Приказ от 23.11.2004 № 186 О проведении государственной экспертизы относительно пожарной безопасности проектов строительства и другой документации

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19967 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 23.11.2004 № 186 О проведении государственной экспертизы относительно пожарной безопасности проектов строительства и другой документации
Дата принятия23.11.2004
Дата отмены действия 06.06.2011
СтатусНедействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа186
РазработчикМинистерство чрезвычайных ситуаций Украины (МЧС)
Дата регистрации в Министерстве Юстиций30.11.2004
Дополнительные данные Приказ отменен согласно приказу Министерства чрезвычайных ситуаций Украины от 6 июня 2011 года № 567


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

МIНIСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦIЙ

Н А К А З

23.11.2004 N 186

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 листопада 2004 р.
за N 1515/10114


Про проведення державної експертизи щодо пожежної
безпеки проектів будівництва та іншої документації

{ Iз змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи
N 462 від 03.07.2007 }

На виконання Закону України "Про пожежну безпеку"
, Указу Президента України від 27 січня 2003 року N 47
"Про заходи щодо вдосконалення державного управління у
сфері пожежної безпеки, захисту населення і територій від
наслідків надзвичайних ситуацій", а також з метою визначення
порядку проведення державної експертизи щодо пожежної безпеки
проектів будівництва та іншої документації, порядку перерахування
і використання коштів, що надходять від сплати вартості проведення
державної експертизи щодо пожежної безпеки проектів будівництва,
Н А К А З У Ю:
{ Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи N 462
від 03.07.2007 }

1. Затвердити:

1.1. Порядок проведення державної експертизи щодо пожежної
безпеки проектів будівництва та іншої документації додається).


{ Підпункт 1.2 пункту 1 вилучено на підставі Наказу
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи N 462
від 03.07.2007 }


2. Начальникам головних управлінь (управлінь) МНС України в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
територіальних органів державного пожежного нагляду організувати
вивчення в органах державного пожежного нагляду Порядку проведення
державної експертизи щодо пожежної безпеки проектів будівництва та
іншої документації та забезпечити якісне і повне виконання.
{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи N 462
від 03.07.2007 }

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра - начальника Державного департаменту пожежної безпеки
Борисова П.Ф.

Міністр Г.В.РеваЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства України
з питань надзвичайних
ситуацій
23.11.2004 N 186

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 листопада 2004 р.
за N 1515/10114


ПОРЯДОК
проведення державної експертизи щодо пожежної безпеки
проектів будівництва та іншої документації


1. Цей Порядок визначає терміни проведення державної
експертизи (перевірки) проектно-кошторисної та іншої документації
на нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний
ремонт будинків і споруд та інших об'єктів, технічне переоснащення
підприємств на стадії проектування (далі - проекти будівництва),
упровадження нових технологій, випуск пожежонебезпечної продукції
(далі - інша документація) на відповідність цієї документації
нормативним актам з пожежної безпеки (далі - державна експертиза),
а також повноваження органів державного пожежного нагляду (далі -
держпожнагляд) щодо проведення державної експертизи та
взаємовідносини між ним і замовником та автором проекту.

2. Державній експертизі підлягають всі типові проекти,
проекти будівництва, документація на випуск пожежонебезпечної
продукції незалежно від підпорядкування і форм власності
інвесторів і замовників та джерел фінансування.

3. Основними завданнями державної експертизи є:
виявлення відхилень від вимог діючих нормативних актів з
пожежної безпеки;
визначення достатності й якості проектних рішень щодо
забезпечення пожежної безпеки.

4. Державна експертиза виконується урядовим органом
державного управління у сфері держпожнагляду (Держпожбезпеки МНС
України), територіальними органами держпожнагляду.
Для проведення державної експертизи можуть залучатися вищі
навчальні заклади та інші установи, а також окремі вчені,
висококваліфіковані фахівці.
{ Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи N 462
від 03.07.2007 }

5. Взаємовідносини органів держпожнагляду з Центральною
службою Української інвестиційної експертизи
(Укрінвестекспертизою), Укрінвестекспертизою Автономної Республіки
Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими та
галузевими (міжгалузевими) службами Укрінвестекспертизи
регулюються постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня
2002 року N 483 "Про порядок затвердження
інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх
комплексної державної експертизи".

6. Державна експертиза проектів будівництва, документації на
випуск пожежонебезпечної продукції проводиться урядовим органом
державного управління у сфері держпожнагляду; державна експертиза
типових зональних проектів, проектів та робочих проектів
проводиться відповідними територіальними органами держпожнагляду,
у зоні пожежно-профілактичного обслуговування яких будуть вестись
будівництво, реконструкція, розширення та технічне переоснащення
об'єктів.
Проекти будівництва, державна експертиза яких проводиться
місцевими органами держпожнагляду, визначаються їх територіальними
органами.

7. Типові проекти, проекти будівництва, документація на
випуск пожежонебезпечної продукції на державну експертизу
подаються до їх затвердження.

8. Для одержання експертного висновку замовник державної
експертизи або суб'єкт господарювання за його дорученням, щодо
типових і зональних проектів та документації на випуск
пожежонебезпечної продукції - інститути-розробники подають до
органів державного пожежного нагляду письмову заяву та
проектно-кошторисну документацію в повному обсязі.
Вартість робіт, пов'язаних з проведенням державної експертизи
проектів будівництва щодо пожежної безпеки у складі комплексної
державної експертизи, визначається згідно із Порядком визначення
вартості комплексної державної експертизи проектів будівництва,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня
2006 року N 427 { Абзац другий пункту 8 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи N 462 від 03.07.2007 }
Державна експертиза проектів будівництва щодо пожежної
безпеки, затвердження яких не потребує висновку комплексної
державної експертизи, а також іншої документації органом
держпожнагляду може проводитися виключно на добровільних засадах
за заявою юридичних або фізичних осіб. Вартість робіт, пов'язаних
з проведенням державної експертизи проектів будівництва щодо
пожежної безпеки, які не потребують висновку комплексної державної
експертизи, визначається згідно з Тарифами на проведення органом
державного пожежного нагляду оцінки (експертизи) протипожежного
стану підприємства, об'єкта, приміщення та проектно-кошторисної
документації, затвердження якої не потребує висновку комплексної
державної експертизи, затвердженими постановою Кабінету Міністрів
України від 31 травня 2006 року N 774. Перелік
об'єктів, затвердження проектів будівництва яких у межах
законодавства України не потребує висновку комплексної державної
експертизи, затверджений наказом Державного комітету України з
будівництва та архітектури від 12.11.2003 N 187 та
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08.12.2003 за
N 1129/8450. { Абзац пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
N 462 від 03.07.2007 }
Кошти, що надходять від сплати вартості проведення державної
експертизи щодо пожежної безпеки проектів будівництва та іншої
документації, зараховуються до доходів спеціального фонду
державного бюджету та використовуються на покриття витрат,
пов'язаних з організацією та проведенням державної експертизи
органами держпожнагляду та на інші заходи з тримання цих установ
згідно з чинним законодавством. { Абзац пункту 8 в редакції Наказу
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи N 462
від 03.07.2007 }

9. Термін проведення державної експертизи не повинен
перевищувати 15 календарних днів, а в разі, якщо проектом
передбачається будівництво крупних та складних об'єктів, - 30
календарних днів.

10. За результатами державної експертизи проектів будівництва
та іншої документації щодо пожежної безпеки оформляється
експертний висновок, що підписується керівником органу державного
пожежного нагляду та безпосереднім виконавцем експертизи
засвідчується печаткою. { Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
N 462 від 03.07.2007 }

11. У разі незгоди з експертним висновком замовник проекту
може оскаржити його в місячний термін у територіальному органі або
урядовому органі державного управління у сфері держпожнагляду,
органі, що затвердив нормативні акти з пожежної безпеки, а також у
суді чи господарському суді.

12. Замовник, який розпочав будівництво, реконструкцію,
технічне переоснащення, упровадження нових технологій або
розповсюдження типових і зональних проектів, а також випуск
пожежонебезпечної продукції без позитивних результатів державної
експертизи, несе відповідальність згідно із законодавством.

13. Погодження з органами держпожнагляду проектних рішень, на
які не встановлено норми та правила, а також обґрунтованих
відхилень від обов'язкових вимог нормативних документів щодо
пожежної безпеки здійснюється у відповідності до Положення про
порядок погодження з органами державного пожежного нагляду
проектних рішень, на які не встановлено норми та правила,
обґрунтованих відхилень від обов'язкових вимог нормативних
документів, затвердженого наказом Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій від 15.11.2004 N 170
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.11.2004 за
N 1467/10066.

14. Цей Порядок погоджено з Міністерством економіки України,
Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального
розвитку та будівництва України. { Пункт 14 в редакції Наказу
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи N 462
від 03.07.2007 }

Перший заступник начальника
Державного департаменту
пожежної безпеки МНС України I.Я.Кріс

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ