Постановление от 12.01.1988 № 3 О признании недействительными и изменение постановлений ЦК Компартии Украины и Совета Министров УССР по вопросам материально-технического снабжения, капитального строительства, учета и отчетности

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19627 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПостановление от 12.01.1988 № 3 О признании недействительными и изменение постановлений ЦК Компартии Украины и Совета Министров УССР по вопросам материально-технического снабжения, капитального строительства, учета и отчетности
Дата принятия12.01.1988
Дата отмены действия 29.08.2017
СтатусНедействующий
Вид документаПостановление
Шифр документа3
РазработчикСовет Министров Украинской Советской Социалистической Республики
Принявший органСовет Министров Украинской Советской Социалистической Республики
Дополнительные данные Постановление отменено на основании Постановления КМ № 631 от 18.08.2017


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


       ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
         І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
            П О С Т А Н О В А
           від 12 січня 1988 р. N 3
                Київ
 
      Про визнання такими, що втратили чинність, і
      зміну постанов ЦК Компартії України і Ради
     Міністрів УРСР з питань матеріально-технічного
       постачання, капітального будівництва,
            обліку та звітності
 
      Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 690 від 09.12.92 )
 
 
   У зв'язку з Законом  СРСР  "Про  державне  підприємство
(об'єднання)" та іншими рішеннями про перебудову
управління економікою, відповідно до постанови ЦК КПРС і Ради
Міністрів  СРСР  від 26  жовтня 1987 р.  N 1202 Центральний
Комітет Компартії України і Рад Міністрів  Української  РСР
п о с т а н о в л я ю т ь:
 
   1. Визнати такими, що втратили чинність,  постанови  ЦК
Компартії  України  і  Ради  Міністрів  УРСР  з  питань
матеріально-технічного  постачання,  капітального  будівництва,
обліку та звітності згідно з переліком, що додається.
 
   2. У постанові ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
26 травня 1981 р. N 290 "Про заходи по дальшому поліпшенню
проектно-кошторисної справи" (ЗП УРСР,  1981 р., N 6, ст. 43;
1984 р., N 10, ст. 61; 1987 р., N 7, ст. 43):
 
   а) абзац  перший  пункту  2  після  слів:  "Київський
міськвиконком" доповнити словами: "підприємства (об'єднання)";
 
   ( Пункт "б" пункту 2 втратив чинність на підставі Постанови
КМ N 690 від 09.12.92 )
 
   ( Пункт "в" пункту 2 втратив чинність на підставі Постанови
КМ N 690 від 09.12.92 )
 
   г) визнати такими, що втратили чинність, підпункт "в" пункту
11 та останній абзац підпункту 7 пункту 21, а також у частині
підприємств,  об'єднань і організацій, переведених на повний
господарський розрахунок і самофінансування: пункти 6, 8, 9, 16,
18, 19, підпункти 4, 5 і 23 "а" пункту 21.
 
   3. Довести до відома, що Центральний Комітет КПРС і Рада
Міністрів СРСР постановою від 26 жовтня 1987 р. N 1202 визнали
такими, що втратили чинність з 1 січня 1988 р., постанови ЦК КПРС
і Ради Міністрів СРСР з питань матеріально-технічного постачання
капітального будівництва, обліку та звітності згідно з переліком,
що додається.
 
   4. Цю постанову ввести в дію з 1 січня 1988 року.
 
 
    Секретар Центрального
   Комітету Компартії України            В.ЩЕРБИЦЬКИЙ
 
   Голова Ради Міністрів
    Української РСР                  В.МАСОЛ
 
   Інд. 37
 
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
                 постановою ЦК Компартії України і
                    Ради Міністрів УРСР
                   від 12 січня 1988 р. N 3
 
               ПЕРЕЛІК
    постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР,
   що втратили чинність, з питань матеріально-технічного
       постачання, капітального будівництва,
            обліку та звітності
 
 
   1. Постанова Ради Міністрів УРСР і ЦК  Компартії України
від 9 грудня 1953 р. N 2576 "Про заходи по забезпеченню виконання
постанови Ради Міністрів Союзу РСР і ЦК КПРС від 6 жовтня
1953 року "Про дальше поліпшення роботи залізничного транспорту по
пер везеннях вантажів, особливо товарів народного споживання".
 
   2. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
10 травня 1957 р. N 444 "Про зміну строків обліку поголів'я
худоби" (ЗП УРСР, 1957 р., N 9, ст. 95).
 
   3. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
29 грудня 1959 р. N 2013 "Про порядок використання продукції, що
виробляється і заготовляється понад план" (ЗП УРСР, 1959 р., N 12,
ст. 162).
 
   4. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
10  листопада  1961  р.  N  1579  "Про  впорядкування
матеріально-технічного  постачання  народного  господарства та
нормування витрати матеріальних ресурсів" (ЗП УРСР, 1961 р., N 11,
ст. 145).
 
   5. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
4 травня 1962 р. N 493 "Питання Держплану УРСР".
 
   6. Пункт 15 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 9 жовтня 1962 р. N 1183 "Про додаткові заходи по
поліпшенню торгівлі в Українській РСР" (ЗП УРСР, 1962 р., N 10,
ст. 132).
 
   7. Пункт 61 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 30 червня 1966 р. N 520 "Про широкий розвиток меліорації
земель для одержання високих і сталих урожаїв зернових та інших
сільськогосподарських культур  в Українській  РСР" (ЗП УРСР,
1966 р., N 7, ст. 73).
 
   8. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
23 червня 1969 р. N 379 "Про вдосконалення планування капітального
будівництва і про посилення економічного стимулювання будівельного
виробництва" (ЗП УРСР, 1969 р., N 6, ст.  69)  в  частині
підприємств,  об'єднань і організацій, переведених на повний
господарський розрахунок і самофінансування.
 
   9. Підпункт "д" пункту 1 постанови ЦК Компартії України і
Ради Міністрів УРСР від 12 жовтня 1970 р. N 544 "Про взаємне
використання  науково-технічних  досягнень  міністерствами  і
відомствами  УРСР  та  підвідомчими  їм  підприємствами  і
організаціями".
 
   10. Абзац перший пункту 10 постанови ЦК Компартії України і
Ради Міністрів УРСР від 28 червня 1971 р. N 301 "Про розвиток
виробництва  продуктів  тваринництва  на  промисловій основі"
(ЗП УРСР, 1971 р., N 7, ст. 61).
 
   11. Абзац другий пункту 23 постанови ЦК Компартії України і
Ради Міністрів УРСР від 2 грудня 1971 р. N 526 "Про поліпшення
проектування  і будівництва сільськогосподарських об'єктів та
зміцнення виробничої бази сільських будівельних організацій".
 
   12. Пункт 3 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 20 листопада 1973 р. N 543 "Про поліпшення використання
діючих та будівництво  нових  міжгосподарських  комбікормових
заводів".
 
   13. Останній абзац пункту 2 постанови ЦК Компартії України і
Ради Міністрів УРСР від 17 квітня 1974 р. N 197 "Про деякі
невідкладні заходи по прискоренню введення в дію і розвитку
потужностей на підприємствах  металургійного  машинобудування,
розташованих в Українській РСР".
 
   14. Підпункт "в" пункту 6 постанови ЦК Компартії України і
Ради Міністрів УРСР від 17 березня 1976 р. N 136 "Про організацію
виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР "Про заходи по
розвитку вугільної  промисловості  Донецького  басейну   в
1976-1980 роках".
 
   15. Пункт 15 (в частині першочергової поставки) і підпункт 6
пункту 24 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
9 квітня 1976 р. N 164 "Про заходи по розвитку промисловості
мінеральних  добрив  і хімічних  засобів  захисту рослин у
1976-1980 роках".
 
   16. Пункт 4 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 9 квітня 1976 р. N 166 "Про заходи по запобіганню
забрудненню басейнів Чорного і Азовського морів".
 
   17. Абзац перший пункту 14 Заходів по виконанню постанови ЦК
КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 13 грудня 1979 р. "Про
дальше зміцнення трудової дисципліни та скорочення плинності
кадрів у народному господарстві",  схвалених  постановою  ЦК
Компартії України, Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 8 січня
1980 р. N 13.
 
   18. Пункт 9 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 8 квітня 1980 р. N 221 "Про додаткові заходи по
збільшенню виробництва грубих і соковитих кормів у 1980 році та
підвищенню їх якості".
 
   19. Пункт 9 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 15 травня 1981 р. N 276 "Про додаткові заходи по
стимулюванню виробництва і закупок зерна гречки, проса і квасолі".
 
   20. Пункт 4 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 12 квітня 1983 р. N 158 "Про організацію виконання
постанови  Центрального Комітету КПРС і Ради Міністрів СРСР від
13 січня 1983 р. N 40 "Про заходи по дальшому  підвищенню
технічного  рівня  і  якості технологічного устаткування для
продовольчих галузей промисловості та збільшенню його виробництва
у 1983-1990 роках".
 
   21. Пункт 7 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 13 травня 1983 р. N 226 "Про організацію виконання
постанов  Центрального  Комітету КПРС і Ради Міністрів СРСР від
4 квітня 1983 р. N 271 і від 21 квітня 1983 р. N 351".
 
   22. Пункти 6 і 15 та підпункт 11 пункту 22 постанови ЦК
Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 8 липня 1986 р. N 248
 "Про організацію виконання постанови ЦК КПРС і Ради
Міністрів СРСР від 23 травня 1986 р. "Про докорінне поліпшення
використання  сировинних,  паливно-енергетичних  та  інших
матеріальних ресурсів у 1986-1990 роках і в період до 2000 року".
 
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
             постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР
                від 26 жовтня 1987 р. N 1202
 
               ПЕРЕЛІК
    постанов ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР, що втратили
   чинність, з питань матеріально-технічного постачання,
     капітального будівництва, обліку та звітності
 
               (Витяг)
 
 
   1. Пункт 13 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
10 липня  1967  р. N 660 "Про заходи по дальшому розвитку
виробничо-технічної бази м'ясної  і  молочної  промисловості"
(підпункт 9 пункту 11 постанови ЦК Компартії України і Ради
Міністрів УРСР від 30 серпня 1967 р. N 577).
 
   2. Пункт 11 додатка N 4 до постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР від 20 липня 1967 р. N 730 "Про заходи по забезпеченню
високих темпів розвитку чорної металургії у відповідності з
Директивами XXIII з'їзду КПРС по п'ятирічному плану розвитку
народного господарства на 1966-1970 рр." (підпункт 5 пункту 14
додатка N 3 до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 30 серпня 1967 р. N 576).
 
   3. Пункт 6 додатка N 7 до постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР від 23 травня 1968 р. N 370 "Про заходи по розвитку
промисловості мінеральних добрив у 1968-1972 роках" (пункт 3
додатка N 7 до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР в до 20 червня 1968 р. N 305).
 
   4. Пункт 5 додатка N 10 до постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР від 28 серпня 1970 р. N 715 "Про заходи по розвитку
промисловості мінеральних добрив і хімічних засобів захисту рослин
у 1971-1975 роках" (підпункт 14 пункту 19 постанови ЦК Компартії
України і Ради Міністрів УРСР від 13 жовтня 1970 р. N 549).
 
   5. Абзац третій пункту 3 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР від 10 листопада 1970 р. N 937 "Про підвищення ролі
стандартів у поліпшенні якості продукції, що випускається" - ЗП
СРСР, 1970 р., N 20, ст. 154 (підпункт 3 пункту 8 постанови ЦК
Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 5 січня 1971 р. N 8).
 
   6. Пункт 3 додатка N 22 до постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР від 12 серпня 1971 р. N 565 "Про заходи по розвитку
промисловості  хімічних  волокон і  сировини  для  них в
1971-1975 роках" (підпункт 11 пункту 14 постанови ЦК Компартії
України і Ради Міністрів УРСР від 24 вересня 1971 р. N 459).
 
   7. Пункт 45 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
29 грудня  1972 р. N 898 "Про посилення охорони природи і
поліпшення використання природних ресурсів" - ЗП СРСР, 1973 р.,
N 2, ст. 6 (підпункт 9 "б" пункту 26 постанови ЦК Компартії
України і Ради Міністрів УРСР від 8 травня 1973 р. N 223 - ЗП
УРСР, 1973 р., N 5, ст. 35).
 
   8. Пункт  16  постанови  ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
29 грудня 1973 р. N 946 "Про заходи по підвищенню ефективності
використання  паливно-енергетичних  ресурсів  у  народному
господарстві" (підпункт 3 пункту 16 постанови ЦК Компартії України
і Ради Міністрів УРСР від 8 жовтня 1974 р. N 484).
 
   9. Пункт  6  постанови  ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
23 серпня 1976 р. N 683 "Про заходи по збільшенню виробництва і
закупок зерна гречки і проса" (підпункт 2 "б" пункту 6 постанови
ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 14 вересня 1976 р.
N 445).
 
   10. Пункт  29 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
23 грудня 1976 р. N 1056 "Про розвиток в 1976-1980  роках
виробництва товарів масового попиту і про заходи по підвищенню їх
якості" (абзац четвертий пункту 7 та підпункт 4 пункту 11
постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 25 січня
1977 р. N 41).
 
   11. Пункт 11 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
14 вересня 1977 р. N 843 "Про особисті підсобні господарства
колгоспників, робітників, службовців  та  інших  громадян  і
колективне  садівництво  і  городництво" (підпункт  4 пункту
23 постанови ЦК Компартії України і Ради  Міністрів  УРСР від
28 жовтня 1977 р. N 543) в частині підприємств, об'єднань і
організацій, переведених на повний господарський розрахунок і
самофінансування.
 
   12. Абзац третій пункту 5 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР від 13 жовтня 1977 р. N 933 "Про дальше вдосконалення системи
підвищення  кваліфікації  керівних працівників і спеціалістів
народного господарства" (підпункт 8 пункту 13  постанови  ЦК
Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 10 січня 1978 р. N 9).
 
   13. Абзац другий пункту 15 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР від 1 грудня 1978 р. N 984 "Про додаткові заходи по посиленню
охорони природи і поліпшенню використання природних ресурсів" - ЗП
СРСР, 1979 р., N 2, ст. 6 (абзац другий підпункту 8 пункту 19
постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 23 січня
1979 р. N 36 - ЗП УРСР, 1979 р., N 1, ст. 3) в частині
підприємств,  об'єднань і організацій, переведених на повний
господарський розрахунок і самофінансування.
 
   14. Пункт 11 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
29 січня 1980 р. N 78 (пункт 6 постанови ЦК Компартії України і
Ради Міністрів УРСР від 11 березня 1980 р. N 180).
 
   15. Пункт 15 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
5 червня  1980  р. N 441 "Про дальший розвиток і технічне
переозброєння підшипникової промисловості" (підпункт 9 пункту 3
постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 15 липня
1980 р. N 420).
 
   16. Пункт 28 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
19 жовтня 1981 р. N 1019 "Про збільшення виробництва і поставки
сільському господарству мінеральних добрив в 1981-1985 роках", а
також пункти 9 і 10 додатка N 19 до цієї постанови (підпункти "а",
13 "а" і 13 "б" пункту 19 постанови ЦК Компартії України і Ради
Міністрів УРСР від 8 грудня 1981 р. N 595).
 
   17. Абзац третій пункту 3 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР від 24 травня 1982 р. N 437 "Про заходи по дальшому
поліпшенню житлових, комунально-побутових і соціально-культурних
умов життя сільського населення" - ЗП СРСР, 1982 р., N 17, ст. 93
(абзац третій пункту 2 постанови ЦК Компартії України і Ради
Міністрів УРСР від 19 жовтня 1982 р. N 501 - ЗП УРСР, 1982 р.,
N 10, ст. 83).
 
   18. Пункт  15  постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
12 квітня 1984 р. N 314 "Про поліпшення трудового виховання,
навчання,  професійної  орієнтації школярів і організацію їх
суспільно-корисної, продуктивної праці" (підпункт 8 пункту 14
постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 10 липня
1984 р. N 282 - ЗП УРСР, 1984 р., N 9, ст. 51).
 
   19. Абзац третій пункту 8 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР від 30 серпня 1984 р. N 926 "Про заходи по впорядкуванню
використання відомчих автобусів" (підпункт 3 пункту 12 постанови
ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 25 вересня 1984 р.
N 388).
 
   20. Абзац третій пункту 5 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР від 23 січня 1985 р. N 76 "Про заходи по зміцненню
матеріально-технічної бази і розвитку послуг телефонного зв'язку,
що надаються населенню,  в 1986-1990 роках  і в період до
2000 року - ЗП СРСР,  1985 р., N 5, ст. 22 (абзац  третій
підпункту 2 пункту 15 постанови Ради Міністрів УРСР від 26 лютого
1985 р. N 92 - ЗП УРСР, 1985 р., N 4, ст. 25).
 
   21. Пункт 25 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
11 вересня 1985 р. N 874 "Про заходи по розвитку промисловості
мінеральних добрив, хімічних засобів захисту рослин і збільшенню
поставок їх сільському господарству в 1986-1990 роках" (підпункт 8
пункту 15 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
22 жовтня 1985 р. N 379.
 

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com