Приказ от 14.06.2007 № 49 Об образовании рабочей группы по пересмотру нормативных документов и разработки соответствующих национальных стандартов

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20163 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 14.06.2007 № 49 Об образовании рабочей группы по пересмотру нормативных документов и разработки соответствующих национальных стандартов
Дата начала действия22.10.2007
Дата принятия14.06.2007
Дата отмены действия 29.08.2008
СтатусНедействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа49
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины
Дополнительные данные Отменен в соответствии с Приказом Министерства регионального развития и строительства Украины от 29.08.2008 № 390


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ

Н А К А З

14.06.2007 N 49


Про утворення робочої групи з перегляду
нормативних документів та розроблення відповідних
національних стандартів

{ Iз змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
регіонального розвитку та будівництва
№ 271 від 22.10.2007 }

З метою виконання Державної програми стандартизації на
2006-2010 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 1 березня 2006р. № 229, Н А К А З У Ю:

1. Утворити робочу групу з перегляду нормативних документів
комплексу "Система проектної документації для будівництва" у
складі згідно з додатком 1 та розроблення відповідних національних
стандартів згідно з додатком 2.

2. Робочій групі організувати роботу щодо перегляду
нормативних документів зазначеного комплексу з прийняттям
відповідних національних стандартів не пізніше III кв. 2008 р.

3. Доручити проведення державної експертизи проектів
національних стандартів комплексу "Система проектної документації
для будівництва" Академії будівництва України.

4. Управлінню технічного регулювання у будівництві
(Барзилович Д.В.):

4.1 Забезпечити організаційну роботу робочої групи.

4.2 За відсутності відповідних відгуків та листів про
погодження доповнювати Справи прийнятих національних стандартів
рішенням робочої групи.

4.3 Підготувати до розгляду на засіданні президії
науково-технічної ради Міністерства у грудні 2007 р. інформацію
про хід виконання цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Беркуту А.В.

Міністр В. Яцуба


Додаток 1
до наказу Міністерства
регіонального розвитку
та будівництва України
від 14.06.2007 N 49


СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ
з перегляду нормативних документів комплексу
"Система проектної документації для будівництва"


Голова робочої групи: Беркута А.В. - заступник Міністра;

Заступник голови робочої групи: Захарчук М.I. - заступник
начальника Управління технічного регулювання у будівництві
Міністерства регіонального розвитку та будівництва України.

Члени робочої групи:

Авдієнко О.П. - начальник Управління
архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд
Міністерства регіонального розвитку та будівництва України;

Антоненко В.Ю. - відповідальний секретар робочої групи,
інженер ЗАТ "ГIПРОцивільпромбуд";

Антонюк П.Д. - голова ЗАТ "ГIПРОцивільпромбуд";

Бабак Г.М. - начальник технічного відділу ДП
"Укрміськбудпроект";

Барзилович Д.В. - начальник Управління технічного регулювання
у будівництві Міністерства регіонального розвитку та будівництва
України;

Бей I.Г. - зав. відділом інноваційного проектування
ДерждорНДI;

Бєленко Ю.Н.- комерційний директор Асоціації "Лісові
ресурси";

Бєлугін В.С. - директор ПП "Центр якості";

Борисенко А.О.- юрист, спеціаліст з питань законотворчості в
будівельній галузі Асоціації "Українська будівельна асоціація";

Виставна О.В. - головний спеціаліст тепломеханічного відділу
ВАТ "Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський
інститут "ЕНЕРГОПРОЕКТ";

Волков I.I. - головний фахівець з ліцензування, атестації і
сертифікації науково-дослідного відділу технічного розвитку ВАТ
"УПСК";

Гершкович В.Ф. - керівник центру енергозбереження ВАТ
"КиївЗНДIЕП";

Грабар С.В. - виконавчий директор Асоціації "Українська
будівельна асоціація";

Губень П.I.- начальник Управління ціноутворення, експертизи
та контролю вартості у будівництві Міністерства регіонального
розвитку та будівництва України;

Дейнеко Ю.В. - зав. сектором досліджень, розробки і
впровадження інженерно-геодезичних методів контролю у будівництві
НДIБВ;

Духовичний Г. - архітектор, керівник майстерні, Спілка
архітекторів України;

Кармінський А.М. - начальник Київської міської служби
"Укрінвестекспертиза";

Кузьменко О.П. - начальник сектора ліцензування, сертифікації
та якості ВАТ "IВП "ВНIПIТРАНСГАЗ";

Лисенко С.П. - директор "CAPITAL GROUP" Асоціації "Українська
будівельна асоціація";

Луганов О.Г. - перший заступник голови Ради Асоціації
українського об'єднання проектних організацій;

Луговець С.З. - головний спеціаліст Управління технічного
регулювання у будівництві Міністерства регіонального розвитку та
будівництва України;

Миргородський А.С. - співголова Громадської ради Асоціації
"Українська будівельна асоціація";

Подимов О.П. - головний спеціаліст технічного відділу
Донецького ПромбудНДIпроекту;

Потеряєва I.А. - адвокат "Макрокап Девелопмент Україна"
Асоціації "Українська будівельна асоціація";

Проценко К.I. - перший віце-президент Академії будівництва
України;

Ридван О.О. - начальник технічного відділу ЗАТ
"ГIПРОцивільпромбуд";

Сафаров А.А. - директор Державного центру із сертифікації
"СЕПРОКИЇВБУДПРОЕКТ";

Торопов Б.I. - заст. директора з наукової роботи ДП
"Київдіпротранс";

Чередниченко О.I. - головний спеціаліст Управління технічного
регулювання у будівництві Міністерства регіонального розвитку та
будівництва України;

Чмельов Ю.О. - директор ВАТ "Харківський водоканалпроект";

Чумаченко А.Ю. - керівник відділу формування проектами та
землевідводів "IК XXI століття" Асоціації "Українська будівельна
асоціація";

Фадеєв С.А. - директор архітектурного бюро "АРФIД";

Міщенко Г.О. - начальник технічного відділу ВАТ
"ВНIПIТРАНСГАЗ";

Московських О.П. - керівник відділу обладнання, оздоблювання,
випробувань будівельних конструкцій, виробів та матеріалів ВАТ
"КиївЗНДIЕП".
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
регіонального розвитку та будівництва N 271 від
22.10.2007 }

Додаток 2
до наказу Міністерства
регіонального розвитку
та будівництва України
від 14.06.2007 N 49


ПЕРЕЛIК
нормативних документів


1. СТ СЭВ 1633-79 "ЕСКД СЭВ. Чертежи зданий и сооружений.
Изображение вертикальных конструкций"

2. СТ СЭВ 4937-84 "ЕСКД СЭВ. Чертежи строительные. Каменные
конструкции"

3. ГОСТ 21.610-85 "СПДС. Газоснабжение. Наружные газопроводы.
Рабочие чертежи"

4. ГОСТ 21.406-88 "СПДС. Проводные средства связи.
Обозначения условные графические на схемах и планах"

5. ГОСТ 21.507-81 "СПДС. Интерьеры. Рабочие чертежи"

6. ГОСТ 21.603-80 "СПДС. Связь и сигнализация. Рабочие
чертежи"

7. ГОСТ 21.112-87 "СПДС. Подъемно-транспортное оборудование.
Условные изображения"

8. ГОСТ 21.605-82 "СПДС. Сети тепловые (тепломеханическая
часть). Рабочие чертежи"

9. ГОСТ 21.608-84 "СПДС. Внутреннее электрическое освещение.
Рабочие чертежи"

10. ГОСТ 21.609-83 "СПДС. Газоснабжение. Внутренние
устройства. Рабочие чертежи"

11. ГОСТ 21.611-85 "СПДС. Централизованное управление
энергоснабжением. Условные графические и буквенные обозначения
вида и содержания информации"

12. ГОСТ 21.614-88 "СПДС. Изображения условные графические
электрооборудования и проводок на планах"

13. ГОСТ 21.513-83 "СПДС. Антикоррозионная защита конструкций
зданий и сооружений. Рабочие чертежи"

14. ГОСТ 21.613-88 "СПДС. Силовое электрооборудование.
Рабочие чертежи"

15. ГОСТ 21.615-88 "СПДС. Правила выполнения чертежей
гидротехнических сооружений"

16. ГОСТ 21.203-78 "СПДС. Правила учета и хранения
подлинников проектной документации"

17. ГОСТ 21.002-81 "СПДС. Нормоконтроль проектно-сметной
документации"

18. ГОСТ 21.401-88 "СПДС. Технология производства. Основные
требования к рабочим чертежам"

19. ГОСТ 21.403-80 "СПДС. Обозначения условные графические в
схемах. Оборудование энергетическое"

20. ГОСТ 21.404-85 "СПДС. Автоматизация технологических
процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в
схемах"

21. ГОСТ 21.402-83 "СПДС. Антикоррозионная защита
технологических аппаратов, газоходов и трубопроводов. Рабочие
чертежи"

22. ГОСТ 21.510-83 "СПДС. Пути железнодорожные. Рабочие
чертежи"

23. ГОСТ 21.511-83 "СПДС. Автомобильные дороги. Земляное
полотно и дорожная одежда. Рабочие чертежи"

24. ГОСТ 21.602-79 "СПДС. Правила выполнения рабочей
документации отопления, вентиляции и кондиционирования"

25. ГОСТ 21.113-88 "СПДС. Обозначение характеристик точности"

26. ГОСТ 21.607-82 "СПДС. Электрическое освещение территории
промышленных предприятий. Рабочие чертежи"

27. ГОСТ 21.601-79 "СПДС. Водопровод и канализация. Рабочие
чертежи"

28. ГОСТ 21.604-82 "СПДС. Водоснабжение и канализация.
Наружные сети. Рабочие чертежи"

29. ГОСТ 21.616-88 "СПДС. Правила выполнения чертежей
гидромелиоративных линейных сооружений"

30. СТ СЭВ 4409-83 "ЕСКД СЭВ. Чертежи строительные. Правила
выполнения чертежей деревянных конструкций"

31. СТ СЭВ 4722-84 "ЕСКД СЭВ. Чертежи строительные. Условные
изображения крепежных деталей и отверстий на чертежах
металлических конструкций"

32. ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) "СПДБ. Умовні графічні
позначення і зображення елементів генеральних планів та споруд
транспорту"

33. ДСТУ Б А.2.4-4-99 (ГОСТ 21.101-97) "СПДБ. Основні вимоги
до проектної та робочої документації"

34. ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501-93) "СПДБ. Правила
виконання архітектурно-будівельних робочих креслень".

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ