Приказ от 10.05.2007 № 11 О создании Общественного совета при Министерстве регионального развития и строительства Украины

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19798 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 10.05.2007 № 11 О создании Общественного совета при Министерстве регионального развития и строительства Украины
Дата начала действия03.08.2007
Дата принятия10.05.2007
Дата отмены действия 22.01.2009
СтатусНедействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа11
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины
Принявший органМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины
Дополнительные данные Отменен в соответствии с приказом Министерства регионального развития и строительства Украины от 22.01.2009 № 20


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ

Н А К А З

10.05.2007 N 11


Про створення Громадської ради
при Міністерстві регіонального розвитку
та будівництва України

{ Iз змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
регіонального розвитку та будівництва
N 132 >> ) від 03.08.2007 }З метою залучення громадськості до формування та реалізації
основних напрямків державної політики у сфері регіональної
політики, містобудування, будівництва та архітектури
Н А К А З У Ю:

1. Затвердити склад Громадської ради при Міністерстві
регіонального розвитку та будівництва України згідно з додатком 1.

2. Затвердити Положення про Громадську раду при Міністерстві
регіонального розвитку та будівництва України згідно з додатком 2.

3. Затвердити склад Секретаріату Громадської ради при
Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України.

4. Затвердити Регламент роботи Секретаріату Громадської ради
при Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України
згідно з додатком 4.

5. Секретаріату Громадської ради при Міністерстві
регіонального розвитку та будівництва України спільно з
Департаментом Iнформаційного і господарського забезпечення та
управління майном (Рюмшин С.М.) забезпечити умови для роботи
Громадської ради.

Міністр В.Яцуба


Додаток 1
до Наказу Мінрегіонбуду
України
10.05.2007 N 11


СКЛАД
Громадської ради
при Міністерстві регіонального розвитку
та будівництва України


1. ЯЦУБА Володимир Григорович - Міністр, Співголова
Громадської Ради

2. КУЖЕЛЬ Олександра Володимирівна - заступник Міністра

3. ЗЛОБIН Геннадій Карпович - президент Академії будівництва
України

4. БОКIЙ Олег Анатолійович - президент ЗАТ "Аеробуд"

5. ДОЛОТIЙ Анатолій Петрович - секретар Спілки будівельників
України

6. ВОЙТОВ Олександр Iванович - голова правління ВАТ "Майстри"
(засновник та видавець журналів "Будмайстер" та "Будінфо"

7. ГАНЬКЕВИЧ Тетяна Всеволодівна - представник Української
асоціації якості

8. НАЗАРЕНКО Iван Iванович - завідувач кафедри машин і
обладнання технологічних процесів Київського національного
університету будівництва і архітектури

9. АНТОНЮК Павло Дмитрович - голова правління Українського
об'єднання проектних організацій

10. ОНИЩУК Георгій Iлліч - директор інституту
"НДIпроектконструкція"

11. БIЛОКОНЬ Юрій Миколайович - директор інституту
"Діпромісто"

12. ПОГОРЄЛОВА Вікторія Володимирівна - експерт міжнародної
громадської організації "Центр сприяння житловим та муніципальним
реформам"

13. АДАМОВ Олександр Борисович - почесний голова Спілки
молодих депутатів

14. РУДЕНКО Вадим Борисович - голова Спілки молодих депутатів

15. ВЛАСЕНКО Олександр Володимирович - перший заступник
голови Фонду сприяння місцевому самоврядуванню України

16. ЧУДНОВСЬКИЙ Юрій Володимирович - заступник голови Фонду
сприяння місцевому самоврядуванню України

17. МIРОШНИК Ольга Семенівна - президент Фонду місцевої
демократії

18. СТАСЮК Юрій Євдокимович - виконавчий директор
Всеукраїнської Асоціації політичних наук

19. МИРГОРОДСЬКИЙ Андрій Сергійович - член Ради директорів
"Української будівельної Асоціації"

20. ГРАБАР Сергій Володимирович - виконавчий директор
"Української будівельної Асоціації"

21. НУДЕЛЬМАН Володимир Iлліч - професор Київського
національного університету будівництва і архітектури

22. ГЛIБIЩУК Ярослав Миколайович - керівник аналітичної групи
ГО Аналітичний центр "Академія"

23. ГАНУЩАК Юрій Iванович - експерт Асоціації міст України з
питань бюджету

24. ШАРА Iгор Петрович - президент Спілки архітекторів
України

25. - Асоціація гірських областей України

26. СКОРИК Лариса Павлівна - керівник Творчої Архітектурної
майстерні, член Академії мистецтв України

27. ЯНКОВ Мирон Дмитрович - віце-президент Українського
Національного комітету міжнародної торгової палати

28. ДАНИЛЕЦЬ Оксана Олександрівна - директор ТОВ "Кийбуд"

29. ТРЕТЯК Юрій Iванович - виконавчий директор Асоціації
агенцій регіонального розвитку України

30. ФIШКО Євген Олександрович - перший віце-президент
Асоціації агенцій регіонального розвитку України

31. ЗУКОСКI Хорхе - президент Американської торговельної
палати.

{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
регіонального розвитку та будівництва N 132 від
03.08.2007 }Додаток 2
до наказу Мінрегіонбуду
України
10.05.2007 N 11


ПОЛОЖЕННЯ
про Громадську раду
при Міністерстві регіонального розвитку та
будівництва України


1. Загальні положення

1.1. Положення розроблено відповідно до Положення про
Міністерство регіонального розвитку та будівництва України (далі -
Міністерство), та визначає загальні завдання, основні
організаційні та правові засади і умови діяльності Громадської
ради при Міністерстві (далі - Громадська рада).

1.2. Громадська рада є постійним консультативно-дорадчим
органом, головним завданням якого є сприяння формуванню та
реалізації державної регіональної політики, політики у сфері
будівництва та архітектури, промисловості будівельних матеріалів.

1.3. Громадська рада утворюється наказом Міністра з метою
участі громадськості у процесах прийняття важливих рішень,
забезпечення захисту громадянами України своїх економічних і
соціальних прав та законних інтересів, участі в державному
управлінні і сприяння врегулюванню різноманітних конфліктних
ситуацій у сфері реалізації державної регіональної політики,
політики у сфері будівництва та архітектури, промисловості
будівельних матеріалів.

1.4. У своїй діяльності Громадська рада керується
Конституцією України, законами України, актами
Президента України, Кабінету Міністрів України, Положенням про
Мінрегіонбуд України , Порядком проведення
консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації
державної регіональної політики, політики у сфері будівництва та
архітектури ( v001966-07 ), а також цим Положенням.

1.5. Громадська рада здійснює свою діяльність на основі
добровільності, рівноправності її членів, самоврядування та
гласності.

2. Основними завданнями Громадської ради є:
- участь у розробленні та реалізації заходів щодо проведення
реалізації державної регіональної політики, політики у сфері
регіонального розвитку, будівництва та архітектури;
- представлення інтересів громадськості у сфері
містобудування, будівництва та архітектури;
- сприяння Міністерству в реалізації своїх повноважень шляхом
залучення громадськості;
- забезпечення зворотнього зв'язку громадських організацій та
об'єднань з Мінрегіонбудом, узагальнення громадської думки
стосовно діяльності Міністерства;
- надання Міністерству інформації про результати громадських
слухань чи інших форм відображення громадської думки стосовно
питань, пов'язаних з реформуванням галузей;
- проведення роз'яснювальної роботи, популяризація у
суспільстві перспективних ідей, пов'язаних зі зміною законодавства
України у сферах будівництва та архітектури, промисловості
будівельних матеріалів;
- участь у проведенні експертно-аналітичної оцінки
законопроектів, розробником яких є Міністерство, або тих, що
впливають на функціонування галузей регіонального розвитку,
будівництва та архітектури;
- сприяння впровадженню інноваційної діяльності для вирішення
проблемних питань реформування галузей;
- складання орієнтовного плану проведення консультацій з
громадськістю, який готується членами Громадської ради з
урахуванням основних завдань Міністерства, визначених Програмою
діяльності Кабінету Міністрів України, іншими прогнозними
документами, а також результатів попереднього вивчення громадської
думки.
З метою реалізації зазначених завдань Громадська рада готує
та вносить пропозиції за такими напрямами:
- формування перспективних планів діяльності Міністерства;
- вдосконалення нормативно-правової бази у сферах
регіональної політики та місцевого самоврядування;
- будівництва та архітектури;
- усунення правових, адміністративних та організаційних
перешкод на шляху розвитку будівельного комплексу;
- захист прав та законних інтересів підприємств, організацій
та установ сфер регіонального розвитку, будівництва та
архітектури;
- підготовка кадрів для будівельного комплексу;
- модернізація та ліквідація аварійно-небезпечних об'єктів;
- робота із засобами масової інформації з метою висвітлення
процесів, що відбуваються у сфері реалізації державної
регіональної політики, політики у сфері будівництва та
архітектури;
- сприяння розвитку підприємницької ініціативи, популяризації
ефективної громадсько-корисної підприємницької діяльності у сферах
регіонального розвитку, будівництва та архітектури;
- виконання інших функцій, необхідних для реалізації
покладених на неї завдань.

3. Права та обов'язки членів Громадської ради
Громадська рада має право в установленому порядку:
- утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети,
комісії, експертні групи) з числа членів Громадської ради
відповідно до напрямів діяльності ради, залучати до своєї роботи
представників структурних підрозділів, наукових установ та
громадських організацій (за згодою їх керівників), а також
незалежних експертів та окремих фахівців;
- проводити асамблеї, конференції, збори;
- одержувати, за погодженням з керівництвом Міністерства,
необхідну для її діяльності інформацію і матеріали від структурних
підрозділів Міністерства, управлінь містобудування та архітектури
обласної, Київської і Севастопольської міської, відділів
містобудування та архітектури районної, відділів містобудування
районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації;
- запрошувати в межах своєї компетенції до участі у
засіданнях Громадської ради представників Міністерства, суб'єктів
підприємницької діяльності, наукових установ, державних і
громадських організацій;
- подавати пропозиції керівництву Міністерства щодо розгляду
питань, віднесених до компетенції Громадської ради, на засіданнях
науково-технічної ради та колегії Міністерства;
- розміщати у центральних, місцевих засобах масової
інформації коментарі, погоджені з Міністерством або обласними
управліннями містобудування та архітектури, з питань, розглянутих
Громадською радою. У випадках неврахування Міністерством прийнятих
рішень та ненадання обґрунтованих відповідей щодо їх відхилення у
двомісячний термін самостійно розміщати у ЗМI відповідну
інформацію;
- залучати регіональні організації до роботи місцевих
громадських рад та інформувати їх про роботу та рішення
Громадської ради.

4. Членство в Громадській раді та вихід з неї

4.1. До складу Громадської ради на паритетних засадах входять
представники громадських організацій та об'єднань, асоціацій,
професійних спілок, вчені і фахівці у сфері архітектури,
містобудування, будівництва, промисловості будівельних матеріалів
та представники органів місцевого самоврядування, засобів масової
інформації, що висловили бажання взяти участь у її роботі.

4.2. Вступ до Громадської ради відбувається шляхом подання до
Секретаріату, що є її робочим органом, офіційного листа-заяви від
організації-кандидата разом з копіями статуту та свідоцтва про
реєстрацію у Міністерстві юстиції України, а також інформації про
осередки і діяльність організації. Кожна організація
представляється у Громадській раді одним членом. Гранична
чисельність складу Громадської ради не фіксована. Пропозиція про
прийняття організації до складу Громадської ради розглядається на
черговому засіданні шляхом голосування. Організація вважається
прийнятою, якщо за неї проголосувало дві третини членів
Громадської ради.

4.3. Вихід з Громадської ради здійснюється через оприлюднення
заяви на черговому засіданні.

4.4. Громадська організація автоматично припиняє членство у
Громадській раді, якщо її представник тричі підряд не брав участі
у її засіданнях. Відновлення членства у Громадській раді
відбувається згідно з цим Положенням, але не раніше ніж через
півроку з дня виключення.

4.5. Персональний склад Громадської ради і Положення про неї
затверджуються наказом Міністра.

4.6. Члени Громадської ради беруть участь у її роботі на
громадських засадах.

4.7. Членство в Громадській раді не є підставою для обмеження
іншої діяльності осіб, що входять до її складу, і не може
використовуватися для створення переваг для організацій, члени
яких представлені в Громадській раді.

5. Організаційні засади діяльності Громадської ради

5.1. Громадська рада проводить свою діяльність відповідно до
затверджених нею планів роботи. Основною формою роботи Громадської
ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше
одного разу на квартал відповідно до річного плану роботи, який
затверджується співголовою Громадської ради.

5.2. Засідання Громадської ради є правомочним, якщо на ньому
присутні не менше ніж половина кількості її членів. Рішення
Громадської ради приймаються відкритим голосуванням простою
більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі
рівного розподілу голосів вирішальним є голос Співголови
Громадської Ради.

5.3. Рішення Громадської ради, прийняті у межах її
компетенції, є рекомендаційними для розгляду і врахування на
засіданні колегії Міністерства, науково-технічної ради та у роботі
структурних підрозділів.

5.4. За результатами кожного засідання Громадської ради
складається протокол, який підписує головуючий та керівник
Секретаріату.

5.5. Організаційне забезпечення роботи Громадської ради
здійснює Секретаріат, до складу якого входять фахівці
Міністерства.
Секретаріат очолює представник Міністерства, який є членом
Громадської ради та виконує обов'язки Співголови Громадської ради
- заступника міністра у разі його відсутності.
Склад Секретаріату Громадської ради та регламент його роботи
затверджуються наказом Міністра за погодженням із Співголовою
Громадської ради.

5.6. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення роботи
Громадської ради та її Секретаріату здійснюється за рахунок
матеріальних та фінансових ресурсів її членів та Міністерства.

5.7. Громадська рада систематично інформує громадськість
через засоби масової інформації про свою діяльність, прийняті
рішення та стан їх виконання.

5.8. У своїй роботі Громадська рада використовує бланк із
своїм найменуванням, форма якого погоджена Міністром.

6. Керівництво Громадською радою

6.1. Керівництво Громадською радою здійснюється двома
співголовами - Співголовою від міністерства, Співголовою від
представників організацій-учасниць Громадської ради.
Співголовою від Міністерства є Міністр.
Громадська рада на засіданні шляхом голосування обирає
Співголову та його заступника від представників
організацій-учасниць. Вони вважаються обраними терміном на два
роки, якщо за них проголосувало не менше ніж дві третини її
членів.

6.2. Заступник Співголови Громадської ради виконує обов'язки
Співголови у разі його відсутності.

6.3. Співголови Громадської ради або заступник беруть участь
у засіданні колегії та науково-технічної ради Міністерства з
правом дорадчого голосу.

6.4. Співголова Громадської ради від представників
організацій-учасниць та його заступник можуть зняти з себе
повноваження, повідомивши про це членів Громадської ради на
черговому засіданні.

6.5. Співголови або за їх дорученням заступники Співголів
представляють інтереси Громадської ради у відносинах з
міжнародними та донорськими організаціями.


Додаток 4
до Наказу Мінрегіонбуду
України
10.05.2007 N 11


РЕГЛАМЕНТ
роботи Секретаріату Громадської ради
при Міністерстві регіонального розвитку
та будівництва України


1. Загальні положення

1.1. Секретаріат Громадської ради при Міністерстві
регіонального розвитку та будівництва України (далі - Секретаріат)
є робочим органом, який забезпечує:
- планування та координацію роботи Громадської ради;
- здійснення заходів щодо реалізації рішень Громадської ради;
- підготовку засідань Громадської ради;
- ведення діловодства Громадської ради;
- постійний взаємозв'язок з членами Громадської ради.

1.2. Секретаріат формується із працівників Міністерства.

1.3 Склад Секретаріату затверджується наказом Міністра
регіонального розвитку та будівництва України.

2. Організація роботи Секретаріату

2.1. Функції Секретаріату:
- розгляд звернень представників громадськості з питань
участі у роботі Громадської ради та представлення
організацій-кандидатів на засіданні;
- ведення протоколів засідань Громадської ради;
- технічне забезпечення засідань Громадської ради;
- збір та узагальнення пропозицій щодо планів роботи;
- подання узагальнених пропозицій на розгляд Співголовам
Громадської ради;
- здійснення контролю за реалізацією рішень Громадської ради.

2.2. Планування роботи:
- план роботи Громадської ради складається на рік;
- члени Громадської ради не пізніше ніж за тиждень до
засідання у IV кварталі поточного року надають до Секретаріату
пропозиції щодо плану роботи Громадської ради на наступний рік;
- Секретаріат узагальнює пропозиції членів Громадської ради
та вносить їх на розгляд на засіданні у IV кварталі поточного
року;
- пропозиції до плану роботи Громадської ради на наступний
рік можуть також вноситься керівництвом Міністерства та
Секретаріатом Громадської ради;
- план роботи Громадської ради на наступний рік схвалюється і
затверджується наказом Міністра.

2.3. Підготовка та проведення засідань Громадської ради:
- Секретаріат не пізніше ніж за 2 тижні до чергового
засідання формує порядок денний засідання та погоджує його із
співголовами Громадської ради;
- погоджений порядок денний направляється членам Громадської
ради разом з проектами документів, підготовленими до розгляду на
засіданні Громадської ради;
- підготовку матеріалів до засідання (довідку, проект
рішення, проект документа, який передбачається розглянути, тощо)
готують виконавці визначенні планом роботи Громадської ради за
участю відповідних членів Секретаріату;
- запрошення членів Громадської ради на чергове засідання
здійснюється Секретаріатом письмово або у телефонному режимі;
- на засідання Громадської ради можуть запрошуватися особи,
заінтересовані у розгляді питань порядку денного;
- під час засідання Громадської ради представник Секретаріату
(секретар) веде протокол, який підписується
Співголовою/заступником Співголови та секретарем;
- виписки з протоколів стосовно рішень Ради надаються всім
членам Громадської ради

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ