Решение от 23.05.2003 № 30 "О мероприятиях Госстроя Украины относительно реализации заданий Программы деятельности Кабинета Министров Украины"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19323 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаРешение от 23.05.2003 № 30 "О мероприятиях Госстроя Украины относительно реализации заданий Программы деятельности Кабинета Министров Украины"
Дата принятия23.05.2003
СтатусДействующий
Вид документаРешение
Шифр документа30
РазработчикСовет Министров Украинской Советской Социалистической Республики
Принявший органСовет Министров Украинской Советской Социалистической Республики


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


        КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
          З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

             Р І Ш Е Н Н Я

             23.05.2003 N 30


    Про заходи Держбуду України щодо реалізації завдань
     Програми діяльності Кабінету Міністрів України


   З метою реалізації завдань розвитку будівельного комплексу,
визначених у  Програмі діяльності Кабінету Міністрів України,
схваленій Верховною Радою України 17 квітня 2003 року,
колегія В И Р І Ш И Л А:

   1. Визначити  виконання  завдань,  передбачених Програмою
діяльності Кабінету Міністрів України, пріоритетними напрямами
роботи  Держбуду  України,  державних будівельних корпорацій,
місцевих органів влади, підприємств і організацій, що знаходяться
у сфері управління Держбуду і корпорацій.
   Спрямувати зусилля  Комітету,  будівельних  корпорацій,
відповідних  підрозділів місцевих органів влади на виконання
завдань, що містяться у Програмі діяльності Кабінету Міністрів
України.

   2. Схвалити плани розгляду питань на засіданнях колегії та
президії науково-технічної ради та заходів Держбуду, спрямованих
на  реалізацію  завдань  розвитку будівельного комплексу, що
містяться у Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, згідно
з додатками 1 і 2.

   3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату
А. Григор) протягом тижня з дня підписання цього  рішення
підготувати наказ про затвердження розглянутих планів розгляду
питань на засіданнях колегії та президії науково-технічної ради та
заходів Держбуду.

   4. Заступникам Голови, керівникам структурних підрозділів
Комітету, які визначені відповідальними виконавцями, забезпечити
виконання  затверджених планів розгляду питань на засіданнях
колегії та президії науково-технічної ради та заходів Держбуду, а
також моніторинг за виконанням завдань на 2003 р. місцевими
органами влади згідно з плановими показниками.

   5. Контроль за виконанням рішення колегії  покласти  на
заступників Голови Комітету відповідно до розподілу обов'язків.

 Голова колегії                      В.Череп


                   Додаток 1


                ПЛАН
     розгляду питань на засіданнях колегії (президії
      науково-технічної ради) Держбуду України,
     спрямованих на забезпечення виконання завдань
     Програми діяльності Кабінету Міністрів України


Назва розділу (підрозділу) Програми Завдання, визначені у Програмі Питання, які необхідно розглянути на засіданні колегії (президії НТР) Термін розгляду на засіданні колегії (президії НТР) Відповідальні виконавці
1 2 3 4 5
2.1. Підвищення якості життя населення Запровадження програм безбар'єрного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлово-цивільного призначення Про стан забезпечення у новому будівництві реалізації заходів безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлово-цивільного призначення лютий 2004 Управління архітектурно- конструк- тивних та інженерних систем будинків і споруд житлово- цивільного призначення (Авдієнко О.П.) Державна архітектурно- будівельна інспекція України (Папка В.В.)
2.2. Створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини Створення сприятливих умов для збереження та розвитку матеріально- технічної бази у сфері фізичної культури і спорту, налагодження вітчизняного виробництва спортивного устаткування та обладнання світового рівня, будівництва сучасних споруд, які б відповідали міжнародним стандартам. Про проект Державних будівельних норм "Спортивні та фізкультурно- оздоровчі споруди" листопад 2003 Управління архітектурно- конструк- тивних та інженерних систем будинків і споруд житлово- цивільного призначення (Авдієнко О.П.)
4.7. Розвиток будівельного комплексу Вдосконалення законодавства з питань будівництва 1. Про проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про архітектурну діяльність" грудень 2003 Управління містобудівної політики (Економов А.О.)
  2. Про вдосконалення процедури технічної легалізації продукції будівельного призначення в Україні травень 2003 Управління науково- технічної політики у будівництві (Барзилович Д.В.)
  3. Про проект Державних будівельних норм "Житлові будинки і комплекси" (з урахуванням вимог до проектування соціального житла) вересень 2003 Управління архітектурно- конструк- тивних та інженерних систем будинків і споруд житлово- цивільного призначення (Авдієнко О.П.)
  4. Про Типові місцеві правила забудови населених пунктів жовтень 2003 Управління містобудівної політики (Економов А.О.)
  Впровадження нових архітектурно- будівельних систем на основі сучасних будівельних ресурсо- та енергозберігаючих технологій із застосуванням ефективних будівельних конструкцій, матеріалів та виробів 1. Про проект Державної програми "Розвиток ніздрюватобетонних виробів та їх використання в масовому будівництві України на 2003- 2011 роки" травень 2003 Управління архітектурно- конструк- тивних та інженерних систем будинків і споруд житлово- цивільного призначення (Авдієнко О.П.)
  Створення ефективних фінансово-кредитних механізмів залучення коштів населення та довгострокових банківських кредитів у житлове будівництво, впровадження іпотечного кредитування, активізації інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання 1. Про проект Закону України "Про державне фінансування та цільове довгострокове кредитування будівництва житла" грудень 2003 Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу (Шарапова Т.О.)
  2. Про проект Закону України "Про заощадження громадян на будівництво" по мірі надходження Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу (Шарапова Т.О.)
  3. Про проект Закону України "Про внесення змін і доповнень до деяких законів України" (щодо іпотечного кредитування житлового будівництва) по мірі надходження Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу (Шарапова Т.О.)
  4. Про проект постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок накопичення та використання заощаджень на будівництво" по мірі надходження Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу (Шарапова Т.О.)
  5. Про проект постанови Кабінету Міністрів України "Про використання коштів недержавних пенсійних фондів для житлового будівництва" по мірі надходження Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу (Шарапова Т.О.)
  6. Про проект постанови Кабінету Міністрів України "Про розвиток іпотечного кредитування житлового будівництва" через три місяці після прийняття Закону України "Про іпотеку" Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу (Шарапова Т.О.)
  7. Про створення Державної спеціалізованої установи з іпотечного кредитування житлового будівництва по мірі надходження Управління економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу (Шарапова Т.О.)
  8. Про стан введення в експлуатацію недобудованих житлових будинків, розпочатих будівництвом до 1 липня 1995 р. для забезпечення житлом молодих сімей, військово- службовців, інших категорій громадян січень 2004 Управління архітектурно- конструк- тивних та інженерних систем будинків і споруд житлово- цивільного призначення (Авдієнко О.П.)
  Спрощення дозвільної системи на будівництво об'єктів містобудування та вдосконалення механізму виконання та вдосконалення механізму визначення вартості будівництва об'єктів на всіх стадіях інвестування 1. Про спрощення дозвільної системи у будівництві травень 2003 Управління містобудівної політики (Економов А.О.)
  2. Про проект Указу Президента України "Про першочергові завдання щодо упорядкування дозвільної системи та державної експертизи у будівництві" липень 2003 Управління містобудівної політики (Економов А.О.) Управління цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві (Губень П.І.)
  3. Про проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів містобудування" липень 2003 Державна архітектурно- будівельна інспекція України (Папка В.В.)
  4. Про внесення змін до Переліку об'єктів, затвердження проектів будівництва яких у межах законодавства України не потребує комплексної державної експертизи вересень 2003 Управління цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві (Губень П.І.)
  5. Про внесення змін до порядку визначення вартості будівництва з урахуванням пропозицій учасників інвестиційного процесу червень 2003 Управління цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві (Губень П.І.)
  6. Про запровадження механізму взаємодії різних програмних комплексів при визначенні вартості будівництва на всіх стадіях жовтень 2003 Управління цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві (Губень П.І.)
  Виконання заходів з реалізації регіональних програм реконструкції житлових будинків перших масових серій 1. Про стан реалізації регіональних і галузевих програм модернізації (ліквідації) аварійно небезпечних будинків і споруд, проведення моніторингу їх виконання та надання відповідної інформації Кабінету Міністрів України лютий 2004 Управління архітектурно- конструк- тивних та інженерних систем будинків і споруд житлово- цивільного призначення (Авдієнко О.П.)


                   Додаток 2


                ПЛАН
     заходів і завдань Держбуду України на 2003 рік
        щодо реалізації Програми діяльності
          Кабінету Міністрів України


Назва розділу (підрозділу) Програми Завдання, визначені у Програмі Заходи, які здійснюватимуться на виконання завдань, відповідно до передбаченого фінансування за рахунок коштів бюджетів та державних цільових фондів Одиниця виміру Планові показники Відповідальні виконавці
Перше пів- річчя 2003 рік
1 2 3 4 5 6 7
2. Соціально- гуманітарний розвиток, захист прав і свобод громадян            
2.2. Створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини Здійснення комплексу заходів щодо збереження пам'яток історико- архітектурної спадщини, унікальних містобудівних комплексів історичних міст, в тому числі унікальних пам'яток, включених до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 1. Здійснення ремонтно- реставраційних робіт на пам'ятках архітектури Національного заповідника "Софія Київська", Спасо- Преображенського монастиря у м. Новгороді- Сіверському, Благовіщенському соборі у м. Ніжині, збереження історичного середовища смт Седнева тощо. Розроблення меж і режимів зон охорони ансамблю споруд Софійського собору, генеральних планів Державного історико-культурного заповідника у м. Глухові, державних історико- архітектурних заповідників у мм. Збаражі, Хотині, Кременці, Бережанах млн. грн.   7,8 Управління реставрації та реконструкції історичної забудови (Майстерчук Т.П.)
  Продовження реставраційних робіт на пам'ятках державних історико- культурних заповідників "Хортиця", "Кам'янець", "Чернігів стародавній", "Херсонес Таврійський" та інших, у центральній історичній частині мм. Львова та Одеси, у будинку Державного академічного театру опери і балету в Одесі, палаці графа Потоцького в м. Тульчині 1. Здійснення ремонтно- реставраційних робіт на пам'ятках архітектури Національного заповідника "Чернігів стародавній", Державного історико- архітектурного заповідника у м. Жовкві, Державного історико-культурного заповідника у м. Бахчисараї, центральній частині мм. Одеси та Львова млн. грн.   1,7 Управління реставрації та реконструкції історичної забудови (Майстерчук Т.П.)
4. Структурні зрушення та підвищення конкуренто- спроможності економіки            
4.7. Розвиток будівельного комплексу Вдосконалення законодавства з питань будівництва 1. Удосконалення системи технічної легалізації продукції будівельного призначення в Україні     апроба- ція Управління науково-технічної політики у будівництві (Барзилович Д.В.)
  2. Введення в дію нормативно-правових актів і нормативних документів, які відповідають вимогам міжнародновизнаних стандартів, у т.ч. державного рівня   23 3 68 8 Управління науково-технічної політики у будівництві (Барзилович Д.В.)
  3. Моніторинг розроблення генеральних планів, проектів детального планування, проектів забудови шт.   350 Управління містобудівної політики (Економов А.О.)
  4. Моніторинг розроблення регіональних/ місцевих правил забудови шт.   15/2 0 Управління містобудівної політики (Економов А.О.)
  Створення ефективних фінансово- кредитних механізмів залучення коштів населення та довгострокових банківських кредитів у житлове будівництво, впровадження іпотечного кредитування, активізації інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання 1. Розроблення та забезпечення реалізації регіональних програм житлового будівництва на 2003 рік на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2000 р. N 1347 "Про затвердження прогнозу розвитку житлового будівництва на 2000- 2004 роки", в т.ч. за рахунок коштів: - державного бюджету; - місцевих бюджетів; - коштів підприємств і організацій тис. кв. м тис. кв. м тис. кв. м тис. кв. м   6804,6 259,4 207,8 1284,7 Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
  Виконання заходів з реалізації регіональних програм реконструкції житлових будинків перших масових серій 1. Проведення у регіонах експериментальної реконструкції житлових будинків перших масових серій згідно з регіональними програмами 5- поверхо- вий будинок тис. кв. м - - 1-2 будинки у кожному регіоні 110,0 Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
  2. Введення в експлуатацію додаткового житла шляхом реконструкції будинків за рахунок надбудови поверхів та мансард тис. кв. м загаль- ної площі - 310,0 Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2021 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com