Приказ от 18.07.2007 № 104 Об утверждении Положения о научно-методическом совете по вопросам реставрации и реконструкции исторической застройки Минрегионстроя и состава отмеченного совета

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20048 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 18.07.2007 № 104 Об утверждении Положения о научно-методическом совете по вопросам реставрации и реконструкции исторической застройки Минрегионстроя и состава отмеченного совета
Дата начала действия18.07.2007
Дата принятия18.07.2007
Дата отмены действия 22.05.2008
СтатусНедействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа104
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины
Дополнительные данные Приказ отменен согласно приказу Министерства регионального развития и строительства Украины от 22 мая 2008 года № 219


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

        МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
           ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ

              Н А К А З

            18.07.2007 N 104


     Про затвердження Положення про науково-методичну
      раду з питань реставрації та реконструкції
        історичної забудови Мінрегіонбуду
          та складу зазначеної ради


   Відповідно до  Положення  про  Міністерство регіонального
розвитку та будівництва України постанова Кабінету Міністрів
України від 16.05.2007 р. N 750 та у зв'язку із
кадровими змінами у керівному складі Мінрегіонбуду, а також з
метою  забезпечення належного розгляду наукових рекомендацій,
проектних пропозицій та методичної документації щодо реставрації
пам'яток архітектури і містобудування та збереження традиційного
історичного характеру середовища Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити Положення (додаток 1) та Склад (додаток 2)
науково-методичної ради з питань реставрації та реконструкції
історичної  забудови  Міністерства  регіонального розвитку та
будівництва України.

   2. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Мінбуду України
від 6 листопада 2006 р. N 366.

   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Сороку М.П.

 Міністр                          В.Яцуба


                   Додаток 1
                   до наказу Мінрегіонбуду
                   18.07.2007 N 104


              ПОЛОЖЕННЯ
     про науково-методичну раду з питань реставрації
        та реконструкції історичної забудови
        Міністерства регіонального розвитку
           та будівництва України


           1. Загальні положення

   1.1. Науково-методична  рада  з  питань  реставрації  та
реконструкції історичної забудови (далі - науково-методична рада)
є  постійно  діючим колегіальним дорадчим органом, створеним
Міністерством регіонального розвитку  та  будівництва  України
(далі - Мінрегіонбуд) згідно з п. 16 Положення про Міністерство
регіонального розвитку та будівництва України для
розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо збереження
пам'яток архітектури і містобудування, монументального мистецтва,
садово-паркового мистецтва та культурних ландшафтів, а також
історично успадкованого характеру середовища в межах зон охорони
пам'яток та історичних ареалів населених місць.

   1.2. У своїй діяльності науково-методична рада керується
чинним законодавством України та цим Положенням.

   1.3. Чисельність,  структура  та  персональний  склад
науково-методичної ради затверджуються наказом Мінрегіонбуду за
поданням Управління реставрації та  реконструкції  історичної
забудови цього Міністерства.

   1.4. Організаційне забезпечення роботи здійснює Управління
реставрації та реконструкції історичної забудови.

        2. Завдання науково-методичної ради

   2.1. Основним  завданням  науково-методичної  ради  є
забезпечення  професійного  вирішення  питань  дослідження,
консервації, реставрації та адаптації пам'яток містобудування,
архітектури,  монументального  мистецтва  та  садово-паркового
мистецтва,  регенерації  історичної  забудови  та  культурних
ландшафтів,  збереження  традиційного, історично успадкованого
характеру середовища та історичних ареалів населених місць шляхом
опрацювання висновків, рішень, рекомендацій і пропозицій для
органів державної влади і місцевого самоврядування, керівництва
Мінрегіонбуду,  його структурних підрозділів, підпорядкованих,
підзвітних та підконтрольних йому органів, підприємств, установ та
організацій.

   2.2. Завданням науково-методичної ради є:
   розгляд програм,  концепцій,  проектів,  передпроектних
пропозицій  тощо,  які  стосуються  питань державного обліку
архітектурно-містобудівної  спадщини,  реставрації  пам'яток
архітектури,  монументального  мистецтва  і  садово-паркового
мистецтва, регенерації історико-архітектурних заповідників  та
культурних ландшафтів,
   регенерації та реконструкції історичної забудови, збереження
історично успадкованого характеру середовища в межах охоронних зон
та історичних ареалів населених місць;
   розгляд законопроектів, проектів нормативних і методичних
документів,   що    стосуються    державного    обліку
архітектурно-містобудівної  спадщини, дослідження, консервації,
реставрації та реабілітації пам'яток архітектури, регенерації
культурних ландшафтів, регенерації та реконструкції історичної
забудови, розроблення історико-архітектурних опорних планів та
проектів  зон  охорони  пам'яток,  визначення меж і режимів
використання історичних ареалів населених місць,  генеральних
планів  історико-архітектурних  заповідників,  а також питань
науково-методичного керівництва державними історико-культурними
заповідниками;
   вирішення спірних питань науково-методичного характеру, що
стосуються питань збереження архітектурно-містобудівної спадщини
та історично успадкованого характеру середовища.

        3. Функції науково-методичної ради

   3.1. Науково-методична рада відповідно до мети і завдань
своєї діяльності виконує експертно-консультативні функції щодо:
   програм пошукових, науково-дослідних, науково-технологічних,
проектних,  реставраційних  робіт  щодо пам'яток архітектури,
монументального  мистецтва,  садово-паркового  мистецтва  та
містобудування, регенерації культурних ландшафтів, регенерації та
реконструкції  історичної  забудови,  збереження  історично
успадкованого характеру середовища, історичних ареалів населених
місць, а також пропозицій щодо занесення об'єктів архітектурної
спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток та Списку
всесвітньої спадщини, а також щодо занесення історичних населених
міст і сіл до Списку історичних населених місць;
   концепцій, програм, проектів консервації, реставрації  та
реабілітації  пам'яток архітектури, монументального мистецтва,
садово-паркового мистецтва національного значення;
   концепцій, програм,  проектів консервації, реставрації та
реабілітації  окремих  пам'яток  архітектури,  монументального
мистецтва, садово-паркового мистецтва місцевого значення, важливих
з точки методології проектування, технології робіт, змін характеру
використання тощо;
   генеральних планів  історико-архітектурних  заповідників,
концепцій  і  проектів  регенерації  історико-архітектурних
заповідників, проектів регенерації культурних ландшафтів, проектів
регенерації та реконструкції історичної забудови та у межах
охоронних зон та історичних ареалів населених місць, занесених до
Списку історичних населених місць України, а також
архітектурно-містобудівних перетворень  у  їх  безпосередньому
оточенні;
   науково-технічних звітів   науково-дослідних,   проектних
інститутів, інших організацій, незалежно від підпорядкованості та
форм власності, з питань впровадження досягнень науки і техніки
стосовно  збереження  пам'яток архітектури та містобудування,
культурних ландшафтів;
   підготовлених до друку наукових праць з питань дослідження і
реставрації  пам'яток  архітектури,  збереження  історично
успадкованого характеру середовища історичних населених місць
України;
   проектів нормативно-правових   актів,   нормативних  та
науково-методичних документів  щодо  збереження  архітектурної
спадщини, історично успадкованого характеру середовища, історичних
ареалів населених місць.

   3.2. Науково-методична рада обговорює роботи з дослідження,
консервації,  реставрації  та адаптації пам'яток архітектури,
монументального  мистецтва,  садово-паркового  мистецтва  та
містобудування, регенерації історичної забудови та культурних
ландшафтів,  збереження  історично  успадкованого  характеру
середовища, що пропонуються до висунення на здобуття державних
премій.

   3.3. Науково-методична рада відповідно до своїх завдань може
брати  участь  в  організації і проведенні: наукових сесій,
семінарів, конференцій, нарад, круглих столів з питань збереження
архітектурно-містобудівної спадщини та культурних ландшафтів;
   конкурсів проектів реставрації  та  реабілітації  окремих
пам'яток архітектури та їх комплексів;
   архітектурних конкурсів   на   проекти   регенерації
історико-архітектурних  заповідників  та  історичної забудови,
збереження історично успадкованого характеру середовища в зонах
охорони  пам'яток  архітектури та містобудування та в межах
історичних ареалів населених місць.

     4. Склад та структура науково-методичної ради

   4.1. До складу науково-методичної ради входять працівники
Міністерства,  керівники  та  висококваліфіковані  працівники
науково-дослідних, науково-проектних та виробничо-реставраційних
організацій (історики архітектури, архітектори, мистецтвознавці,
технологи), реставратори-практики, провідні вчені, представники
органів управління і громадських організацій.

   4.2. У складі науково-методичної ради утворюється президія та
секції, створені за основними напрямами робіт.

   4.3. До складу президії входять: голова, заступники голови,
відповідальний секретар, члени президії. Члени президії одночасно
є членами відповідних секцій ради. Заступниками голови ради є
начальник  Управління реставрації та реконструкції історичної
забудови Міністерства, а також голови секцій.

   4.4. Відповідальний  секретар  науково-методичної  ради
призначається  з  числа відповідальних працівників Управління
реставрації та реконструкції історичної забудови Мінрегіонбуду
України.

   4.5. Склад науково-методичної ради затверджується наказом
Міністра.

     5. Права та обов'язки науково-методичної ради

   5.1. Науково-методична рада має право:
   розглядати і     схвалювати    історико-містобудівну,
науково-дослідну та проектно-реставраційну документацію, проекти
нормативно-правових,  нормативних  та  методичних  документів,
документацію  з  інвентаризації  та  паспортизації  пам'яток
архітектури та містобудування;
   надавати рекомендації та висновки місцевим органам виконавчої
влади у сфері збереження архітектурної спадщини, замовникам і
розробникам  історико-містобудівної,  науково-дослідної   та
проектно-кошторисної  документації  на  реставрацію  щодо  її
доопрацювання, подальшого погодження та затвердження;
   надавати органам місцевого самоврядування, органам виконавчої
влади та замовникам рекомендації щодо здійснення у необхідних
випадках передпроектних робіт та інших заходів з питань збереження
і реставрації пам'яток архітектури, регенерації та реконструкції
історичної забудови.
   отримувати необхідну інформацію  і  документи  від  усіх
структурних підрозділів Мінрегіонбуду, підзвітних і підконтрольних
йому, підвідомчих установ і організацій;
   отримувати від Мінрегіонбуду безоплатно засоби, устаткування
та послуги в обсязі, необхідному для виконання своїх завдань і
функцій;
   запрошувати до участі в засіданнях керівних  працівників
міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування;
   залучати до  підготовки  і  розгляду  конкретних  питань
експертів, рецензентів, інших фахівців;
   створювати експертні групи й тимчасові комісії;
   вносити на обговорення колегії Мінрегіонбуду важливі питання
збереження та реставрації архітектурно-містобудівної спадщини;
   готувати й передавати до засобів масової інформації матеріали
з питань, розглянутих на засіданнях науково-методичної ради.

   5.2. Члени науково-методичної ради зобов'язані:
   дотримуватися принципів колегіальності, наукової сумлінності
та фахової принциповості й об'єктивності при розгляді всіх питань;
   узгоджувати з головою науково-методичної ради або головами
секцій усі дії, які вони здійснюють за дорученням чи від імені
науково-методичної ради;
   вимагати здійснення ухвал науково-методичної ради, в т.ч.
через організації та установи, в яких вони працюють.

     6. Організація роботи науково-методичної ради

   6.1. Основною формою роботи ради є пленарні  засідання,
засідання секцій та засідання президії, які проводяться відповідно
до плану роботи ради.

   6.2. Плани роботи ради формуються щопівріччя, згідно  з
пропозиціями  підвідомчих  та  інших  організацій.  Голова
науково-методичної ради за поданням Управління реставрації та
реконструкції історичної забудови затверджує план роботи ради. В
плані визначаються питання, що мають розглядатися, доповідачі,
рецензенти  або  експерти,  терміни  подання  матеріалів  на
рецензування (експертизу) та термін розгляду.

   6.3. Відповідальний  секретар  науково-методичної  ради:
здійснює організаційне забезпечення засідань;
   веде протокольну,  наукову  та  ділову   документацію
науково-методичної ради;
   готує матеріали   на   розгляд   пленарних   засідань
науково-методичної  ради,  оперативних  засідань її президії,
засідань секцій, пленарних засідань експертних груп і тимчасових
комісій;
   призначає за погодженням з головою науково-методичної ради
(головами секцій ради) рецензування матеріалів, що пропонуються до
розгляду;
   контролює своєчасність надання та комплектність документації,
що подається на розгляд;
   складає звіти про діяльність науково-методичної ради;
   бере участь у підготовці планів роботи науково-методичної
ради.

   6.4. Члени науково-методичної ради беруть участь у її роботі
на  громадських  засадах.  У  разі  підготовки  членами
науково-методичної ради рецензій на роботи, які розглядаються на
засіданні ради, ця діяльність може оплачуватися в  порядку,
визначеному чинним законодавством.

   6.5. Науково-методична рада проводить свою діяльність шляхом:
пленарних засідань науково-методичної ради;
   засідань секцій;
   засідань президії ради;
   пленарних засідань експертних груп і тимчасових комісій.

   6.6. Пленарні засідання науково-методичної ради, засідання
окремих секцій ради (при потребі -спільні засідання секцій або
розширені засідання президії ради та секцій) проводяться по мірі
надходження заявок, але не рідше як раз на місяць.

   6.7. Пленарні засідання науково-методичної ради, засідання
президії ради, а також секцій ради вважаються правочинними, якщо в
них беруть участь не менше двох третин облікового складу ради,
президії або відповідної секції.

   6.8. Засідання науково-методичної ради або президії веде
голова ради або один із його заступників. Засідання секцій ради
ведуть голови відповідних секцій, розширене засідання секцій -
голова ради. Головуючий визначає регламент засідання.

   6.9. На розгляд президії науково-методичної ради виносяться
питання, попередньо розглянуті на засіданнях секцій.

   6.10. На засіданні науково-методичної ради доповідачем є
автор розробки (проекту). Участь рецензента (рецензентів)  у
засіданні ради не знімає вимоги щодо обов'язкової наявності
письмової рецензії (рецензій).

   6.11. Рішення приймаються відкритим голосуванням  простою
більшістю голосів присутніх членів. У разі рівного розподілу
голосів "за" і "проти" ухвальним є голос голови науково-методичної
ради (голови відповідної секції).
   У разі необхідності, на вимогу членів ради або її голови може
бути проведене таємне голосування.
   Голова, заступники голови та члени секцій науково-методичної
ради,  якщо  вони  є  авторами або співавторами роботи, що
розглядається на раді, не мають права голосу.
   На вимогу  членів  науково-методичної  ради  в протоколі
зазначається їхня особиста точка зору, що не збігається  з
прийнятим рішенням.

   6.12. Головою президії науково-методичної ради може бути
прийняте рішення в робочому порядку на основі рішення, схваленого
на профільній секції ради за умови наявності протоколу про розгляд
зазначеного питання на засіданні секції та підготовки матеріалів
до розгляду на засіданні президії ради у встановленому порядку.

   6.13. Рішення науково-методичної ради, її президії та секцій
оформляються протокольно за підписами голови ради (заступника
голови) та відповідального секретаря. Обов'язковим додатком до
рішення є протокол засідання науково-методичної ради, підписаний
головою  (заступником  голови)  та  відповідальним секретарем
науково-методичної ради.

   6.14. За  необхідності  рішення  науково-методичної  ради
впроваджуються наказами Міністерства регіонального розвитку та
будівництва України, спільним рішенням Мінрегіонбуду з іншими
відомствами та заінтересованими організаціями.

   6.15. Витрати,  пов'язані з діяльністю науково-методичної
ради,  передбачаються  в  загальному  кошторисі  Міністерства
регіонального розвитку та будівництва України і здійснюються
відповідно до встановлених лімітів та чинних норм за документами,
які підписуються заступником Міністра за належністю питань.

   6.16. Засідання  науково-методичної  ради  повинні  бути
відкритими  для  представників  засобів  масової  інформації,
громадських організацій та інших зацікавлених осіб, крім випадків,
коли мова йде про об'єкти, які несуть у собі державну таємницю.

      7. Порядок підготовки і розгляду матеріалів
        на засіданні науково-методичної ради

   7.1. Матеріали для розгляду науково-методичною радою готують
і надають Управлінню реставрації та реконструкції історичної
забудови   відповідно   до  затвердженого  плану  роботи
науково-методичної ради науково-дослідні, проектні, реставраційні
організації, заінтересовані міністерства і відомства, установи й
організації.

   7.2. Науково-дослідні, проектні та інші матеріали на розгляд
ради подаються відповідальному секретарю ради замовником або (за
його дорученням) виконавцем роботи у термін, необхідний для
попереднього ознайомлення рецензентами та членами ради. Термін
розгляду та дату засідання ради (секції ради) визначає голова ради
або його заступник.

   7.3. Склад  матеріалів,  що  подаються  на  розгляд
науково-методичної ради, повинен відповідати нормативним вимогам
щодо науково-проектної документації та проектної документації
відповідної стадії проектування і надається у обсязі,  який
підлягає  погодженню органами охорони культурної спадщини та
органами містобудування та архітектури.

   7.4. До розгляду науково-методичною радою проектно-кошторисна
документація  на  реставраційно-ремонтні  роботи на пам'ятках
архітектури  підлягає  обов'язковій  експертизі  з  подальшим
погодженням і затвердженням у встановленому порядку.

   7.5. Проект  рішення, довідку, примірник документа, який
виноситься на розгляд науково-методичної ради, а також список
доповідачів, рецензентів та запрошених готує ініціатор розгляду
питання та вносить Управління реставрації  та  реконструкції
історичної забудови.

   7.6. За  сім  днів  до  дня  проведення  засідання
науково-технічної ради матеріали, зазначені у п. 7.5, подаються
секретарю науково-методичної ради для тиражування та доведення до
членів президії ради.

   7.7. Проект  рішення   візується   членами   президії
науково-методичної ради, визначеними головою ради, до компетенції
яких належить питання, що схвалюється в робочому порядку.

   7.8. Про   остаточний   порядок   денний   засідання
науково-методичної ради (президії, секції ради) та дату його
проведення, затверджені головою ради, члени ради сповіщаються
телефонограмою, факсограмою або електронною поштою, але не пізніше
ніж за дві доби до призначеної дати.

   7.9. Перебіг засідання науково-методичної ради та результати
розгляду питань фіксуються у протоколі. Прийняті на засіданні
рішення  в  разі  необхідності  доопрацьовуються  Управлінням
реставрації та реконструкції історичної забудови протягом трьох
днів, за умови якщо інший термін не визначено на засіданні, та
подаються відповідальному секретарю ради для затвердження головою
ради.

   7.10. Рішення  науково-методичної  ради  розсилається  в
установленому порядку.

 Начальник Управління реставрації
 та реконструкції історичної
 забудови                       Т.Майстерчук


                   Додаток 2
                   до наказу Мінрегіонбуду
                   18.07.2007 N 104


               СКЛАД
      науково-методичної ради з питань реставрації
    та реконструкції історичної забудови Міністерства
     регіонального розвитку та будівництва України


Президія науково-методичної ради
1. СОКОЛОВ Iгор Анатолійович голова науково-методичної ради, заступник Міністра Мінрегіонбуду України;
2. МАЙСТЕРЧУК Тетяна Петрівна заступник голови науково-методичної ради, начальник Управління реставрації та реконструкції історичної забудови Мінрегіонбуду України, дійсний член УК IКОМОС;
3. ПРИБЄГА Леонід Володимирович заступник голови науково-методичної ради, голова секції організації обліку і збереження архітектурно-містобудівної спадщини, проректор з наукової роботи Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, заслужений архітектор України, віце-президент Української академії архітектури, голова Київської міської організації УТОПIК, почесний президент Українського комітету IКОМОС, лауреат Державної премії України в галузі архітектури, кандидат архітектури, професор;
4. ОТЧЕНАШКО Віталій Федорович заступник голови науково-методичної ради, голова секції реставрації пам'яток архітектури, помічник генерального директора Національного заповідника "Софія Київська", заслужений архітектор України, дійсний член УК IКОМОС;
5. ТИМКОВИЧ Василь Юрійович заступник голови науково-методичної ради, голова секції технології реставрації пам'яток архітектури та монументального мистецтва, головний інженер інституту "УкрНДIпроектреставрація", кандидат технічних наук;
6. ПЛАМЕНИЦЬКА Ольга Анатоліївна відповідальний секретар науково-методичної ради, начальник відділу Управління реставрації та реконструкції історичної забудови Мінрегіонбуду України, лауреат міжнародної премії Польського національного комітету IКОМОС та генерального реставратора Польщі, лауреат премії ім. I.Моргилевського, дійсний член УК IКОМОС;
7. АНТОНЮК Анатолій Євдокимович член секції реставрації пам'яток архітектури, директор інституту "УфНДIпроектреставрація", кандидат технічних наук, дійсний член УК IКОМОС;
8. ВЕЧЕРСЬКИЙ Віктор Васильович член секції обліку і збереження архітектурно-містобудівної спадщини, начальник відділу проблем забудови міста та його історичної частини Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища КМДА, заслужений працівник культури, лауреат Державної премії України в галузі архітектури, член-кореспондент Української академії архітектури, кандидат архітектури, дійсний член УК IКОМОС;
9. ГРУЗДО Сергій Миколайович заступник начальника Управління реставрації та реконструкції історичної забудови Мінрегіонбуду України;
10. ГУЦУЛЯК Роман Борисович член секції технології реставрації пам'яток архітектури і монументального мистецтва, заступник директора ДНТЦ "Конрест", член-кореспондент Академії будівництва України, кандидат хімічних наук, дійсний член УК IКОМОС;
11. ДОРОФIЄНКО Iнна Пантелеймонівна член секції технології реставрації пам'яток архітектури і монументального мистецтва, головний художник-реставратор корпорації "Укрреставрація", художник-реставратор вищої кваліфікації, дійсний член УК IКОМОС;
12. ДЬОМIН Микола Мефодійович член секції обліку і збереження архітектурно-містобудівної спадщини, завідуючий кафедрою КНУБА, віце-президент Української академії архітектури, президент Спілки урбаністів України, заслужений архітектор України, лауреат Державної премії України в галузі архітектури, доктор архітектури, професор, дійсний член УК IКОМОС;
13. КУЧЕРУК Микола Максимович член секції обліку і збереження архітектурно-містобудівної спадщини, голова Державної служби охорони культурної спадщини, заслужений будівельник України, дійсний член УК IКОМОС;
14. МАНIФАСОВА Тетяна Григорівна член секції обліку і збереження архітектурно-містобудівної спадщини, директор Всеукраїнського науково-методичного та дослідно-інформаційного центру архітектурної спадщини, дійсний член УК IКОМОС;
15. ОРЛЕНКО Микола Iванович член секції реставрації пам'яток архітектури, президент корпорації "Укрреставрація", кандидат технічних наук, заслужений будівельник України, дійсний член УК IКОМОС;
16. СКОРИК Лариса Павлівна член секції обліку і збереження архітектурно-містобудівної спадщини, професор Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, доктор архітектури, дійсний член УК IКОМОС;
17. ЯКОВИНА Микола Михайлович Президент УК IКОМОС, член Правління центру сучасного мистецтва.
Члени науково-методичної ради
Секція обліку і збереження архітектурно-містобудівної спадщини
1. АНДРУЩЕНКО Микола Пантелеймонович Лауреат Державної премії України в галузі архітектури, дійсний член УК IКОМОС
2. БЕВЗ Микола Валентинович завідувач кафедри Національного університету "Львівська політехніка", кандидат архітектури, професор, віце-президент УК IКОМОС;
3. ВОДЗИНСЬКИЙ Євген Євгенович завідувач відділу НДIТIАМ, лауреат премії ім. I.Моргилевського, дійсний член УК IКОМОС;
4. ДЕМЧИШИН Михайло Гордійович завідувач відділу інституту інженерної геології НАН України, доктор геолого-мінералогічних наук, професор;
5. IВАКIН Гліб Юрійович заступник директора Iнституту археології НАН України, доктор історичних наук;
6. КУКОВАЛЬСЬКА Неля Михайлівна генеральний директор Національного заповідника "Софія Київська", член-кореспондент Української академії архітектури, дійсний член УК IКОМОС;
7. КУХАРЕНКО Руслан Iванович начальник Головного управління охорони культурної спадщини та ремонтно-відновлювальних робіт КМДА, дійсний член УК IКОМОС;
8. МАРДЕР Абрам Павлович дійсний член Української академії архітектури, доктор архітектури, професор;
9. ОНИШКО Роман Орестович заступник начальника Управління охорони культурної спадщини Львівської облдержадміністрації;
10. ПАНЧЕНКО Тамара Федотівна заступник директора ДП "НДПIмістобудування", заслужений архітектор України, доктор архітектури, професор;
11. ПАРХОМЕНКО Микола Трохимович перший заступник голови Українського товариства охорони пам'яток історії та культури;
12. РОМАНЧЕНКО Олександр Дмитрович начальник відділу Державної служби з питань національної культурної спадщини;
13. СЕРДЮК Олена Михайлівна директор НДI пам'яткоохоронних досліджень, дійсний член УК IКОМОС;
14. СОКОВНIНА Нінель Харитонівна начальник науково-проектного відділу інженерного захисту територій та охорони навколишнього середовища НДПI містобудування;
15. ТИТОВА Олена Миколаївна директор Центру пам'яткознавства НАН України, канд. іст. наук, дійсний член УК IКОМОС;
16. ТРЕГУБОВА Тетяна Олександрівна провідний спеціаліст НДIТIАМ, кандидат архітектури, лауреат премії ім.I.Моргилевського;
17. ШЕПIТЬКО Ніна Петрівна начальник відділу інституту "УкрНДIпроектреставрація", лауреат Державної премії України в галузі архітектури, член-кореспондент Академії будівництва України.
Секція реставрації пам'яток архітектури
1. АВДIЄНКО Олександр Петрович начальник Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд цивільного призначення Мінрегіонбуду;
2. ГАЙДА Микола Павлович заступник директора Львівської галереї мистецтв, дійсний член УК IКОМОС;
3. ГРАУЖИС Олег Олександрович головний архітектор інституту "УкрНДIпроектреставрація", дійсний член УК IКОМОС;
4. КIЛЕССО Сергій Костянтинович заслужений архітектор України, почесний доктор НДIТIАМ, лауреат Державної премії України в галузі архітектури, кандидат архітектури;
5. КОСЬЯНЕНКО Володимир Iванович головний архітектор проектів інституту "УкрНДIпроектреставрація", дійсний член УК IКОМОС;
6. НОВОЖИЛОВ Юрій Дмитрович начальник відділу цивільного будівництва служби "Укрінвестекспертизи";
7. КРIТОВ Віталій Олексійович завідувач відділу НДIБК, кандидат технічних наук;
8. КУЧЕРЯВИЙ Анатолій Антонович головний інженер Iнституту "Укрпроектреставрація";
9. ЛУК'ЯНЧЕНКО Вадим Iгоревич головний архітектор проектів інституту "УкрНДIпроектреставрація";
10. МАТВЕЄВ Iгор Вікторович завідувач відділу НДIБК, кандидат технічних наук;
11. ОСАДЧИЙ Євген Iванович головний архітектор проектів інституту "УкрНДIпроектреставрація", дійсний член УК IКОМОС;
12. ТУПЧIЙ Олена Володимирівна заступник начальника Головного управління охорони культурної спадщини та ремонтно-відновлюваних робіт КМДА;
13. ШВЕЦЬ Володимир Ярославович директор інституту "Укрзахщпроектреставрація", лауреат Державної премії України в галузі архітектури;
14. ШТЕРБУЛЬ Наталія Анатоліївна начальник Управління охорони об'єктів культурної спадщини Одеської облдержадміністрації, дійсний член УК IКОМОС;
15. ЮРЧЕНКО Сергій Борисович заступник директора НДIТIАМ, лауреат Державної премії України в галузі архітектури
Секція технології реставрації пам'яток архітектури і монументального мистецтва
1. БIЛЕЦЬКА Олена Платонівна гол. спеціаліст технологічного відділу інституту "У крНДI проектреставрація";
2. КОРЕНЮК Юрій Олександрович головний художник-реставратор ДНТЦ "Конрест", кандидат мистецтвознавства;
3. МАМОЛАТ Ольга Євгенівна науковий керівник проектних робіт АТЗТ "Майстерня реставрації живопису";
4. ОСТАПЧУК Анатолій Миколайович головний художник-реставратор Національного заповідника "Софія Київська";
5. САЛЬНИКОВА Надія Володимирівна гол.спеціаліст технологічного відділу інституту "УкрНДIпроектреставрація";
6. СЛIПЧЕНКО Наталія Iванівна провідний мистецтвознавець інституту "Укрзахідпроектреставрація", лауреат Державної премії України в галузі архітектури, дійсний член УК IКОМОС;
7. СТРIЛЕНКО Юлія Миколаївна заслужений будівельник України, дійсний член УК IКОМОС;
8. ТОЦЬКА Iрма Фантинівна заслужений працівник культури, дійсний член УК IКОМОС;
9. ЩАВIНСЬКИЙ Роман Васильович директор ДНТЦ "Конрест".

 Начальник Управління
 реставрації та реконструкції
 історичної забудови                 Т.Майстерчу

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ