Приказ от 29.03.1995 № 189 Об утверждении Инструкции о порядке осуществления лицензирования производства пожарной техники, противопожарного оборудования, предоставления услуг и выполнения работ противопожарного назначения

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20447 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 29.03.1995 № 189 Об утверждении Инструкции о порядке осуществления лицензирования производства пожарной техники, противопожарного оборудования, предоставления услуг и выполнения работ противопожарного назначения
Дата принятия29.03.1995
Дата отмены действия 23.01.2003
СтатусНедействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа189
РазработчикМинистерство внутренних дел (МВД)
Регистрационный номер в Министерстве Юстиций226/762
Дата регистрации в Министерстве Юстиций17.07.1995


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


       МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 189 від 29.03.95          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   17 липня 1995 р.
                   за N 226/762
 
 
  Наказ втратив чинність на підставі Наказу Держпідприємництва
  N 14/51 від 23.01.2001 )
    Про затвердження Інструкції про порядок здійснення
    ліцензування  виробництва  пожежної  техніки,
    протипожежного устаткування,  надання послуг і
      виконання робіт протипожежного призначення
  ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Ліцензійної палати
   N 107/89 від 14.12.98 )
   На виконання Законів України від 17 грудня 1993 року "Про
пожежну безпеку" ,  від 7 лютого 1991 року "Про
підприємництво" та постанов Кабінету Міністрів України
від 17 травня 1994 року N 316 "Про Положення про
порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності спеціальних
дозволів (ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності" та від
3 квітня 1995 року N 238 "Про затвердження Державної
програми забезпечення  пожежної  безпеки на 1995 - 2000 роки"
Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Інструкцію про порядок здійснення ліцензування
виробництва пожежної техніки, протипожежного устаткування, надання
послуг і виконання робіт протипожежного призначення (додається).
   2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на УДПО МВС
України.
 
 Перший заступник Міністра
 генерал-майор міліції                 Л.В.Бородич
 
                         Затверджено
                      наказом МВС України від
                      29 березня 1995 року
                      N 189
  ( Інструкція втратила чинність на підставі Наказу Ліцензійної
   палати N 107/89 від 14.12.98 )
              Інструкція
   про порядок здійснення ліцензування виробництва пожежної
   техніки, протипожежного устаткування, надання послуг і
      виконання робіт протипожежного призначення
           1. Загальні положення
   1.1. Інструкцію розроблено відповідно до Законів України від
17 грудня 1993 року "Про пожежну безпеку" , від
7 лютого 1991 року "Про підприємництво" , постанов
Кабінету  Міністрів України від 17 травня 1994 року N 316
 "Про Положення про  порядок  видачі  суб'єктам
підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на
здійснення окремих видів діяльності" та від 3 квітня 1995 року
N 238   "Про  затвердження  Державної  програми
забезпечення пожежної безпеки на 1995 - 2000 роки".
   1.2. Інструкція  визначає  порядок  видачі,  анулювання,
продовження  та  зупинення  дії  ліцензій  на  здійснення
підприємницької діяльності з питань виробництва пожежної техніки,
протипожежного устаткування, надання послуг і виконання робіт
протипожежного призначення.
   1.3. Порядок ліцензування обов'язковий для всіх суб'єктів
підприємницької діяльності, підприємств, установ та організацій
(далі - підприємств) незалежно від відомчої належності та форм
власності, включаючи юридичних та фізичних осіб іноземних держав,
що здійснюють (або мають намір почати) виробництво пожежної
техніки, протипожежного устаткування, надання послуг і виконання
робіт протипожежного призначення (на території України).
           2. Органи ліцензування
   Ліцензування виробництва пожежної техніки,  протипожежного
устаткування, надання послуг і виконання робіт протипожежного
призначення здійснює управління Державної пожежної охорони МВС
України (УДПО МВС України) - центральний орган.
   Начальником центрального органу ліцензування є начальник УДПО
МВС України або уповноважена ним посадова особа.
   Центральний орган здійснює видачу ліцензій на виробництво
пожежної техніки, протипожежного устаткування, надання послуг і
виконання робіт протипожежного призначення на всій території
України.
   Центральний орган  може  делегувати  повноваження  по
ліцензуванню надання послуг і виконання робіт протипожежного
призначення УДПО ГУ МВС України в Криму, м.Києві та Київській
області, УДПО-ВДПО УМВС України в областях і м.Севастополі, які є
територіальними органами і має право скасувати це рішення.
   Центральний та  уповноважені  ним  територіальні  органи
утворюють  єдину  систему  ліцензування  в Україні в галузі
виробництва пожежної техніки, протипожежного устаткування  та
надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення.
   Центральний орган подає територіальним органам ліцензування
методичну та практичну допомогу в організації роботи.
   Територіальні органи  ліцензування  приймають  матеріали
(документи) до розгляду, готують висновки про можливість видачі
або мотивовану відмову від видачі ліцензії з наступним поданням їх
до центрального органу для остаточного вирішення питання, а також
з дозволу Центрального органу можуть видавати ліцензії по наданню
послуг і виконанню робіт протипожежного призначення на території,
яку обслуговують.
   Контроль за діяльністю територіальних органів ліцензування
здійснює центральний орган ліцензування. Територіальний орган
ліцензування має право обгрунтовано просити центральний орган
ліцензування про зупинення делегованих йому прав з ліцензування
окремих робіт та послуг протипожежного призначення, або зупинення
дії ліцензій, виданих іншим територіальним органом.
          3. Порядок видачі ліцензії
   3.1. Ліцензія (додаток N 1 до Інструкції, форми 1) видається
на  підставі заяви, поданої підприємцем. До заяви додаються
установчі документи, а для фізичних осіб ще й документ, який
засвідчує кваліфікацію (додаток N 3 до Інструкції).
   3.2. Заява (додаток N 1 до Інструкції, форми 2, 3) на
одержання ліцензії приймається до реєстрації органом ліцензування
тільки в тому випадку, коли в наявності є всі необхідні матеріали.
Термін розгляду заяви 30 днів від дня прийняття її органом
ліцензування до реєстрації, при цьому заявнику видається відривний
талон (корінець) заяви.
   3.3. Рішення про видачу (відмову у видачі) ліцензії приймає
керівник центрального органу ліцензування, підписує її та завіряє
печаткою.
   3.4. У ліцензії вказуються умови здійснення діяльності, що
ліцензується, які обов'язкові для виконання її власником. Умови
можуть бути вказаними в спеціальному додатку до ліцензії, який
також підписується керівником органу та скріплюється печаткою.
   3.5. Видана ліцензія не підлягає передачі іншим юридичним чи
фізичним особам.
   3.6. У разі втрати ліцензії видається її дублікат в порядку,
встановленому цією Інструкцією.
   При відмові у видачі ліцензії орган ліцензування сповіщає
суб'єкта підприємницької діяльності в письмовій формі, вказавши
причини відмови.
   Прийняте рішення  може  бути  оскаржене згідно з чинним
законодавством.
   3.7. Ліцензія або постанова про відмову у видачі ліцензії
підписується керівником (начальником) органу  ліцензування  і
скріплюється  печаткою.  Наявність  і правильність оформлення
документів, передбачених п.3.1 цієї Інструкції, підтверджується
службовою запискою і вони направляються для вирішення питання про
видачу (відмову у видачі) ліцензії та її підпису в центральний
орган ліцензування.
   3.8. У бланку ліцензії вказується вид діяльності, робіт і
послуг (додаток N 2 до Інструкції). Якщо список (перелік) робіт не
уміщується у відповідній графі, то оформляється додаток  до
ліцензії з  переліком  дозволених  робіт,  який  підписується
керівником органу ліцензування та скріплюється печаткою.
   4. Порядок стягнення плати за видачу ліцензій та витрати
           отриманих грошових сум
   4.1. За видачу ліцензій на вид діяльності стягується плата в
розмірах, встановлених згідно з чинним законодавством.  Вона
сплачується після прийняття рішення про видачу ліцензії.
   4.2. Кошти, одержані за видачу ліцензій, надходять на рахунок
органу ліцензування.
       5. Організація контролю за дотриманням
           виконання умов ліцензування
   5.1. Контроль  за  здійсненням  ліцензування  виробництва
пожежної техніки, протипожежного устаткування, наданням послуг і
виконанням робіт протипожежного призначення в цілому на території
України покладається на Ліцензійну палату України та центральний
(територіальний) орган ліцензування.
   5.2. Органи ліцензування мають право контролювати виконання
підприємцями:
   5.2.1. Умов ліцензування, що зазначені в ліцензії.
   5.2.2. Вимог стандартів, технічних умов  на  виробництво
пожежної техніки, протипожежного устаткування, надання послуг і
виконання робіт протипожежного призначення.
   5.2.3. Вимог, що пред'являються до якості робіт (послуг)
протипожежного призначення.
   5.3. При  порушенні   умов   ліцензування   суб'єктом
підприємницької діяльності орган ліцензування має право тимчасово
зупинити дію ліцензії або анулювати її. Рішення про зупинення дії
або анулювання ліцензії може бути оскаржено згідно з чинним
законодавством (до суду або арбітражного суду).
   5.4. При виявленні випадків виробництва пожежної техніки,
протипожежного устаткування та надання послуг і виконання робіт
протипожежного  призначення  без ліцензії, орган ліцензування
вносить відповідне подання в прокуратуру та органи державної
реєстрації  суб'єктів підприємницької діяльності, а також до
податкової інспекції (міліції).
   5.5. Якщо  порушення  умов  ліцензування  пояснюється як
порушення  правил  пожежної  безпеки,  необхідно   вжити
адміністративних заходів у межах компетенції державного пожежного
нагляду.
   5.6. Органи Державної пожежної охорони всіх рівнів у ході
планових обстежень діяльності суб'єктів ліцензування контролюють
виконання ними вимог ліцензування методом перевірки:
   5.6.1. Наявності ліцензії (якщо діяльність заявника підпадає
під перелік робіт та послуг, які ліцензуються).
   5.6.2. Наявності  сертифіката  на  продукцію (якщо цього
вимагають умови ліцензування).
   5.7. При виявленні фактів порушення  вимог  ліцензування
співробітник органів Державної пожежної охорони повинен вказати
факт порушення у відповідному документі за результатами обстеження
та направити ці матеріали в орган ліцензування.
 
  6. Порядок тимчасового зупинення дії та анулювання ліцензії
   6.1. Рішення  про тимчасове зупинення дії та анулювання
ліцензії в 10-денний термін  після  виявлення  недоліків  у
діяльності, що ліцензується, приймає керівник органу ліцензування,
у зв'язку з чим  виноситься  відповідна  постанова  (додаток
N 1 до Інструкції, форма 8, 9).
   Підприємства, громадяни повинні припинити раніше виконувані
види діяльності до моменту винесення постанови про зупинення дії
чи анулювання ліцензії і затвердження її начальником органу
ліцензування або до прийняття іншого рішення.
   6.2. Тимчасове зупинення дії ліцензії здійснюється органами
ліцензування у випадках:
   6.2.1. Видачі ліцензії з порушенням встановленого порядку.
   6.2.2. Передачі ліцензії іншим юридичним чи фізичним особам.
   6.2.3. Порушення заявником обов'язкових для виконання вимог
стандартів, технічних умов, норм, правил, державних, відомчих
будівельних норм та інших нормативних документів.
   6.2.4. Порушення протипожежних вимог, викладених у проектній
документації.
   6.2.5. Зупинення органами  державного  пожежного  нагляду
експлуатації об'єктів під час перевірки їх протипожежного стану
(окремих виробництв, цехів, дільниць, приміщень) більше двох разів
протягом року.
   6.2.6. Невиконання припису Державного пожежного нагляду.
   6.3. Зупинення дії ліцензії може бути здійснено на термін не
більше шести місяців, при цьому діяльність суб'єкта, яка підлягає
ліцензуванню, припиняється. Якщо протягом цього терміну не будуть
усунені всі виявлені порушення, що є причиною зупинення дії
ліцензії, то вона анулюється у встановленому порядку.
   6.4. Анулювання ліцензії проводиться органом ліцензування у
випадках:
   6.4.1. Якщо з вини підприємця при виконанні робіт, на які
видана ліцензія, виникла пожежа, що спричинила збитки третій
особі.
   6.4.2. Невиконання заявником умов ліцензування на період дії
ліцензії.
   6.4.3. У  разі  повторного або грубого порушення правил
здійснення діяльності, на яку видано ліцензію.
   6.4.4. Невиконання умов тимчасового зупинення дії ліцензії,
визначених у пункті 6.3.
   6.4.5. Виявлення факту фальсифікації представлених в орган
ліцензування документів, матеріалів.
   6.4.6. Ліквідації або реорганізації суб'єкта підприємницької
діяльності.
   6.4.7. Відмови пожежної техніки, протипожежного устаткування,
пожежної та  пожежно-охоронної  сигналізації  або  системи
протипожежного захисту при пожежі з вини суб'єкта підприємницької
діяльності, що виконував її монтаж, налагодження та технічне
обслуговування.
   6.5. Підставою для розгляду питання про тимчасове зупинення
дії чи анулювання ліцензії є:
   6.5.1. Матеріали перевірок відповідного органу ліцензування.
   6.5.2. Письмова заява органів державної влади чи нагляду,
громадських організацій, споживачів продукції та уповноважених
ними представників.
   Перевірка фактів порушення ліцензійної діяльності проводиться
органами ліцензування або окремими експертами і розглядається на
засіданні експертних комісій.
   6.6. Розгляд питання про зупинення дії та анулювання ліцензії
здійснюється  в  присутності її власника або його законного
представника. У разі їх відсутності, питання може бути розглянутим
тільки в тому випадку, коли є дані що вони своєчасно повідомлені
про час та місце розгляду.
   Постанова про  зупинення  дії  чи  анулювання  ліцензії
затверджується керівником органу ліцензування та вручається під
розписку або висилається поштою в 10-денний термін.
   6.7. Інформація про зупинення дії чи анулювання ліцензій, а
також про поновлення їх дії вноситься у відповідні реєстри.
       7. Супроводження ліцензійної діяльності
   7.1. Внесення змін та доповнень, а також видача дубліката
ліцензії органом ліцензування проводиться протягом встановленого
терміну з часу отримання нової заяви.
   7.2. Для продовження терміну дії ліцензії її власник повинен
подати  в  орган ліцензування  документи згідно з п.3.1 цієї
Інструкції.
   Про продовження терміну дії ліцензії видається постанова
(додаток N 1 до Інструкції, форма 10), яка підписується керівником
органу та скріплюється печаткою.
   7.3. Ліцензія  реєструється  в  журналі,  заноситься  у
відповідний реєстр (додаток N 1 до Інструкції, форми 11, 12)
органу ліцензування та спеціальний банк даних. Корінець ліцензії
зберігається протягом трьох років після закінчення терміну її дії.
   7.4. Документи по виданих ліцензіях повинні зберігатися в
приміщеннях для архіву в металевих сейфах терміном три роки після
закінчення дії ліцензії.
   7.5. Для створення єдиної системи обліку ліцензування на
виробництво  пожежної техніки, протипожежного устаткування та
надання послуг і виконання робіт, формування бази даних для
інформування МВС  України,  інших  міністерств  і  відомств
(безплатно), виготовлювачів і споживачів продукції та  інших
зацікавлених організацій (за плату) створюються центральний та
територіальний  реєстри  виданих,  анульованих,  зупинених  і
продовжених ліцензій.
   Запровадження центрального реєстру покладено на УДПО МВС
України.
   Запровадження територіальних   реєстрів   покладено  на
територіальні органи ліцензування.
   7.6. Центральний  та  територіальний  реєстри  складають
інформацію про видані, анульовані та продовжені ліцензії. У
центральний та територіальний реєстри повинні бути внесені:
   7.6.1. Номер   ліцензії   (порядковий   номер),   код
адміністративно-територіального поділу, дата видачі та термін дії
ліцензії.
   7.6.2. Назва підприємства (організації) - юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи.
   7.6.3. Міністерство (відомство), підприємство.
   7.6.4. Форма власності підприємства.
   7.6.5. Організаційно-правова форма підприємства.
   7.6.6. Адреса підприємства (фізичної особи).
   7.6.7. Вид ліцензійної діяльності.
   7.6.8. Номер  і дата винесення постанови про анулювання
ліцензії.
   7.6.9. Дата анулювання ліцензії.
   7.6.10. Номер і дата винесення постанови про продовження дії
ліцензії.
   7.6.11. Термін продовження дії ліцензії.
   7.6.12. Вказівки про наявність у заявника пільг на оплату
ліцензійного збору.
   7.7. Реєстри формуються за рахунок інформації на магнітних
носіях,  що  використовуються  в  автоматизованій  системі
ліцензування.
   Територіальні органи ліцензування зобов'язані один раз у
півріччя не пізніше 5-го числа наступного за звітним періодом
місяця, направляти до УДПО МВС України для формування центрального
реєстру облікові дані з територіального реєстру.
   7.8. Центральний та  територіальний  органи  ліцензування
зобов'язані зберігати всі подані ним документи протягом терміну
дії (дати анулювання) ліцензії, а також в архівах (сховищах)
протягом трьох років після закінчення її дії.
                      Додаток N 1
               до Інструкції про порядок здійснення
               ліцензування  виробництва  пожежної
               техніки, протипожежного устаткування,
               надання послуг і виконання  робіт
               протипожежного      призначення,
               затвердженої наказом МВС України від
               29.03.95 р. N 189 (форма N 1)
 
           Державний герб України
       Міністерство внутрішніх справ України
       Управління Державної пожежної охорони
 
               Ліцензія
 
видана на підставі Законів України від 17 грудня 1993 року "Про
пожежну безпеку", від 7 лютого 1991 року "Про підприємництво",
постанов Кабінету Міністрів України від 17 травня 1994 року N 316
"Про Положення про порядок видачі суб'єктам  підприємницької
діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення окремих
видів  діяльності"  та  від  3 квітня 1995 року  N 238  "Про
затвердження Державної програми забезпечення пожежної безпеки на
1995 - 2000 роки".
 
         Корінець ліцензії N 000000000 ж
            ця ліцензія видана
 
__________________________________________________________________
      повне найменування суб'єкта підприємницької
__________________________________________________________________
       діяльності, перелік всіх його філіалів,
__________________________________________________________________
       його місце знаходження (юридична адреса)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
на право _________________________________________________________
              (вид діяльності)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
особливі умови і правила здійснення цього виду діяльності ________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
особи, відповідальні за здійснення цього виду діяльності _________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
N реєстрації _______________
Дата видачі ________________ термін дії ліцензії
__________________________________________________________________
 
Начальник управління Державної
пожежної охорони МВС України            _______________
М.П.                          Прізвище
                      Додаток N 1
               до Інструкції про порядок здійснення
               ліцензування  виробництва  пожежної
               техніки, протипожежного устаткування,
               надання послуг і виконання  робіт
               протипожежного      призначення,
               затвердженої наказом МВС України від
               29.03.95 р. N 189 (форма N 1)
           (Зворотній бік ліцензії)
           Ліцензії N 000000000 ж
            ця ліцензія видана
 
__________________________________________________________________
      повне найменування суб'єкта підприємницької
__________________________________________________________________
       діяльності, перелік всіх його філіалів,
__________________________________________________________________
       його місце знаходження (юридична адреса)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
на право _________________________________________________________
              (вид діяльності)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
особливі умови і правила здійснення цього виду діяльності
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
особи, відповідальні за здійснення цього виду діяльності
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
N реєстрації _______________
Дата видачі ________________ термін дії ліцензії
__________________________________________________________________
Начальник управління Державної
пожежної охорони МВС України            _______________
М.П.                          Прізвище
 
         (Зворотній бік корінця ліцензії)
 
__________________________________________________________________
       (прізвище, ім'я, по батькові особи, що
__________________________________________________________________
        отримала ліцензію, назва документа,
__________________________________________________________________
         номер, дата, коли і ким видана)
__________________________________________________________________
 
"____"____________ 19__ р.        _________________________
                         (підпис)
 
З  умовами  та  правилами  здійснення цього виду діяльності
ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати
                         _________________
                           (підпис)
                      Додаток N 1
               до Інструкції про порядок здійснення
               ліцензування  виробництва  пожежної
               техніки, протипожежного устаткування,
               надання послуг і виконання  робіт
               протипожежного      призначення,
               затвердженої наказом МВС України від
               29.03.95 р. N 189 (форма N 2)
               Заява
           на отримання ліцензії
        (для підприємства - юридичної особи)
 
Заявник __________________________________________________________
           (назва юридичної особи)
__________________________________________________________________
місце знаходження (територія): СПАТО (СОАТО)
__________________________________________________________________
          (юридична адреса заявника)
Міністерство (відомство): СПОДУ (СООГУ) __________________________
__________________________________________________________________
 
Організаційно-правова форма власності: ЗКВФ (ОКФС) _______________
__________________________________________________________________
Види діяльності: ЗКГНГ (ОКОНХ) ___________________________________
__________________________________________________________________
ідентифікаційний код: ЗКПО (ОКПО) ________________________________
__________________________________________________________________
розрахунковий рахунок N ______________ у відділенні ______________
_____________________ банку ______________________________________
телефон ______________ телефакс _____________ телекс _____________
в особі __________________________________________________________
       (прізвище, ініціали та посада керівника)
просить видати ліцензію на виконання _____________________________
__________________________________________________________________
         (найменування виду діяльності)
на термін ________________________________________________________
 
Заявник має пільги в розмірі   % від ліцензійного збору.
 
З умовами і вимогами ліцензування, а також законами, правилами і
положеннями, що регулюють виконання даного  виду  діяльності,
ознайомлений і зобов'язуюсь виконувати.
 
Перелік документів і матеріалів, що додаються до заяви:
   1. __________________________________________
   2. __________________________________________
   3. __________________________________________
   4. __________________________________________
   5. __________________________________________
   6. __________________________________________
 
Всього матеріалів на _____________ аркушах.
Матеріали здані                Матеріали отримані
 
__________________             "___"__________ 19__ р.
(підпис заявника)            Реєстраційний N __________
   _______________________________________________________
   (прізвище, ініціали та підпис особи, що одержала заяву)
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
                      Корінець заяви
                   (залишається у заявника)
Матеріали отримані "___"__________ 19__ р.
Реєстраційний N _________________________
__________________________________________________________________
   (прізвище, ініціали та підпис особи, що одержала заяву)
                      Додаток N 1
               до Інструкції про порядок здійснення
               ліцензування  виробництва  пожежної
               техніки, протипожежного устаткування,
               надання послуг і виконання  робіт
               протипожежного      призначення,
               затвердженої наказом МВС України від
               29.03.95 р. N 189 (форма N 3)
               Заява
           на отримання ліцензії
          (для громадян-підприємців)
 
Заявник __________________________________________________________
          (прізвище, ініціали громадянина)
паспорт серії _____ N __________ виданий "_____"__________ 19__ р.
_________________________________________________________________,
             (ким виданий)
що мешкає за адресою _____________________________________________
__________________________________________________________________
            (адреса заявника)
________________________________ телефон _________________________
просить видати ліцензію на виконання _____________________________
__________________________________________________________________
           (назва виду діяльності)
за адресою _______________________________________________________
          (місце знаходження виробничої бази)
на термін ________________________________________________________
 
Заявник має пільги в розмірі   % від ліцензійного збору.
 
З умовами і вимогами ліцензування, а також законами, правилами і
положеннями,  що регулюють виконання даного виду діяльності,
ознайомлений і зобов'язуюсь виконувати.
 
Перелік документів і матеріалів, що додаються до заяви:
   1. __________________________________________
   2. __________________________________________
   3. __________________________________________
   4. __________________________________________
   5. __________________________________________
   6. __________________________________________
 
Всього матеріалів на _____________ аркушах.
Матеріали здані                 Матеріали отримані
 
__________________             "___"__________19__ р.
(підпис заявника)            Реєстраційний N __________
   ________________________________________________________
   (прізвище, ініціали та підпис особи, що одержала заяву)
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
                      Корінець заяви
                    (залишається у заявника)
Матеріали отримані "___"__________ 19__ р.
Реєстраційний N _________________________
  ___________________________________________________________
   (прізвище, ініціали та підпис особи, що одержала заяву)
                      Додаток N 1
               до Інструкції про порядок здійснення
               ліцензування  виробництва  пожежної
               техніки, протипожежного устаткування,
               надання послуг і виконання  робіт
               протипожежного      призначення,
               затвердженої наказом МВС України від
               29.03.95 р. N 189 (форма N 4)
               Довідка
       про кваліфікацію спеціалістів (фахівців)
   ______________________________________________________
            назва організації
    в тому числі, що залучаються на договірній основі
——————————————————————————————————————————————————————————————————
| N |Посада керівників і|Прізвище, ім'я |Освіта (який і коли |
| п/п |спеціалістів (фахі-|та по батькові |закінчив навчальний |
|   |вців)       |        |заклад, спеціаль-  |
|   |          |        |ність)        |
|—————+———————————————————+————————————————+—————————————————————|
| 1 |     2    |    3    |     4      |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
                        Продовження
——————————————————————————————————————————————————————————
| Стаж роботи (роки)         |Наявність |Примітка|
|————————————————————————————————————|та строк |    |
|загаль-|за спеціаль-|в даній органі-|дії допус-|    |
|ний  |ністю    |зації     |ку    |    |
|———————+————————————+———————————————+——————————+————————|
|  5  |   6   |    7    |  8   |  9  |
——————————————————————————————————————————————————————————
   У перелік керівних працівників і спеціалістів (фахівців) слід
включати такі категорії посад:
   - керівник, заступник керівника, головний інженер;
   - начальники цехів, змін, дільниць, головні  спеціалісти
(фахівці);
   - начальники  виробничих,  виробничо-технічних  відділів,
лабораторій, ВТК;
   - виконавці робіт, майстри.
 
Примітка: Керівники і  спеціалісти  (фахівці)  організацій  і
     підприємств, що займаються безпосередньо виробництвом,
     повинні бути атестовані на знання правил ПВЕ (ПУЭ), ПТЕ
     і ПТБ, "СН и П", тощо. У графі "Наявність і строк дії
     допуску" зазначається NN посвідчень, та за якою статтею
     атестований спеціаліст (фахівець), строк дії посвідчень.
   Додатково подаються дані про робітників, для яких обов'язкова
щорічна атестація (газо-, електрозварники та інші),
   N, N посвідчень.
 
 М.П.   Керівник підприємства ___________ ____________________
                  (підпис) (прізвище, ініціали)
                      Додаток N 1
               до Інструкції про порядок здійснення
               ліцензування  виробництва  пожежної
               техніки, протипожежного устаткування,
               надання послуг і виконання  робіт
               протипожежного      призначення,
               затвердженої наказом МВС України від
               29.03.95 р. N 189 (форма N 5)
              Інформація
   про стан матеріально-технічної бази ____________________
                      назва організації
——————————————————————————————————————————————————————————————————
| N |Назва машин,|Кіль-|Рік |Норма-|Тех-|Дата   |Дані  |При-|
|п/п|механізмів, |кість|виго-|тивний|ніч-|тех.огляду|про рек|міт-|
|  |обладнання, |   |тов- |строк |ний |або метро-|ламації|ка |
|  |механічних |   |лен- |роботи|стан|логічного |    |  |
|  |засобів   |   |ня  |   |  |обстеження|    |  |
|———+————————————+—————+—————+——————+————+——————————+———————+————|
| 1 |   2   | 3 | 4 |  5 | 6 |  7   |  8  | 9 |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
   Власні машини, механізми, обладнання:
   1. __________________________________
   2. __________________________________
   3. __________________________________
   Залучені основні машини, механізми, обладнання (додаються
копії договорів оренди)
   1. __________________________________
   2. __________________________________
   3. __________________________________
 
 М.П. Керівник підприємства _____________  ____________________
                (підпис)    (прізвище, ініціали)
                      Додаток N 1
               до Інструкції про порядок здійснення
               ліцензування  виробництва  пожежної
               техніки, протипожежного устаткування,
               надання послуг і виконання  робіт
               протипожежного      призначення,
               затвердженої наказом МВС України від
               29.03.95 р. N 189 (форма N 6)
           Висновок N __________
 
експертної комісії _______________________________________________
                 (назва органу
__________________________________________________________________
         ліцензування або держпожнагляду)
від "___"___________ 19___ р.
Розглянувши матеріали ____________________________________________
__________________________________________________________________
        (назва організації, підприємства,
__________________________________________________________________
       прізвище, ім'я, по батькові громадянина)
на _______ сторінках, поданих "___"___________ 19___ р.
реєстраційний N _________, для експертного висновку про можливість
виконання таких видів робіт: _____________________________________
               назва виду діяльності (робіт, послуг)
Експертна комісія вважає, що _____________________________________
                   (назва підприємства,
__________________________________________________________________
   організації, прізвище, ім'я, по батькові громадянина)
Має або не має можливість виконувати такі види діяльності (роботи,
послуги) _______________________________ при виконанні таких умов:
1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
 
Пропонується строк дії ліцензії __________________________________
__________________________________________________________________
       (мотивована основа прийнятого рішення)
__________________________________________________________________
 
Голова комісії ______________        ______________________
         підпис           прізвище, ініціали
Члени комісії
   Штамп                 Додаток N 1
органу Державної       до Інструкції про порядок здійснення
пожежної охорони       ліцензування  виробництва  пожежної
               техніки, протипожежного устаткування,
               надання послуг і виконання  робіт
               протипожежного      призначення,
               затвердженої наказом МВС України від
               29.03.95 р. N 189 (форма N 7)
 
 
           Постанова N ___________
          про відмову видати ліцензію
 
_________________________________________________________________,
      (назва органу Державної пожежної охорони)
розглянувши заяву N _________ від "___"___________ 19__ р. прийняв
рішення відмовити у видачі _______________________________________
                     назва
__________________________________________________________________
          юридичної (фізичної) особи
ліцензії на виконання ____________________________________________
                вид діяльності (роботи,
__________________________________________________________________
        послуги) протипожежного призначення
з таких причин ___________________________________________________
             (мотивоване обгрунтування
__________________________________________________________________
            прийнятого рішення)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Відповідно до цієї Інструкції заявник має право вдруге звернутися
у ліцензійний орган після усунення причин, що спричинили відмову.
 
Керівник органу ліцензування
 
 М.П.    ______________      __________________________
         підпис          прізвище, ініціали
   Штамп                 Додаток N 1
органу Державної       до Інструкції про порядок здійснення
пожежної охорони       ліцензування  виробництва  пожежної
               техніки, протипожежного устаткування,
               надання послуг і виконання  робіт
               протипожежного      призначення,
               затвердженої наказом МВС України від
               29.03.95 р. N 189 (форма N 8)
 
           Постанова N ___________
          про зупинення дії ліцензії
         від "___" ____________ 19__ р.
 
На підставі рішення ______________________________________________
                (назва органу Державної
________________________________________________________ зупинення
          пожежної охорони)
дії ліцензії N _______________, виданої "_____"___________ 19__ р.
__________________________________________________________________
        (назва організації, підприємства,
__________________________________________________________________
       прізвище, ім'я, по батькові громадянина)
на виконання _____________________________________________________
           (види діяльності, роботи, послуги)
__________________________________________________________________
Дію ліцензії зупинено на виконання _______________________________
__________________________________________________________________
        (види діяльності, роботи, послуги)
з "___"____________ 19__ р.
з причин _________________________________________________________
         (мотивована основа прийнятого рішення)
Пропонується _____________________________________________________
           (назва організації, підприємства,
__________________________________________________________________
       прізвище, ім'я, по батькові громадянина)
до "___"____________ 19__ р.
усунути _________________________________________________________
      (умови щодо усунення причин зупинення дії ліцензії)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
При неусуненні порушень до вказаного строку ліцензія анулюється.
 
Начальник органу ліцензування Державної пожежної охорони
 
 М.П.      ______________     __________________________
          підпис          прізвище, ініціали
   Штамп                 Додаток N 1
органу Державної       до Інструкції про порядок здійснення
пожежної охорони       ліцензування  виробництва  пожежної
               техніки, протипожежного устаткування,
               надання послуг і виконання  робіт
               протипожежного      призначення,
               затвердженої наказом МВС України від
               29.03.95 р. N 189 (форма N 9)
           Постанова N ___________
           про анулювання ліцензії
         від "___" ____________ 19__ р.
 
На підставі рішення ______________________________________________
               (назва органу Державної
__________________________________________________________________
            пожежної охорони)
анулюється ліцензія N _________, видана від "___"_________ 19__ р.
__________________________________________________________________
        (назва організації, підприємства,
__________________________________________________________________
       прізвище, ім'я, по батькові громадянина)
на виконання _____________________________________________________
            (види діяльності, роботи, послуги)
__________________________________________________________________
Ліцензія анулюється на виконання _________________________________
__________________________________________________________________
        (види діяльності, роботи, послуги)
з "___"____________ 19__ р.
з причин _________________________________________________________
         (мотивована основа прийнятого рішення)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ліцензія вважається недійсною від дня прийняття даної постанови.
У випадку  непогодження  з прийнятим рішенням про анулювання
ліцензії надається право оскаржити  постанову  до  суду  або
арбітражного суду.
 
Начальник органу ліцензування Державної пожежної охорони
 
 М.П.       ______________    _________________________
            підпис        прізвище, ініціали
   Штамп                 Додаток N 1
органу Державної       до Інструкції про порядок здійснення
пожежної охорони       ліцензування  виробництва  пожежної
               техніки, протипожежного устаткування,
               надання послуг і виконання  робіт
               протипожежного      призначення,
               затвердженої наказом МВС України від
               29.03.95 р. N 189 (форма N 10)
           Постанова N ___________
          про продовження дії ліцензії
         від "___" ____________ 19__ р.
 
На підставі рішення ______________________________________________
                (назва органу Державної
__________________________________________________________________
            пожежної охорони)
продовжується дія ліцензії N _______, виданої "__"________ 19__ р.
__________________________________________________________________
(назва організації, підприємства, прізвище, ініціали громадянина)
__________________________________________________________________
на виконання _____________________________________________________
           (види діяльності, роботи, послуги)
__________________________________________________________________
на території _____________________________________________________
         (назва адміністративно-територіального району,
__________________________________________________________________
               області)
Дія ліцензії продовжена на виконання _____________________________
                     (види діяльності,
__________________________________________________________________
             роботи, послуги)
на основі ________________________________________________________
         (мотивована основа прийнятого рішення)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Термін дії ліцензії продовжений до "___"____________ 19__ р.
 
Начальник органу ліцензування Державної пожежної охорони
 
 М.П.      ______________     __________________________
           підпис         прізвище, ініціали
                      Додаток N 1
               до Інструкції про порядок здійснення
               ліцензування  виробництва  пожежної
               техніки, протипожежного устаткування,
               надання послуг і виконання  робіт
               протипожежного      призначення,
               затвердженої наказом МВС України від
               29.03.95 р. N 189 (форма N 11)
               Журнал
   реєстрації заяв на видачу ліцензії на види діяльності
      (роботи, послуги) протипожежного призначення
 ————————————————————————————————————————————————————————————————
 | N |Дата |Назва підпри- |Види   |Номер постано-|Відмітка |
 |п/п|подачі|ємства (пріз- |діяльності|ви про видачу |про видачу|
 |  |заяви |вище, ініціали|     |або відмову у |ліцензії |
 |  |   |громадянина) |     |видачі ліцен- |N _______ |
 |  |   |       |     |зії      |дата   |
 |———+——————+——————————————+——————————+——————————————+——————————|
 | 1 | 2  |   3    |  4   |   5    |  6   |
 ————————————————————————————————————————————————————————————————
                      Додаток N 1
               до Інструкції про порядок здійснення
               ліцензування  виробництва  пожежної
               техніки, протипожежного устаткування,
               надання послуг і виконання  робіт
               протипожежного      призначення,
               затвердженої наказом МВС України від
               29.03.95 р. N 189 (форма N 12)
   Центральний (територіальний) реєстр ліцензування видів
   діяльності (робіт, послуг) протипожежного призначення
   Видані ліцензії за період з ___________ до ___________
——————————————————————————————————————————————————————————————————
|Орган|Повне най-|Види діяль-|Адреса|Номер|Строк|    Стан   |
|ліцен|менування |ності, на |   |ліце-|дії |————————————————|
|зуван|суб'єкта |здійснення |   |нзії |ліцен|видана,  |  |
|ня  |підприєм- |якої видана|   |   |зії |анульована,|дата|
|   |ницької  |ліцензія  |   |   |   |продовжена |  |
|   |діяльності|      |   |   |   |      |  |
|—————+——————————+———————————+——————+—————+—————+———————————+————|
| 1 |   2  |   3   | 4  | 5 |  6 |   7   | 8 |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
   Центральний (територіальний) реєстр ліцензування видів
   діяльності (робіт, послуг) протипожежного призначення
   Продовження дії ліцензії за період з ______ до _______
——————————————————————————————————————————————————————————————————
|Орган|Повне |Види  |Адреса|Номер|Дата|Строк|  Продовження  |
|ліце-|найме-|діяльно-|   |ліце-|вида|дії |——————————————————|
|нзу- |нуван-|сті, на |   |нзії |чі |ліцен|номер|дата |строк |
|вання|ня  |здійсне-|   |   |ліце|зії |поста|вине-|продо-|
|   |суб'є-|ння якої|   |   |нзії|   |нови |сення|вження|
|   |кта  |видана |   |   |  |   |   |поста|ліцен-|
|   |під- |ліцензія|   |   |  |   |   |нови |зії  |
|   |приєм-|    |   |   |  |   |   |   |   |
|   |ниць- |    |   |   |  |   |   |   |   |
|   |кої  |    |   |   |  |   |   |   |   |
|   |діяль-|    |   |   |  |   |   |   |   |
|   |ності |    |   |   |  |   |   |   |   |
|—————+——————+————————+——————+—————+————+—————+—————+—————+——————|
| 1 | 2  |  3  | 4  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
   Центральний (територіальний) реєстр ліцензування видів
   діяльності (робіт, послуг) протипожежного призначення
   Анульовані ліцензії за період з _________ до _________
——————————————————————————————————————————————————————————————————
|Орган|Повне |Види  |Адреса|Номер|Дата|Строк|  Анулювання  |
|ліце-|найме- |діяльно-|   |ліце-|вида|дії |—————————————————|
|нзу- |нування|сті, на |   |нзії |чі |ліце-|номер|дата |строк|
|вання|суб'єк-|здійсне-|   |   |ліце|нзії |поста|вине-|анулю|
|   |та під-|ння якої|   |   |нзії|   |нови |сення|вання|
|   |приєм- |видана |   |   |  |   |   |поста|ліцен|
|   |ницької|ліцензія|   |   |  |   |   |нови |зії |
|   |діяль- |    |   |   |  |   |   |   |   |
|   |ності |    |   |   |  |   |   |   |   |
|—————+———————+————————+——————+—————+————+—————+—————+—————+—————|
| 1 |  2  |  3  | 4  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
                      Додаток N 2
               до Інструкції про порядок здійснення
               ліцензування  виробництва  пожежної
               техніки, протипожежного устаткування,
               надання послуг і  виконання робіт
               протипожежного      призначення,
               затвердженої наказом МВС України від
               29.03.95 р. N 189
               Перелік
      робіт та послуг протипожежного призначення
   1. Розробка, виробництво, проведення випробувань пожежної
техніки і вогнегасних речовин.
   1.1. Пожежні машини (автомобілі).
   1.2. Пожежне обладнання і рятувальні пожежні пристрої.
   1.3. Установки пожежогасіння і пожежної сигналізації.
   1.4. Вогнегасники (зарядка, перезарядка).
   1.5. Засоби індивідуального захисту пожежних, ручний пожежний
інструмент і пожежний інвентар.
   1.6. Всі види вогнегасних та вогнезахисних засобів.
   1.7. Техніка, переобладнана для пожежогасіння.
   2. Проектування, монтаж, налагодження, ремонт і технічне
обслуговування систем протипожежного захисту (за винятком видів
робіт, що відносяться до будівельної діяльності).
   2.1. Установки пожежогасіння.
   2.1.1. Водяні завіси.
   2.2. Установки пожежної, охоронно-пожежної сигналізації.
   2.3. Установки протидимного захисту.
   2.3.1. Димовидалення.
   2.3.2. Нагнітання повітря.
   2.4. Системи протипожежного водопостачання.
   2.4.1. Пожежні водоймища, пірси.
   2.5. Системи сповіщення людей про пожежу.
   2.6. Глибоке просочення і вогнезахисна обробка вогнезахисними
речовинами, антипіренами всіх видів будівельних  конструкцій,
тканин.
   2.7. Групові прив'язі для великої рогатої худоби.
   2.8. Очищення камер, фільтрів,  пасток,  повітропроводів,
вентиляторів,  вогнегасних  пристроїв  від  пожежонебезпечних
легкозаймистих відкладень, сажі та пилу.
   2.9. Мурування, ремонт і очищення опалювальних приладів,
печей та димоходів, перевірка їх протипожежного стану.
   2.10. Пристрої по захисту будинків і споруд від розрядів
блискавки, що спричиняють пожежі.
   3. Проведення випробувань речовин, матеріалів і виробів,
обладнання  і  конструкцій на відповідність вимогам пожежної
безпеки.
   4. Навчання з питань пожежної безпеки.
   4.1. Проведення лекцій на протипожежні теми в організаціях та
установах.
   4.2. Проведення  занять  за програмами пожежно-технічного
мінімуму.
   4.3. Проведення занять, лекцій, курсів з питань пожежної
безпеки в учбових закладах.
   4.4. Розробка і випуск учбових посібників, підручників, іншої
учбово-методичної літератури, програм навчання та наочної агітації
з питань пожежної безпеки.
   4.5. Проведення  протипожежної  пропаганди  та  поширення
передового досвіду в галузі пожежної безпеки.
   4.6. Виготовлення  іграшково-сувенірної  продукції   та
друкованої продукції протипожежного призначення.
   4.7. Створення рекламних видів  продукції  протипожежного
призначення.
   4.8. Випуск кіно-відеофільмів протипожежної тематики.
   5. Послуги і роботи протипожежного призначення в будівництві.
   5.1. Проектування,  будівництво,  ремонт  і  технічне
обслуговування.
   5.1.1. Пожежні водоймища, пірси для пожежних автомобілів,
мотопомп.
   5.1.2. Кладка побутових печей, вогнищ, димарів.
   5.1.3. Прокладання пожежних трубопроводів із напірних труб
(зовнішні, внутрішні).
   5.1.4. Установка гідрантів пожежних, пожежних кранів.
   5.1.5. Монтаж пожежних насосів із обв'язкою.
   5.1.6. Прокладання трубопроводів (та  врізання  в  діючі
внутрішні мережі) внутрішнього протипожежного водопроводу.
   5.2. Покрівельні роботи. Обладнання рулонних покрівель з
використанням спалимих матеріалів.
   5.3. Теплоізоляція будівельних конструкцій.
   5.4. Викінчувально-монтажні роботи.
   5.4.1. Монтаж підвісних стель.
   5.4.2. Опорядження столярних виробів.
   5.4.3. Нанесення вогнестійких лакофарбних матеріалів.
   5.4.4. Непрозоре   опорядження  деревини  вогнестійкими
покриттями.
   5.5. Проектування, монтаж  електротехнічних  установок  у
вибухонебезпечних  та  пожежонебезпечних  зонах  промислових
підприємств, громадських будівель.
   5.5.1. Монтаж  і  технічне  обслуговування  евакуаційного
освітлення (на випадок пожежі).
   5.6. Проектування,   виготовлення,   монтаж,   технічне
обслуговування та ремонт:
   5.6.1. Протипожежних воріт, дверей, завіс, димових люків,
вогнезатримуючих пристроїв (у вентиляційних каналах, резервуарах з
ЛГР і ГР, гідрозатворів і т.п.).
   5.7. Проектування, монтаж, ремонт і технічне обслуговування
технологічної протипожежної автоматики.
   5.8. Пусконалагоджувальні  роботи  електроустановок   у
вибухонебезпечних  та  пожежонебезпечних  зонах  промислових
підприємств, громадських будівель.
   5.9. Пусконалагоджувальні  роботи  електроустановок систем
автоматичного пожежогасіння.
   5.10. Пусконалагоджувальні    роботи   електроустановок
автоматичної пожежної сигналізації та систем радіосповіщення людей
про пожежу.
   5.11. Розрахункові  роботи:  вогнестійкості  конструкцій,
будівель, споруд, шляхів евакуації, систем протидимного захисту.
   5.12. Інжинірінг  та  експлуатація  систем  автоматичного
пожежогасіння  автоматичної  пожежної  сигналізації та систем
радіосповіщення людей про пожежу та іншого обладнання.
   6. Розробка заходів по забезпеченню пожежної безпеки  і
науково-технічному консультуванню з питань пожежної безпеки.
   6.1. Розробка заходів по запобіганню пожежам.
   6.2. Науково-технічне тлумачення (роз'яснення) вимог норм і
правил у галузі пожежної безпеки та їх практичне використання.
   6.3. Розробка протипожежних заходів для будинків, споруд:
   6.3.1. При  відсутності  норм проектування цих будинків,
споруд;
   6.3.2. При обгрунтованих відхиленнях  від  діючих  вимог
протипожежних норм і правил, державних будівельних норм.
   6.4. Розробка нормативно-технічних  документів  з  питань
пожежної  безпеки,  інструкцій  про  порядок  поводження  з
вибухово-пожежонебезпечними речовинами та матеріалами.
   6.5. Організація  і  проведення  інформаційно-довідкового
забезпечення і  консультаційного  обслуговування  підприємств,
організацій і громадян з питань пожежної безпеки.
   6.6. Розробка методичних рекомендацій, довідників, посібників
та підручників з питань пожежної безпеки.
   7. Проведення експертизи організаційних і технічних рішень з
питань пожежної безпеки.
   7.1. Перевірка   проектів   і   проектних   рішень
(проектно-кошторисної документації) повного переліку вимог діючих
протипожежних норм і правил, державних будівельних норм, що
розроблюються проектними,   будівельними,   науково-дослідними
організаціями  і  підприємствами,  кооперативами,  спільними
підприємствами, інофірмами.
   7.2. Проведення експертних оцінок ефективності та достатності
протипожежного  захисту  об'єкта,  технологічних  процесів  у
виробництві.
   7.3. Підготовка комплексу заходів, спрямованих на підвищення
рівня протипожежного захисту будинків і споруд, що експлуатуються,
а також проведення розрахунків систем протипожежного захисту
будинків і споруд, шляхів евакуації, категорій виробництв і т.ін.
   7.4. Розслідування (експертизи) обставин та причин виникнення
пожеж.
   8. Організація  та діяльність пожежної охорони (пожежних
підрозділів) населених пунктів, міністерств, відомств (незалежно
від їх організаційно-правових форм):
   8.1. Розробка обгрунтування і розрахунок чисельності пожежної
охорони.
   8.2. Організація відомчої пожежної охорони.
   8.3. Організація сільської пожежної охорони.
                      Додаток N 3
               до Інструкції про порядок здійснення
               ліцензування  виробництва  пожежної
               техніки, протипожежного устаткування,
               надання послуг і виконання  робіт
               протипожежного      призначення,
               затвердженої наказом МВС України від
               29.03.95 р. N 189
               Умови
  ліцензування виробництва пожежної техніки, протипожежного
     устаткування, надання послуг і виконання робіт
          протипожежного призначення
             I. Загальні умови
   1. Суб'єктами  підприємницької  діяльності,  які  можуть
звертатися за одержанням ліцензії, є юридичні та фізичні особи
всіх організаційно-правових форм незалежно від форм власності.
   2. Порядок звернення юридичних чи фізичних осіб
   2.1. Суб'єкти підприємницької  діяльності  для  одержання
ліцензії повинні подати заяву встановленої форми (додаток N 1 до
Інструкції, форми 2, 3), до якої додаються:
   копії документів про заснування підприємства, установи чи
організації, а  також  документа,  який  підтверджує державну
реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;
   дані про кваліфікацію спеціалістів підприємства, організації,
установи, якщо це вимагається за додатковими умовами;
   дані про стан матеріально-технічної бази підприємства;
   копія платіжного  доручення  чи  квитанції  про  оплату
ліцензійного збору (після прийняття рішення про видачу ліцензії).
   3. Заявник  ліцензії  несе  повну  відповідальність  у
встановленому законом порядку за дотримання чинних законодавчих та
інших нормативних актів, що регулюють діяльність, яка підлягає
ліцензуванню.
   4. У заяві повинен бути вказаний конкретний вид діяльності
відповідно до переліку (додаток N 2 до Інструкції).
   5. В  установчих  документах  підприємства  повинно бути
передбачено виконання видів діяльності відповідно до Інструкції.
   6. Акціонерним  товариствам  та  об'єднанням  підприємств
ліцензії видаються при наявності штатного персоналу, що має
відповідну  кваліфікацію,  а також матеріально-технічну базу,
необхідну для здійснення діяльності, що ліцензується.
   7. Асоціаціям та іншим об'єднанням, що не мають у своєму
штаті кваліфікованих спеціалістів для здійснення діяльності, що
підлягає  ліцензуванню,  ліцензії  видаються  при  наявності
довгострокових договорів з юридичними особами чи громадянами, що
мають відповідну кваліфікацію та матеріально-технічну базу.
            II. Додаткові умови
   1. Документи, необхідні для одержання ліцензії на окремі види
діяльності.
   1.1. Тактико-технічні характеристики, параметри продукції, що
виготовляється відповідають вимогам стандартів, норм, правил та
інших керівних документів (представляються сертифікати якості,
висновки міжвідомчих комісій, протоколи випробувань тощо).
   1.2. Дані про стан матеріально-технічної бази підприємства
(додаток N 1 до Інструкції, форма N 5).
   Для діючих   підприємств  замість  даних  про  стан
матеріально-технічної бази та їх можливості, достатньо представити
номенклатуру продукції, що виготовлена за останній звітний рік.
   Заявник, що має досвід роботи з  виробництва  продукції
машинобудування або хімічної промисловості, повинен представити:
   Документи, які підтверджують, що діяльність підприємства на
час  одержання ліцензії продовжується (дані про номенклатуру
продукції, що виготовлена за останній квартал).
   Перелік пожежних машин, обладнання, вогнегасних засобів, які
заявник передбачає виготовляти.
   У тих випадках, коли заявник планує виготовляти нові види
пожежної техніки, обладнання, вогнегасних і вогнезахисних речовин,
він повинен представити документ, який підтверджує, що продукція
відповідає вимогам діючих стандартів. Це може бути сертифікат,
висновок міжвідомчої комісії, або результати випробувань продукції
у відповідній акредитованій організації.
   Підприємство, що  виготовляє пожежну техніку, обладнання,
вогнегасні засоби та має сертифікат виробництва або системи
якості, дані про штатний склад та матеріальну базу не представляє.
   1.3. Заявник  ліцензії на випробування пожежної техніки,
вогнегасних та вогнезахисних засобів (згідно з додатком N 2 до
постанови Кабінету  Міністрів України  від 26 липня 1994 року
N 508) повинен представити в орган ліцензування:
   1.3.1. Документи, які підтверджують, що штатна чисельність
фахівців та їх якісний склад відповідають цьому виду робіт і
фахівці, що безпосередньо проводять випробування, наділені правом
виконання цих робіт.
   1.3.2. Довідку  про  стан  матеріально-технічної  бази
(додаток N 1 до Інструкції, форма 5), яка підтверджує:
   номенклатура обладнання,  приладів,  установок  відповідає
вказаному в заяві виду діяльності (з урахуванням стандартів та
інших нормативних актів);
   прилади, установки,  пристрої  придатні  для  проведення
відповідної роботи, що документально підтверджено даними про
перевірку працездатності, метрологічні перевірки, що проведені
відповідно до стандартів, норм та інших документів;
   приміщення придатні для  проведення  даного  виду  робіт
(відповідно до вимог керівних та нормативних документів);
   матеріально-технічна база та її стан відповідають вимогам, що
пред'являються до акредитованих випробувальних центрів з цього
виду випробувань.
   2. Для  одержання  ліцензії  на  монтаж,   наладку,
ремонтно-технічне обслуговування   обладнання   та   систем
протипожежного захисту (за винятком видів робіт, віднесених до
будівництва)  заявник  повинен  представити  документи,  що
підтверджують наявність у нього фахівців, які мають досвід роботи
в  цій  сфері діяльності. Ця діяльність ліцензується тільки
одночасно  з  пусконалагоджувальними  роботами  та  технічною
експлуатацією до морального зносу обладнання.
   3. Для діючих підприємств-заявників ліцензії на проведення
робіт по монтажу, ремонту та технічному обслуговуванню систем
протипожежного захисту  стан  матеріально-технічної  бази  та
кваліфікація спеціалістів оцінюються за представленими копіями
актів прийому-здачі і договорів на проведення даних видів робіт.
Необхідно представити не менше 3-х актів завершених робіт (один з
них - з терміном підписання не раніше, як за 6 місяців до подачі
заяви на ліцензію).
   4. При проведенні ремонту та  технічного  обслуговування
пожежної  техніки  протипожежного  устаткування  і  систем
протипожежного захисту заявник повинен використовувати матеріали,
що мають сертифікат якості в системі УкрСЕПРО.
   5. Вимоги, які ставляться до заявника ліцензії, що займається
виробництвом пожежної техніки, протипожежного устаткування та
виконанням робіт протипожежного призначення.
   5.1. Керівник підприємства повинен мати вищу технічну освіту
та практичний стаж роботи не менше 3-х років.
   5.2. Виконавці робіт (ст.виконроб, виконроб, майстер) повинні
мати:
   технічну освіту та практичний стаж роботи в цій  сфері
діяльності не менше 3 років;
   посвідчення на право перевірки  знань  правил  технічної
експлуатації та  правил  техніки  безпеки  при  експлуатації
електроустановок споживачів не нижче IV кв.групи;
   висновок медичної комісії про можливість працювати в діючих
електроустановках.
   5.3. Оперативно-ремонтний персонал (електромонтери по ремонту
електрообладнання, електрослюсарі, слюсарі, інженери-наладчики та
ін.) повинні:
   пройти спеціальний курс навчання по обслуговуванню та ремонту
систем протипожежної автоматики;
   мати посвідчення  на  право  технічної   експлуатації
електроустановок споживачів та знати правила техніки безпеки при
експлуатації електроустановок споживачів не нижче III кв.групи;
   комплект експлуатаційної документації, що затверджена або
узгоджена у встановленому порядку;
   мати необхідне технологічне обладнання, пристрої, інструмент
та засоби вимірювання;
   пройти медичне обстеження на дозвіл виконання робіт у діючих
електроустановках.
   6. Оцінка  можливостей  виробництва  пожежної  техніки,
протипожежного устаткування, надання послуг і виконання робіт
протипожежного призначення  суб'єктом  ліцензійної  діяльності
проводиться за такими критеріями:
   6.1. Якісний рівень виконуваних робіт, послуг та продукції,
що  виготовляється,  визначається  за  відгуками  замовників,
висновками відповідних державних наглядових органів.
   6.2. Наявність системи контролю якості.
   6.3. Стан матеріально-технічної бази.
   6.4. Наявність сертифіката в Системі УкрСЕПРО. Відповідність
вимогам штатної чисельності співробітників, їх кваліфікації, а
також  матеріально-технічної  бази  повинна  підтверджуватись
висновками експертних комісій.
   6.5. Для одержання ліцензії  на  проведення  випробувань
речовин, матеріалів, виробів, обладнання та конструкцій на пожежну
безпеку заявник повинен представити:
   6.5.1. Конкретний перелік видів випробувань, на які він
одержує ліцензію.
   6.5.2. Перелік об'єктів випробувань (речовин, матеріалів,
виробів, обладнання, конструкцій), які підлягають випробуванням.
   6.5.3. Дані  про  його  матеріально-технічну базу та її
відповідність таким вимогам:
   прилади та  установки  повинні  відповідати  тим  видам
випробувань, які вказує заявник у додатку до заяви;
   прилади та установки повинні бути метрологічно атестовані;
   стан матеріально-технічної бази повинен відповідати вимогам,
що відповідають акредитованим випробувальним центрам в Системі
УкрСЕПРО за даним видом випробувань;
   документи, які  підтверджують,  що  співробітники,  які
безпосередньо беруть участь у проведенні випробувань, атестовані у
встановленому  порядку  та одержали право на проведення цих
випробувань;
   відповідність вимогам штатної чисельності співробітників, їх
кваліфікації, а також стан матеріально-технічної бази повинні
підтверджуватися висновками експертних комісій.
   Якщо заявник на одержання ліцензії в області випробувань
продукції з метою її відповідності вимогам пожежної безпеки має
атестат акредитації, одержаний у Системі УкрСЕПРО, то дані про
штатний склад та матеріально-технічну базу не представляються і не
перевіряються експертами.
   7. Для одержання ліцензії на розробку заходів по забезпеченню
пожежної  безпеки,  науково-технічне  консультування з питань
пожежної безпеки суб'єкт підприємницької діяльності повинен мати
вищу або середню спеціальну освіту.
   8. Умови  видачі  ліцензії  на  проведення  експертизи
організаційних, проектних і технічних рішень по забезпеченню
пожежної безпеки визначається вимогами п.2.1 цього документа.
   9. Для одержання ліцензії на організацію та  діяльність
пожежної  охорони населених пунктів, підприємств (об'єднань),
установ, організацій незалежно від їх організаційно-правових форм
необхідно представити:
   9.1. Документи про вищу або середню  спеціальну  освіту
пожежно-технічного профілю штатних співробітників.
   9.2. Документи, що підтверджують наявність у юридичної та
фізичної особи:
   будівлі (приміщення) для розміщення пожежних автомобілів та
особового складу;
   потрібної кількості пожежних автомобілів з пожежно-технічним
озброєнням  згідно  з  табелем  належності,  що затверджений
відповідним органом Державної пожежної охорони;
   укомплектованої бойової  обслуги на пожежні автомобілі в
кількості не менше 75% від штатної належності;
   необхідного запасу вогнегасних засобів;
   висновків медичної комісії, що підтверджують  придатність
особового складу до роботи в киснево-ізолюючих протигазах або
апаратах стисненого повітря.
   10. Для одержання ліцензії на право навчання заходам пожежної
безпеки заявник повинен представити:
   10.1. Висновки експертної комісії, що призначена органом
ліцензування, щодо рівня знань правил пожежної безпеки.
   10.2. Методичні матеріали за відповідним курсом навчання.
   Заявник ліцензії на право розробки та видання навчальних
посібників та наглядної агітації з питань забезпечення пожежної
безпеки, а також випуску відео- та кінофільмів з протипожежної
тематики до заявки додає зобов'язання погоджувати макети та
сценарії продукції з органами державної пожежної охорони.

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ