження нових видів арматурного прокату у практику будівництва IV кв. Управління промислової забудови, проблем будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС ТК "Арматура" НДІБК
1.36 Забезпечити адаптацію нормативної бази України до організації технічних та технологічних умов спорудження нового конфайменту об'єкта "Укриття" ЧАЕС III-IV кв. Управління промислової забудови, проблем будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС НДІБК
д) Архітектурно-будівельний контроль
1.37 Продовжити ведення Реєстру аварійно-небезпечних будинків і споруд IV кв. Держархбудінспекція Управління промислової забудови, проблем будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС
1.38 Розробити інформаційно-аналітичну систему "Стан якості будівельних робіт. Аварії та обвалення" III кв. Держархбудінспекція НДІБВ
1.39 Організувати та провести конкурс на кращі будинки і комплекси житлово-цивільного та виробничого призначення, які збудовані і прийняті в експлуатацію у 2002 році I-III кв. Держархбудінспекція НДІБВ
1.40 Провести вибіркову перевірку дотримання встановленого порядку прийняття в експлуатацію об'єктів, введених у 2002 році: - у м. Києві; - у Вінницькій області. I кв. Держархбудінспекція Управління ДАБК Київської міськдержадміністрації Інспекція ДАБК Вінницької облдержадміністрації
1.41 Здійснити перевірку якості будівництва об'єктів у Закарпатській області, у т. ч. що споруджуються за програмою ліквідації наслідків березневого (2001 р.) паводку II кв. Держархбудінспекція Інспекція ДАБК Закарпатської облдержадміністрації
1.42 Провести перевірку щодо ефективності здійснення державного архітектурно-будівельно- го контролю за дотриман- ням нормативно- правових актів при будівництві об'єктів містобудування у Сумській області (з розглядом матеріалів перевірки на колегії Держбуду). IV кв. Держархбудінспекція


    II. СТАБІЛІЗАЦІЯ ТА РОЗВИТОК БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
   Основні завдання щодо стабілізації та розвитку будівельного
комплексу полягають у забезпеченні послідовної реалізації заходів,
спрямованих на поліпшення інвестиційного клімату та збільшення
надходжень інвестицій в економіку, визначених відповідними указами
Президента України та рішеннями Уряду України, і які передбачають
розробку та впровадження заходів, спрямованих на:
   - забезпечення  ефективної  керованості  інвестиційними
процесами;
   - створення умов для рівноправного, прозорого і відкритого
процесу реалізації інвестицій у капітальному будівництві;
   - підвищення престижу державних інвестицій;
   - спрощення дозвільної системи у будівництві;
   - оптимізацію стратегічних напрямів розвитку будівельного
комплексу;
   - розширення обсягів житлового будівництва;
   - налагодження  випуску  конкурентоспроможних  будівельних
матеріалів, виробів та конструкцій;
   - впровадження у виробництво сучасних технологічних ліній,
обладнання, машин і механізмів;
   - підвищення  ефективності  діяльності  підприємств  і
організацій, удосконалення організаційної структури та системи
управління у галузі;
   - удосконалення нормативно-методичного забезпечення економіки
та  організації  будівельного  виробництва, нормування праці,
контрактних взаємовідносин у будівництві та механізму визначення
вартості будівництва об'єктів на всіх стадіях інвестування.
   Для реалізації цих завдань передбачається:

  Зміст заходу Термін виконання Відповідальний виконавець та учасники
а) Стабілізація та розвиток будівельного комплексу
2.1 Здійснювати моніторинг результатів діяльності будівельного комплексу та розробляти пропозиції щодо підвищення ефективності державної інвестиційної політики у будівництві протягом року Управління еконо- міки та стратегії розвитку будівель- ного комплексу Будівельні корпорації
2.2 Організувати підготовку для розгляду на спільних засіданнях колегій Держбуду та державних адміністрацій Харківської, Дніпропетровської, Кіровоградської областей та Уряду АР Крим питання щодо розвитку будівельної та архітектурної діяльності у регіонах II-IV кв. за окремим планом Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Управління місто- будівної політики Управління архітектурно- конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення
2.3 Вдосконалити нормативно-методичне забезпечення порядку укладання договорів підряду у будівництві з врахуванням досвіду країн Європейського Союзу, інших розвинутих країн світу з метою підвищення ефективності використання державних інвестицій IV кв. Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу НДІБВ
2.4 Підготувати пропозиції щодо оптимізації процедури закупівлі будівельних робіт для внесення змін та доповнень до Закону України "Про закупівлю товарів робіт та послуг за державні кошти", виходячи із специфіки здійснення будівельної діяльності протягом року Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу
2.5 Забезпечити оперативний розгляд звернень підприємств і організацій з питань надання експертних висновків щодо обґрунтованості проведення торгів (тендерів) за процедурами іншими, ніж відкриті торги за запитом Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу
2.6 Забезпечити збір та надання будівельним корпораціям інформації про тендери, які проводяться в зарубіжних країнах по мірі надходження Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Торгово-економічні місії
2.7 Здійснити аналіз стану реалізації та підготувати пропозиції щодо ефективності впровадження регуляторних актів Кабінету Міністрів України:    
2.7.1 - "Про встановлення граничного розміру залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів" (від 30 грудня 2000 р. N 1930 II кв. Управління стратегії розвитку будівельного комплексу Управління обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
2.7.2 - "Про порядок передачі права на завершення припинених будівництвом об'єктів житла" ( від 31 січня 2000 р. N 168 III кв. Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Управління облас- них Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
2.8 Забезпечити підготовку пропозицій щодо підвищення конкурентоспроможності будівельних матеріалів та виробів протягом року Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Управління науково-технічної політики у будівництві Управління архітектурно- конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення
2.9 Взяти участь у підготовці інформації Міжурядовим комісіям з питань торгово-економічного співробітництва України з іноземними країнами щодо стану виконання домовле- ностей та пропозицій щодо розвитку співробітництва у будівельній галузі за окремим планом Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Структурні підрозділи
2.10 Організувати розробку та затвердження у встановленому порядку кваліфікаційних характеристик нових професій у будівництві протягом року Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу УкрНДЦ "Екобуд"
2.11 Здійснити організаційно-методичне забезпечення:    
2.11.1 - перегляду нормативів з праці у будівництві; IV кв. Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу УкрНДЦ "Екобуд"
2.11.2 - виробничого нормування витрат матеріалів у будівництві II кв. Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу УкрДНДЦ "Цінобуд"
2.12 Вдосконалити методологію формування собівартості будівельно-монтажних робіт відповідно до змін Положень (стандартів) бухгалтерського обліку III кв. Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу УкрНДЦ "Екобуд"
2.13 Здійснювати аналіз діяльності управлінь капітального будівництва обласних державних адміністрацій щокварталь- но Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу
2.14 Забезпечити організацію розробки та контроль за виконанням заходів щодо ліквідації збитковості підприємств і організацій будівельного комплексу та запровадити моніторинг її скорочення щокварталь- но Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Будівельні корпорації Фінансово-економі- чне управління
2.15 Забезпечити організацію розробки та дотримання виконання центральними органами виконавчої влади, будівельними корпораціями, підприємствами та організаціями сфери управління Держбуду графіків перерахування коштів до державного бюджету з метою виконання завдань Уряду з мобілізації податків щомісячно подекадно Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Будівельні корпорації Фінансово-економі- чне управління
2.16 Підготувати пропозиції щодо практичного впрова- дження механізму майнової відповідальності за пору- шення умов договору підря- ду відповідно до вимог Закону України "Про майно- ву відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів" під час підготовки проекту Державного бюджету України на 2004 рік Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу
2.17 Забезпечити організацію роботи з підготовки пропозицій щодо приведення у відповідність до чинного законодавства нормативного акта з питань процедури консервації та розконсер- вації об'єктів будівництва I кв. Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу УкрНДЦ "Екобуд"
2.18 Взяти участь у підготовці пропозицій з питань вдосконалення процедури інвентаризації державних підприємств та підвищення ефективності управління державним майном I півріччя Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Будівельні корпорації Фінансово-еконо- мічне управління
2.19 Опрацювати питання та підготувати відповідні пропозиції щодо посилення ролі будівельних корпора- цій шляхом впровадження ефективних фінансово-економічних важелів управління крупними будівельними об'єднаннями та консолідації фінансових ресурсів підприємств та організацій III кв. Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу
2.20 Взяти участь у опрацюванні пропозицій щодо нормативного врегулювання питання структурних перетворень у складі корпорації "Укрбуд" I кв. Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу, Корпорація "Укрбуд"
2.21 Надавати методичну та практичну допомогу місце- вим органам виконавчої влади, будівельним корпо- раціям, підприємствам і організаціям з питань організації будівельного виробництва, формування собівартості будівельно-монтажних ро- біт, контрактних взаємо- відносин, конкурсного розміщення замовлень на товари, роботи, послуги, організації нормування та оплати праці у будівництві протягом року Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу
2.22 Сприяти роботі Координа- ційної Ради з питань роз- витку та реструктуризації домобудівних підприємств в Україні, створеної наказом Держбуду України від 20.06.2000 N 129 протягом року Управління архітектурно- конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення Управління еконо- міки та стратегії розвитку будівель- ного комплексу Гіпроцивільпромбуд
б) Реформування ціноутворення, методології експертизи, контролю вартості будівництва та оптимізація витрат на виробництво будівельної продукції та продукції будіндустрії та промисловості будівельних матеріалів
2.23 Підтримувати в актуальному стані нормативну кошторисну базу та поновлювати її кошторисними нормами на роботи за новими технологіями I-IV кв. Управління цінової політики експерти- зи та контролю вартості у будів- ництві УДНДЦ "Цінобуд"
2.24 Удосконалити за досвідом застосування у 2002 році методичні рекомендації з визначення складових вартості будівництва II кв. Управління цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві НВФ "Інпроект"
2.25 Здійснювати методичне керівництво з розробки нових кошторисних норм I-IV кв. Управління цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві НВО "Созидатель" "Інпроект"
2.26 Реалізувати механізм взаємодії різних програмних комплексів при визначенні вартості будівництва на всіх стадіях інвестування IV кв. Управління цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві Розробники прог- рамних комплексів
2.27 Надавати методичну допомо- гу учасникам будівництва з питань визначення вартості будівництва за реформова- ною системою ціноутворення I-IV кв. Управління цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві
2.28 Здійснювати постійний моніторинг вартісних показників будівельної продукції та забезпечити їх доведення до учасників будівництва I-IV кв. Управління цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві НВФ "Інпроект" НДІБВ
2.29 Здійснювати перевірки правильності визначення вартості будівництва на всіх стадіях інвестування, в тому числі визначення лімітів, необхідних для фінансування робіт за рахунок резервного фонду бюджету України I-IV кв. Управління цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві
2.30 Підготувати пропозиції щодо встановлення в Україні єдиної служби з проведення державної експертизи проектів будівництва IV кв. Управління цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві
2.31 Забезпечити проведення робочих семінарів з питань змін та доповнень до порядку визначення вартості будівництва, ремонту житла, об'єктів соціальної сфери, а також реставрації пам'яток архі- тектури і містобудування III-IV кв. Управління цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві НВФ "Інпроект"
     III. РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ
   Основними завданнями реалізації державної житлової політики
щодо розвитку житлового будівництва є створення умов для вирішення
проблеми забезпечення реалізації конституційного права громадян
України на житло шляхом:
   - законодавчого   врегулювання  питання  пріоритетності
капітальних вкладень, що спрямовуються з Державного та місцевих
бюджетів на фінансування та пільгове кредитування будівництва
житла для соціально незахищених категорій громадян;
   - забезпечення  системності та послідовності впровадження
заходів щодо створення ефективних фінансово-кредитних механізмів
залучення коштів населення та довгострокових банківських кредитів
у житлове будівництво, і перш за все, іпотечного кредитування;
   - впровадження  економічних  стимулів для інвестування у
житлове будівництво;
   - впровадження ефективних змін в амортизаційній політиці, в
тому числі щодо визначення джерел покриття витрат на відновлення
житлового фонду;
   - впровадження заходів, спрямованих на зниження вартості
будівництва житла;
   - створення      архітектурно-типологічних      та
санітарно-гігієнічних стандартів з проектування соціального житла.
   Для реалізації цих завдань необхідно:

  Зміст заходу Термін виконання Відповідальні виконавці та учасники
3.1 Розробити концепцію законодавчого врегулювання проблеми забезпечення житлом соціально незахищених категорій громадян та тих, що потребують підтримки з боку держави I півріччя Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу
3.2 Підготувати пропозиції щодо нормативного забезпечення розвитку іпотечного кредитування у житловому будівництві Протягом року (але не пізні- ше трьох місяців після прийняття Закону України "Про іпотеку") Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу
3.3 Забезпечити підготовку пропозицій щодо економічних стимулів розвитку житлового будівництва I кв. Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Управління ціно- вої політики, експертизи та контролю вартості у будівництві Будівельні корпорації
3.3 Підготувати для розгляду на парламентських слуханнях питання про стан виконання Указу Президента України від 15.07.99 N "Про Основні напрями забезпечення житлом населення України на 1999 - 2005 роки" вересень Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу
3.4 Забезпечити щоквартальне проведення моніторингу реалізації Прогнозу розвитку житлового будівництва на 2000 - 2004 роки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2000 р. N 1347 протягом року Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу
3.5 Здійснити узагальнення показників регіональних програм житлового будівництва у 2003 році після їх затвердження місцевими органами влади квітень Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу
3.6 Забезпечити контроль за станом виконанням програм житлового будівництва у 2002 році щоквар- тально Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу
3.7 Надавати науково-технічну допомогу у реалізації регіональних програм реконструкції житлових будинків та запровадження нетрадиційних форм фінансування робіт з реконструкції, у т. ч. іпотечного кредитування протягом року Управління архітектурно- конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивіль- ного призначення Управління еконо- міки та стратегії розвитку будівельного комплексу НДІБВ Обл/міськ/ держадміністрації
3.8 Підготувати до затвердження проект архітектурно-типологічних та санітарно-гігієнічних стандартів з проектування соціального житла III кв. Управління архітектурно- конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільно- го призначення Українська академія архітектури
3.9 Розробити пропозиції щодо подальших заходів з реалізації Програми реконструкції житлових будинків перших масових серій та підготувати перелік законодавчих документів, які будуть сприяти прискоренню реконструкції житлаа I кв. Управління архітектурно- конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільно- го призначення НДІпроект- реконструкція НДІБВ НДІБК
3.10 Надавати науково-технічну допомогу Головкиївархітектури у розробці методичних рекомендацій з надбудови мансард над існуючими житловими будинками I кв. Управління архітектурно- конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільно- го призначення НДІпроект- реконструкція
3.11 Надавати організаційну допомогу у проведенні V Міжнародної виставки-конференції "Реконструкція житла" червень Управління архітектурно- конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільно- го призначення НДІБМВ НДІпроект- реконструкція
3.12 Організувати внесення змін до містобудівної документації населених пунктів з метою визначення територій для розміщення житлової забудови протягом року Міністерство архітектури та будівельної політики АР Крим Управління містобудування та архітектури обл- держадміністрацій Управління містобудівної політики
3.13 Узагальнити методичну базу розробки місцевих правил забудови населених пунктів III кв. Управління містобудівної політики


        IV. НАУКОВО-ТЕХНІЧНА, ІННОВАЦІЙНА ТА
      ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ У БУДІВНИЦТВІ
   Основними завданнями у науково-технічній, інноваційній та
зовнішньоекономічній діяльності у будівництві є:
   - сприяння розвитку інноваційної активності та підвищенню
ефективності використання виробничого та професійного потенціалу у
сферах будівництва та промисловості будівельних матеріалів;
   - консолідація  потенціалу  науково-технічних  організацій
будівельного профілю усіх форм власності;
   - посилення  ефективності використання важелів технічного
регулювання виробництва у галузі будівництва;
   - забезпечення гарантованого рівня якості будівництва та
продукції будівельного призначення;
   - підвищення  рівня  конкурентоспроможності  вітчизняних
виробників на будівельному ринку України та за її межами;
   - поліпшення стану інформованості учасників інвестиційної
діяльності  України  (виробників,  споживачів),  створення
інформаційно-аналітичної бази у будівництві;
   - реалізація державних цільових програм, співвиконавцями яких
визначено Держбуд, галузевих програм;
   - організація закупівлі науково-дослідних, конструкторських і
проектних робіт та робіт із стандартизації за рахунок коштів
державного бюджету, інших централізованих джерел фінансування;
   - формування  засад  залучення  альтернативних  джерел
фінансування науково-технічної діяльності;
   - системне  впровадження  у виробництво енергозберігаючих
технологій, матеріалів;
   - підвищення технічного рівня проектування та будівництва;
   - розширення  міжнародних  зв'язків  з  країнами  світу,
здійснення    науково-технічного,   торговельно-економічного
співробітництва та  подальшої  міжрегіональної  інтеграції  і
виробничих відносин;
   - забезпечення реалізації заходів з виконання зобов'язань за
міжнародними  договорами  України  у  сферах  будівництва,
промисловості  будівельних   матеріалів,   архітектури   і
містобудування, а також з питань збереження традиційного характеру
середовища та історичних ареалів населених  місць,  пам'яток
архітектури і містобудування.
   Для реалізації цих завдань передбачається:

  Зміст заходу Термін виконання Відповідальні виконавці та учасники
а) Стандартизація і нормування
4.1 Ввести в дію "Положення про національний фонд нормативних документів у сферах будівництва та промисловості будівельних матеріалів" II кв. Управління науково-технічної політики у будівництві Управління цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Укрархбудінформ
4.2 Розробити "Порядок видання та розповсюдження нормативних документів у сфері будівництва та промисловості будівельних матеріалів" II кв. Управління науково-технічної політики у будівництві Управління цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Держстандарт Укрархбудінформ Цінобуд Екобуд
4.3 Продовжити роботи з розроблення технічного регламенту з підтвер- дження відповідності "Будівельні вироби" на основі ЄD 89/106 протягом року Управління науково-технічної політики у будівництві
4.4 Сформувати і затвердити план розробки національних нормативів галузі будівництва та забезпечення його виконання за рахунок різних джерел фінансування II кв. Управління науково-технічної політики у будівництві Структурні підрозділи
4.5 Розробити нову редакцію основоположних нормативів системи стандартизації та нормування у будівництві: ДБН А.1.1-1-93 "Основні положення", ДБН А.1.1-1-93 "Порядок розробки, вимоги до побудови, викладу та оформлення нормативних документів", ДБН А.1.1-3-93 "Порядок проведення експертизи, узгодження, реєстрації, видання та скасування нормативних документів" II кв. Управління науково-технічної політики у будівництві
4.6 Забезпечити участь у 23-му засіданні Міждержавного науково-технічного комітету із стандартизації та нормування у будівництві (МНТКБ) з питань затвердження плану робіт на 2004 р. II кв. Управління науково-технічної політики у будівництві
4.7 Забезпечити виконання плану роботи МНТКБ на 2003 р. з питань Комітету протягом року Управління науково- технічної політики у будівництві Структурні підрозділи
4.8 Розробити перелік чинних нормативних документів у будівництві з урахуванням відомчих (корпоративних) нормативів III кв. Управління науково-технічної політики у будівництві Структурні підрозділи
4.9 Проводити гармонізацію вимог національних НД з положеннями євростандартів протягом року Управління науково-технічної політики у будівництві Структурні підрозділи
4.10 Забезпечити введення в дію та запровадження:    
4.10.1 - нової редакції ДБН "Протипожежний захист будинків і споруд", введеної з 01.05.03, та підготувати зміни до головних нормативних документів з проектування житлових і громадських будинків; протягом року Управління архітектурно-конструк- тивних та інженерних систем будинків і споруд житлово- цивільного призначення УкрНДІПБ КиївЗНДІЕП Держпожбезпеки МНС України
4.10.2 - ДБН А.2.2-3-2003 "Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва" II кв. Управління науково-технічної політики у будівництві КиївЗНДІЕП
4.11 Забезпечити перегляд чинних та розробку нових нормативних документів з проектування об'єктів соціально-культурної сфери згідно з заходами державних та галузевих програм ("Освіта", "Здоров'я нації", "Комплексна програма розв'язання проблем інвалідності", "Діти України", "Фізичне виховання - здоров'я нації", "Енергозбереження") протягом року Управління архітектурно-конструк- тивних та інженерних систем будинків і споруд житлово- цивільного призначення КиївЗНДІЕП НДІТІАМ УкрНДІПцивільсільбуд
4.12 Розробити пропозиції щодо коригування "Положення про експериментальне будівництво", затверджене у 1994 р., з урахуванням сучасних вимог II кв. Управління архітектурно-конструк- тивних та інженерних систем будинків і споруд житлово- цивільного призначення КиївЗНДІЕП НДІБВ НДІБК
б) Галузеві програми
4.13 Реалізувати завдання галузевої програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2001 - 2005 роки, підготувати пропозиції щодо змін і доповнень на 2003 рік протягом року Управління науково-технічної політики у будівництві Структурні підрозділи
4.14 Реалізувати завдання галузевої програми "Енергозбереження" та галузеву частину відповідної національної програми протягом року Управління науково-технічної політики у будівництві Управління архітектурно-конструк- тивних та інженерних систем будинків і споруд житлово- цивільного призначення Структурні підрозділи
4.15 Розробити проект галузевої науково-технічної програми "Якість" III кв. Державна архітектурно- будівельна інспекція Управління науково- технічної політики у будівництві Структурні підрозділи
4.16 Розробити проект галузевої програми сприяння інноваційній діяльності у будівництві III кв. Управління науково- технічної політики у будівництві Структурні підрозділи НДІБВ
4.17 Забезпечити підготовку та розгляд на НТР Держбуду проекту Державної програми розвитку виробництва ніздрюватобетонних виробів та їх використання у масовому будівництві України на 2003 - 2011 роки лютий Управління архітектурно-конструк- тивних та інженерних систем будинків і споруд житлово- цивільного призначення Корпорація "Укрбудматеріали" НДІБМВ
в) Інформатизація та організаційні заходи
4.18 Організувати проведення торгів на закупівлю науково-дослідних, конструкторських і проектних робіт та робіт із стандартизації протягом року Управління науково-технічної політики у будівництві
4.19 Забезпечити формування системи базових науково-технічних організацій у сферах будівництва та промисло- вості будівельних матеріалів протягом року Управління науково-технічної політики у будівництві Структурні підрозділи
4.20 Забезпечити проведення атестації науково-дослідних і науково-технічних установ, підвідомчих Держбуду, які входять до складу державних корпорацій та інших форм власності, за результа- тами якої підготувати пропозиції щодо оптимізації структури зазначених підприємств протягом року Управління науково-технічної політики у будівництві
4.21 Забезпечити роботу науково-технічної ради Держбуду та її секцій протягом року Управління науково-технічної політики у будівництві, Структурні підрозділи
4.22 Забезпечити надання науково-методичної допомоги у реалізації регіональних і галузевих програм модернізації (ліквідації) аварійно-небезпечних будинків і споруд та надання відповідної інформації до Кабінету Міністрів України щодо стану виконання заходів протягом року Управління архітектурно-конструк- тивних та інженерних систем будинків і споруд житлово- цивільного призначення НДІБВ НДІБК
4.23 Сприяти організації та участі підвідомчих підприємств, організацій і установ, а також підприємств, організацій і установ, що входять до складу державних корпорацій та інших об'єднань, у міжнарод- них, всеукраїнських і регіональних виставкових заходах, конференціях, ярмарках тощо протягом року Управління науково-технічної політики у будівництві Структурні підрозділи
4.24 Розробити пропозиції щодо подальшого розвитку та впровадження заходів з інформатизації галузі II кв. Управління науково-технічної політики у будівництві, ДНДІАСБ НДІБК
4.25 Забезпечити розвиток і вдосконалення програмних та інформаційних ресурсів сайту Держбуду протягом року Управління науково-технічної політики у будівництві ДНДІАСБ
4.26 Підготувати інформаційно-аналітичний збірник "Будівельний комплекс України у 2001 - 2002 роках" IV кв. Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу НДІБВ
4.27 Розробити пропозиції щодо середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності у сферах будівництва та промисловості будівельних матеріалів I кв. Управління науково-технічної політики у будівництві
г) Зовнішньоекономічна діяльність
4.28 Забезпечити виконання Плану заходів щодо реалізації домовленостей, досягнутих під час 10-го засідання Міжурядової змішаної Комісії з торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва між Україною та Словацькою Республікою та здійснити виконання зобов'язань за укладеними Угодами між Держбудом України та Міністерством охорони навколишнього середовища Словацької Республіки про співробітництво в галузі територіального розвитку і Держбудом України та Міністерством будівництва і регіонального розвитку Словацької Республіки про співробітництво в галузі будівництва та виробництва будівельних матеріалів I півріччя Сектор зовнішньоекономічних зв'язків Управління містобудівної політики Управління науково-технічної політики Управління архітектурно-конструк- тивних та інженерних систем будинків і споруд житлово- цивільного призначення Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу
4.29 Забезпечити підготовку до підписання Угоди про співробітництво між Державним комітетом України з будівництва та архітектури і Державним комітетом України з питань житлово- комунального господарст- ва та Міністерством будівництва і транспорту Республіки Корея I півріччя Сектор зовнішньоекономічних зв'язків
4.30 Забезпечити підготовку візиту делегації Держбуду до Китайської Народної Республіки з метою підписання Угоди про співробітництво між Державним комітетом України з будівництва та архітектури і Державним комітетом України з питань житлово- комунального господарст- ва та Міністерством будівництва Китайської Народної Республіки I півріччя Сектор зовнішньоекономічних зв'язків
4.31 Забезпечити підготовку до підписання Угоди про співробітництво між Державним комітетом України з будівництва та архітектури і Державним комітетом України з питань житлово- комунального господарства та Народним комітетом житлових і комунальних господарств Великої Соціалістичної Народної Лівійської Арабської Джамахірії I-IV кв. Сектор зовнішньоекономічних зв'язків
4.32 Забезпечити підготовку до підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Державним комітетом України з будівництва та архітектури і Державним комітетом України з питань житлово- комунального господарст- ва та Міністерством житла та містобудування Ісламської Республіки Іран I-IV кв. Сектор зовнішньоекономічних зв'язків
4.33 Забезпечити організацію участі у черговій 64-й сесії Комітету з населених пунктів Європейської Економічної Комісії Організації Об'єднаних Націй вересень Сектор зовнішньоекономічних зв'язків Управління містобудівної політики
4.34 Забезпечити організацію участі у чергових засіданнях Міжурядової Ради із співробітництва у будівельній діяльності країн СНД II, IV кв. Сектор зовнішньоекономічних зв'язків Структурні підрозділи
4.35 Забезпечити виконання Програми співробітництва України з країнами Африки на 2003 - 2005 роки протягом року Сектор зовнішньоекономічних зв'язків Структурні підрозділи
4.36 Забезпечити проведення чергового засідання комісії з питань облаштування прикордонних територій України та Польщі II кв. Управління містобудівної політики Діпромісто
      V. УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ МАЙНОМ, ЛІЦЕНЗІЙНА
       ДІЯЛЬНІСТЬ, ОРГАНІЗАЦІЙНО-КАДРОВА РОБОТА
   Основними напрямами роботи з управління державним майном та з
організаційно-кадрової роботи є:
   - забезпечення ефективного використання державного майна;
   - структурна перебудова, реструктуризація і  забезпечення
адаптації до ринкових умов роботи підприємств, організацій і
установ, що належать до сфери управління Комітету;
   - забезпечення достовірності ведення бухгалтерського обліку;
   - здійснення контролю за використанням коштів державного
бюджету;
   - забезпечення контролю за відчуженням державного майна;
   - формування  якісного  складу  керівників  підвідомчих
організацій;
   - створення дійового кадрового резерву на посади керівників і
спеціалістів;
   - організація  підвищення  кваліфікації  керівників  та
спеціалістів;
   - організація   роботи   з   приведення   галузевих
нормативно-правових  актів  у  відповідність  із  чинним
законодавством.
   Для реалізації цих завдань необхідно:

N п/п Зміст заходу Термін виконання Відповідальні виконавці та учасники
а) Управління державним майном
5.1 Здійснювати аналіз фінансових планів та фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та установ, що належать до сфери управління Держбуду щоквартально Фінансово- економічне управління
5.2 В установленому чинним законодавством порядку готувати пропозиції щодо приватизації підприємств, організацій та окремих об'єктів, що належать до сфери управління Комітету та подання їх до Фонду державного майна України за окремим графіком Фінансово- економічне управління Управління науково-технічної політики у будівництві
5.3 Ведення моніторингу щодо своєчасної виплати заробітної плати, сплати податків до бюджету та ефективного використання нежитлових приміщень організаціями і установами сфери управління Комітету щомісячно Фінансово- економічне управління
5.4 Провести перевірку фінансово-господарської діяльності у: - Державному підприємстві "Укрінвестліцензія" м. Києва; - Державному історико- архітектурному заповіднику м. Глухова; - Державному головному територіальному науково- дослідному і проектному інституті "КримНДІпроект" м. Сімферополя - Державному інституті проектування міст "Містопроект" м. Львова; - Національному заповіднику "Софія Київська" I-II кв. Фінансово- економічне управління із залученням відповідних підрозділів Комітету
5.5 Забезпечити складання та затвердження кошторисів по загальному та спеціальному фондах у розрізі бюджетних програм Державного бюджету 2003 р. I кв. Фінансово- економічне управління
5.6 Провести наради-семінари з головними бухгалтерами підприємств та організацій, що входять до сфери управління Держбуду I, IV кв. Фінансово- економічне управління
5.7 Провести засідання методологічної ради по бухгалтерському обліку. II, IV кв. Фінансово- економічне управління
б) Ліцензійна діяльність
5.8 Забезпечити розробку Положення про архітектурно-будівельну атестаційну комісію на виконання Закону України "Про архітектурну діяльність" ( 687-14 ) III кв. Відділ ліцензуван- ня та атестації будівельної діяльності Спілка архітекторів України
5.9 Розробити порядок контролю за дотриманням ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі будівництва, що підлягають ліцензуванню I кв. Відділ ліцензуван- ня та атестації будівельної діяльності Держпідприємництва України
5.10 Забезпечити роботу ліцензійної комісії з розгляду заяв організацій будівельного профілю протягом року Відділ ліцензування та атестації будівельної діяльності
5.11 Проводити роботу з укладання та переукладання з керівниками державних підприємств, установ та організацій, що входять до сфери управління Держбуду, трудових договорів (контрактів) з урахуванням кількісних та якісних оцінок ефективності їхньої роботи протягом року Відділ кадрів
5.12 Забезпечити організацію і проведення підвищення кваліфікації державних службовців центрального апарату Комітету та керівників підприємств, установ та організацій, що входять до сфери управління Держбуду України, та кадрового резерву на зазначені посади протягом року Відділ кадрів

                   Додаток 2
                   до рішення колегії
                   21.02.2003 N 7

               ПЕРЕЛІК
       законодавчих актів, які передбачається
           розробити у 2003 році

  Назва документа Термін виконання Відповідальні виконавці та учасники
а) Проекти Законів України
1.1 Розробити проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про архітектурну діяльність" IV кв. Управління містобудівної політики
1.2 Підготувати та подати в установленому порядку до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України проекти законодавчих актів:    
1.2.1 - Закон України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері міс- тобудування"; I кв. Держархбуд- інспекція
1.2.2 - Закон України "Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопоруше- ння"; I кв. Держархбуд- інспекція
1.2.3 - Закон України "Про державне фінансування та цільове довгострокове кредитування будівництва житла" IV кв. Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу
1.3 Розробити пропозиції до змін і доповнень Закону України "Про стандартизацію" I кв. Управління науково-технічної політики у будівництві
б) Проекти постанов Кабінету Міністрів України
2.1 Підготувати та подати в установленому порядку до Кабінету Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження "Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів" та "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України "Положення про державний архітектурно-будівельний контроль в Україні" II кв. Держархбуд- інспекція
2.2 Підготувати для подання в установленому порядку до Кабінету Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 1993 р. N 792" (щодо списання витрат по незавершеному будівництву терміналу з відвантаження цементу морським транспортом) I кв. Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Концерн "Укрцемент"
2.3 Розробити проект постанови Кабінету Міністрів України "Про правила підтвердження придатності нових матеріалів, виробів, конструкцій і будівельних систем для застосування у будівництві" I кв. Управління науково-технічної політики у будівництві НДІБВ НДІБК
2.4 Забезпечити розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів (на виконання Закону України "Про архітектурну діяльність" "Про затвердження порядку проведення професійної атестації виконавців робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури" II кв. Відділ ліцензування та атестації будівельної діяльності Спілка архітекторів України
2.5 Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про розвиток іпотечного кредитування у житловому будівництві" Протягом трьох місяців після прийняття Закону України "Про іпотеку" Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу                   Додаток 3
                   до рішення колегії
                   21.02.2003 N 7

               ПЕРЕЛІК
        нормативно-методичних документів,
       що передбачається розробити у 2003 році


  Назва документа Термін виконання Відповідальні виконавці та учасники
а) Розробити проекти нормативних документів та стандартів:
1.1 ДБН "Містобудування. Планування і забудова населених пунктів" (II редакція) III-IV кв. Управління містобудівної політики НДПІмістобудування
1.2 ДБН "Склад, зміст, порядок розроблення та затвердження схем планування території" (I редакція) IV кв. Управління містобудівної політики Діпромісто
1.3 ДБН "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження планів червоних ліній" IV кв. Управління містобудівної політики Діпромісто
1.4 ДБН "Типові місцеві правила забудови населених пунктів" IV кв. Управління містобудівної політики Ін-т Урбаністики
1.5 ДБН "Реконструкція та капітальний ремонт житлових будинків перших масових серій" IV кв. Управління архітектурно- конструктивних та інженерних систем будинків і споруд НДІпроектреконструкція
1.6 Остаточна редакція ДБН "Житлові будинки і комплекси" з урахуванням сучасних вимог до проектування житлових будинків, у т. ч. соціального житла та рішень спільного засідання колегії Держбуду та Київської міськдержадміністрації від 11 жовтня 2002 р. III кв. Управління архітектурно-конструк- тивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення ВАТ "КиївЗНДІЕП" Київська міськдержадміністрація
1.7 Доповнення до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників у будівництві (випуск 64) та підготовка пропозицій щодо внесення змін і доповнень до Класифікатора професій (ДК 003-95) до ДКХП (випуск 64) протягом року Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу УкрНДЦ "Екобуд"
1.8 Положення про систему та організацію нормування праці у будівництві IV кв. Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу УкрНДЦ "Екобуд"
1.9 Положення про Порядок консервації та розконсервації об'єктів будівництва I півріччя Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу УкрНДЦ "Екобуд"
1.10 Перелік важких робіт та робіт з шкідливими умовами праці, зайнятість у яких дає право на оплату за підвищеними тарифними ставками 2003-2004 Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Будівельні корпорації УкрНДЦ "Екобуд"
1.11 Типові умови договору підряду (контракту) у будівництві IV кв. Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу НДІБВ
1.12 Норми видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим на будівельно-монтажних роботах 2003-2004 Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу УкрНДЦ "Екобуд"
1.13 ДБН "Науковий супровід будівельного об'єкта" IV кв. Управління науково-технічної політики НДІБК
1.14 ДБН "Розслідування причин аварії на будівельному об'єкті" IV кв. Держархбудінспекція МНС Держнаглядохоронпраці НДІБК
1.15 ДБН "Порядок визначення вартості науково-дослідних робіт у галузі будівництва" 2003-2004 Управління цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві НДІБК
1.16 ДБН "Сталезалізобетонні конструкції" 2003-2004 Управління науково-технічної політики НДІБК Полтавський національ- ний технічний університет
1.17 ДБН "Основи та фундаменти будинків і споруд" (замість СНІП II.02-01-83) 2003-2004 Управління науково-технічної політики НДІБК
1.18 ДСТУ "Суміші сухі будівельні. Загальні технічні вимоги" IV кв. Управління науково-технічної політики НДІБК
1.19 ДБН "Терміни та визначення у будівництві" (I редакція) IV кв. Управління науково-технічної політики Академія будівництва України НДІБК НДІБВ
б) Підготувати до затвердження нормативні документи і стандарти:
2.1 ДБН "Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади" II кв. Управління архітектурно- конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення КиївЗНДІЕП
2.2 ДБН "Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди" IV кв. Управління архітектурно- конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення КиївЗНДІЕП
2.3 ДБН "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження історико-архітектурних опорних планів, спеціальної науково-проектної документації для визначення історичних ареалів населених місць України" IV кв. Управління реставрації та реконструкції історичної забудови ДНДІТІАМ УкрНДІпроектреставра- ція ДНТЦ "Конрест"
2.4 ДБН "Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам'ятках культурної спадщини" IV кв. Управління реставрації та реконструкції історичної забудови ДНДІТІАМ УкрНДІпроектреставра- ція ДНТЦ "Конрест"
2.5 ДБН "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток архітектури та містобудування" IV кв. Управління реставрації та реконструкції історичної забудови ДНДІТІАМ УкрНДІпроектреставра- ція ДНТЦ "Конрест"
2.6 ДБН "Положення про авторський нагляд за будівництвом будівель і споруд" II кв. Держархбудінспекція КиївЗНДІЕП
в) Розробити методичні документи:
3.1 Методичні рекомендації з перегляду єдиних норм затрат часу на виконання будівельно-монтажних робіт та здійснення їх експериментального апробування IV кв. Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу УкрНДЦ "Екобуд"
3.2 Зміни та доповнення до методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт (нова редакція) IV кв. Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу УкрНДЦ "Екобуд"
3.3 Рекомендації щодо застосування арматурного прокату за ДСТУ 3760-98 під час проектування та виготовлення попередньо напружених залізобетонних конструкцій III кв. Управління науково-технічної політики НДІБК
г) Підготувати до затвердження методичної документації
4.1 Рекомендації з оцінки техніко-економічної ефективності реконструкції житлових будинків перших масових серій і термінів окупності витрат II кв. Управління архітектурно- конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення НДІБВ
4.2 Система економічних показників ефективності застосування різних методів реконструкції житлових будинків II кв. Управління архітектурно- конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення НДІБВ
4.3 Методичні рекомендації з впровадження основних положень фінансово-інвестиційного механізму та інвестиційної політики реконструкції житлового фонду IV кв. Управління архітектурно- конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення НДІБВ
4.4 Рекомендації щодо формування мережі навчально-виховних закладів та реконструкції дошкільних закладів і загальноосвітніх шкіл у зв'язку з реформуванням загальної середньої освіти IV кв. Управління архітектурно- конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення КиївЗНДІЕП
4.5 Технічні рішення уніфікованих конструктивних систем мансардних поверхів та утеплення зовнішніх захисних конструкцій житлових будинків (стін, вікон, балконів) III кв. Управління архітектурно- будівельних систем та інженерного обладнання будинків і споруд НДІпроектреконструкція
4.6 Конструктивно-технологічн і рішення реконструкції житлових будинків різних конструктивних систем III кв. Управління архітектурно- будівельних систем та інженерного обладнання будинків і споруд НДІпроектреконструкція

                   Додаток 4
                   до рішення колегії
                   21.02.2003 N 7

               ПЕРЕЛІК
      семінарів, конференцій, виставок та інших
    науково-технічних заходів, які планується проводити
     за участю або при підтримці Держбуду у 2003 році

N п/п Назва заходу Відповідальний виконавець Термін проведення Місце проведення
Виставки, фестивалі, форуми
1. Спеціалізована виставка "Домобуд. Домотехніка - 2003" Запорізька торгово-промислова палата лютий - березень м. Запоріжжя
2. Міжнародний фестиваль "Будівництво та архітектура" АТ "Київський міжнародний контрактовий ярмарок" березень м. Київ
3. Міжрегіональна виставка "Буд-Крим. Енергозбереження" Кримський РЦНТЕІ березень м. Сімфе- рополь
4. Міжнародний будівельний форум "ИНТЕРСТРОЙЭКСПО- 2003" Міжнародний будівельний форум квітень м. Санкт- Петербург, Російська Федерація
5. Міжрегіональна виставка "Будмаркет. Енергозбереження" Вінницька торгово-промислова палата квітень м. Вінниця
6. Міжнародна виставка "Східна брама України" Луганська регіональна торгово-промислова палата травень м. Луганськ
7. Національна виставка "Україна будується" Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, Національний комплекс "Експоцентр України" серпень м. Київ
8. Міжнародний фестиваль "Будівництво та архітектура" ЗАТ "Київський міжнародний контрактовий ярмарок" вересень м. Київ
Семінари, конференції
9. IV Міжнародний семінар-нарада циклу з питань якості у будівництві "Основні напрями формування науково-технічної політики у будівництві" Академія будівництва України березень м. Київ
10. Семінар- презентація "Сучасні технолог- гії в електричних інсталяціях та системах електро- забезпечення житлових та громадських будинків і споруд" Корпорація "Укрмонтажспецбуд" березень м. Київ
11. Науково-технічний семінар "Попередження руйнувань конструкцій будівель та споруд" НДІБК Науково-виробнича фірма "Композит" квітень м. Чернівці
12. Міжнародна науково-технічна конференція "Автоматизація проектування в будівництві і гідротехніці" НДІАСБ травень м. Київ
13. Науково-технічна конференція творчої молоді "Перспективи розвитку будівельних конструкцій, будівель, споруд та їх основ" НДІБК червень м. Київ
14. Науково-практична конференція щодо забезпечення доступу інвалідів до соціальної інфраструктури КиївЗНДІЕП НДІТІАМ червень м. Київ
15. Міжнародна науково-практична конференція "Питання збереження історичних ареалів населених місць" Управління реставрації та реконструкції історичної забудови НДІТІАМ УкрНДІпроектрестав- рація Управління містобудування і архітектури та Управління охорони культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації III кв. м. Одеса
16. Семінари "Удосконалення ціноутворення у будівництві" Управління цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві НВФ "Інпроект" жовтень - листопад м. Київ м. Донецьк м. Львів м. Одеса
17. Третя Всеукраїнська науково-технічна конференція "Сучасний стан та проблеми залізобетону в Україні" НДІБК Національний університет "Львівська політехніка" жовтень м. Трускавець Львівської обл.
18. П'ята науково-технічна конференція "Будівництво в сейсмічних районах України" НДІБК КиївЗНДІЕП КримНДІпроект листопад м. Ялта
19. Науково-технічний семінар "Ресурсозбереження у виробництві цементів і бетонів" НДІБК Науково-виробнича фірма "Композит" грудень м. Київ
20. Семінар-нарада "Функціонування служб замовника в сучасних умовах" Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу Асоціація "Укрбудзамовник" II кв. Буде визначено окремо
21. Четверта науково-практична конференція з "Оцінки впливів навколишнього середовища об'єктів будівництва. Регіональні і галузеві проблеми проведення ОВНС" Управління промзабудови, проблем будівництва у складних інженерно-геологіч- них умовах та ЧАЕС Мінекоресурсів УкрНДІНТВ Товариство "Знання" травень м. Ялта


Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com