Порядок информационного наполнения, технической поддержки и сопровождения веб-сайта Госстроя Украины и повышения уровня информационного обеспечения участников строительства

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20147 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПорядок информационного наполнения, технической поддержки и сопровождения веб-сайта Госстроя Украины и повышения уровня информационного обеспечения участников строительства
Дата принятия21.04.2003
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 21.04.2003 № 45
Вид документаПорядок
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
              Н А К А З
             21.04.2003 N 45

       Про "Порядок інформаційного наповнення,
      технічної підтримки і супроводу веб-сайту
       Держбуду України" та підвищення рівня
          інформаційного забезпечення
           учасників будівництва

   На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 4 січня
2002 р. N 3 "Про Порядок оприлюднення у мережі
Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади",
Указу Президента України від 1 серпня 2002 року N 683/2002
 "Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у
діяльності органів державної влади", постанови Кабінету Міністрів
України від 29 серпня 2002 р. N 1302 "Про заходи
щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів
виконавчої влади"  і  спільного  наказу  Державного  комітету
інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України та
Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 25
листопада 2002 року N 327/225  "Про затвердження
Порядку  інформаційного наповнення та технічного забезпечення
Єдиного веб-порталу  органів  виконавчої  влади  та  Порядку
функціонування   веб-сайтів   органів  виконавчої  влади",
зареєстрованого у Мін'юсті України 29  грудня  2002  р.  за
N 1021/7309, Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Порядок інформаційного наповнення, технічної
підтримки та  супроводу  веб-сайту Держбуду України згідно з
додатком.
   2. Покласти  функції  з координації робіт із створення,
супроводження, інформаційного наповнення і технічної підтримки
веб-сайту на Управління організаційно-аналітичного забезпечення
А.Григор)
   3. Покласти функції створення, інформаційного наповнення,
технічної  підтримки  та  супроводу  веб-сайту  на Державний
Науково-дослідний інститут автоматизованих систем в будівництві
(ДНДІАСБ) (Б.Волобоєв).
   4. З  метою скорочення терміну інформаційного наповнення
веб-сайту та зменшення бюджетних витрат на підготовку необхідних
для цього інформаційних ресурсів погодитися відповідно до Договору
про спільну діяльність від 28.02.1997 року з пропозицією ТОВ
"Інформаційно-маркетинговий центр" (Л.Федьков) про передачу для
формування інформаційної бази веб-сайту створених центром протягом
1993-2003 років інформаційних ресурсів на машинних носіях з питань
будівництва та будівельної індустрії і подальшу участь у її
підтримці.
   5. З  метою підвищення рівня інформаційного забезпечення
учасників інвестиційного процесу в будівництві на основі розробки
і впровадження сучасних інформаційних технологій доручити ДНДІАСБ
здійснення на договірній основі з зацікавленими організаціями
інформаційного обслуговування з використанням мережі Інтернет та
інформаційної бази веб-сайту Держбуду України.
   6. Враховуючи значні обсяги даних, необхідних для організації
якісного інформаційного забезпечення підприємств та організацій,
доручити ТОВ "Інформаційно-маркетинговий центр" відповідно  до
вказаного договору про спільну діяльність продовжити інформаційне
обслуговування учасників інвестиційного процесу в будівництві на
основі  спеціалізованої  комп'ютерної  інформаційно-довідкової
системи з використанням електронних копій нормативно-правових та
нормативних  документів у галузі будівництва і промисловості
будівельних матеріалів, яке він здійснює відповідно до наказу
Мінбудархітектури України від 09.03.94 р. N 43 "Про затвердження
Порядку видання та розповсюдження державних будівельних норм і
стандартів, кошторисних норм і нормативів України" та наказу
Держкоммістобудування  України  від  12.08.96 р. N 147 "Про
затвердження  Інформаційного  регламенту  Держкоммістобудування
України".
   7. До прийняття нормативно-правових актів, які регулюють
питання надання електронним копіям документів статусу офіційних,
вважати документи, які розміщуються на веб-сайті Держбуду України
та  розповсюджуються  на  машинних носіях, такими, що мають
інформаційно-довідковий характер.

 Голова Комітету                      В.Череп

                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держбуду України
                   21.04.2003 N 45

               ПОРЯДОК
     інформаційного наповнення, технічної підтримки
       і супроводу веб-сайту Держбуду України

           1. Загальні положення
   1.1. Цей Порядок розроблено на виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 4 січня 2002 р. N 3 "Про
Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність
органів виконавчої влади", Указу Президента України від 1 серпня
2002 року N 683/2002 "Про додаткові заходи щодо
забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади",
постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. N 1302
  "Про  заходи  щодо подальшого забезпечення
відкритості у діяльності органів виконавчої влади" і спільного
наказу Державного комітету інформаційної політики, телебачення і
радіомовлення України  та  Державного  комітету  зв'язку  та
інформатизації України від 25 листопада 2002 року N 327/225
 "Про затвердження Порядку інформаційного наповнення
та технічного забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої
влади та Порядку функціонування веб-сайтів органів виконавчої
влади", зареєстрованого у Мін'юсті України 29 грудня 2002 р. за N
1021/7309.
   1.2. Порядок визначає:
   - тематичні напрями веб-сайту Держбуду України (надалі -
веб-сайту);
   - процедуру інформаційного наповнення веб-сайту, структурні
підрозділи та посадових осіб.  відповідальних  за  своєчасну
підготовку і подання інформації та її зміст за кожним тематичним
напрямом;
   - процедуру  створення, технічної підтримки та супроводу
веб-сайту;
   - джерела та порядок фінансування робіт з інформаційного
наповнення та технічної підтримки веб-сайту.
   1.3. Відповідальний за створення і супроводження веб-сайту та
координацію робіт із його інформаційного наповнення і технічної
підтримки призначається керівником Держбуду України.
          2. Тематичні напрями сайту
   2.1. Веб-сайт створюється з метою оперативного оприлюднення
інформації про діяльність Держбуду України, надання інформаційних
послуг організаціям, підприємствам та громадськості, забезпечення
їх впливу на процеси, що відбуваються у будівельній галузі шляхом
широкого обговорення проблем, які стоять перед галуззю та вивчення
громадської думки про шляхи їх розв'язання на основі впровадження
та використання сучасних інформаційних технологій і швидкісних
каналів зв'язку.
   2.2. Тематичні напрями веб-сайту визначаються з урахуванням
вимог постанови Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 року
N 3  "Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет
інформації про діяльність органів виконавчої влади" та специфіки
діяльності Держбуду України.
   2.3. На веб-сайті повинна обов'язково розміщуватися наступна
інформація про Держбуд України:
   - повна та скорочена назва;
   - основні завдання та нормативно-правові засади діяльності;
   - структура та керівництво (прізвища, імена та по батькові
керівників);
   - місцезнаходження  апарату,  урядових органів державного
управління, утворених у його складі, територіальних органів та
відповідних структурних підрозділів місцевих держадміністрацій
(поштові адреси, номери телефонів, факсів, адреси веб-сайтів та
електронної пошти);
   - основні функції структурних підрозділів, а також прізвища,
імена, по батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти їх
керівників;
   - нормативно-правові  акти  з  питань,  що  належать до
компетенції органу;
   - порядок реєстрації, ліцензування окремих видів діяльності у
відповідній сфері (зразки документів, розрахункові рахунки для
внесення необхідних платежів, розмір цих платежів тощо);
   - зразки документів та інших матеріалів, необхідних для
звернення громадян до органу;
   - розпорядок роботи органу та час прийому  керівництва;
   - підприємства, установи та організації, що належать до сфери
управління Держбуду України (прізвища, імена, по батькові, номери
телефонів, адреси електронної пошти їх керівників, посилання на
веб-ресурси);
   - інформація про напрямки науково-технічної діяльності по
кожній базовій організації в разі, коли вона не має власного
веб-сайту відповідно до пункту 8 "Положення про базову організацію
з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості
будівельних  матеріалів,  архітектури  і  містобудування",
затвердженого  наказом Держбуду України від 14.11.2002 року N 74
.
   - цільові програми у відповідній сфері;
   - відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг)
за державні кошти;
   - державні інформаційні ресурси з питань, що належать до
компетенції Держбуду України;
   - поточні та заплановані заходи і події у відповідній сфері;
   - відомості  про  наявні  вакансії; дані про результати
   - діяльності організацій та підприємств галузі (квартал,
рік);
   - проекти документів для обговорення (законодавчі  акти,
нормативні документи, рішення колегії та науково-технічної ради);
   - поточні матеріали (новини, проведення виставок, семінарів,
конференцій).
   - електронна версія Інформаційного бюлетеня Держбуду України.
   2.4. Крім інформації, вказаної у п.2.3, на веб-сайті повинні
розміщуватися посилання на веб-ресурси:
   - єдиний веб-портал органів виконавчої влади України;
   - засобів масової інформації, засновником чи співзасновником
яких є Держбуд України;
   - міжнародних  організацій,  з  якими співпрацює Держбуд
України, та які є його головними або пріоритетними партнерами.
   2.5. Додатково на веб-сайті можуть бути розміщені:
   - розширена  інформація  про  напрямки  науково-технічної
діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до
сфери управління Держбуду України;
   - інформація та посилання на веб-ресурси про діяльність
організацій, які працюють за профілем Держбуду України.
        3. Підготовка і подання інформації
          для розміщення на веб-сайті
   3.1. Структурний  підрозділ  Держбуду  України,  на який
покладаються  функції  з  координації  робіт  із  створення,
супроводження, інформаційного наповнення і технічної підтримки
веб-сайту, визначається керівником Держбуду України.
   3.2. Перелік структурних підрозділів Держбуду України та
посадових осіб, відповідальних за своєчасну підготовку і подання
інформації для розміщення на веб-сайті та її зміст за кожним
тематичним напрямом, наведено в таблиці 1.
   3.3. Інформація, призначена для розміщення на веб-сайті,
готується  структурними  підрозділами  Держбуду   України,
відповідальними за окремі тематичні напрями і передається в
структурний підрозділ з координації робіт для подальшого прийняття
рішення про розміщення на веб-сайті або, в разі необхідності,
подальше доопрацювання.
   3.4. Вся  інша  інформація  розміщується  на  веб-сайті
організацією,  яка  здійснює  технічну підтримку та супровід
веб-сайту за погодженням з  підрозділом,  відповідальним  за
координацію робіт.
   3.5. Інформація  перед розміщенням на веб-сайті підлягає
літературному редагуванню.
   3.6. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4
січня 2002 р. N 3 "Про Порядок оприлюднення у мережі
Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади" кожна
сторінка веб-сайту повинна бути подана на веб-сайті державною та
англійською (обов'язково), а також іншими мовами (за потребою).
   3.7. Періодичність подання та  оновлення  інформації  на
веб-сайті визначається структурним підрозділом, відповідальним за
координацію робіт, в залежності від її особливостей і терміну
втрати актуальності.
                             Таблиця 1

Тематичні напрями веб-сайту Структурні підрозділи та відповідальні особи
1. Повна та скорочена назва. Управління організаційно- аналітичного забезпечення (А.Ф.Григор)
2. Структура та керівництво (прізвища, імена та по батькові керівників).
3. Розпорядок роботи органу та час прийому керівництва.
4. Основні завдання та нормативно-правові засади діяльності Держбуду України.
Управління науково- технічної політики у будівництві (Д.В.Барзилович)
5. Основні функції структурних підрозділів, а також прізвища, імена, по батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти їх керівників.
6. Підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління Держбуду України (прізвища, імена, по батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти їх керівників, посилання на веб-ресурси).
Управління науково- технічної політики у будівництві (Д.В.Барзилович)
7. Інформація про напрямки науково- технічної діяльності по кожній базовій організації в разі, коли вона не має власного веб-сайту відповідно до пункту 8 "Положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування", затвердженого наказом Держбуду України від 14.11.2002 року N 74.
8. Державні інформаційні ресурси з питань, що належать до компетенції Держбуду України.
9. Поточні та заплановані заходи і події у відповідній сфері.
Управління науково- технічної політики у будівництві (Д.В.Барзилович)
10. Проекти документів для обговорення (законодавчі акти, нормативні документи, рішення колегії та Науково-технічної ради).
11. Електронна версія Інформаційного бюлетеня Держбуду України.
12. Місцезнаходження апарату, урядових органів державного управління, утворених у його складі, територіальних органів та відповідних структурних підрозділів місцевих держадміністрацій (поштові адреси, номери телефонів, факсів, адреси веб-сайтів та електронної пошти). Управління організаційно- аналітичного забезпечення (А.Ф.Григор) Управління містобудівної політики (А.О.Економов) Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу (Т.О.Шарапова) Держархбудінспекція (В.В.Папка) Управління цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві (П.І.Губень) Відділ ліцензування та атестації будівельної діяльності (В.А.Лісничук)
13. Порядок реєстрації, ліцензування окремих видів діяльності у відповідній сфері (зразки документів, розрахункові рахунки для внесення необхідних платежів, розмір цих платежів тощо). Відділ ліцензування та атестації будівельної діяльності (В.А.Лісничук)
14. Нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції органу. Юридичний сектор (О.А.Лазука) Управління науково- технічної політики у будівництві (Д.В.Барзилович)
15. Цільові програми у відповідній сфері. 16. Відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти. Управління науково- технічної політики у будівництві (Д.В.Барзилович)
17. Відомості про наявні вакансії. Відділ кадрів (Н.В.Осяєва)
18. Дані про результати діяльності організацій та підприємств галузі (квартал, рік). Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу (Т.О.Шарапова)
19. Поточні матеріали (новини, проведення виставок, семінарів, конференцій). Управління організаційно- аналітичного забезпечення (А.Ф.Григор) Управління науково- технічної політики у будівництві (Д.В.Барзилович)
   4. Створення, технічна підтримка та супровід веб-сайту
   4.1. Створення, технічна підтримка та супровід веб-сайту
здійснюється організацією, призначеною Держбудом України.
   4.2. Технічна підтримка та супровід веб-сайту включають:
   - реєстрацію та підтримку доменного імені веб-сайту в службі
доменних імен протягом терміну його функціонування;
   - створення  спеціального  програмно-технічного  комплексу
(сервера) для розміщення на ньому веб-сайту;
   - забезпечення цілодобового (без вихідних днів) доступу до
веб-сайту користувачів мережі Інтернет;
   - розміщення та періодичне оновлення інформації на основі
отриманих первинних документів на машинних та паперових носіях;
   - забезпечення  збереження, копіювання, відновлення після
аварійних ситуацій та захисту від несанкціонованої модифікації
інформаційних ресурсів, розміщених на сервері;
   - збір та обробка статистичної інформації про кількість
відвідувань веб-сайту користувачами мережі Інтернет;
   - забезпечення функціонування пошукової системи для швидкого
доступу користувачів до потрібної інформації на веб-сайті;
   - підтримку функції зворотного зв'язку відвідувачів веб-сайту
та апарату управління Держбуду України засобами електронної пошти;
   - модернізацію та подальший розвиток веб-сайту.
       5. Фінансування робіт з інформаційного
     наповнення та технічної підтримки веб-сайту
   5.1. Фінансування  робіт  з інформаційного наповнення та
технічної підтримки веб-сайту здійснюється за рахунок коштів
Державного  бюджету України відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 29 серпня 2002 р. N 1302 
"Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності
органів виконавчої влади" та постанови Кабінету Міністрів України
від 24 лютого 2003 р. N 208 "Про заходи щодо
створення електронної інформаційної системи "Електронний Уряд".
   5.2. З метою скорочення бюджетних витрат  додатково  на
фінансування  робіт з інформаційного наповнення та технічної
підтримки веб-сайту можуть спрямовуватись кошти, отримані на
договірній основі, за:
   - надання організаціям і підприємствам платних інформаційних
послуг з використанням накопичених інформаційних ресурсів;
   - розміщення та супровід на  веб-сайті  інформації  про
діяльність підприємств, установ та організацій, що належать до
сфери управління Держбуду України, сторінок базових організацій з
науково-технічної діяльності;
   - розміщення на веб-сайті  інформації  та  посилань  на
веб-ресурси про діяльність організацій, які працюють за профілем
Держбуду України.
   5.3. З метою скорочення терміну інформаційного наповнення
веб-сайту та зменшення бюджетних витрат на підготовку необхідних
для цього інформаційних ресурсів можуть (за згодою) залучатись для
цього інформаційні ресурси, створені іншими організаціями,  з
визначенням механізмів часткового відшкодування їх вартості.


Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ