Решение от 24.10.2003 № 83 О предложениях относительно учреждения Премии Кабинета Министров Украины в области строительства

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20434 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаРешение от 24.10.2003 № 83 О предложениях относительно учреждения Премии Кабинета Министров Украины в области строительства
Дата принятия24.10.2003
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаРешение
Шифр документа83
РазработчикКоллегия Госстроительства и архитектуры
Дата регистрации в Министерстве Юстиций26.11.2003


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

        КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
          З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
             24.10.2003 N 83
 
 
       Про пропозиції щодо заснування Премії
     Кабінету Міністрів України в галузі будівництва
 
 
   Заслухавши інформацію  Президента  Української  державної
будівельної корпорації "Укрбуд" Ю.Пелиха про заснування Премії
Кабінету Міністрів  України  в  галузі  будівництва,  колегія
В И Р І Ш И Л А:
 
   1 Підтримати ініціативу корпорації "Укрбуд" щодо заснування
Премії Кабінету Міністрів України в галузі будівництва.
 
   2 Вважати за доцільне провести до кінця 2003 року обговорення
проекту Положення про Премію Кабінету Міністрів України в галузі
будівництва, розробленого корпорацією  "Укрбуд",  в  трудових
колективах  підприємств,  установ  і організацій будівельного
комплексу із залученням громадських та професійних об'єднань
працівників будівництва.
   Для цього розмістити текст Положення на офіційному сайті
Держбуду та будівельних корпорацій, опублікувати у Інформаційному
бюлетені та інших засобах масової інформації.
 
   З Підготовку остаточної редакції  Положення  про  Премію
Кабінету Міністрів України в галузі будівництва з врахуванням
пропозицій і зауважень доручити корпорації "Укрбуд".
 
 Голова колегії                      В.Череп
 
 
                              Проект
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про Премію Кабінету Міністрів України
            в галузі будівництва
 
 
   1. Премія Кабінету Міністрів України в підприємств), будов,
споруд і проектів галузі будівництва присуджується за розробку
планування, забудови міст та інших населених найбільш видатних
проектів і будівництво за пунктів у подальшому роботи), що
отримали цими проектами підприємств (груп  широке  суспільне
визнання, відповідають досягненням сучасної науки і техніки,
забезпечують високоефективну організацію праці і виробництва.
   2. На здобуття Премії Кабінету Міністрів України можуть
висуватись роботи, здані в експлуатацію не менше як за рік до
строку висунення, вийшли на проектну потужність та відповідають
наступним вимогам:
   - збудовані   (реконструйовані)   підприємства   (групи
підприємств) мають  використовувати  передові  технології  та
обладнання, що забезпечують високу якість, зниження собівартості
та Енергоємності продукції, що випускається (наданих послуг),
екологічну безпеку виробництва;
   - уведені в експлуатацію (реконструйовані) будови та споруди
мають прогресивні об'ємно-планувальні і конструктивні рішення,
естетичний  вигляд,  забезпечують  надійну  експлуатацію  і
відповідають сучасним вимогам організації побуту і відпочинку
працівників;
   - проекти  планування, забудова міст та інших населених
пунктів повинні бути  виконані  на  високому  науковому  та
містобудівному рівні;
   - будівельні, монтажні і налагоджувальні роботи повинні бути
виконані з високою якістю та в узгоджені терміни.
 
   3. Присудження Премії Кабінету Міністрів України здійснюється
щорічно до професійного свята - Дня будівельника.
   Кількість і розмір премій щорічно визначається Кабінетом
Міністрів України за поданням Держбуду України.
 
   4. Висунення робіт на здобуття Премії Кабінету Міністрів
України проводиться міністерствами, іншими органами виконавчої
влади, Кабінетом Міністрів АР Крим. обласними, міськими, міст
Києва  та Севастополя державними адміністраціями, замовниками
(інвесторами) разом із проектними та підрядними організаціями.
 
   5. Рішення про висунення робіт на здобуття Премії Кабінету
Міністрів України відбувається на засіданнях колегій, президій,
науково-технічних рад, на зборах трудових колективів з визначенням
внеску  кожного  кандидата  на  здобуття  Премії  за участю
громадськості та з дотриманням гласності.
 
   6. Колектив претендентів, який висувається на здобуття Премії
Кабінету Міністрів України, не може перевищувати 12 осіб. До його
складу, крім фахівців від замовника, проектної та будівельних
організацій, можуть бути включені посадові особи, які зробили
вагомий внесок у вирішення організаційних питань спорудження цих
об'єктів.
   До колективу претендентів, який висувається на  здобуття
Премії Кабінету Міністрів України, можуть бути включені громадяни
іноземних держав, а також особи без громадянства.
 
   7. Не допускається включення до колективу претендентів осіб,
які:
   - удостоєні за цю роботу державної нагороди;
   - включені у поточному році до складу колективу претендентів,
висунутих на здобуття Державної премії або Премії  Кабінету
Міністрів України за іншу роботу.
 
   8. Премія Кабінету Міністрів України може присуджуватись
посмертно.
 
   9. Лауреатам Премії Кабінету Міністрів України може повторно
присуджуватись зазначена Премія за нові визнані досягнення.
 
   10. Роботи, висунуті на здобуття Премії Кабінету Міністрів
України, приймаються Держбудом України щорічно до 1 березня.
 
   11. Порядок висунення робіт,  оформлення  документів  та
матеріалів, а також порядок роботи з організації їх розгляду
Комісією по Премії Кабінету Міністрів України в галузі будівництва
і її присудження затверджується Кабінетом Міністрів України за
поданням Держбуду України та Центрального комітету профспілки
працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів
України.
 
   12. Для широкого ознайомлення громадськості з допущеними до
участі в конкурсі роботами їх список із зазначенням складу
претендентів-колективів  та  організацій,  що  їх  висунули,
публікується у травні поточного року в газетах "Голос України",
"Урядовий кур'єр", офіційних виданнях Держбуду України та інших
друкованих засобах масової інформації.
 
   13. Роботи, допущені до участі в конкурсі на здобуття Премії
Кабінету Міністрів України, обговорюються у трудових колективах,
на засіданнях науково-технічних, учених рад, громадських і творчих
організаціях. Засоби масової інформації сприяють  висвітленню
обговорення конкурсних робіт.
 
   14. Матеріали  обговорення у засобах масової інформації,
рецензії, зауваження та пропозиції надсилаються Держбуду України,
який приймає їх до розгляду до 1 червня і враховує при підготовці
матеріалів до розгляду Комісією з Премії Кабінету Міністрів
України в галузі будівництва.
 
   15. Рішення про присудження Премії Кабінету Міністрів України
та її розмір приймається Комісією з Премії Кабінету Міністрів
України в галузі будівництва таємним голосуванням і набирає
чинності після його затвердження Кабінетом Міністрів України.
   Постанова Кабінету Міністрів України про присудження Премії
Кабінету Міністрів України публікується до Дня будівельника в
газетах "Голос України", "Урядовий Кур'єр", офіційних виданнях
Держбуду України та інших друкованих засобах масової інформації.
 
   16. Особам, удостоєним Премії Кабінету Міністрів України,
присвоюється звання Лауреат Премії Кабінету Міністрів України в
галузі будівництва і в урочистій обстановці Держбудом України
вручаються Диплом та Нагрудний знак. Описи Диплома та Нагрудного
знака лауреата Премії Кабінету Міністрів України  в  галузі
будівництва затверджує Кабінет Міністрів України.
 
   17. У разі втрати (псування) Диплома чи Нагрудного знака
лауреата Премії Кабінету Міністрів України в галузі будівництва
дублікати не видаються, крім випадків, коли нагороджений не міг
запобігти втраті (псуванню) Диплома чи Нагрудного знака. Дублікати
Диплома чи Нагрудного знака лауреата Премії Кабінету Міністрів
України видаються Держбудом України за кошти нагородженого.
 
   18. Виплата лауреатам грошової частини  Премії  Кабінету
Міністрів України здійснюється замовником за рахунок прибутку, що
залишається у розпорядженні підприємства.
   За згодою виплата грошової частини Премії Кабінету Міністрів
України може здійснюватись кожною організацією та підприємством
лауреатам Премії, що працюють або раніше працювали у цих трудових
колективах, за рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні
кожної організації та підприємства.
 
   19. Грошова  частина  Премії  Кабінету Міністрів України
ділиться між лауреатами посівну.

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ