НПАОП 0.00-4.09-07 Типовое положение о комиссии по вопросам охраны труда предприятия

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19647 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаНПАОП 0.00-4.09-07 Типовое положение о комиссии по вопросам охраны труда предприятия
Дата начала действия18.11.2007
Дата принятия21.03.2007
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 21.03.2007 № 55 Об утверждении Типового положения о комиссии по вопросам охраны труда предприятия
Вид документаНПАОП, ДНАОП (Государственные Нормативные Акты по Охране Труда)
Шифр документа0.00-4.09-07
РазработчикГосударственный комитет Украины промышленной безопасности, охраны труда и горного надзора
Регистрационный номер в Министерстве Юстиций311/13578
Дата регистрации в Министерстве Юстиций04.04.2007
Принявший органГосударственный комитет Украины промышленной безопасности, охраны труда и горного надзора


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


ПР-Д.0.06.555-18-III Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 05.10.2018)

ПР-Д.0.06.555-19-III Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 10.10.2019)

ПР-Д.0.06.555-19-ІV Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 28.12.2019)

ПР-Д.0.06.555-20-ІІ Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 17.07.2020)

ПР-Д.0.06.555-21 Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 08.02.2021)

ПР-Д.0.06.555-21-ІІ Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 31.05.2021)

Приказ от 22.12.2020 № 165 Об утверждении Указателя нормативно-правовых актов по охране труда

СОУ-П 10.1.00174088.018:2009 Система управления производством и охраной труда в угольной промышленности Украины (типовое руководство)

Указатель нормативно-правовых актов по охране труда по состоянию на 13 сентября 2021 года

Указатель нормативно-правовых актов по охране труда по состоянию на 16 сентября 2019 года

Указатель нормативно-правовых актов по охране труда по состоянию на 16 января 2019 года

Указатель нормативно-правовых актов по охране труда по состоянию на 22 апреля 2021 года

Указатель нормативно-правовых актов по охране труда по состоянию на 22 декабря 2020 года

Указатель нормативно-правовых актов по охране труда по состоянию на 24 мая 2018 года

Указатель нормативно-правовых актов по охране труда по состоянию на 30 октября 2020 года

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
від 21 березня 2007 р. № 55

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
4 квітня 2007 р. за № 311/13578


ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІСІЮ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІДПРИЄМСТВА

НПАОП 0.00-4.09-07

 

1. Загальні положення

1.1. Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства (далі - Типове положення) поширюється на підприємства, установи, організації (далі - підприємства) будь-якої форми власності та виду діяльності.

1.2. Типове положення визначає основні завдання, права та організацію діяльності Комісії з питань охорони праці підприємства (далі - Комісія), яка може бути створена за рішенням трудового колективу відповідно до статті 16 Закону України "Про охорону праці".

1.3. Комісія є постійно діючим консультативно-дорадчим органом. Метою створення Комісії на підприємстві є забезпечення пропорційної участі працівників у вирішенні будь-яких питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

1.4. Рішення про доцільність створення Комісії, її кількісний та персональний склад приймається трудовим колективом на загальних зборах (конференції) за поданням роботодавця і професійної спілки.

На підставі цього Типового положення за участі представників кожної сторони розробляється Положення про комісію з питань охорони праці підприємства, яке затверджується ухвалою загальних зборів (конференції) трудового колективу.

1.5. Комісія формується на засадах рівного представництва осіб від роботодавця (спеціалісти з безпеки, гігієни праці та інших служб підприємства) та професійної спілки, а у разі її відсутності - уповноважених найманими працівниками осіб.

1.6. Комісія у своїй діяльності керується Кодексом законів про працю України, Законами України "Про охорону праці", "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", нормативно-правовими актами з охорони праці та цим Типовим положенням.

1.7. Комісія діє на принципах взаємної поваги, довіри, рівноправності, відповідальності сторін за виконання ухвалених рішень і досягнутих домовленостей та обов'язкового додержання вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці.

2. Завдання і права Комісії

2.1. Основними завданнями Комісії є:

захист законних прав та інтересів працівників у галузі охорони праці;

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com