Постановление от 13.08.2003 № 1253 Об утверждении Порядка безвозмездной передачи в коммунальную собственность объектов социальной сферы, жилищного фонда, в том числе незавершенного строительства, а также внутрихозяйственных мелиоративных систем коллективных сельскохозяйственных предприятий

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20263 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПостановление от 13.08.2003 № 1253 Об утверждении Порядка безвозмездной передачи в коммунальную собственность объектов социальной сферы, жилищного фонда, в том числе незавершенного строительства, а также внутрихозяйственных мелиоративных систем коллективных сельскохозяйственных предприятий
Дата принятия13.08.2003
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПостановление
Шифр документа1253
РазработчикКабинет Министров Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 13 серпня 2003 р. N 1253
                Київ
 
        Про затвердження Порядку безоплатної
       передачі у комунальну власність об'єктів
     соціальної сфери, житлового фонду, у тому числі
        незавершеного будівництва, а також
      внутрішньогосподарських меліоративних систем
     колективних сільськогосподарських підприємств,
        що не підлягали паюванню в процесі
      реорганізації цих підприємств та передані
       на баланс підприємств-правонаступників
 
 
   Відповідно до  статті 31 Закону України "Про колективне
сільськогосподарське підприємство" Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
 
   Затвердити Порядок  безоплатної  передачі  у  комунальну
власність об'єктів соціальної сфери, житлового фонду, у тому числі
незавершеного  будівництва,  а  також  внутрішньогосподарських
меліоративних   систем   колективних   сільськогосподарських
підприємств, що не підлягали паюванню в процесі реорганізації цих
підприємств та передані на баланс підприємств-правонаступників
додається).
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 22
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 13 серпня 2003 р. N 1253
 
               ПОРЯДОК
      безоплатної передачі у комунальну власність
      об'єктів соціальної сфери, житлового фонду,
     у тому числі незавершеного будівництва, а також
      внутрішньогосподарських меліоративних систем
     колективних сільськогосподарських підприємств,
     що не підлягали паюванню в процесі реорганізації
       цих підприємств та передані на баланс
          підприємств-правонаступників
 
 
   1. Цей Порядок визначає механізм безоплатної передачі у
комунальну власність об'єктів соціальної сфери, житлового фонду, у
тому   числі   незавершеного   будівництва,   а   також
внутрішньогосподарських   меліоративних  систем  колективних
сільськогосподарських підприємств, що не підлягали паюванню в
процесі реорганізації цих підприємств та передані на баланс
підприємств-правонаступників (далі - об'єкти).
 
   2. Об'єктами передачі згідно з цим Порядком є:
 
   а) об'єкти соціальної сфери, житлового фонду, у тому числі
незавершеного будівництва:
 
   житлові будинки  (разом  із вбудованими та прибудованими
нежитловими приміщеннями), житлові приміщення в інших будівлях, що
належали  колективним  сільськогосподарським підприємствам, та
гуртожитки;
 
   навчальні заклади (заклади дошкільної,  повної  загальної
середньої, професійно-технічної освіти тощо);
 
   заклади охорони здоров'я - лікувально-профілактичні заклади,
фельдшерсько-акушерські пункти, сільські лікарські амбулаторії
тощо (крім санаторіїв, профілакторіїв, будинків відпочинку та
аптек);
 
   заклади культури  -  клуби,  будинки  культури  тощо
(крім кінотеатрів);
 
   заклади фізичної культури та спорту (стадіони, спортивні
зали, інші об'єкти та споруди, призначені для занять фізичною
культурою і спортом);
 
   заклади побутового обслуговування (перукарні, лазні тощо);
 
   зовнішні мережі електро-, тепло-, газо-, водопостачання та
водовідведення, а також інженерні будівлі та споруди, призначені
для обслуговування об'єктів соціальної сфери, житлового фонду
(бойлерні, котельні, каналізаційні та  водопровідні  споруди,
обладнання тощо);
 
   сільські дороги;
 
   б) внутрішньогосподарські   меліоративні   системи   -
внутрішньогосподарська меліоративна меража з об'єктами інженерної
інфраструктури, що не підлягали паюванню в процесі реформування
колективних сільськогосподарських підприємств.
 
   3. Рішення про передачу об'єктів  соціальної  сфери  та
житлового  фонду,  у  тому  числі незавершеного будівництва,
приймається відповідною сільською, селищною, міською радою, а
внутрішньогосподарської меліоративної системи, які передаються у
спільну власність територіальних громад, - районною, якщо об'єкт
знаходиться в межах території району, або обласною радою, якщо
об'єкт знаходиться в межах території двох і більше районів.
 
   4. Ініціаторами передачі об'єктів у комунальну власність
можуть бути місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого
самоврядування, підприємства-правонаступники, на балансі  яких
перебувають об'єкти.
 
   У разі  коли ініціатором передачі об'єктів у комунальну
власність є місцевий орган виконавчої влади, орган місцевого
самоврядування,     пропозиція     погоджується     з
підприємством-правонаступником.
 
   Якщо ініціатором передачі об'єктів у комунальну власність є
підприємство-правонаступник,  орган місцевого самоврядування у
місячний строк з дня її надходження розглядає пропозицію і приймає
рішення з цього питання.
 
   У пропозиції зазначається назва майна, його місцезнаходження
(для  будівель  і  споруд),  найменування,  місцезнаходження
підприємства-правонаступника, на  балансі  якого  перебувають
об'єкти.
 
   5. Передача  здійснюється  за рішенням комісії з питань
передачі об'єктів у комунальну власність (далі - комісія).
 
   Утворює комісію і призначає й голову  виконавчий  орган
відповідної сільської, селищної, міської ради, а стосовно передачі
внутрішньогосподарських меліоративних систем - відповідно районна
або обласна державна адміністрація.
 
   До складу комісії можуть входити представники виконавчих
органів відповідної ради, місцевих органів виконавчої влади,
органів, уповноважених управляти державним майном, фінансових
органів, підприємств-правонаступників,  трудових колективів цих
підприємств, об'єкти яких підлягають  передачі,  представники
установ  та  організацій,  створених  сільськогосподарськими
підприємствами  на  пайових  засадах,  фізкультурно-спортивних
товариств,  організацій  з будівництва, ремонту та утримання
автомобільних шляхів у сільській місцевості, водогосподарських та
інших організацій.
 
   У разі передачі у  комунальну  власність  об'єктів,  що
перебувають  в  оренді, у тому числі внутрішньогосподарської
меліоративної мережі з об'єктами інженерної інфраструктури, до
складу  комісії  можуть  додатково  включатися  представники
орендодавця та орендаря земельної ділянки, на якій розміщений
переданий в оренду об'єкт.
 
   Технічний стан  об'єкта  визначає  комісія  на  підставі
обстеження, а у разі потреби - і висновків експерта,  яка
встановлює відповідність фізичного зносу даним бухгалтерського
обліку.
 
   Вартість об'єктів визначається за їх балансовою вартістю, а
об'єктів незавершеного будівництва - відповідно до законодавства з
питань оцінки об'єктів приватизації.
 
   6. У разі недосягнення згоди між сторонами, що передають і
приймають об'єкти, спільним рішенням цих сторін може утворюватися
тимчасова  узгоджувальна  робоча  група  для  опрацювання
взаємоприйнятних рішень та визначення у разі потреби додаткових
умов передачі.
 
   Додатковими умовами передачі можуть передбачатися: розрахунок
коштів на утримання та ремонт об'єктів передачі; відшкодування
витрат,  пов'язаних  з  утриманням  та  охороною  об'єктів;
відшкодування вартості об'єктів, пов'язане з поліпшенням, зокрема
проведення  добудови,  ремонту  тощо;  визначення  розміру
відшкодування     у    разі    заподіяння    шкоди
підприємством-правонаступником, на  балансі  якого  перебували
об'єкти тощо.
 
   7. Передача оформляється актом приймання-передачі за формою
згідно з додатком до цього Порядку. Акт складається у чотирьох
примірниках та підписується головою і членами комісії.
 
   Право власності на об'єкт передачі виникає з дати підписання
акта приймання-передачі.
 
   8. До акта приймання-передачі об'єктів додаються:
 
   а) витяг з бухгалтерського балансу підприємства, яке передає
об'єкти, складеного на останню звітну дату, про перелік об'єктів
передачі та їх вартість;
 
   б) проектно-кошторисна документація; показники розрахунків з
підрядними будівельними організаціями та постачальниками виробів,
матеріалів і обладнання; характеристика технічного стану об'єктів;
вартість виконаних робіт, перелік непридатних для використання чи
експлуатації виробів, конструкцій та матеріалів у разі передачі
об'єктів незавершеного будівництва;
 
   в) договори найму (оренди) нежитлових приміщень;
 
   г) дані інвентаризації на дату реорганізації колективного
сільськогосподарського підприємства.
 
   9. Орган місцевого самоврядування у двотижневий строк з дня
підписання   акта   приймання-передачі   повідомляє   про
приймання-передачу об'єктів органи державної статистики, державної
податкової  служби, фінансові органи. У цей же строк орган
місцевого самоврядування зобов'язаний закріпити своїм рішенням
зазначені об'єкти за відповідним підприємством (організацією) на
праві повного господарського відання (оперативного управління).
 
 
                             Додаток
                            до Порядку
Зразок
 
                АКТ
            приймання-передачі
 
 
Комісія, утворена відповідно до __________________________________
__________________________________________________________________
   (назва документа, на підставі якого утворена комісія)
 
у складі _________________________________________________________
         (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
"___" ____________ 200__ р. провела обстеження об'єкта передачі
_________________________________________________________________,
          (місцезнаходження об'єкта)
 
який належить ____________________________________________________
          (найменування підприємства, установи
__________________________________________________________________
          та організації, що передає)
і передається ____________________________________________________
          (найменування підпріємства, установи
__________________________________________________________________
          та організації, що приймає)
 
Комісія встановила:
 
1. До складу об'єкта передачі входять: ___________________________
                    (перелік облікових одиниць
__________________________________________________________________
            згідно з балансом)
 
2. Загальні відомості:
 
  рік введення в експлуатацію ___________________________________
  група капітальності ___________________________________________
  будівельний об'єм (загальний) _____________________ куб. метрів
  площа забудови (загальна) __________________________ кв. метрів
  площа земельної ділянки ______________________________ гектарів
 
  корисна площа приміщень:
 
  у будівлях виробничого призначення _________________ кв. метрів
  у будівлях невиробничого призначення _______________ кв. метрів
  загальна площа житлового будинку ___________________ кв. метрів
  кількість квартир _____________________________________________
 
3. Інженерне обладнання об'єкта передачі:
 
  водопроводи, довжина мереж ____________________ погонних метрів
  каналізація, довжина мереж ____________________ погонних метрів
  центральне опалення, довжина мереж ____________ погонних метрів
 
  у тому числі:
 
  від власної котельні, довжина мереж ___________ погонних метрів
  від групової котельні, довжина мереж __________ погонних метрів
  від ТЕЦ, довжина мереж ________________________ погонних метрів
 
  найбільше теплове навантаження:
 
   на опалення ___________________________________________ Г/кал
   на гаряче водопостачання ______________________________ Г/кал
   на вентиляцію ______________________________________-__ Г/кал
  електроосвітлення, довжина мереж ______________ погонних метрів
  газопостачання, довжина мереж _________________ погонних метрів
  стаціонарні електроплити _________________________________ штук
  телефонізація, довжина мереж __________________ погонних метрів
  радіофікація, довжина мереж ___________________ погонних метрів
 
4. Вартість основних фондів:
 
  відновна вартість ________________________________ тис. гривень
  залишкова вартість _______________________________ тис. гривень
 
5. Результати обстеження та випробувань __________________________
__________________________________________________________________
 
6. Пропозиції комісії ____________________________________________
__________________________________________________________________
 
7. Разом з об'єктом передається технічна документація: ___________
__________________________________________________________________
 
8. До акта приймання-передачі додаються:
 
  1. ______________________
  2. ______________________
  3. ______________________
 
Голова комісії ____________________   __________________________
           (підпис)          (прізвище)
 
Члени комісії ____________________   __________________________
           (підпис)          (прізвище)
        ____________________   __________________________
           (підпис)          (прізвище)
        ____________________   __________________________
           (підпис)          (прізвище)
 
"___" ____________ 200__ р.
 

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ