Решение от 22.02.2007 № 167/828 "Об утверждении Положения относительно информирования общественности города Киева о состоянии загрязнения окружающей природной среды"

ВАЖНО ЗНАТЬ

Информационный бюллетень БУДСТАНДАРТ Online. Выпуск №1 2023 года


ДСТУ 9195:2022 Быстровозводимые защитные сооружения гражданской защиты модульного типа. Основные положения - уже на сервисе БУДСТАНДАРТ Online


ДСТУ 9190:2022 Энергетическая эффективность построек. Метод расчета энергопотребления во время отопления, охлаждения, вентиляции, освещения и горячего водоснабжения - уже на сервисе БУДСТАНДАРТ Online


Новые государственные строительные нормы для учреждений здравоохранения


О размере сметной заработной платы


Информация об уровнях заработной платы, учитываемых при определении стоимости строительства объектов, принятых решениями некоторых органов местного самоуправления на 2023 год


ПР-Д.0.06.555-22-ІV Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 31.12.2022)


Смотреть все новости >>>

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20102 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаРешение от 22.02.2007 № 167/828 "Об утверждении Положения относительно информирования общественности города Киева о состоянии загрязнения окружающей природной среды"
Дата начала действия22.02.2007
Дата принятия22.02.2007
СтатусДействующий
Вид документаРешение
Шифр документа167/828
РазработчикКиевгорсовет


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
IV сесія V скликання

Р І Ш Е Н Н Я

N 167/828 від 22.02.2007


Про затвердження Положення
щодо інформування громадськості міста Києва
про стан забруднення навколишнього природного
середовища


Відповідно до статей 40, 50 Конституції України
, статті 9 Закону України "Про інформацію"
, статей 9, 15 Закону України "Про охорону
навколишнього природного середовища" , пункту 2
Постанови Верховної Ради України від 04.11.2004 N 2169-IV
"Про інформування громадськості з питань, що
стосуються довкілля" та враховуючи Конвенцію про доступ до
інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та
доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля,
ратифіковану Законом України від 06.07.99 N 832-XIV, з
метою забезпечення широкого доступу громадськості м. Києва до
екологічної інформації Київська міська рада В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Положення щодо інформування громадськості міста
Києва про стан забруднення навколишнього природного середовища, що
додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію Київради з питань екологічної політики.

Київський міський голова Л.Черновецький

Додаток
до рішення Київської міської
ради
від 22.02.2007 N 167/828

ПОЛОЖЕННЯ
щодо інформування громадськості
міста Києва про стан забруднення
навколишнього природного середовища

1. Визначення основних термінів

1.1. Інформація про стан навколишнього природного середовища
екологічна інформація) - це будь-яка інформація в письмовій,
аудіовізуальній, електронній чи будь-якій іншій матеріальній формі
про:
1.1.1. стан навколишнього природного середовища чи його
об'єктів - землі, вод, надр, атмосферного повітря, рослинного та
тваринного світу та рівні їх забруднення;
1.1.2. біологічне різноманіття і його компоненти, включаючи
генетично видозмінені організми та їх взаємодію з об'єктами
навколишнього природного середовища;
1.1.3. джерела, фактори, матеріали, речовини, продукцію,
енергію, фізичні фактори (шум, вібрацію, електромагнітне
випромінювання, радіацію), які впливають або можуть вплинути на
стан навколишнього природного середовища та здоров'я людей;
1.1.4. загрозу виникнення і причини надзвичайних екологічних
ситуацій, результати ліквідації цих явищ, рекомендації щодо
заходів, спрямованих на зменшення їх негативного впливу на
природні об'єкти та здоров'я людей;
1.1.5. екологічні прогнози, плани і програми, заходи, в тому
числі адміністративні, державну екологічну політику, законодавство
про охорону навколишнього природного середовища;
1.1.6. витрати, пов'язані із здійсненням природоохоронних
заходів за рахунок фондів охорони навколишнього природного
середовища, інших джерел фінансування, економічний аналіз,
проведений в процесі прийняття рішень з питань, що стосуються
довкілля.

1.2. Основними джерелами такої інформації є дані моніторингу
довкілля, кадастрів природних ресурсів, реєстри, автоматизовані
бази даних, архіви, а також довідки, що видаються уповноваженими
на те органами державної влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами, громадськими організаціями, окремими
посадовими особами.

1.3. Громадськість - одна або більше фізичних чи юридичних
осіб, їх об'єднання, організації або групи.

2. Організація інформаційного забезпечення
(загальні положення)

2.1. Інформування про стан довкілля м. Києва, у тому числі
про об'єкти, які є найбільшими забруднювачами, та про надзвичайні
ситуації, пов'язані із забрудненням навколишнього природного
середовища, забезпечується Державним управлінням охорони
навколишнього природного середовища у м. Києві, управлінням
охорони навколишнього природного середовища виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), Головним управлінням з питань надзвичайних
ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації), підприємствами, установами та
організаціями.
Суб'єктами процесу інформування є органи державної влади в
місті Києві, підприємства, установи, організації незалежно від
форм власності, суб'єкти підприємницької діяльності, засоби
масової інформації, зацікавлена громадськість.

2.2. У сфері інформування громадськості з питань, що
стосуються довкілля, до повноважень управління охорони
навколишнього природного середовища виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) належать:
забезпечення інформування населення, підприємств, установ та
організацій про стан навколишнього природного середовища через
засоби масової інформації; сприяння інформуванню населення про
екологічно небезпечні аварії та ситуації; організація, в разі
необхідності, незалежної екологічної експертизи запланованого
будівництва.
До повноважень Державного управління охорони навколишнього
природного середовища у м. Києві належить організація
регіонального моніторингу навколишнього природного середовища,
забезпечення діяльності національної екологічної інформаційної
системи, здійснення державної екологічної експертизи.

2.3. Інформаційне забезпечення здійснюється таким чином:
2.3.1. організацією підготовки щорічних доповідей про стан
навколишнього середовища міста та їх оприлюднення через пресу або
в електронному вигляді;
2.3.2. створенням міського Центру екологічної інформації та
забезпеченням функціонування місцевої екологічної автоматизованої
інформаційно-аналітичної системи при управлінні охорони
навколишнього природного середовища виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), одним з
користувачів якої буде Державне управління охорони навколишнього
природного середовища у м. Києві;
2.3.3. інформуванням про наміри щодо розміщення об'єктів
підвищеної небезпеки, які вимагають проведення оцінки впливу на
навколишнє природне середовище, рішення щодо яких схвалено
Київською міською радою. Відповідна інформація надається
управлінню охорони навколишнього природного середовища виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Державним управлінням охорони навколишнього
природного середовища у м. Києві та секретаріатом Київської
міської ради;
2.3.4. участю громадськості у публічних слуханнях або
відкритих засіданнях з питань впливу запланованої діяльності на
навколишнє природне середовище на стадіях розміщення, проектування
об'єктів підвищеної екологічної небезпеки та у проведенні
громадської екологічної експертизи; відповідно до Положення про
участь громадськості у прийнятті рішень у сфері охорони довкілля,
затвердженого наказом Мінприроди України від 18.12.2003 N 168
, дату і місце проведення громадського обговорення за
пропозицією замовника або громадськості визначає особа, яка
приймає рішення;
2.3.5. негайним інформуванням про надзвичайні ситуації,
пов'язані з забрудненням навколишнього природного середовища, що
спричинили чи загрожують спричинити шкідливі екологічні наслідки,
міри та практичні рекомендації, що мають бути прийняті для захисту
здоров'я людей;
2.3.6. інформуванням про стан радіаційного забруднення. При
розгляді питань щодо відведення земельних ділянок в орендне
користування або у власність юридичним або фізичним особам
управління охорони навколишнього природного середовища виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) надає суб'єкту подання інформацію щодо стану
радіаційного забруднення відповідної земельної ділянки та
оприлюднює її в засобах масової інформації.

3. Інформування про об'єкти,
які є найбільшими забруднювачами

3.1. Головними принципами інформування про об'єкти, які є
найбільшими забруднювачами, є: своєчасність подання інформації,
об'єктивність даних, повнота інформації та її доступність.
Збір та узагальнення інформації про об'єкти, які є
найбільшими забруднювачами, проводить Державне управління охорони
навколишнього природного середовища у м. Києві. Зібрана інформація
щоквартально до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом,
передається Міністерству охорони навколишнього природного
середовища України, постійній комісії Київради з питань
екологічної політики, Головному управлінню з питань взаємодії із
засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації).
Постійна комісія Київради з питань екологічної політики
щоквартально передає отриману від Державного управління охорони
навколишнього природного середовища у м. Києві інформацію
управлінню охорони навколишнього природного середовища виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) не пізніше 24 числа місяця, наступного за звітним
періодом.

3.2. Управління охорони навколишнього природного середовища
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) доповнює отриману інформацію даними про
виконання природоохоронних заходів на цих об'єктах і передає до
30 числа місяця, наступного за звітним періодом, розширену
інформацію на оприлюднення, в тому числі через публікації в ЗМІ та
розміщення на офіційному Веб-порталі київської міської влади та
інших інформаційних системах.

3.3. Перелік десяти найбільших забруднювачів формується
окремо за обсягами:
3.3.1. викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
3.3.2. скидів у водні об'єкти зворотних вод та забруднюючих
речовин;
3.3.3. утворення відходів та їх розміщення;
Перелік також включає:
3.3.4. заходи, плани, програми та проекти щодо зниження
негативного впливу об'єктів на довкілля;
3.3.5. стан виконання превентивних заходів та готовність
об'єктів до ліквідації надзвичайних ситуацій, пов'язаних із
забрудненням навколишнього природного середовища.

3.4. Головне управління з питань взаємодії із засобами
масової інформації та зв'язків з громадськістю виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації) щоквартально
оприлюднює інформацію про об'єкти, які є найбільшими
забруднювачами, у комунальних електронних та друкованих засобах
масової інформації, а також сприяє оприлюдненню інформації в інших
засобах масової інформації.

4. Інформування про надзвичайні ситуації, пов'язані
із забрудненням навколишнього природного середовища

4.1. Громадяни м. Києва мають право:
4.1.1. на отримання інформації про надзвичайні ситуації,
пов'язані із забрудненням навколишнього природного середовища, що
виникли або можуть виникнути, та про заходи необхідної безпеки;
4.1.2. на відшкодування шкоди, заподіяної їх здоров'ю та
майну внаслідок надзвичайних ситуацій, пов'язаних із забрудненням
навколишнього природного середовища техногенного та природного
характеру.

4.2. До повноважень Київської міської державної адміністрації
належить інформування населення про екологічно небезпечні аварії
та надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, дії,
які мають вживатися громадянами для зменшення їх шкідливого впливу
на здоров'я людей (узгоджені з Головним управлінням охорони
здоров'я та медичного забезпечення виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації) та довкілля, а також
про заходи, що вживаються для подолання і ліквідації наслідків
таких аварій та надзвичайних ситуацій.

4.3. У разі виникнення надзвичайної ситуації, пов'язаної із
забрудненням навколишнього природного середовища, Головне
управління з питань надзвичайних ситуацій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
негайно інформує про неї населення м. Києва та міри захисту
здоров'я людей, узгоджені з Головним управлінням охорони здоров'я
та медичного забезпечення виконавчого органу Київради (Київської
міської державної адміністрації), через міські засоби масової
інформації.

4.4. Державне управління охорони навколишнього природного
середовища у м. Києві та управління охорони навколишнього
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) зобов'язані надавати
додаткову інформацію про надзвичайну ситуацію, пов'язану із
забрудненням навколишнього природного середовища, яка має
рекомендаційний характер.

5. Порядок надання екологічної інформації

5.1. Екологічна інформація надається громадянам, їх
об'єднанням, юридичним особам за їх запитом (додаток 1).
Інформаційний запит про надання екологічної інформації не вимагає
необхідності формулювати свою заінтересованість та подається в
письмовій формі, належним чином оформленій згідно із Законом
України "Про звернення громадян". Запит надсилається
рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

5.2. Екологічна інформація надається не пізніше одного місяця
після подання запиту, якщо обсяги та складність збору інформації
не виправдовують продовження цього терміну до сорока п'яти днів.
Запитувачі інформуються про продовження строків і причини, які
стали підставою для цього.

5.3. У наданні інформації на запит про надання екологічної
інформації може бути відмовлено у випадках, якщо її оприлюднення
може негативно вплинути на:
5.3.1. конфіденційність діяльності державних органів, коли
така конфіденційність передбачена чинним законодавством;
5.3.2. міжнародні стосунки, національну оборону або державну
безпеку у випадках, передбачених Законом України "Про державну
таємницю";
5.3.3. конфіденційність комерційної та промислової інформації
у випадках, коли така конфіденційність охороняється законом з
метою захисту економічних інтересів, проте не можуть складати
таємницю відомості про викиди забруднюючих речовин та розміщення
відходів;
5.3.4. права інтелектуальної власності;
5.3.5. інформацію, що стосується особистого життя громадян.

5.4. Відмова у наданні інформації на запит про надання
екологічної інформації доводиться до відома запитувача у письмовій
формі не пізніше одного місяця після подання запиту.

5.5. Доступ до екологічної інформації є безоплатним крім
випадків, коли заявник просить надати йому інформацію на
електронних носіях, підготувати копії офіційних документів.

Заступник міського голови -
секретар Київради О.Довгий

Додаток 1

ЗАПИТ
про надання екологічної інформації у м. Києві

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(назва державного органу, установи, організації,
підприємства, до якого подається запит)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові запитувача)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(повна адреса, телефон запитувача)

Відповідно до статті 50 Конституції України прошу надати таку
екологічну інформацію:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(зазначити конкретний зміст екологічної інформації)

Прохання надати інформацію в такій формі (необхідне підкреслити):
письмовій, електронній, іншій матеріальній формі (вказати, якій)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

У разі неможливості надати інформацію прохання підготувати
письмову відповідь згідно зі статтею 33 Закону України "Про
інформацію".
_________________________________________________________________

Дата ___________ Підпис ___________

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ