Приказ от 04.09.2007 № 458 Об утверждении Порядка принятия в эксплуатацию законченных строительством (реконструкцией, капитальным ремонтом) автомобильных дорог

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20276 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 04.09.2007 № 458 Об утверждении Порядка принятия в эксплуатацию законченных строительством (реконструкцией, капитальным ремонтом) автомобильных дорог
Дата начала действия26.09.2007
Дата принятия04.09.2007
Дата отмены действия 07.08.2009
СтатусНедействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа458
РазработчикНет данных
Регистрационный номер в Министерстве Юстиций1103/14370
Дата регистрации в Министерстве Юстиций26.09.2007
Дополнительные данные Приказ отменен согласно приказу Государственной службы автомобильных дорог Украины от 6 июля 2009 года № 325


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

      ДЕРЖАВНА СЛУЖБА АВТОМОБIЛЬНИХ ДОРIГ УКРАЇНИ

              Н А К А З

            04.09.2007 N 458

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   26 вересня 2007 р.
                   за N 1103/14370


    Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію
       закінчених будівництвом реконструкцією,
      капітальним ремонтом) автомобільних доріг

   Відповідно до Закону  України  від 08.09.2005  N 2862-IV
 "Пpо автомобільні дороги" та  постанови Кабінету
Міністрів України від  16.04.2007  N 628   "Про
затвердження Положення про Державну службу автомобільних доріг
України", з метою встановлення єдиного  порядку  прийняття  в
експлуатацію закінчених будівництвом (реконструкцією, капітальним
ремонтом) автомобільних доріг, їх черг та пускових комплексів,
будівель дорожньої служби Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити   розроблений   Українським   державним
виробничо-технологічним підприємством "Укрдортехнологія" Порядок
прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом (реконструкцією,
капітальним ремонтом) автомобільних доріг, що додається.

   2. Доручити тиражування та розповсюдження зазначеного Порядку
підприємству "Укрдортехнологія" (Нагайчук В.М.).

   3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 В.о. Голови                      М.Г.Мездрін


                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної служби
                   автомобільних доріг України
                   04.09.2007 N 458

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   26 вересня 2007 р.
                   за N 1103/14370


               ПОРЯДОК
     прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом
       (реконструкцією, капітальним ремонтом)
            автомобільних доріг


   1. Загальні положення

   1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до постанови Кабінету
Міністрів від 22 вересня 2004 року N 1243 "Про
Порядок  прийняття  в  експлуатацію  закінчених  будівництвом
об'єктів".

   1.2. Цей документ встановлює порядок прийняття в експлуатацію
закінчених будівництвом, реконструкцією, капітальним  ремонтом
автомобільних доріг загального користування, їх черг та пускових
комплексів, будівель  дорожньої  служби  (далі  -  закінчені
будівництвом об'єкти) відповідно до затвердженої в установленому
порядку проектної документації, нормативних вимог та вихідних
даних на проектування.
   Терміни, які вживаються в цьому Порядку, мають таке значення:
   Робоча комісія - комісія, яка утворюється в установленому
порядку для прийняття виконаних робіт по закінченому будівництвом
об'єкту для пред'явлення його державній приймальній комісії.
   Державна приймальна комісія - комісія, яка утворюється в
установленому порядку для прийняття в експлуатацію закінченого
будівництвом об'єкта.
   Пусковий комплекс - ділянки автомобільних доріг, які мають
самостійне транспортне значення, тобто на яких можливо відкрити
постійний рух транспортних засобів і які з'єднують населені
пункти, об'єкти сільського господарства, підприємства або групи
підприємств між собою, з місцями розробки сировини залізничними
станціями,  річковими  і  морськими портами, аеродромами або
забезпечують вихід на існуючі автомобільні дороги.
   Черга будівництва автомобільної дороги - визначена проектною
документацією частина об'єкта будівництва, яка складається з
одного або кількох пускових комплексів (ділянок автомобільних
доріг), що мають самостійне транспортне значення і введення яких в
експлуатацію забезпечує надання транспортних послуг.
   Архітектурно-будівельний паспорт  -  складається  з метою
забезпечення  архітектурної,  конструктивної,  технічної  та
функціональної ідентифікації об'єкта архітектури (автомобільної
дороги, окремої споруди) та надійної його експлуатації.
   Прийняття в експлуатацію автомобільних доріг, їх черг та
пускових  комплексів  повинно  здійснюватись згідно з діючим
законодавством України.

   1.3. Закінчені будівництвом автомобільні дороги, їх черги і
пускові комплекси з будівлями та спорудами вартістю понад 5 млн.
гривень  до  пред'явлення  їх державним приймальним комісіям
попередньо приймаються робочими комісіями.
   1.3.1. Закінчені капітальним ремонтом автомобільні дороги та
споруди при вартості робіт до 10 млн. гривень  приймаються
приймальними комісіями за документами згідно з додатками 1-8.
   1.3.2. Закінчені капітальним ремонтом автомобільні дороги та
споруди при вартості робіт понад 10 млн. гривень приймаються в
експлуатацію на загальних підставах, що передбачені цим Порядком.

   1.4. Закінчені будівництвом мости і шляхопроводи (при їх
довжині до 25 м.) в міру їх готовності приймаються в експлуатацію
робочою комісією до закінчення будівництва автомобільної дороги
(черги, пускового комплексу) з подальшим пред'явленням державній
приймальній  комісії, що приймає автомобільну дорогу (чергу,
пусковий комплекс) в цілому. Прийняття в експлуатацію цих об'єктів
робочими комісіями оформляється актом за формою А-1, що наведена в
додатку 6. Для автомобільної  дороги  акт  робочої  комісії
складається за формою А-2, додаток 7.
   Прийняття великих (довжиною понад 100 м) і середніх (довжиною
25-100  м)  мостів  та  шляхопроводів здійснюється державною
приймальною комісією і оформляється окремим актом за формою А-3.1,
що наведена в додатку 8.

   1.5. Будівлі  дорожньої  служби (виробничі бази, будівлі
дорожньо-ремонтних пунктів, дорожніх майстрів) з кількістю робочих
місць понад 50 або вартістю понад 5 млн. гривень, а також об'єкти
житлово-громадського призначення III, IV і V категорій складності
відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 22 вересня 2004
року N 1243 "Про Порядок прийняття в експлуатацію
закінчених будівництвом об'єктів", якщо вони виділені в окремі
пускові комплекси, до пред'явлення їх державним  приймальним
комісіям попередньо приймаються робочими комісіями.
   Про готовність цих об'єктів до прийняття в експлуатацію
державними приймальними комісіями складається акт робочої комісії
за формою А-3, додаток 9.
   Прийняття в експлуатацію цих об'єктів державними приймальними
комісіями оформляється актом за формою А-3.1, додаток 8.

   1.6. Будівлі дорожньої служби (виробничі  бази,  будівлі
дорожньо-ремонтних пунктів, дорожніх майстрів) з кількістю робочих
місць до 50 або вартістю менше 5 млн. гривень, а також об'єкти
житлово-громадського призначення I і II категорій складності
(згідно  з  додатком  II  ДБН  А.2.2-3-2004 "Склад, порядок
розроблення, погодження та затвердження проектної документації для
будівництва"), якщо вони виділені в окремі пускові комплекси,
приймаються в експлуатацію державними приймальними комісіями без
попереднього прийняття їх робочими комісіями.
   Прийняття в експлуатацію цих об'єктів державними приймальними
комісіями оформляється актом за формою А-3.1, додаток 8.

   1.6.1. Прийняття в експлуатацію будівель дорожньої служби
(виробничі бази, будівлі дорожньо-ремонтних пунктів, дорожніх
майстрів), а також об'єктів житлово-громадського призначення III,
IV і V категорій складності здійснюється відповідно до постанови
Кабінету Міністрів від 22 вересня 2004 року N 1243
"Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом
об'єктів".

   1.7. Автомобільні дороги, що споруджуються на болотах і в
інших місцевостях, коли дорожнє покриття влаштовується згідно з
проектом в дві стадії, приймаються в експлуатацію: перша стадія -
робочими  комісіями,  друга стадія - державними приймальними
комісіями. При цьому рух транспортних засобів відкривається після
прийняття першої стадії.
   У разі прийняття автомобільної дороги в експлуатацію у дві
стадії після прийняття її робочою комісією на першій стадії в акті
державної приймальної  комісії  фіксується  введення  в  дію
потужностей (протяжність автомобільних доріг в кілометрах) і
кошторисна вартість першої стадії, яка передається в основні фонди
замовника (експлуатаційної організації).
   При прийнятті в експлуатацію другої стадії в актах державної
приймальної комісії фіксується тільки вартість другої стадії, яка
передається  в  основні  фонди  замовника  (експлуатаційної
організації).

   1.8. Об'єкти  допоміжного характеру (автомобільні дороги,
асфальтобетонні і цементобетонні заводи,  залізничні  тупики,
об'єкти виробничої бази тощо) для використання їх в період
спорудження об'єкта приймаються в експлуатацію робочими комісіями,
утвореними генеральним підрядником.

   1.9. Прийняття в експлуатацію автомобільних доріг (черг,
пускових комплексів)  повинно  проводитись  в  період  часу,
сприятливий  візуальному обстеженню, проведенню вимірювань та
взяттю проб для оцінки якості робіт та застосованих конструкцій і
матеріалів.
   Не допускається прийняття автомобільних доріг в експлуатацію
при наявності на них снігового покриву.

   1.10. Після прийняття в експлуатацію автомобільних доріг
(черг, пускових комплексів) необхідно визначити гарантійний термін
для  основних конструктивних елементів об'єкта, що прийнятий
державною приймальною комісією згідно з додатком 10.

   

Полная версия документа доступна бесплатно авторизованным пользователям

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ