Приказ от 05.09.2007 № 182 О проведении государственной аттестации научных учреждений

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20048 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 05.09.2007 № 182 О проведении государственной аттестации научных учреждений
Дата начала действия05.09.2007
Дата принятия05.09.2007
Дата отмены действия 07.05.2008
СтатусНедействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа182
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины
Дополнительные данные Приказ отменен согласно приказу Министерства регионального развития и строительства Украины от 7 мая 2008 года № 194


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ

Н А К А З

05.09.2007 N 182

Про проведення державної атестації наукових установ

З метою забезпечення проведення державної атестації науково-дослідних науково-технічних) установ і організацій згідно з Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність" та відповідно до Положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.04.98 N 469 , Н А К А З У Ю:

1. Створити експертну комісію Мінрегіонбуду з проведення експертизи науково-дослідних (науково-технічних) установ і організацій у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування у складі згідно з додатком 1.

2. Голові експертної комісії організувати роботу з проведення експертизи відповідно до таких матеріалів:

2.1 Анкетні матеріали атестації науково-дослідних (науково-технічних) установ і організацій згідно з додатком 2;

2.2 Анкетні матеріали "Основні показники науково-технічної діяльності" згідно з додатком 3;

2.3 Анкетні матеріали "Додаткові показники науково-технічної діяльності" згідно з додатком 4.

3. Науково-дослідним (науково-технічним) установам та організаціям надавати матеріали відповідно до додатків 2, 3, 4 у заповненому вигляді та на електронних носіях.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства від 31.07.2006 N 266 "Про проведення державної атестації науково-дослідних установ сфер діяльності Мінбуду".

5. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на заступника Міністра О.В.Кужель.

Міністр В.Яцуба

Додаток 1
до наказу Мінрегіонбуду
05.09.2007 N 182

ЕКСПЕРТНА КОМIСIЯ
Міністерства регіонального розвитку
та будівництва України з проведення
атестації науково-дослідних
(науково-технічних) установ і організацій

Голова комісії
Заступник Міністра КУЖЕЛЬ Олександра Володимирівна
Заступник голови
Начальник Відділу наукового розвитку КОТОВА Людмила Миколаївна
Секретар комісії
Головний спеціаліст відділу наукового розвитку БАБАК Юлія Віталіївна

Члени комісії:

КУЦЕВИЧ Вадим Володимирович Директор з питань наукової діяльності ВАТ "КиївЗНДIЕП"
КОЖАН Володимир Пантелеймонович Начальник Управління технологічного розвитку та зовнішньоекономічної діяльності, Корпорація "Укрмонтажспецбуд"
ПАНЧЕНКО Тамара Федотівна Заступник директора ДП "НДПIмістобудування"
ТАРАСЮК Василь Григорович Заступник директора з наукової роботи Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій
ГРОМАДСЬКИЙ Юрій Степанович Директор ВАТ "Київпромелектропроект"
КРИШТОП Тетяна Володимирівна Заступник директора з наукової роботи інституту "УкрНДIпроцивільсільбуд"
ЧЕРВЯКОВ Юрій Миколайович Заступник директора інституту "НДIБМВ" з наукової роботи
IВАНЕНКО Віталій Олексійович Заступник директора науково-дослідного інституту будівельного виробництва
МИХАЙЛЮК Дмитро Васильович Головний інженер ВАТ "УкрНДIінжпроект"
ПАЛЕХА Юрій Миколайович Заступник директора з наукової роботи Українського державного інституту проектування міст "Діпромісто"
ТОРОПОВ Борис Iванович Заступник директора з науково-дослідної роботи Державного проектно-вишукувального інституту транспортного будівництва "Київдіпротранс"
ГОЛОДНОВ Олександр Iванович Учений секретар ВАТ "Український науково-дослідний та проектний інститут конструкцій імені В.М.Шимановського"
МОРОЗ Олександр Олександрович Начальник Контрольно-ревізійного відділу
БАРЗИЛОВИЧ Дмитро Владиславович Начальник Управління технічного регулювання в будівництві
НЕЧЕПОРЧУК Анатолій Антонович Заступник начальника Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд
ОСТРОВСЬКА Марина Iллівна Заступник начальника Управління ціноутворення, експертизи та контролю вартості у будівництві - начальник відділу методології експертизи та маркетингу вартості будівництва
ПIДДУБНА Iрина Григорівна Заступник начальника Управління планування та забудови територій - начальник відділу планування і забудови населених пунктів
ОСИНСЬКА Віта Андріївна Заступник начальника Управління економічних відносин та розвитку будівельної діяльності та начальник відділу організації та розвитку економічних відносин у будівельній діяльності
ДЗЮБЕНКО Володимир Петрович Заступник директора департаменту, начальник відділу управління майном
ПЛАМЕНИЦЬКА Ольга Анатоліївна Начальник Відділу наукового та нормативно-методичного забезпечення збереження архітектурної спадщини
МОЛЧАНОВ Олег Олександрович Начальник Відділу промислової забудови та проблем ЧАЕС.

Начальник Відділу наукового розвитку Л.Котова

Додаток 2

АНКЕТНI МАТЕРIАЛИ
атестації науково-дослідних
(науково-технічних) установ і організацій

1. Назва організації

Повна
Скорочена Код ЄДРПОУ

2. Відомча належність (міністерство або відомство)

3. Керівництво організації

Посада Прізвище, ім'я, по батькові Телефон
Директор
Заступник з наукової роботи
Головний інженер
Вчений секретар

4. Адреса організації (повна поштова)

5. Банківські реквізити (номер рахунку, МФО та назва банку)

Бюджетний рахунок
Розрахунковий рахунок

6. Види зв'язку

Телефон e-mail
Факс Телетайп
Iнші

7. Основні напрями науково-технічної та проектно-конструкторської діяльності

8. Ключові слова, що характеризують спеціалізацію науково-технічної діяльності

1 6
2 7
3 8
4 9
5 10

Додаток 3


АНКЕТНI МАТЕРIАЛИ
основні показники науково-технічної діяльності

Показники На 01.01.2005 р. На 1.01.2006 р. На 01.01.2007 р.
1. Кадровий склад (осіб)
1.1. Загальна чисельність працюючих
1.2. Чисельність працівників основної діяльності
1.3. в тому числі спеціалісти з вищою та середньою освітою, які виконують НДДКР
1.4. Iз загальної чисельності - докторів наук
1.5. кандидатів наук
1.6. аспірантів та докторантів
1.7. Залучено фахівців організації в якості експертів до міжнародної експертизи
1.8. Обрано фахівців організації членами іноземних академій та міжнародних наукових товариств
2. Джерела фінансування науково-технічних робіт (тис.грн.)
2.1. Загальний обсяг фінансування науково-технічних робіт за рахунок всіх джерел
2.2. із них - за рахунок Держбюджету
2.3. Бюджету місцевих рад
2.4. договорів із замовниками, всього
2.5. в тому числі - із замовниками з України
2.6. близького зарубіжжя (країн СНД)
2.7. далекого зарубіжжя (крім СНД)
2.8. інших джерел
2.9. Iз загального обсягу - фінансування на науково-технічні програми та проекти
2.10 інноваційний фонд
3. Виконання науково-технічних робіт (тис.грн.)
3.1. Обсяг робіт, виконаних власними силами за договірн. цінами
3.2. з нього - науково-дослідні роботи
3.3. в тому числі - фундаментальні
3.4. проектно-конструкторські і технологічні
3.5. роботи зі створення дослідних зразків (партій)
3.6. проектні роботи для будівництва
3.7. науково-технічні послуги
3.8. Обсяг виконаних робіт, не пов'язаних з основною діяльністю (не включаючи доходи від оренди)
3.9. Обсяг робіт (виробництво продукції), виконаних експериментальною базою наукової організації, всього
3.10. в тому числі - дослідних і експериментальних робіт
4. Оплата праці (тис.грн.)
4.1. Фонд оплати працівників, які виконують НДДКР
4.2. Середньомісячна заробітна плата всіх працівників
4.3. Середньомісячна заробітна плата виконуючих НДДКР
5. Основні фонди (тис.грн.)
5.1. Балансова вартість власних основних фондів
5.2. Залишкова вартість власних основних фондів
6. Виробничі площі
6.1. Загальна площа нежитлових будинків (приміщень), яка використовується організацією (кв.м)
6.2. в тому числі - знаходиться на балансі (кв.м)
6.3. Загальна балансова вартість будинків (приміщень), тис.грн.
6.4. Розмір загальної площі власних будинків (приміщень), що призначена для виконання НДДКР (кв.м)
6.5. в тому числі - на одного виконуючого НДДКР (кв.м)
6.6. Загальна площа нежитлових будинків (приміщень), яка надається в оренду іншим організаціям (кв.м)
6.7. Кількість орендарів (одиниць)
6.8. Загальна сума орендної плати, що одержана організацією за 2006 р. і перше півріччя 2007 р. відповідно (тис.грн.)
6.9. Кількість малих форм (МП, СП та інші), заснованих організацією (одиниць)
6.10. з них - існують на території організації (одиниць)
7. Науково-технічна діяльність (одиниць)
7.1. Кількість закінчених наукових робіт і науково-технічних розробок
7.2. з них - на створення і вдосконалення нової техніки
7.3. в тому числі технічний рівень яких перевищує кращі світові аналоги
7.4. відповідає світовому рівню
7.5. нижче рівня кращих світових аналогів
7.6. не визначено
7.7. Кількість розробок, що впроваджено на власному підприємстві
7.8. на підприємствах галузі
7.9. на підприємствах інших галузей
7.10. в країнах СНД
7.11. в країнах далекого зарубіжжя (крім країн СНД)
7.12. Кількість отриманих авторських свідоцтв
7.13. Кількість діючих патентів за кордоном
7.14. Укладено ліцензійних угод
7.15. Кількість друкованих праць, всього
7.16. в тому числі - книг (підручників, монографій тощо)
7.17. публікацій в іноземних виданнях
7.18. Загальна кількість грантів в організації
7.19. в тому числі - міжнародних (ISF, INTAS, NATO тощо)
7.20. Кількість іменних, державних та міжнародних премій, вручених фахівцям організації

Додаток 4


АНКЕТНI МАТЕРIАЛИ
додаткові показники науково-технічної діяльності

1. Дата та шлях створення організації (реорганізації з філії, відділу тощо)

Дата створення Шлях створення

2. Відомства, до яких належала організація останні 5 років

3. Напрями науково-технічної діяльності, в яких організація...

виконувала раніше функції головної (визначала політику)
могла б виконувати функції головної (визначати політику)

4. Найбільш відомі фахівці, що працюють (працювали) в організації повні прізвище, ім'я, по батькові)

5. Власна та головні зовнішні інформаційні бази (бібліотеки, банки даних, архіви тощо), якими користуються співробітники організації (оцінити об'єм)

6. Перелік програм (національні, міждержавні, галузеві), у виконанні яких організація бере участь

7. Самооцінка стану діяльності організації (підкресліть ОДИН з п'яти варіантів відповіді)

Рівень наявного потенціалу для успішного виконання робіт незадо- вільний низький серед- ній достат- ній більший ніж задіяно
Рівень найбільш вагомих результатів, отриманих у 2005-2007 роках нижчий за світовий відповідає світовому вищий за світо- вий оригі- нальні резуль- тати не визначе- но
Потреба у Ваших дослідженнях загально- господар- ська галузева соці- альна наукова культур- на

8. Самооцінка перспектив діяльності організації

Який обсяг фінансування потрібен для утримання організації та виконання нею своїх функцій (в умовних одиницях на місяць)
Оцініть науково-практичні перспективи діяльності організації на наступні рік - два і дайте пропозиції

9. Вкажіть найбільш значні дослідження та найвагоміші розробки, що передбачається виконати в 2007 р.

10. Наявність в організації наукових шкіл (груп) до п'яти найбільш відомих

Назва наукової школи (групи) Керівник (повністю прізвище, ім'я, по батькові, вчений ступінь, звання) Кількісний склад (% до загальної чисельності працюючих в організації)

11. Наявність в організації об'єктів, що становлять національне надбання (до п'яти найбільш значних)

Назва об'єкта, що становить національне надбання Загальні витрати на утримання (% до обсягу фінансування організації)

12. Наявність унікального обладнання (перелік)

13. Специфічні показники (за поданням міністерств та відомств)


 Керівник    ____________  ____________________ ____________
 організації    (підпис)   (прізвище, ініціали)   (дата)

 М.П.

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ