Решение от 25.04.2003 № 21 "Об организации работы по внедрению ипотечного кредитования в жилищном строительстве (на выполнение поручения Премьер-министра Украины от 4 апреля 2003 года N 21140)"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20163 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаРешение от 25.04.2003 № 21 "Об организации работы по внедрению ипотечного кредитования в жилищном строительстве (на выполнение поручения Премьер-министра Украины от 4 апреля 2003 года N 21140)"
Дата принятия25.04.2003
СтатусДействующий
Вид документаРешение
Шифр документа21
РазработчикКоллегия Госстроительства и архитектуры


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


        КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
          З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
             Р І Ш Е Н Н Я
             25.04.2003 N 21

       Про організацію роботи з впровадження
        іпотечного кредитування у житловому
        будівництві на виконання доручення
           Прем'єр-міністра України
         від 4 квітня 2003 року N 21140)

   Заслухавши інформацію  стосовно  організації  виконання
доручення Прем'єр-міністра України від 04.04.2003 р. N 21140 щодо
впровадження іпотечного кредитування у житловому будівництві,
колегія відзначає.
   Обмеженість асигнувань в житлове будівництво з Державного та
місцевих  бюджетів,  відсутність  доступних  для  громадян
довгострокових кредитів для будівництва житла та стимулів вкладати
капітал у житлове будівництво, значна вартість будівництва житла,
низька  платоспроможність  населення  та  невизначеність  на
законодавчому рівні питань щодо створення та впровадження у
житлове будівництво ефективних фінансово-кредитних механізмів не
дозволили протягом трьох років забезпечити виконання завдань,
визначених Указом Президента України від 15.07.1999 р. N 856/99
 "Про Основні напрями забезпечення житлом населення
України на 1999-2005 роки", щодо подвоєння за п'ятирічний період
обсягів будівництва житла.
   Особливо гостро стоїть питання забезпечення житлом соціально
незахищених категорій населення та тих, що потребують підтримки з
боку держави.
   Створення системи іпотечного житлового кредитування, яка має
працювати на ринкових засадах, та забезпечення її функціонування
потребує наявності відповідної нормативно-правової бази.
   Формування системи  іпотечного  житлового  кредитування є
тривалим процесом і залежить від врегулювання низки концептуальних
питань базовими  законодавчими  актами,  які  на цей час не
прийняті, - новий Житловий кодекс України, Закон України "Про
іпотеку". Також потребують внесення змін Закони України "Про
страхування", "Про цінні папери та фондову біржу"
, "Про заставу" та з питань оподаткування.
   З метою  забезпечення  безумовного  виконання  доручення
Прем'єр-міністра України колегія В И Р І Ш И Л А:
   1. Інформацію про стан виконання Указу Президента України від
15.07.1999 р. N 856/99  "Про  Основні  напрями
забезпечення житлом населення України на 1999-2005 роки" та
організацію виконання доручення Прем'єр-міністра України  від
04.04.2003 р. N 21140 (до листа Держбуду України від 01.04.2003 р.
N 12-12/8-15) щодо  впровадження  іпотечного  кредитування  у
житловому будівництві прийняти до відома.
   2. Затвердити План підготовки законодавчих та нормативних
актів,  що  потребують  розроблення  з  метою  законодавчого
забезпечення впровадження іпотечного кредитування у житловому
будівництві.
   3. Першому заступнику Голови Комітету - керівнику міжвідомчої
робочої групи з впровадження іпотечного кредитування у житловому
будівництві  А. Беркуті забезпечити  організацію виконання із
залученням фахівців центральних та місцевих органів виконавчої
влади,  підприємств  будівельної  галузі та науково-дослідних
організацій Плану підготовки законодавчих та нормативних актів.
   4. Контроль за виконанням рішення колегії залишаю за собою.

 Голова колегії                      В.Череп

                ПЛАН
     підготовки законодавчих та нормативних актів,
     що потребують розроблення з метою законодавчого
    забезпечення впровадження іпотечного кредитування
     у житловому будівництві (на виконання доручення
    Прем'єр-міністра України від 04.04.2003 р. N 21140
          (до листа Держбуду України
         від 01.04.2003 р. N 12-12/8-15)

  Зміст заходу відповідно до доручення Прем'єр- міністра України Назва проекту законодавчого, нормативного акту Виконавці Виконавці у Держбуді Термін виконання або подання пропозицій
1. Опрацювати питання та внести пропозиції щодо створення Державної спеціалізованої установи з іпотечного кредитування житлового будівництва разом з проектом відповідного рішення 1. Проект постанови Кабінету Міністрів України: "Про створення Державної спеціалізованої установи з іпотечного кредитування житлового будівництва"; 1) 6) Мінекономіки, Мінфін, Національний банк України (за згодою), Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, Мінагрополітики, Держбуд, Мін'юст Беркута А.В. Шарапова Т.О. Травень 2003 року.
2. Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Державну спеціалізовану установу з іпотечного кредитування" 1) 6)
2. Підготовка пропозицій щодо економічного стимулювання фізичних та юридичних осіб, а також банків щодо розвитку іпотечного кредитування 1. Проект Закону України "Про будівельні заощадження громадян" 2) Мінфін, Мінекономіки, Національний банк (за згодою), Ощадбанк, Держбуд, Фонд державного майна, Мін'юст Беркута А.В. Шарапова Т.О. Травень 2003 року
1.1. Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок накопичення та використання будівельних заощаджень" 2) Мінекономіки, Мінфін, Держбуд, Національний банк (за згодою), Державна податкова адміністрація. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Мін'юст Беркута А.В. Шарапова Т.О. У місячний термін після прийняття Закону України "Про будівельні заощадження громадян"
1.2. Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про використання коштів недержавних пенсійних фондів для житлового будівництва" 2) Мінекономіки, Мінфін, Держбуд, Національний банк (за згодою), Державна податкова адміністрація, Пенсійний фонд, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Мін'юст Беркута А.В. Шарапова Т.О. У місячний термін після прийняття Закону України "Про пенсійне забезпе- чення"
2. Проекти Законів України "Про внесення змін і доповнень до Законів України: "Про страхування", 2) Мінфін, Мінекономіки, НАСК "Оранта", Укрстрахнагляд, Фонд державного майна, Держбуд, Мін'юст Беркута А.В. Шарапова Т.О. Протягом місяця після прийняття Закону України "Про іпотеку"
"Про заставу" 2) Мінфін, Мінекономіки, Національний банк (за згодою), Фонд державного майна, Держбуд, Мін'юст Беркута А.В. Шарапова Т.О. -"-
"Про цінні папери та фондову біржу", 2) Державна комісія з цінних паерів та фондового ринку, Національний банк (за згодою), Мінагрополітики, Фонд державного майна, Держбуд, Держкомзем, Мін'юст Беркута А.В. Шарапова Т.О. -"-
"Про податок на доходи фізичних осіб", "Про оподаткування прибутку підприємств", "Про податок на додану вартість" 1) Мінекономіки, Мінфін, ДПА, Національний банк (за згодою), Мін'юст Беркута А. В. Шарапова Т.О. Червень 2003 року
3. 3. Протягом 2003 року забезпечити розробку проекту Закону України "Про державне фінансування та цільове довгострокове кредитування будівництва житла", яким визначити законодавче обгрунтовану та захищену норму щодо участі держави та регіонів у фінансуванні та кредитуванні житлового будівництва для соціально незахищених категорій громадян 1. Проект Закону України "Про державне фінансування та цільове довгострокове кредитування будівництва житла"; 3) Держбуд, Мінекономіки, Мінфін, Міноборони, Мінагрополітики, Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, Мін'юст Беркута А.В. Шарапова Т.О. Губень П.І. Червень 2003 р.
1.1. Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про розвиток іпотечного кредитування житлового будівництва" 3) Держбуд, Мінфін, Мінекономіки, Держкомзем, національний банк, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Мін'юст Беркута А.В. Шарапова Т.О. Губень П.І. У двомісячний термін після прийняття Закону України "Про іпотеку"
1.2. Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про будівництво та надання соціального житла малозахищеним верствам населення" 2) Держжитлокомунгосп, Держбуд, Мінекономіки, Мінфін, Мін'юст -"- У місячний термін після прийняття нового Житлового кодексу України, яким визначається поняття "соціальне житло" та затвердження Кабінетом Міністрів України норм соціального житла
1.3. Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок визначення категорій громадян, яким надається соціальне житло" 2) Мінпраці, Мінекономіки, Мінагрополітики, Мінфін, Держжитлокомунгосп, Мін'юст   -"-
4. Розробити та затвердити протягом 2003 року Державні будівельні норми щодо нормативів соціального житла, яке будується за рахунок бюджетних коштів 1. Підготувати до затвердження проект ДБН "Житлові будинки та комплекси" (з включенням нормативів соціального житла, що будуватиметься за рахунок бюджетних коштів) 4) Держбуд КиївЗНДІЕП Присяжнюк В.Ф. Авдієнко О.П. III кв. 2003 року
2. Розробити "Типові місцеві правила забудови населених пунктів" (передбачити нормативи площі земельних ділянок для розміщення будівництва соціального житла). 5) Держбуд Інститут Урбаністики Присяжнюк В.Ф. Економов А.О. -"-
3. Підготувати пропозиції щодо нормативного врегулювання питання вартості будівництва соціального житла 4) Мінекономіки, Мінфін, Держбуд. Беркута А.В. Губень П.І. III кв 2003 року
4. Підготувати пропозиції щодо законодавчого врегулювання питання фінансування за рахунок місцевих бюджетів будівництва інженерних мереж при спорудженні соціального житла 4) Мінекономіки, Мінфін, Держбуд Беркута А.В. Шарапова Т.А. Авдіенко О.П. Губень П.І. Липень 2003 р.
5. Опрацювати питання та внести пропозиції щодо можливості зарахування на окремі цільові рахунки Ради міністрів АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій частини нарахованого податку на прибуток підприємств з метою спрямування цих коштів на будівництво житла у відповідних регіонах Підготувати пропозиції щодо внесення відповідних змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" 6) Мінфін, ДПА, Мінекономіки, Держбуд, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міськдержадміністрації Беркута А. В. Шарапова Т.О. липень 2003 року
6. За результатами 2003 року здійснити аналіз впровадження експерименту із залучення коштів населення в житлове будівництво та за його результатами підготувати пропозиції стосовно можливості розповсюдження досвіду проведення експерименту на інші регіони України Підготувати пропозиції щодо можливості створення з метою оцінки перспектив впровадження та розвитку іпотечного житлового кредитування у конкретному регіоні рейтингових регіональних агентств, що дозволить виявляти ризики, пов'язані з діяльністю інститутів ринку житла та фінансово-кредитними інструментами, які ними використовуються 7) Мінекономіки, Мінфін, Держбуд, Мін'юст, ХК "Київміськбуд", АКБ "Аркада" Беркута А.В. Шарапова Т.О. Березень 2004 р.


   1) Указ  Президента  України  від  08.08.2002 р. N 695
 "Про заходи щодо розвитку іпотечного ринку в Україні"
   2) Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.09.1999 р.
N 999-р
   3) Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.2002 р.
N 1394 "Про виконання завдань, що випливають з
послань Президента України до Верховної Ради України..."
   4) Указ  Президента України від 15.07.1999 р. N 856/99
 "Про Основні напрями забезпечення житлом населення
України на 1999-2005 роки"
   5) Постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 р.
N 1291 "Про забезпечення реалізації Закону України
"Про Генеральну схему забудови території України"
   6) Доручення  Прем'єр-міністра України від 04.04.2003 р.
N 21140
   7) Закон України від 07.02.2002 р. N 3045 "Про
внесення змін до Закону України "Про проведення експерименту у
житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд"


Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ