Постановление от 12.01.1988 № 3 О признании недействительными и изменение постановлений ЦК Компартии Украины и Совета Министров УССР по вопросам материально-технического снабжения, капитального строительства, учета и отчетности

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20276 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПостановление от 12.01.1988 № 3 О признании недействительными и изменение постановлений ЦК Компартии Украины и Совета Министров УССР по вопросам материально-технического снабжения, капитального строительства, учета и отчетности
Дата принятия12.01.1988
Дата отмены действия 29.08.2017
СтатусНедействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПостановление
Шифр документа3
РазработчикСовет Министров Украинской Советской Социалистической Республики
Дополнительные данные Постановление отменено на основании Постановления КМ № 631 от 18.08.2017


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


       ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
         І РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
            П О С Т А Н О В А
           від 12 січня 1988 р. N 3
                Київ
 
      Про визнання такими, що втратили чинність, і
      зміну постанов ЦК Компартії України і Ради
     Міністрів УРСР з питань матеріально-технічного
       постачання, капітального будівництва,
            обліку та звітності
 
      Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 690 від 09.12.92 )
 
 
   У зв'язку з Законом  СРСР  "Про  державне  підприємство
(об'єднання)" та іншими рішеннями про перебудову
управління економікою, відповідно до постанови ЦК КПРС і Ради
Міністрів  СРСР  від 26  жовтня 1987 р.  N 1202 Центральний
Комітет Компартії України і Рад Міністрів  Української  РСР
п о с т а н о в л я ю т ь:
 
   1. Визнати такими, що втратили чинність,  постанови  ЦК
Компартії  України  і  Ради  Міністрів  УРСР  з  питань
матеріально-технічного  постачання,  капітального  будівництва,
обліку та звітності згідно з переліком, що додається.
 
   2. У постанові ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
26 травня 1981 р. N 290 "Про заходи по дальшому поліпшенню
проектно-кошторисної справи" (ЗП УРСР,  1981 р., N 6, ст. 43;
1984 р., N 10, ст. 61; 1987 р., N 7, ст. 43):
 
   а) абзац  перший  пункту  2  після  слів:  "Київський
міськвиконком" доповнити словами: "підприємства (об'єднання)";
 
   ( Пункт "б" пункту 2 втратив чинність на підставі Постанови
КМ N 690 від 09.12.92 )
 
   ( Пункт "в" пункту 2 втратив чинність на підставі Постанови
КМ N 690 від 09.12.92 )
 
   г) визнати такими, що втратили чинність, підпункт "в" пункту
11 та останній абзац підпункту 7 пункту 21, а також у частині
підприємств,  об'єднань і організацій, переведених на повний
господарський розрахунок і самофінансування: пункти 6, 8, 9, 16,
18, 19, підпункти 4, 5 і 23 "а" пункту 21.
 
   3. Довести до відома, що Центральний Комітет КПРС і Рада
Міністрів СРСР постановою від 26 жовтня 1987 р. N 1202 визнали
такими, що втратили чинність з 1 січня 1988 р., постанови ЦК КПРС
і Ради Міністрів СРСР з питань матеріально-технічного постачання
капітального будівництва, обліку та звітності згідно з переліком,
що додається.
 
   4. Цю постанову ввести в дію з 1 січня 1988 року.
 
 
    Секретар Центрального
   Комітету Компартії України            В.ЩЕРБИЦЬКИЙ
 
   Голова Ради Міністрів
    Української РСР                  В.МАСОЛ
 
   Інд. 37
 
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
                 постановою ЦК Компартії України і
                    Ради Міністрів УРСР
                   від 12 січня 1988 р. N 3
 
               ПЕРЕЛІК
    постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР,
   що втратили чинність, з питань матеріально-технічного
       постачання, капітального будівництва,
            обліку та звітності
 
 
   1. Постанова Ради Міністрів УРСР і ЦК  Компартії України
від 9 грудня 1953 р. N 2576 "Про заходи по забезпеченню виконання
постанови Ради Міністрів Союзу РСР і ЦК КПРС від 6 жовтня
1953 року "Про дальше поліпшення роботи залізничного транспорту по
пер везеннях вантажів, особливо товарів народного споживання".
 
   2. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
10 травня 1957 р. N 444 "Про зміну строків обліку поголів'я
худоби" (ЗП УРСР, 1957 р., N 9, ст. 95).
 
   3. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
29 грудня 1959 р. N 2013 "Про порядок використання продукції, що
виробляється і заготовляється понад план" (ЗП УРСР, 1959 р., N 12,
ст. 162).
 
   4. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
10  листопада  1961  р.  N  1579  "Про  впорядкування
матеріально-технічного  постачання  народного  господарства та
нормування витрати матеріальних ресурсів" (ЗП УРСР, 1961 р., N 11,
ст. 145).
 
   5. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
4 травня 1962 р. N 493 "Питання Держплану УРСР".
 
   6. Пункт 15 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 9 жовтня 1962 р. N 1183 "Про додаткові заходи по
поліпшенню торгівлі в Українській РСР" (ЗП УРСР, 1962 р., N 10,
ст. 132).
 
   7. Пункт 61 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 30 червня 1966 р. N 520 "Про широкий розвиток меліорації
земель для одержання високих і сталих урожаїв зернових та інших
сільськогосподарських культур  в Українській  РСР" (ЗП УРСР,
1966 р., N 7, ст. 73).
 
   8. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
23 червня 1969 р. N 379 "Про вдосконалення планування капітального
будівництва і про посилення економічного стимулювання будівельного
виробництва" (ЗП УРСР, 1969 р., N 6, ст.  69)  в  частині
підприємств,  об'єднань і організацій, переведених на повний
господарський розрахунок і самофінансування.
 
   9. Підпункт "д" пункту 1 постанови ЦК Компартії України і
Ради Міністрів УРСР від 12 жовтня 1970 р. N 544 "Про взаємне
використання  науково-технічних  досягнень  міністерствами  і
відомствами  УРСР  та  підвідомчими  їм  підприємствами  і
організаціями".
 
   10. Абзац перший пункту 10 постанови ЦК Компартії України і
Ради Міністрів УРСР від 28 червня 1971 р. N 301 "Про розвиток
виробництва  продуктів  тваринництва  на  промисловій основі"
(ЗП УРСР, 1971 р., N 7, ст. 61).
 
   11. Абзац другий пункту 23 постанови ЦК Компартії України і
Ради Міністрів УРСР від 2 грудня 1971 р. N 526 "Про поліпшення
проектування  і будівництва сільськогосподарських об'єктів та
зміцнення виробничої бази сільських будівельних організацій".
 
   12. Пункт 3 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 20 листопада 1973 р. N 543 "Про поліпшення використання
діючих та будівництво  нових  міжгосподарських  комбікормових
заводів".
 
   13. Останній абзац пункту 2 постанови ЦК Компартії України і
Ради Міністрів УРСР від 17 квітня 1974 р. N 197 "Про деякі
невідкладні заходи по прискоренню введення в дію і розвитку
потужностей на підприємствах  металургійного  машинобудування,
розташованих в Українській РСР".
 
   14. Підпункт "в" пункту 6 постанови ЦК Компартії України і
Ради Міністрів УРСР від 17 березня 1976 р. N 136 "Про організацію
виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР "Про заходи по
розвитку вугільної  промисловості  Донецького  басейну   в
1976-1980 роках".
 
   15. Пункт 15 (в частині першочергової поставки) і підпункт 6
пункту 24 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
9 квітня 1976 р. N 164 "Про заходи по розвитку промисловості
мінеральних  добрив  і хімічних  засобів  захисту рослин у
1976-1980 роках".
 
   16. Пункт 4 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 9 квітня 1976 р. N 166 "Про заходи по запобіганню
забрудненню басейнів Чорного і Азовського морів".
 
   17. Абзац перший пункту 14 Заходів по виконанню постанови ЦК
КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 13 грудня 1979 р. "Про
дальше зміцнення трудової дисципліни та скорочення плинності
кадрів у народному господарстві",  схвалених  постановою  ЦК
Компартії України, Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 8 січня
1980 р. N 13.
 
   18. Пункт 9 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 8 квітня 1980 р. N 221 "Про додаткові заходи по
збільшенню виробництва грубих і соковитих кормів у 1980 році та
підвищенню їх якості".
 
   19. Пункт 9 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 15 травня 1981 р. N 276 "Про додаткові заходи по
стимулюванню виробництва і закупок зерна гречки, проса і квасолі".
 
   20. Пункт 4 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 12 квітня 1983 р. N 158 "Про організацію виконання
постанови  Центрального Комітету КПРС і Ради Міністрів СРСР від
13 січня 1983 р. N 40 "Про заходи по дальшому  підвищенню
технічного  рівня  і  якості технологічного устаткування для
продовольчих галузей промисловості та збільшенню його виробництва
у 1983-1990 роках".
 
   21. Пункт 7 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 13 травня 1983 р. N 226 "Про організацію виконання
постанов  Центрального  Комітету КПРС і Ради Міністрів СРСР від
4 квітня 1983 р. N 271 і від 21 квітня 1983 р. N 351".
 
   22. Пункти 6 і 15 та підпункт 11 пункту 22 постанови ЦК
Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 8 липня 1986 р. N 248
 "Про організацію виконання постанови ЦК КПРС і Ради
Міністрів СРСР від 23 травня 1986 р. "Про докорінне поліпшення
використання  сировинних,  паливно-енергетичних  та  інших
матеріальних ресурсів у 1986-1990 роках і в період до 2000 року".
 
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
             постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР
                від 26 жовтня 1987 р. N 1202
 
               ПЕРЕЛІК
    постанов ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР, що втратили
   чинність, з питань матеріально-технічного постачання,
     капітального будівництва, обліку та звітності
 
               (Витяг)
 
 
   1. Пункт 13 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
10 липня  1967  р. N 660 "Про заходи по дальшому розвитку
виробничо-технічної бази м'ясної  і  молочної  промисловості"
(підпункт 9 пункту 11 постанови ЦК Компартії України і Ради
Міністрів УРСР від 30 серпня 1967 р. N 577).
 
   2. Пункт 11 додатка N 4 до постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР від 20 липня 1967 р. N 730 "Про заходи по забезпеченню
високих темпів розвитку чорної металургії у відповідності з
Директивами XXIII з'їзду КПРС по п'ятирічному плану розвитку
народного господарства на 1966-1970 рр." (підпункт 5 пункту 14
додатка N 3 до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР від 30 серпня 1967 р. N 576).
 
   3. Пункт 6 додатка N 7 до постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР від 23 травня 1968 р. N 370 "Про заходи по розвитку
промисловості мінеральних добрив у 1968-1972 роках" (пункт 3
додатка N 7 до постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів
УРСР в до 20 червня 1968 р. N 305).
 
   4. Пункт 5 додатка N 10 до постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР від 28 серпня 1970 р. N 715 "Про заходи по розвитку
промисловості мінеральних добрив і хімічних засобів захисту рослин
у 1971-1975 роках" (підпункт 14 пункту 19 постанови ЦК Компартії
України і Ради Міністрів УРСР від 13 жовтня 1970 р. N 549).
 
   5. Абзац третій пункту 3 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР від 10 листопада 1970 р. N 937 "Про підвищення ролі
стандартів у поліпшенні якості продукції, що випускається" - ЗП
СРСР, 1970 р., N 20, ст. 154 (підпункт 3 пункту 8 постанови ЦК
Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 5 січня 1971 р. N 8).
 
   6. Пункт 3 додатка N 22 до постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР від 12 серпня 1971 р. N 565 "Про заходи по розвитку
промисловості  хімічних  волокон і  сировини  для  них в
1971-1975 роках" (підпункт 11 пункту 14 постанови ЦК Компартії
України і Ради Міністрів УРСР від 24 вересня 1971 р. N 459).
 
   7. Пункт 45 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
29 грудня  1972 р. N 898 "Про посилення охорони природи і
поліпшення використання природних ресурсів" - ЗП СРСР, 1973 р.,
N 2, ст. 6 (підпункт 9 "б" пункту 26 постанови ЦК Компартії
України і Ради Міністрів УРСР від 8 травня 1973 р. N 223 - ЗП
УРСР, 1973 р., N 5, ст. 35).
 
   8. Пункт  16  постанови  ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
29 грудня 1973 р. N 946 "Про заходи по підвищенню ефективності
використання  паливно-енергетичних  ресурсів  у  народному
господарстві" (підпункт 3 пункту 16 постанови ЦК Компартії України
і Ради Міністрів УРСР від 8 жовтня 1974 р. N 484).
 
   9. Пункт  6  постанови  ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
23 серпня 1976 р. N 683 "Про заходи по збільшенню виробництва і
закупок зерна гречки і проса" (підпункт 2 "б" пункту 6 постанови
ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 14 вересня 1976 р.
N 445).
 
   10. Пункт  29 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
23 грудня 1976 р. N 1056 "Про розвиток в 1976-1980  роках
виробництва товарів масового попиту і про заходи по підвищенню їх
якості" (абзац четвертий пункту 7 та підпункт 4 пункту 11
постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 25 січня
1977 р. N 41).
 
   11. Пункт 11 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
14 вересня 1977 р. N 843 "Про особисті підсобні господарства
колгоспників, робітників, службовців  та  інших  громадян  і
колективне  садівництво  і  городництво" (підпункт  4 пункту
23 постанови ЦК Компартії України і Ради  Міністрів  УРСР від
28 жовтня 1977 р. N 543) в частині підприємств, об'єднань і
організацій, переведених на повний господарський розрахунок і
самофінансування.
 
   12. Абзац третій пункту 5 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР від 13 жовтня 1977 р. N 933 "Про дальше вдосконалення системи
підвищення  кваліфікації  керівних працівників і спеціалістів
народного господарства" (підпункт 8 пункту 13  постанови  ЦК
Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 10 січня 1978 р. N 9).
 
   13. Абзац другий пункту 15 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР від 1 грудня 1978 р. N 984 "Про додаткові заходи по посиленню
охорони природи і поліпшенню використання природних ресурсів" - ЗП
СРСР, 1979 р., N 2, ст. 6 (абзац другий підпункту 8 пункту 19
постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 23 січня
1979 р. N 36 - ЗП УРСР, 1979 р., N 1, ст. 3) в частині
підприємств,  об'єднань і організацій, переведених на повний
господарський розрахунок і самофінансування.
 
   14. Пункт 11 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
29 січня 1980 р. N 78 (пункт 6 постанови ЦК Компартії України і
Ради Міністрів УРСР від 11 березня 1980 р. N 180).
 
   15. Пункт 15 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
5 червня  1980  р. N 441 "Про дальший розвиток і технічне
переозброєння підшипникової промисловості" (підпункт 9 пункту 3
постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 15 липня
1980 р. N 420).
 
   16. Пункт 28 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
19 жовтня 1981 р. N 1019 "Про збільшення виробництва і поставки
сільському господарству мінеральних добрив в 1981-1985 роках", а
також пункти 9 і 10 додатка N 19 до цієї постанови (підпункти "а",
13 "а" і 13 "б" пункту 19 постанови ЦК Компартії України і Ради
Міністрів УРСР від 8 грудня 1981 р. N 595).
 
   17. Абзац третій пункту 3 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР від 24 травня 1982 р. N 437 "Про заходи по дальшому
поліпшенню житлових, комунально-побутових і соціально-культурних
умов життя сільського населення" - ЗП СРСР, 1982 р., N 17, ст. 93
(абзац третій пункту 2 постанови ЦК Компартії України і Ради
Міністрів УРСР від 19 жовтня 1982 р. N 501 - ЗП УРСР, 1982 р.,
N 10, ст. 83).
 
   18. Пункт  15  постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
12 квітня 1984 р. N 314 "Про поліпшення трудового виховання,
навчання,  професійної  орієнтації школярів і організацію їх
суспільно-корисної, продуктивної праці" (підпункт 8 пункту 14
постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 10 липня
1984 р. N 282 - ЗП УРСР, 1984 р., N 9, ст. 51).
 
   19. Абзац третій пункту 8 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР від 30 серпня 1984 р. N 926 "Про заходи по впорядкуванню
використання відомчих автобусів" (підпункт 3 пункту 12 постанови
ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 25 вересня 1984 р.
N 388).
 
   20. Абзац третій пункту 5 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів
СРСР від 23 січня 1985 р. N 76 "Про заходи по зміцненню
матеріально-технічної бази і розвитку послуг телефонного зв'язку,
що надаються населенню,  в 1986-1990 роках  і в період до
2000 року - ЗП СРСР,  1985 р., N 5, ст. 22 (абзац  третій
підпункту 2 пункту 15 постанови Ради Міністрів УРСР від 26 лютого
1985 р. N 92 - ЗП УРСР, 1985 р., N 4, ст. 25).
 
   21. Пункт 25 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від
11 вересня 1985 р. N 874 "Про заходи по розвитку промисловості
мінеральних добрив, хімічних засобів захисту рослин і збільшенню
поставок їх сільському господарству в 1986-1990 роках" (підпункт 8
пункту 15 постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
22 жовтня 1985 р. N 379.
 

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ