Постановление от 07.04.1995 № 253 О внесении изменений в некоторые решения Правительства Украины по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20167 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПостановление от 07.04.1995 № 253 О внесении изменений в некоторые решения Правительства Украины по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля
Дата принятия07.04.1995
Дата отмены действия 23.05.2011
СтатусНедействующий
Вид документаПостановление
Шифр документа253
РазработчикКабинет Министров Украины
Дополнительные данные Отменено согласно постановлению от 23.05.2011 № 553


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


 
            П О С Т А Н О В А
          від 7 квітня 1995 р. N 253
                Київ
        Про внесення змін до деяких рішень
        Уряду України з питань державного
        архітектурно-будівельного контролю
 
   У зв'язку з прийняттям Законів України "Про відповідальність
підприємств,  їх  об'єднань,  установ  та  організацій  за
правопорушення у сфері містобудування"  і "Про
внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні
правопорушення та Кримінального кодексу України"  >> )
щодо відповідальності за правопорушення у сфері містобудування
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
   1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 5
серпня 1992 р. N 449 "Про порядок прийняття в
експлуатацію  закінчених  будівництвом  об'єктів  державного
замовлення" (ЗП України, 1992 р., N 9, ст. 214; 1994 р., N 4, ст.
91; N 9, ст. 225) такі зміни:
   а) у  пунктах  1 - 4 слова "Міністерство інвестицій і
будівництва" замінити словами "Державний комітет  у  справах
містобудування і архітектури" у відповідних відмінках;
   б) у пункті 2 слова "Радою Міністрів Республіки Крим"
замінити словами "Урядом Автономної Республіки Крим";
   в) у Положенні про порядок  прийняття  в  експлуатацію
закінчених  будівництвом  об'єктів  державного  замовлення,
затвердженому зазначеною постановою:
   у пункті  5  слова  "архітектурно-будівельного  нагляду"
замінити словами "архітектурно-будівельного контролю";
   пункт 7 виключити.
   2. Викласти у новій редакції Положення  про  державний
архітектурно-будівельний контроль, затверджене постановою Кабінету
Міністрів України від 25 березня 1993 р. N 225 (ЗП
України, 1993 р., N 9, ст. 179), що додається.
 
    Виконуючий обов'язки
   Прем'єр-міністра України           Є. МАРЧУК
        Міністр
   Кабінету Міністрів України          В. ПУСТОВОЙТЕНКО
 
   Інд.24
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
              постановою Кабінету Міністрів України
               від 25 березня 1993 р. N 225
            (у редакції постанови Кабінету Міністрів
             України від 7 квітня 1995 р. N 253)
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про державний архітектурно-будівельний
               контроль
   1.  Державний  архітектурно-будівельний  контроль  -  це
сукупність організаційно-технічних і правових заходів, спрямованих
на забезпечення дотримання законодавства, державних стандартів,
норм і правил, архітектурних вимог і технічних умов, а також
положень затвердженої містобудівної документації та  проектів
конкретних об'єктів (далі - затверджені  проектні  рішення),
місцевих правил забудови населених пунктів усіма  суб'єктами
містобудівної діяльності незалежно від форм власності під час
забудови територій і населених пунктів, розміщення, будівництва,
реконструкції, капітального ремонту об'єктів житлово-цивільного,
виробничого та іншого призначення, реставрації  архітектурних
пам'яток, створення інженерної та транспортної інфраструктури,
виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій.
   2. Державний архітектурно-будівельний контроль здійснюють:
   Державна архітектурно-будівельна          інспекція
(Держархбудінспекція) у складі Держкоммістобудування;
   інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у
складі органів містобудування  і  архітектури  в  Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, містах
обласного підпорядкування, районах.
   3. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю
виконують такі основні функції:
   1) видача забудовникам дозволів на виконання  робіт  з
будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту
(далі - будівельні роботи), реєстрація  об'єктів,  на  яких
виконуються  ці   роботи,   у   порядку,   встановленому
Держкоммістобудування;
   2) реєстрація відповідальних інженерно-технічних працівників
будівельних,  ремонтно-будівельних,  реставраційних,  проектних
організацій  та  організацій  замовників,  які  здійснюють
безпосередньо керівництво будівельними роботами, технічний  і
авторський нагляд;
   3) участь у встановленому порядку в роботі комісій  з
прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, а також
у розслідуванні причин аварій на будівництві;
   4) здійснення вибіркової перевірки:
   відповідності розміщення об'єктів, виконання  будівельних
робіт, виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій
законодавству,  державним  стандартам,  нормам  і  правилам,
архітектурним вимогам, технічним умовам, затвердженим проектним
рішенням, а також місцевим правилам забудови населених пунктів;
   своєчасності та якості виконання учасниками  будівництва
передбачених нормативно-технічною  і  проектною  документацією
зйомок, замірів, випробувань,  а  також  ведення  необхідної
виконавчої документації;
   наявності сертифікатів на будівельну продукцію;
   5) розгляд справ про правопорушення у сфері містобудування і
прийняття відповідних рішень;
   6) здійснення методичного забезпечення діяльності відомчих
служб контролю якості будівельних організацій і підприємств, що
виготовляють будівельні матеріали, вироби і конструкції;
   7) аналіз та узагальнення матеріалів контролю за якістю
забудови територій і населених пунктів,  будівельних  робіт,
будівельних матеріалів,  виробів  і  конструкцій,  підготовка
пропозицій відповідним органам  про  вдосконалення  державних
стандартів, норм і правил.
   4. Інспекціям державного архітектурно-будівельного контролю
надається право:
   безперешкодного доступу посадових  осіб  на  будівництво
об'єктів і підприємства, що виготовляють будівельні матеріали,
вироби і конструкції, незалежно від форм власності;
   давати у межах своїх повноважень замовникам, проектним і
будівельним  організаціям,  підприємствам,  що  виготовляють
будівельні матеріали, вироби і конструкції, обов'язкові  для
виконання приписи щодо усунення порушень законодавства, державних
стандартів, норм і правил, архітектурних вимог, технічних умов,
затверджених проектних рішень, місцевих правил забудови населених
пунктів, вносити замовникам пропозиції про припинення фінансування
об'єктів до усунення виявлених недоліків;
   залучати  на  договірних  умовах  незалежних  експертів,
спеціалізовані організації для проведення перевірок і підготовки
висновків з питань, що входять до їх компетенції;
   вимагати в необхідних випадках від замовників, підрядників,
виготівників  будівельних  матеріалів,  виробів і конструкцій
вибіркового розкриття окремих конструктивних елементів будинків і
споруд, проведення зйомок і замірів, додаткових лабораторних та
інших випробувань будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;
   одержувати  від  замовників,  проектних  і  будівельних
організацій, підприємств, що виготовляють будівельні матеріали,
вироби і конструкції, нормативно-технічну, проектну та  іншу
документацію, необхідну для виконання покладених на них функцій;
   зупиняти будівельні роботи, які не відповідають вимогам
законодавства, державних стандартів, норм і правил, архітектурним
вимогам, технічним умовам, затвердженим  проектним  рішенням,
місцевим правилам забудови населених пунктів або здійснюються без
дозволу на їх виконання, а також виробництво і застосування в
будівництві будівельних матеріалів,  виробів  і  конструкцій,
виготовлених з порушенням державних стандартів;
   вносити подання відповідним органам про анулювання  або
призупинення дії ліцензій на право здійснення спеціальних видів
робіт у проектуванні та будівництві суб'єктами, які допускають
грубі порушення законодавства, державних стандартів, норм  і
правил, архітектурних  вимог,  технічних  умов,  затверджених
проектних рішень, місцевих правил забудови населених пунктів;
   безплатно  одержувати  від  замовників,   будівельних
організацій, підприємств, що виробляють будівельні матеріали,
вироби і конструкції, а також органів державної статистики звітні
дані про введення в дію основних фондів, реалізацію готової
продукції;
   повідомляти органи державної статистики про факти порушень
встановленого порядку  прийняття  в  експлуатацію  закінчених
будівництвом об'єктів для виключення їх із числа введених у дію, а
також  про  реалізацію  будівельних  матеріалів,  виробів  і
конструкцій, що не відповідають вимогам державних стандартів, для
виключення їх із звітності;
   складати протоколи про правопорушення у сфері містобудування
та накладати штрафи відповідно до чинного законодавства.
   5. Дії і рішення посадових осіб  інспекцій  державного
архітектурно-будівельного контролю можуть бути оскаржені  в
органи, яким ці  інспекції  підпорядковані,  або  до  суду,
арбітражного суду.
   6. Держархбудінспекція, крім функцій, зазначених у пункті 3
цього Положення:
   здійснює методичне керівництво та нормативне забезпечення
діяльності місцевих інспекцій державного архітектурно-будівельного
контролю;
   розглядає спірні питання, що виникають у процесі державного
архітектурно-будівельного контролю;
   проводить вибіркову  перевірку  дотримання  встановленого
порядку  прийняття  в  експлуатацію  закінчених  будівництвом
об'єктів.
   7. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у
своїй діяльності взаємодіють з іншими спеціально уповноваженими
державними органами, що здійснюють контроль  за  дотриманням
природоохоронних, санітарно-гігієнічних,  протипожежних  вимог,
охорони праці та інших вимог у сфері містобудування.
   8. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю
укомплектовуються фахівцями, які мають досвід практичної роботи у
сфері містобудування.
   9. Для узагальнення та аналізу якості будівельних робіт,
будівельних матеріалів, виробів і конструкцій місцеві інспекції
державного  архітектурно-будівельного  контролю  подають  до
Держархбудінспекції інформацію за формою та в терміни, встановлені
Держкоммістобудування.
   10. При інспекціях  державного  архітектурно-будівельного
контролю можуть створюватися госпрозрахункові підрозділи  для
здійснення на договірних умовах комплексу робіт, пов'язаних з
контролем за якістю спорудження  об'єктів,  а  також  групи
позаштатних інспекторів.
   11. Відносини інспекцій державного архітектурно-будівельного
контролю з юридичними особами та громадянами іноземних держав, що
здійснюють будівництво на території України,  регламентуються
чинним законодавством України та цим Положенням, якщо інше не
передбачено міжнародними договорами, укладення яких відбулося у
формі Закону.
   12. Держархбудінспекція,  місцеві  інспекції  державного
архітектурно- будівельного контролю мають печатки із зображенням
Державного герба України і своїм найменуванням.

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ