Постановление от 26.06.1986 № 238 "О повышении эффективности работ по защите берегов Черного и Азовского морей от разрушения"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20473 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПостановление от 26.06.1986 № 238 "О повышении эффективности работ по защите берегов Черного и Азовского морей от разрушения"
Дата начала действия11.03.1993
Дата принятия26.06.1986
СтатусДействующий
Вид документаПостановление
Шифр документа238
РазработчикСовет Министров Украинской Советской Социалистической Республики


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

            П О С Т А Н О В А
          від 26 червня 1986 р. N 238
                Київ

    Про підвищення ефективності робіт по захисту берегів
      Чорного і Азовського морів від руйнування


   Рада Міністрів Української РСР відзначає, що за останні роки
на Чорноморському узбережжі здійснено деякі берегоукріплювальні та
протизсувні заходи. Закріплено понад 73 кілометри берегів Чорного
моря, більш раціонально використовується прибережна зона під
курортне будівництво. В  Донецькій  і  Запорізькій  областях
проводяться  роботи  по  закріпленню окремих ділянок берегів
Азовського моря.

   Разом з тим заходи, що вживаються, не забезпечують своєчасний
і комплексний захист, збереження і відновлення природних ресурсів
прибережної території.

   Активно розвиваються процеси руйнування берегів Чорного і
Азовського морів, проте роботи по їх захисту ведуться в незначних
обсягах, послаблено контроль за використанням берегової смуги.

   З метою підвищення ефективності робіт по захисту берегів
Чорного і Азовського морів від руйнування, на виконання постанови
Ради Міністрів СРСР від 17 травня 1986 р. N 568 Рада Міністрів
Української РСР п о с т а н о в л я є:

   1. Донецькому,   Запорізькому,   Кримському,  Одеському
облвиконкомам і Севастопольському міськвиконкому, Міністерству
житлово-комунального господарства УРСР, Міністерству монтажних і
спеціальних будівельних робіт УРСР і підрядним  організаціям
Міністерства транспортного будівництва здійснити в 1986-1990 роках
комплекс берегоукріплювальних, протизсувних та інших робіт, у тому
числі по збереженню й відтворенню хвилегасильних пляжів, на
узбережжі Чорного і Азовського морів згідно з додатками N 1 і 2.

   2. Міністерству  житлово-комунального  господарства  УРСР,
Донецькому, Запорізькому, Кримському, Одеському облвиконкомам і
Севастопольському міськвиконкому забезпечити своєчасну розробку та
затвердження  проектно-кошторисної  документації на проведення
берегоукріплювальних і протизсувних робіт на узбережжі Чорного і
Азовського морів в обсягах, що забезпечують виконання завдань,
встановлених цією постановою.

   Дозволити Донецькому, Запорізькому, Кримському,  Одеському
облвиконкомам і Севастопольському міськвиконкому передбачати в
проектно-кошторисній документації на проведення вказаних робіт
кошти  на  будівництво  об'єктів виробничої бази організацій
Міністерства транспортного будівництва, Міністерства монтажних і
спеціальних   будівельних   робіт  УРСР  і  Міністерства
житлово-комунального господарства УРСР, які виконують ці роботи, а
також житлових будинків для працівників зазначених організацій.

   3. Держплану  УРСР, Донецькому, Запорізькому, Кримському,
Одеському  облвиконкомам  і  Севастопольському  міськвиконкому
передбачати в проектах планів економічного і соціального розвитку
на 1986-1990 роки необхідні капітальні вкладення за  рахунок
пайової участі Рад Міністрів союзних республік, міністерств,
відомств, підприємств і організацій, що мають лікувально-курортні
заклади, господарські й житлово-побутові об'єкти у прибережній
смузі  Чорного  і  Азовського  морів,  для  здійснення
берегоукріплювальних і протизсувних робіт.

   4. Держплану УРСР, Держпостачу УРСР передбачати в проектах
планів на   1986-1990   роки   виділення   Міністерству
житлово-комунального господарства УРСР машин, механізмів, плавучих
засобів і устаткування в кількості, необхідній для виконання
передбачених   цією  постановою  завдань  по  проведенню
берегоукріплювальних і протизсувних робіт на узбережжі Чорного і
Азовського морів.

   5. Міністерству  геології  УРСР  забезпечити починаючи з
1987 року складання і періодичне оновлення даних про зсуви і
прогнози розвитку зсувних процесів у прибережній зоні Чорного і
Азовського морів, щороку передавати вказані дані Міністерству
житлово-комунального господарства УРСР, відповідним виконкомам
місцевих Рад народних депутатів для практичного використання.

   Академії наук УРСР, Держбуду УРСР і Міністерству геології
УРСР взяти участь у розробці відповідними союзними органами
положення про порядок складання й оновлення даних про стан берегів
і зсувні процеси, що призводять до руйнування прибережної зони
Чорного і Азовського морів.

   6. Міністерству житлово-комунального господарства УРСР разом
з  відповідними  виконкомами місцевих Рад народних депутатів
забезпечити проведення в 1986-1987 роках інвентаризації  всіх
наявних   на  узбережжі  Чорного  і  Азовського  морів
берегоукріплювальних і протизсувних інженерних споруд включаючи
штучно створювані хвилегасильні пляжі), незалежно від їх відомчої
підпорядкованості, поставити їх на баланс відповідних організацій
і  враховувати  в  складі  основних  фондів  з  визначенням
амортизаційних відрахувань за нормами, встановленими для основних
гідротехнічних споруд.

   Міністерству фінансів УРСР передбачати виділення Міністерству
житлово-комунального господарства УРСР, Донецькому, Запорізькому,
Кримському,  Одеському  облвиконкомам  і  Севастопольському
міськвиконкому  коштів  на  проведення  робіт  по  ремонту
берегоукріплювальних споруд і підсипку штучних пляжів за рахунок
коштів, що виділяються для цього Раді Міністрів УРСР Міністерством
фінансів СРСР.

   Держплану УРСР і Держпостачу УРСР передбачати в проектах
річних  планів  виділення  Міністерству  житлово-комунального
господарства УРСР лімітів підрядних робіт і матеріально-технічних
ресурсів для капітального ремонту берегоукріплювальних споруд і
штучних пляжів.

   7. Враховуючи  виняткову  цінність  природних ресурсів і
лікувальних факторів узбережжя Чорного і  Азовського  морів,
установити,  що  прибережна  територія  цих  морів  повинна
використовуватися в основному  для  розвитку  курортів,  зон
відпочинку  і  туризму,  з  будівництвом переважно курортних
комплексів для лікування, відпочинку й туризму та з організацією
централізованого   культурно-побутового   і   господарського
обслуговування їх.

   Заборонити у зв'язку з цим у 3-кілометровій зоні узбережжя
Чорного і Азовського морів будівництво промислових підприємств та
інших об'єктів, не зв'язаних з розвитком і  обслуговуванням
курортів (за винятком морських портів, портів-укриттів та інших
об'єктів морського транспорту, об'єктів рибної промисловості й
організацій,  що  виконують берегоукріплювальні і протизсувні
роботи), а також індивідуальне житлове будівництво.

   Надати Донецькому,  Запорізькому,  Кримському,  Одеському,
Миколаївському, Херсонському облвиконкомам і Севастопольському
міськвиконкому право дозволяти в  кожному  окремому  випадку
будівництво на земельних ділянках, що не підлягають використанню
під курортне будівництво, індивідуальних житлових будинків для
осіб, які постійно проживають у населених пунктах, розташованих у
3-кілометровій зоні узбережжя Чорного і Азовського морів, по
переліках населених пунктів, затверджуваних Радою Міністрів УРСР
(за поданням Держбуду УРСР) за погодженням з Державним комітетом
по  цивільному будівництву і архітектурі при Держбуді СРСР,
Міністерством охорони здоров'я СРСР і ВЦРПС.

   8. Держбуду  УРСР,  Міністерству   житлово-комунального
господарства  УРСР,  Донецькому,  Запорізькому,  Кримському,
Одеському,  Миколаївському,  Херсонському  облвиконкомам  і
Севастопольському міськвиконкому забезпечити суворий контроль за
додержанням порядку забудови прибережної території Чорного і
Азовського  морів  та  проведенням  берегоукріплювальних  і
протизсувних робіт.

   9. Міністерству промисловості будівельних матеріалів УРСР і
Міністерству   геології   УРСР   разом   з  відповідними
обл(міськ)виконкомами підготувати в 1986 році і подати до Ради
Міністрів УРСР пропозиції про відкриття нових та збільшення
потужностей діючих кар'єрів по добуванню  гравію,  піску  й
виробництву   щебеню   для   забезпечення   будівництва
берегоукріплювальних і протизсувних споруд та відтворення штучних
пляжів на узбережжі Чорного і Азовського морів.

   10. Держбуду  УРСР  і  Міністерству  житлово-комунального
господарства УРСР забезпечити в 1987-1989 роках  коригування
Генеральної  схеми протизсувних та берегозахисних заходів на
Чорноморському  узбережжі  Української  РСР,  доповнивши  її
матеріалами по інженерному захисту гірського Криму.

   11. Визнати такими, що втратили чинність:

   пункти 4 і 9 постанови Ради Міністрів УРСР від 29 квітня
1969 р. N 272 "Про невідкладні заходи по захисту берегів Чорного
моря  від  руйнування і раціональному використанню територій
курортів Чорноморського узбережжя" (ЗП УРСР, 1969 р., N  4,
ст. 55);

   розпорядження Ради Міністрів УРСР від 9 вересня 1983 р.
N 495.

   12. Довести до  відома  міністерств  і  відомств  УРСР,
облвиконкомів  і  Севастопольського  міськвиконкому,  що Рада
Міністрів СРСР постановою від 17 травня 1986 р. N 568 "Про
підвищення  ефективності робіт по захисту берегів Чорного і
Азовського морів від руйнування":

   1) Доручила  Міністерству   транспортного   будівництва
здійснювати будівництво гідротехнічних споруд (буни, хвилеломи,
підпірні стіни) при виконанні берегоукріплювальних і протизсувних
робіт на узбережжі Чорного і Азовського морів.

   Поклала на Міністерство монтажних і спеціальних будівельних
робіт  СРСР  виконання  спеціальних видів протизсувних робіт
(дренажні штольні, свердловини, галереї, буронабивні палі).

   2) Встановила,  що  Ради  Міністрів  союзних  республік,
міністерства, відомства, підприємства і організації, які мають
лікувально-курортні  заклади,  господарські й житлово-побутові
об'єкти в прибережній смузі Чорного і Азовського морів, виділяють
у порядку пайової участі Раді Міністрів УРСР капітальні вкладення
на здійснення берегоукріплювальних і протизсувних робіт та кошти
на проведення капітального ремонту берегоукріплювальних споруд.

   Розміри дольової  участі  визначаються  в  кошторисах на
проведення берегоукріплювальних і протизсувних робіт відповідно до
генеральних схем берегоукріплювальних і протизсувних робіт і
затверджуються Держбудом СРСР і Держпланом СРСР за погодженням з
відповідними Радами Міністрів союзних республік, міністерствами,
відомствами, підприємствами й організаціями.

   Держплану СРСР запропоновано передбачати в проектах планів
централізовану передачу Раді Міністрів УРСР вказаних капітальних
вкладень і коштів.

   Встановила, що будівництво у прибережній смузі Чорного і
Азовського  морів будинків і споруд (включаючи гідротехнічні
споруди) може провадитися тільки після  виконання  комплексу
протизсувних,  берегоукріплювальних  та  інших  заходів,  що
забезпечують збереження берегів.


      Голова
   Ради Міністрів УРСР                  О.ЛЯШКО

   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО

   Інд. 35


                      Додаток N 1
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 26 червня 1986 р. N 238

               ЗАВДАННЯ
     по виконанню берегоукріплювальних, протизсувних
     та інших робіт на узбережжі Чорного і Азовського
           морів на 1986-1990 роки

  Обсяг робіт на 1986-1990 роки (кілометрів берегової смуги)
Узбережжя Чорного моря  
Кримський облвиконком 17,6
Одеський облвиконком 9,4
Севастопольський міськвиконком 0,3
Узбережжя Азовського моря  
Донецький облвиконком 6,4
Запорізький облвиконком 4,0
Кримський облвиконком 2,3

   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО


                      Додаток N 2
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 26 червня 1986 р. N 238

               ОБСЯГИ
    підрядних будівельно-монтажних робіт, що підлягають
      виконанню у 1986-1990 роках на будівництві
     берегоукріплювальних і протизсувних споруд на
        узбережжі Чорного і Азовського морів

                            (млн. крб.)
  1986 - 1990 роки - всього в тому числі
1986 рік 1987 рік 1988 рік 1989 рік 1990 рік
Узбережжя Чорного моря            
Організації Мінтрансбуду - всього 50 3,5 10,3 10,2 13 13
у тому числі на будівництві об'єктів виробничої бази 7 - 1,5 2 2 1,5
Мінмонтажспецбуд УРСР 3,7 0,6 1 0,7 0,8 0,6
Мінжитлокомунгосп УРСР - всього 7 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5
у тому числі на будівництві об'єктів виробничої бази 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Узбережжя Азовського моря            
Організації Мінтрансбуду - всього 11,3 - 1 3 3,7 3,6
у тому числі на будівництві об'єктів виробничої бази 3,3 - 0,8 0,7 0,8 1
Мінжитлокомунгосп УРСР - всього 6 0,3 1,4 1,4 1,4 1,5
у тому числі на будівництві об'єктів виробничої бази 1,5 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4

   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ