Постановление от 18.07.2003 № 1119 Об организации ежегодного всеукраинского конкурса Населенный пункт наилучшего благоустройства и поддержки общественного порядка

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20039 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаПостановление от 18.07.2003 № 1119 Об организации ежегодного всеукраинского конкурса Населенный пункт наилучшего благоустройства и поддержки общественного порядка
Дата начала действия08.06.2010
Дата принятия18.07.2003
СтатусДействующий
Вид документаПостановление
Шифр документа1119
РазработчикКабинет Министров Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 18 липня 2003 р. № 1119

Київ

Про організацію щорічного всеукраїнського конкурсу "Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку"

Із змінами і доповненнями, внесеними
 розпорядженням Кабінету Міністрів України
 від 15 жовтня 2003 року № 614-р,
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 10 серпня 2004 року № 1008,
від 12 серпня 2009 року № 857,
від 2 червня 2010 року № 388

На виконання пункту 10 Програми державної підтримки розвитку самоврядування в Україні, затвердженої Указом Президента України від 30 серпня 2001 р. № 749 "Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування", та з метою залучення малих міст, селищ та сіл до щорічного всеукраїнського конкурсу з благоустрою і підтримки громадського порядку Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Організувати починаючи з 2003 року щорічний всеукраїнський конкурс "Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку".

2. Затвердити Положення про щорічний всеукраїнський конкурс "Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку", що додається.

3. Внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 17 грудня 1999 р. № 2304 "Про щорічний всеукраїнський конкурс "Місто найкращого благоустрою" (Офіційний вісник України, 1999 р., № 51, ст. 2531), що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ЯНУКОВИЧ


Інд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 липня 2003 р. № 1119


ПОЛОЖЕННЯ
про щорічний всеукраїнський конкурс "Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку"

1. З метою поліпшення благоустрою населених пунктів і забезпечення громадського порядку запроваджено щорічний всеукраїнський конкурс "Населений пункт найкращого благоустрою і підтримання громадського порядку" (далі - конкурс).

2. Конкурс проводиться за шістьма категоріями населених пунктів:

I категорія - міста з населенням понад 500 тис. чоловік;

II категорія - міста з населенням від 150 до 500 тис. чоловік;

III категорія - міста з населенням від 50 до 150 тис. чоловік;

IV категорія - міста з населенням до 50 тис. чоловік;

V категорія - селища;

VI категорія - села.

(пункт 2 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 10.08.2004 р. № 1008)

3. Переможцями конкурсу вважаються населені пункти, які домоглися найкращих результатів за річними підсумками роботи у виконанні програми соціально-економічного розвитку населеного пункту, зокрема у:

проведенні капітального та поточного ремонту житлового фонду;

реконструкції, ремонті та утриманні в належному стані вулиць, доріг, шляхопроводів та переходів, залізничних переїздів, забезпеченні розвитку та сталої роботи технічних засобів регулювання дорожнього руху, зовнішнього освітлення, водопостачання та водовідведення;

транспортному обслуговуванні населення та забезпеченні безпеки дорожнього руху;

дотриманні громадського порядку, створенні належних умов для праці, відпочинку та побуту громадян;

роботі, пов'язаній з охороною довкілля, в тому числі із запобіганням забрудненню річок, озер, повітряного басейну, а також зменшенням шуму і забезпеченням раціонального використання природних ресурсів;

збереженні наявних і створенні нових парків, скверів, лісопарків та інших об'єктів зеленого будівництва з урахуванням вимог ландшафтної архітектури та садово-паркового мистецтва;

впровадженні малих архітектурних форм, що відзначаються новизною конструкцій, економічністю та зручністю в експлуатації;

здійсненні ефективних заходів щодо запобігання зсувним явищам та підтопленню територій, ліквідації наслідків стихійного лиха;

впровадженні сучасних технологій санітарного очищення населених пунктів, утилізації та знешкодження твердих побутових відходів;

будівництві та утриманні в належному стані спортивних споруд за місцем проживання громадян;

збереженні історико-культурної спадщини;

своєчасному виконанні заходів щодо підготовки житлового фонду об'єктів житлово-комунального господарства і соціальної сфери до роботи в зимових умовах.

4. Для підбиття підсумків конкурсу місцеві органи виконавчої влади разом з органами місцевого самоврядування затверджують персональний склад та положення про відповідні районні, міські, обласні та республіканську в Автономній Республіці Крим комісії.

Учасники конкурсу подають матеріали відповідним комісіям за 30 днів до строків, передбачених пунктом 5 цього Положення.

Матеріали, подані пізніше від установлених строків або оформлені неправильно та не в повному обсязі, до розгляду не приймаються.

5. Підбиття підсумків конкурсу проводиться в три етапи:

перший - на рівні району (міста) (III - VI категорія населених пунктів) до 31 грудня поточного року;

(абзац другий пункту 5 в редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 10.08.2004 р. № 1008)

другий - на рівні Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва та Севастополя (I - II категорія населених пунктів) до 25 лютого наступного року;

третій - узагальнення конкурсною комісією отриманих з місць матеріалів до 30 квітня наступного року.

6. Конкурсна комісія готує рішення щодо розподілу призових місць за минулий рік і подає його Кабінетові Міністрів України до 15 травня.

7. Населеним пунктам, які зайняли призові місця у конкурсі, вручаються відповідні перехідні кубки та дипломи Кабінету Міністрів України I, II та III ступенів і цінні призи (комунальна техніка, обладнання та устаткування, призначені для благоустрою населених пунктів) на загальну суму 2 млн. гривень.

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 02.06.2010 р. № 388)

Перелік цінних призів визначає голова конкурсної комісії. Закупівлю комунальної техніки, обладнання та устаткування, що визначені у переліку, здійснює Мінжитлокомунгосп відповідно до законодавства.

(пункт 7 в редакції постанов
 Кабінету Міністрів України від 10.08.2004 р. № 1008,
від 12.08.2009 р. № 857)

8. Вручення кубків та дипломів Кабінету Міністрів України і цінних призів проводиться головою конкурсної комісії.

(абзац перший пункту 8 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 12.08.2009 р. № 857)

Абзац другий пункту 8 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 12.08.2009 р. № 857)

Органи місцевого самоврядування можуть преміювати працівників підприємств, установ і організацій, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що брали активну участь в організації та проведенні робіт з благоустрою населеного пункту, за рахунок власних коштів.

9. Хід робіт з благоустрою міст і підтримання громадського порядку та підсумки конкурсу висвітлюються в засобах масової інформації.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 липня 2003 р. № 1119


ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 17 грудня 1999 р. № 2304

1. У назві та пункті 1 слова "Місто найкращого благоустрою" замінити словами "Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку".

2. Пункт 2 виключити.

3. Абзац перший пункту 3 викласти у такій редакції:

"3. Затвердити склад конкурсної комісії з проведення щорічного всеукраїнського конкурсу "Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку" (далі - конкурсна комісія), що додається".

4. Пункти 4 і 5 викласти у такій редакції:

"4. Конкурсній комісії розробити та затвердити у двомісячний термін типове положення про комісію, перелік показників і критеріїв для визначення рівня благоустрою території населеного пункту і підтримки у ньому громадського порядку виходячи з пункту 3 Положення, затвердженого цією постановою, а також подати на затвердження Кабінету Міністрів України проекти описів перехідних кубків та дипломів Кабінету Міністрів України, якими нагороджуються переможці конкурсу, що зайняли перше, друге і третє місце.

5. Міністерству фінансів передбачати починаючи з 2004 року в проекті державного бюджету кошти для відшкодування Державним комітетом з питань житлово-комунального господарства витрат, пов'язаних з нагородженням переможців конкурсу".

5. Пункт 6 визнати таким, що втратив чинність.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 липня 2003 р. № 1119


СКЛАД
конкурсної комісії з проведення щорічного всеукраїнського конкурсу "Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку"

ТОЛСТОУХОВ
Анатолій Володимирович
 

- Міністр Кабінету Міністрів, голова комісії

СЕМЧУК
Григорій Михайлович

- Голова Держжитлокомунгоспу, заступник голови комісії

ЛОТОЦЬКИЙ
Орест Богданович

- заступник Голови Держжитлокомунгоспу, заступник голови комісії

ВАСИЛЬКІВСЬКА
Олена Валеріївна

- головний спеціаліст Держжитлокомунгоспу, відповідальний секретар комісії

БОНДАРЕНКО
Людмила Іванівна

- начальник управління Мінекономіки

ІВАСИШИН
Роман Петрович

- начальник відділу Мінтрансу

КУЧЕРУК
Микола Максимович

- голова Державної служби охорони культурної спадщини

ПАДАЛКО
Віктор Григорович

- Державний секретар Мінпромполітики

ПІТЦИК
Мирослав Васильович

- заступник президента асоціації міст України, член комісії (за згодою)

ПУХТИНСЬКИЙ
Микола Олександрович

- голова Фонду сприяння місцевому самоврядуванню, член комісії (за згодою)

РОМАНЮК
Олексій Іванович

- голова ЦК профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості та побутового обслуговування населення (за згодою)

СИТЕНКО
Михайло Антонович

- заступник головного державного санітарного лікаря України

СІМОНОВА
Олена Дмитрівна

- головний спеціаліст Мінекоресурсів

СТЕЦЕНКО
Яків Андрійович

- начальник управління Держжитлокомунгоспу

ТЕЛИЧКО
Костянтин Іванович

- начальник управління Мінфіну

ШАПОВАЛ
Костянтин Миколайович

- начальник відділу Державтоінспекції МВС

ШИМКОВ
Іван Степанович

- завідуючий сектором Управління експертизи, аналізу та регуляції розвитку реального сектору економіки Секретаріату Кабінету Міністрів.


(склад із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Кабінету Міністрів України від 15.10.2003 р. № 614-р)

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ