Постановление от 31.03.1995 № 227 "Об утверждении Порядка и условий обязательного государственного страхования должностных лиц инспекций государственного архитектурно-строительного контроля"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 16861 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПостановление от 31.03.1995 № 227 "Об утверждении Порядка и условий обязательного государственного страхования должностных лиц инспекций государственного архитектурно-строительного контроля"
Дата принятия31.03.1995
СтатусДействующий
Вид документаПостановление
Шифр документа227
РазработчикКабинет Министров Украины
Принявший органКабинет Министров Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


 
            П О С Т А Н О В А
          від 31 березня 1995 р. N 227
                Київ
     Про затвердження Порядку та умов обов'язкового
     державного страхування посадових осіб інспекцій
     державного архітектурно-будівельного контролю
 
   Відповідно до статті 5 Закону України "Про відповідальність
підприємств,  їх  об'єднань,  установ  та  організацій  за
правопорушення у сфері містобудування"  Кабінет
Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
   Затвердити Порядок  та  умови  обов'язкового  державного
страхування   посадових   осіб   інспекцій   державного
архітектурно-будівельного контролю, що додається.
 
   Виконуючий обов'язки
   Прем'єр-міністра України       Є. МАРЧУК
       Міністр
   Кабінету Міністрів України      В. ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд. 18
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
              постановою Кабінету Міністрів України
                від 31 березня 1995 р. N 227
             ПОРЯДОК ТА УМОВИ
     обов'язкового державного страхування посадових
     осіб інспекцій
     державногоархітектурно-будівельного контролю
   1. Обов'язкове державне страхування посадових осіб інспекцій
державного архітектурно-будівельного контролю далі - обов'язкове
страхування) здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.
   2. Обов'язковому державному страхуванню підлягають посадові
особи - начальники, їх заступники, начальники відділів, головні
інспектори,  провідні  інспектори  та  інспектори  Державної
архітектурно-будівельної інспекції  та  інспекцій  державного
архітектурно-будівельного контролю Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст обласного
підпорядкування (далі - застраховані).
   3. Страхові платежі сплачуються Державним комітетом у справах
містобудування  і  архітектури,  органами  містобудування  і
архітектури Автономної Республіки Крим, облвиконкомів, Київського
та Севастопольського  міськвиконкомів,  міськвиконкомів  (міст
обласного підпорядкування) райвиконкомів, Рад народних депутатів
до 25 числа кожного місяця у розмірі 0,25 відсотка фонду оплати
праці, включаючи встановлені чинним законодавством доплати та
надбавки застрахованих у минулому місяці.  Облік  надходжень
страхових платежів і виплат страхових сум за цим видом страхування
повинен вестися окремо від надходжень і виплат за іншими видами
страхування. Витрати страховика на здійснення страхування не
повинні перевищувати 6 відсотків страхових платежів.
   Проведення обов'язкового    страхування    здійснюється
страховиком, який одержав відповідну ліцензію в Укрстрахнагляді і
визначений за погодженням з страхувальником.
   4. Страхові платежі, не використані в поточному році на
виплату страхових сум, зараховуються до чергових платежів, а
кошти, яких не вистачає на виплату страхових сум, доплачуються
страхувальником.
   5. Страховик виплачує страхові суми у разі:
   а) загибелі або смерті застрахованого під час виконання
службових обов'язків його спадкоємцям - у розмірі десятирічного
грошового утримання застрахованого за останньою посадою, яку він
займав;
   б) втрати застрахованим працездатності внаслідок поранення,
контузії, травми, каліцтва чи захворювання, що сталися під час
виконання службових обов'язків, - у розмірі, що залежить від
ступеня втрати працездатності, при встановленні інвалідності I
групи - п'ятирічного грошового утримання за останньою посадою, II
групи - чотирирічного грошового утримання за останньою посадою,
III групи - трирічного грошового утримання за останньою посадою;
   в) ушкодження здоров'я  застрахованого  внаслідок  травми
(поранення,  контузії)  чи захворювання, що сталися під час
виконання службових обов'язків, без встановлення інвалідності - у
розмірі, що залежить від ступеня втрати працездатності, який
визначається у відсотках суми дворічного грошового утримання
застрахованого на день настання страхового випадку, але не може
бути меншим ніж сума утримання за шість місяців.
   У випадках, зазначених у підпунктах "а" і "б" цього пункту,
страхова сума розраховується у такому порядку: визначений розмір
грошового утримання застрахованого ділиться на мінімальний розмір
заробітної плати на день настання страхового випадку, а одержана
частка множиться на мінімальний розмір заробітної плати на день
подання заяви про виплату страхової суми.
   У разі настання страхового випадку виплата страхових сум,
провадиться з відрахуванням раніше виплачених сум за цей страховий
випадок. При цьому страхова сума виплачується незалежно від виплат
за іншими видами страхування і виплат, здійснюваних у порядку
відшкодування 
 
     Штамп            Додаток N 1
 інспекції державного    до Порядку та умов обов'язкового
   архітектурно-     державного страхування посадових
 будівельного контролю  осіб інспекцій державного архітектурно-
                 будівельного контролю
 
               ДОВІДКА
   Видана про те, що _______________________________________
              (прізвище, ім'я та по батькові)
 був застрахований  за  обов'язковим  державним  страхуванням
 посадових осіб інспекцій державного архітектурно-будівельного
 контролю.
   Страхова сума  підлягає  виплаті  спадкоємцям  загиблого
 (померлого) на підставі підпункту "а" пункту 5 Порядку та умов
 обов'язкового державного страхування посадових осіб інспекцій
 державного  архітектурно-будівельного  контролю,  затверджених
 постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 1995 р. N
 227 ( 227-95-п ).
   Довідка видана для подання нотаріусу.
           Голова Держкоммістобудування (керівник
           органу містобудування і архітектури)
                 ________________
                   (підпис)
    м. п.
 інспекції державного
   архітектурно-
 будівельного контролю
 "  " 199 р.
              Додаток N 2
      до Порядку та умов обов'язкового державного
     страхування посадових осіб інспекцій державного
        архітектурно-будівельного контролю
        Керівнику страхової організації ____________
                        (району, міста)
        від _______________________________
          (прізвище, ім'я та по батькові)
          __________________________
            (місце проживання)
               ЗАЯВА
          на виплату страхової суми
   Прошу Вас виплатити мені страхову суму в зв'язку з тим,
    що________________________________________________
            (вказується страховий випадок)
 
 Раніше одержував (не одержував) страхову суму________________
 
 _____________________________________________________________
           (розмір страхової суми)
 у зв'язку з цією подією.
 До заяви додаю такі документи:
   1.
   2.
   3.
 "____" ______199   р.        Підпис заявника
 
 Відмітка Держкоммістобудування,  органу  містобудування   і
архітектури _________________________________________________
         (прізвище, ім'я та по батькові)
 
 працював з "___" ______199 р. по "___"_______199 р. в органах
 державного архітектурно-будівельного           контролю
 __________________________________________ (вказується  посада,
 яку він займав на день страхового випадку)
 
 
 м. п.              Голова Держкоммістобудування
 інспекції      державного    (керівник органу
 архітектурно-будівельного       містобудування
 контролю                і архітектури)
 "___" _______199  р.        ___________________
                     (підпис)

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2017 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
61166, Харьков, пр.Науки, 40, оф. 241 Тел.: +38 (057) 752-04-35 E-mail: online@budstandart.com