Приказ от 27.06.2003 № 165 "О порядке определения предмета закупки за государственные средства"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19895 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 27.06.2003 № 165 "О порядке определения предмета закупки за государственные средства"
Дата начала действия27.10.2005
Дата принятия27.06.2003
СтатусДействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа165
РазработчикМинистерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины
Регистрационный номер в Министерстве Юстиций566/7887
Дата регистрации в Министерстве Юстиций09.07.2003


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

        МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
         ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            27.06.2003 N 165
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   9 липня 2003 р.
                   за N 566/7887
 
 
         Про порядок визначення предмета
          закупівлі за державні кошти
 
 
    Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
        економіки та з питань європейської інтеграції
    N 346 від 28.11.2003 
    N 383 від 22.10.2004
               Наказом Міністерства економіки
    N 384 від 27.10.2005 )
 
   Відповідно до Закону України від 22.02.2000 "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти"  та
постанови Кабінету  Міністрів  України від 27.09.2000 N 1469
 "Про організаційні заходи щодо функціонування
системи державних  закупівель"  (із  змінами та доповненнями)
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Порядок  визначення предмета закупівлі за
державні кошти, що додається.
 
   2. Управлінню державних закупівель та юридичному департаменту
забезпечити реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України
в установленому порядку.
 
   3. Управлінню державних закупівель забезпечити опублікування
цього  наказу  в  інформаційно-аналітичному  бюлетені "Вісник
державних закупівель" та довести його  до  відома  головних
розпорядників бюджетних коштів.
 
   4. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
 Міністр економіки та з питань
 європейської інтеграції України          В.Хорошковський
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   економіки та з питань
                   європейської інтеграції
                   України
                   27.06.2003 N 165
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   9 липня 2003 р.
                   за N 566/7887
 
 
               ПОРЯДОК
     визначення предмета закупівлі за державні кошти
 
 
   1. Цей  Порядок  установлює  спосіб  визначення предмета
закупівлі,  закупівля  якого  здійснюється  замовниками  на
конкурентних засадах у порядку, установленому Законом України "Про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".
За поданням центрального органу виконавчої влади згідно з рішенням
Міністерства економіки України, погодженим з цим органом, можуть
встановлюватися особливості визначення предмета закупівлі. ( Пункт
1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки
N 384 від 27.10.2005 )
 
   2. Визначення предмета закупівлі робіт за державні кошти
здійснюється замовником відповідно до абзацу восьмого частини
першої статті 1 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти"  з урахуванням Правил
визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000, затверджених
наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової
політики України від 27.08.2000 N 174 (із змінами
та доповненнями), на підставі загальної кошторисної вартості
виконання робіт за весь період їх виконання.
 
   3. Визначення предмета закупівлі товарів і послуг (далі -
продукція) за державні кошти здійснюється замовником відповідно до
абзаців сьомого, дев'ятого частини першої статті 1 Закону України
"Про закупівлю товарів, робіт і послуг за  державні  кошти"
 на основі Державного класифікатора продукції та послуг
ДК 016-97, затвердженого наказом Державного комітету України
стандартизації, метрології та сертифікації від 30.12.97 N 822
 (далі - Класифікатор), у  межах  бюджетного
призначення на відповідний рік у такому порядку:
   предмет закупівлі продукції, який не підлягає поділу на
частини, визначається за показником п'ятого знака Класифікатора
(класифікаційне угруповання "категорія"). При цьому замовник може
зазначити окремі частини  предмета  закупівлі  продукції  за
показниками шостого  і   дев'ятого   знака   Класифікатора
 (класифікаційні угруповання "підкатегорія"  і
"тип");
   предмет  закупівлі продукції може визначатися показником
дев'ятого знака Класифікатора (класифікаційне
угруповання  "тип"),  якщо замовник здійснює у межах обсягу
бюджетного призначення на відповідний рік закупівлю лише однієї
позиції  цієї  продукції  в  межах  показника п'ятого знака
Класифікатора (класифікаційне угруповання "категорія"). ( Абзац
третій  пункту  3  із  змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 383
 від 22.10.2004 )
   Замовник має право у разі застосування конкурентних процедур
закупівлі визначати предмет закупівлі за показниками третього і
четвертого  знаків  Класифікатора  (класифікаційні угруповання
"група" і "клас"). ( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Наказом
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 346
 від 28.11.2003 )
   Замовник має право за визначеним відповідно до цього пункту
предметом закупівлі за умови застосування процедури відкритих
торгів,  торгів  з  обмеженою  участю,  двоступеневих торгів
здійснювати більше однієї закупівлі протягом бюджетного періоду.
Замовник має право за визначеним відповідно до цього пункту
предметом  закупівлі  здійснювати  більше ніж одну процедуру
закупівлі запиту цінових пропозицій, якщо очікувана вартість
предмета закупівлі згідно з затвердженим бюджетним призначенням
без  урахування змін до нього не перевищує вартісної межі,
зазначеної  в частині першій статті 32 Закону України "Про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".
(  Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції N 346
від 28.11.2003, в редакції Наказу Міністерства економіки та з
питань європейської інтеграції N 383 від 22.10.2004,
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки
N 384 від 27.10.2005 )
 
   4. Визначену відповідно до пунктів 2 і 3 цього Порядку назву
предмета закупівлі продукції замовники вказують в оголошенні про
торги, запрошенні (у разі проведення торгів з обмеженою участю,
запиту  цінових  пропозицій),  повідомленні й оголошенні про
результати процедури закупівлі, у тендерній документації та звіті
про результати здійснення процедури закупівлі.
   У разі коли предметом закупівлі є  товари та послуги,
замовник має право визначену відповідно до пункту 3 цього Порядку
назву  предмета  закупівлі доповнювати інформацією щодо його
конкретизації з урахуванням частини третьої статті 21 Закону
України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"
. ( Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Наказом
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 346
 від 28.11.2003 )
   У разі  коли предметом закупівлі є послуги з поточного
ремонту,  замовник  визначає  предмет  закупівлі,  ураховуючи
особливості нарахування вартості поточного ремонту за об'єктом
згідно з   Правилами   визначення   вартості   будівництва
ДБН Д.1.1-1-2000,  затвердженими  наказом Державного  комітету
будівництва, архітектури   та  житлової  політики  України
від 27.08.2000  N  174   (із  змінами
та доповненнями). ( Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Наказом
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 346
 від 28.11.2003, в редакції Наказу Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції N 383
від 22.10.2004 )
( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції N 346
від 28.11.2003 )
 
 Начальник управління
 державних закупівель                   Н.Обушко
 

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ