Закон Украины от 21.09.2000 № 1988-III О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за правонарушение в сфере градостроительства

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20434 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаЗакон Украины от 21.09.2000 № 1988-III О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за правонарушение в сфере градостроительства
Дата начала действия24.10.2000
Дата принятия21.09.2000
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаЗакон
Шифр документа1988-III
РазработчикВерховный Совет Украинской Советской Социалистической Республики


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


          З А К О Н  У К Р А Ї Н И
     Про внесення змін до деяких законодавчих актів
     України щодо відповідальності за правопорушення
           у сфері містобудування
    Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 46, ст.398 )
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
   I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
   1. У Законі України "Про відповідальність підприємств, їх
об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері
містобудування" (Відомості Верховної Ради України,
1994 р., N 46, ст. 411; 1997 р., N 6, ст. 49, N 34, ст. 214; 1998
р., N 10, ст. 36; 1999 р., N 34, ст. 274):
   1) преамбулу викласти у такій редакції:
   "Цей Закон  встановлює  відповідальність  підприємств, їх
об'єднань, установ та організацій всіх  форм  власності  за
правопорушення у сфері містобудування і спрямований на посилення
державного контролю за забудовою  територій,  розміщенням  і
будівництвом  об'єктів  архітектури,  додержанням  суб'єктами
архітектурної діяльності затвердженої містобудівної та  іншої
проектної  документації,  місцевих  правил забудови населених
пунктів, вимог вихідних даних, а також на захист державою прав
споживачів будівельної продукції";
   2) у частині першій статті 1:
   а) абзаци  третій,  сьомий та восьмий викласти в такій
редакції:
   "передачу проектною  організацією   замовнику   робочої
документації для  будівництва,  що  не  відповідає  державним
стандартам, нормам і правилам, вихідним даним на проектування
об'єктів архітектури, які надані у встановленому порядку, та
затвердженому проекту, - у розмірі тридцяти відсотків вартості
розробленої робочої документації";
   "здійснення окремих  видів  господарської  діяльності  у
будівництві, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, без
отримання у встановленому порядку ліцензії - у розмірі плати за
видачу ліцензій на відповідний вид господарської діяльності у
будівництві;
   ухилення від виконання або несвоєчасне виконання приписів
інспекцій державного архітектурно-будівельного  контролю  -  у
розмірі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
   б) доповнити частину абзацами такого змісту:
   "передачу проектною   організацією   замовнику  робочої
документації для реконструкції, реставрації, капітального ремонту
об'єкта архітектури, в якій передбачено внесення змін з порушенням
вимог архітектурно-технічного паспорта зазначеного об'єкта, - у
розмірі двадцяти п'яти відсотків вартості розробленої робочої
документації;
   експлуатацію або використання будинків чи  споруд  після
закінчення будівництва без прийняття їх державними приймальними
(технічними) комісіями - у розмірі десяти відсотків вартості
виконаних робіт;
   затвердження містобудівної  документації  з  порушенням
встановлених державних стандартів, норм і правил, вихідних даних
на проектування - у розмірі двадцяти п'яти відсотків вартості
розробленої містобудівної документації;
   недотримання регіональних або місцевих правил забудови під
час планування і забудови населених пунктів, режиму використання
та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна
діяльність, - у розмірі двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян";
   3) у статті 2:
   а) частину першу викласти в такій редакції:
   "Справи про  правопорушення,  передбачені  цим  Законом,
розглядаються Державною   архітектурно-будівельною  інспекцією
України, інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю
в Автономній Республіці Крим, областях, районах, містах Києві та
Севастополі, містах обласного  значення  (далі  -  інспекції
державного архітектурно-будівельного контролю)";
   б) в абзаці шостому частини третьої слова "спеціальних видів
робіт у проектуванні та будівництві" замінити словами "окремих
видів  господарської діяльності у будівництві, що підлягають
ліцензуванню відповідно до закону", а слова "технічних умов"
замінити словами "вихідних даних";
   4) статтю 3 викласти в такій редакції:
   "Стаття 3. Порядок накладення та стягнення штрафів за
        правопорушення у сфері містобудування
   Підставою для розгляду справи про правопорушення у сфері
містобудування є протокол, складений уповноваженою на те особою
інспекції  державного  архітектурно-будівельного  контролю  за
результатами перевірки.
   Разом з протоколом складається припис про усунення допущених
порушень.
   У п'ятнадцятиденний термін з дня одержання протоколу про
правопорушення  питання  про  накладення штрафу розглядається
посадовою особою інспекції державного архітектурно-будівельного
контролю.
   Рішення посадової    особи    інспекції   державного
архітектурно-будівельного  контролю  про  накладення  штрафу
оформляється постановою про накладення на підприємство штрафу за
правопорушення у сфері містобудування відповідно до цього Закону.
   Постанова про  накладення  штрафу  складається  у  трьох
примірниках. Перший примірник постанови у триденний термін після
її прийняття вручається під розписку керівнику або уповноваженому
представнику підприємства чи надсилається поштою, про що робиться
запис у справі. Другий і третій примірники  залишаються  в
інспекції, яка наклала штраф.
   Форми протоколу, припису та постанови затверджує спеціально
уповноважений центральний орган виконавчої  влади  з  питань
містобудування та архітектури.
   Штраф підлягає  сплаті  підприємством у п'ятнадцятиденний
термін з дня його накладення. У разі несплати штрафу у зазначений
термін він стягується у судовому порядку".
   2. Статтю 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня
1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної
Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113, N 26, ст. 281, N 49,
ст. 459; 1994 р., N 28, ст. 241, N 29, ст. 257, N 33, ст. 300;
1995 р., N 13, ст. 85, N 14, ст. 90; 1996 р., N 9, ст. 43, N 41,
ст. 192, N 52, ст. 306; 1997 р., N 6, ст. 46, N 9, ст. 70, N 18,
ст. 131; 2000 р., N 19, ст. 143, N 29, ст. 232) доповнити пунктом
42 такого змісту:
   "42) Державна архітектурно-будівельна  інспекція  України,
інспекції  державного  архітектурно-будівельного  контролю  в
Автономній Республіці Крим, областях, районах, містах Києві та
Севастополі, містах обласного значення за позовами до арбітражного
суду щодо стягнення штрафу за порушення в сфері містобудування".
   II. Прикінцеві положення
   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
   2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців після
набрання чинності цим Законом:
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
   забезпечити прийняття  відповідно  до  своєї  компетенції
нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
   забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
органами виконавчої влади їх нормативно-правових  актів,  що
суперечать цьому Закону.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 21 вересня 2000 року
     N 1988-III
 

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ