Постановление от 23.06.1986 № 225 "Про республиканское социалистическое соревнование городов за лучшее проведение работ по улучшению благоустройства, озеленения и санитарного состояния"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20163 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПостановление от 23.06.1986 № 225 "Про республиканское социалистическое соревнование городов за лучшее проведение работ по улучшению благоустройства, озеленения и санитарного состояния"
Дата принятия23.06.1986
СтатусНедействующий
Вид документаПостановление
Шифр документа225
РазработчикСовет Министров Украинской Советской Социалистической Республики


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
    І УКРАЇНСЬКА РЕСПУБЛІКАНСЬКА РАДА ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК

            П О С Т А Н О В А
          від 23 червня 1986 р. N 225
                Київ

    Про республіканське соціалістичне змагання міст за
    краще проведення робіт по поліпшенню благоустрою,
         озеленення та санітарного стану


   З метою   підвищення   ефективності   республіканського
соціалістичного  змагання міст за краще проведення робіт по
поліпшенню  благоустрою,  озеленення  та  санітарного  стану,
піднесення творчої активності працівників житлово-комунального
господарства, підприємств, організацій та громадськості  Рада
Міністрів  Української РСР і Українська республіканська рада
професійних спілок п о с т а н о в л я ю т ь:

   1. Встановити,  що  у  республіканському  соціалістичному
змаганні міст за краще проведення робіт по поліпшенню благоустрою,
озеленення та санітарного стану беруть участь міста з населенням
понад 60 тис. чоловік і міста-курорти з населенням понад 20 тис.
чоловік.

   2. Заснувати  для  нагородження  міст  -  переможців  у
республіканському соціалістичному змаганні за краще проведення
робіт по поліпшенню благоустрою, озеленення та санітарного стану
для кожної групи міст перехідний Червоний прапор Ради Міністрів
УРСР і Укрпрофради з першою грошовою премією, дипломи з двома
другими та двома третіми грошовими преміями.

   3. Затвердити розміри грошових премій для міст - переможців у
соціалістичному змаганні згідно з додатком N 1.

   Премії виплачувати за рахунок асигнувань, передбачених на цю
мету по республіканському бюджету.

   4. Затвердити  Умови  республіканського  соціалістичного
змагання міст за краще проведення робіт по поліпшенню благоустрою,
озеленення та санітарного стану, що додаються.

   5. Встановити, що підбиття підсумків і визначення переможців
республіканського соціалістичного змагання міст провадиться Радою
Міністрів УРСР і Укрпрофрадою за результатами роботи за півріччя
по трьох групах міст:

   I група - обласні центри та міста з населенням 300 тис.
чоловік та більше;

   II група - міста з населенням від 80 тис. до 300 тис.
чоловік;

   III група - міста з населенням від 60 тис. до 80 тис. чоловік
і міста-курорти з населенням від 20 тис. до 60 тис. чоловік.

   6. Грошові  премії,  що  присуджуються  по  підсумках
республіканського соціалістичного змагання,  спрямовуються  за
рішеннями міськвиконкомів, погодженими з обласними, Київською
міською  радами  профспілок,  для  преміювання  працівників
житлово-комунального господарства, підприємств і організацій, а
також радянських, профспілкових органів та окремих громадян, які
сприяли успіхам у соціалістичному змаганні.

   із загальної суми премії не менше 85 процентів повинно бути
використано на преміювання працівників, безпосередньо зайнятих на
виробництві.

   7. Затвердити  опис  перехідного  Червоного прапора Ради
Міністрів УРСР і Укрпрофради згідно з додатком N 2.

   8. Міністерству легкої промисловості УРСР  виготовити  в
1986 році  на  замовлення  Міністерства  житлово-комунального
господарства УРСР перехідні Червоні прапори Ради Міністрів УРСР і
Укрпрофради за затвердженим цією постановою описом.

   9. Облвиконкомам,   Київському   і   Севастопольському
міськвиконкомам, обласним та Київській міській радам профспілок
організувати соціалістичне змагання міст з населенням до 60 тис.
чоловік, селищ та сіл за краще проведення робіт по поліпшенню
благоустрою, озеленення та санітарного стану без виділення коштів
на преміювання з державного бюджету.

   10. Облвиконкомам,   Київському   і   Севастопольському
міськвиконкомам, обласним та Київській міській радам профспілок,
Міністерству житлово-комунального господарства УРСР, Українському
республіканському  комітету  профспілки  робітників  місцевої
промисловості та комунально-побутових підприємств, Держбуду УРСР,
Міністерству охорони здоров'я УРСР вжити додаткових заходів до
забезпечення  дальшого  поліпшення  благоустрою,  озеленення,
санітарного стану та архітектурно-художнього оформлення міст та
інших населених пунктів.

   11. Міністерству житлово-комунального  господарства  УРСР,
Державному  комітетові  УРСР  по  кінематографії,  Державному
комітетові УРСР по телебаченню і радіомовленню, облвиконкомам,
Київському  та  Севастопольському міськвиконкомам систематично
висвітлювати засобами  масової  інформації  хід  і  підсумки
соціалістичного змагання за краще проведення робіт по поліпшенню
благоустрою, озеленення та санітарного стану міст та  інших
населених пунктів.

   12. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Ради
Міністрів УРСР і Укрпрофради від 4 квітня 1969 р. N 225 "Про умови
республіканського соціалістичного змагання міст Української РСР за
краще проведення робіт по благоустрою" ЗП УРСР, 1969 р., N 4,
ст. 44).

   Рада Міністрів Української РСР і Українська республіканська
рада професійних спілок закликають робітників, інженерно-технічних
працівників,  службовців  і  всіх  трудящих  міст, колективи
підприємств, організацій і установ взяти активну  участь  у
соціалістичному змаганні за краще проведення робіт по поліпшенню
благоустрою, озеленення та санітарного стану міст та  інших
населених пунктів,  внести  гідний  вклад у виконання рішень
XXVII з'їзду КПРС і XXVII з'їзду Компартії України.


         Голова
   Ради Міністрів Української РСР            О.ЛЯШКО

   Голова Української
   республіканської ради
    професійних спілок                В.СОЛОГУБ

   Інд. 35


                   Додаток N 1
          до постанови Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради
               від 23 червня 1986 р. N 225

               ШКАЛА
     премій для міст - переможців у республіканському
    соціалістичному змаганні за краще проведення робіт
       по поліпшенню благоустрою, озеленення та
            санітарного стану

Розподіл міст по чисельності населення (тис. чоловік) Розмір грошових премій (крб.)
перша друга третя
60-80 1900-2100 1500-1600 1000-1100
81-300 2200-4500 1700-3300 1200-2200
301-500 4600-6600 3400-4900 2300-3300
501-750 6700-9100 5000-6800 3400-4500
751-1000 9200-11600 6900-8700 4600-5800
понад 1000 12000-15000 9000-11200 6000-7500
Примітка. Розмір грошових премій містам-курортам з населенням до
     60 тис. чоловік визначається за шкалою для міст з
     населенням 60 - 80 тис. чоловік.


                       ЗАТВЕРДЖЕНІ
                  постановою Ради Міністрів УРСР
                      і Укрпрофради
                   від 23 червня 1986 р. N 225

               УМОВИ
    республіканського соціалістичного змагання міст за
    краще проведення робіт по поліпшенню благоустрою,
         озеленення та санітарного стану


   Відповідно до  рішень XXVII з'їзду КПРС і XXVII з'їзду
Компартії України, з метою дальшого  розгортання  робіт  по
поліпшенню благоустрою, озеленення та санітарного стану міст Рада
Міністрів  УРСР  і  Укрпрофрада  оголошують  такі  умови
республіканського соціалістичного змагання:

   Переможцями в соціалістичному змаганні вважатимуться міста,
що досягнуть кращих показників у:

   виконанні та  перевиконанні  планів  і  соціалістичних
зобов'язань по комплексному благоустрою вулиць, площ, бульварів,
парків та інших об'єктів при високій якості робіт, впровадженні
досягнень науково-технічного прогресу;

   активному і   систематичному   залученні   підприємств,
організацій, установ та громадськості до робіт по благоустрою
міст;

   роботі по  охороні  навколишнього середовища, зокрема по
запобіганню забрудненню річок, озер, повітряного басейну, а також
зменшенню виробничого шуму і раціональному використанню природних
ресурсів;

   будівництві й утриманні шляхів і тротуарів відповідно до
сучасних технічних і естетичних вимог;

   створенні парків,  скверів, лісопарків та інших об'єктів
зеленого будівництва з урахуванням вимог ландшафтної архітектури й
садово-паркового мистецтва та збереження зелених насаджень;

   впровадженні малих  архітектурних  форм, що відзначаються
новизною конструкцій, економічністю та зручністю в експлуатації;

   застосуванні сучасних опор і економічних світильників  у
зовнішньому освітленні й міському електротранспорті;

   утриманні територій міст у зразковому санітарному стані;

   здійсненні ефективних заходів по ліквідації та попередженню
зсувних явищ і підтоплення територій;

   будівництві та належному утриманні спортивних споруд для
населення за місцем проживання;

   розвитку виробничих баз, створенні здорових і безпечних умов
праці на підприємствах житлово-комунального господарства.

   Матеріали для підбиття підсумків соціалістичного змагання
подаються  облвиконкомами,  Київським  і  Севастопольським
міськвиконкомами разом з обласними та Київською міською радами
профспілок  на  підставі  державної  звітності  Міністерству
житлово-комунального  господарства  УРСР  і   Українському
республіканському  комітету  профспілки  робітників  місцевої
промисловості та комунально-побутових підприємств не пізніше 20
січня та 20 липня наступного за звітним півріччя.

   Підсумки республіканського  соціалістичного  змагання міст
Української РСР підбиваються Радою Міністрів УРСР і Укрпрофрадою
кожного півріччя за поданням Міністерства житлово-комунального
господарства УРСР і Українського  республіканського  комітету
профспілки   робітників   місцевої   промисловості   та
комунально-побутових підприємств.


                      Додаток N 2
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                      і Укрпрофради
                  від 23 червня 1986 р. N 225

                ОПИС
    перехідного Червоного прапора Ради Міністрів УРСР і
     Укрпрофради для нагородження міст - переможців у
    республіканському соціалістичному змаганні за краще
      проведення робіт по поліпшенню благоустрою,
         озеленення та санітарного стану


   Перехідний Червоний прапор являє собою прямокутне полотнище
розміром 175 х 135 сантиметрів з червоного бархату, обшите з трьох
боків золотистою бахромою завширшки 9 сантиметрів.

         Лицьовий бік полотнища прапора

   Посередині - зображення В.І. Леніна. Над зображенням - напис:
Пролетарі всіх країн, єднайтеся! Нижче зображення - напис: Під
прапором марксизму-ленінізму, під  керівництвом  Комуністичної
партії - вперед, до перемоги комунізму!

         Зворотний бік полотнища прапора

   Угорі на все полотнище - напис: Рада Міністрів Української
РСР, Українська республіканська рада професійних спілок. Нижче
напису, посередині - зображення Державного герба Української РСР.
Нижче герба напис: Переможцю в республіканському соціалістичному
змаганні міст за краще проведення робіт по поліпшенню благоустрою,
озеленення та санітарного стану.

   Написи на прапорі вишиті золотистими нитками або зроблені із
золотистої тасьми.

   Прапор оздоблений  шнуром із золотистої тканини з двома
китицями (довжина шнура з китицями - 290 сантиметрів); древко має
металевий наконечник.

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ