Приказ от 20.11.2003 № 191 Об утверждении Положения о базовой организации по научно-технической деятельности в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроительства

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20434 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 20.11.2003 № 191 Об утверждении Положения о базовой организации по научно-технической деятельности в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроительства
Дата начала действия05.12.2003
Дата принятия20.11.2003
Дата отмены действия 06.08.2012
СтатусНедействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПриказ
Шифр документа191
РазработчикКоллегия Госстроительства и архитектуры
Регистрационный номер в Министерстве Юстиций1123/8444
Дата регистрации в Министерстве Юстиций05.12.2003
Дополнительные данные Приказ утратил силу согласно приказу Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 02.07.2012 № 327


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
 
              Н А К А З
 
            20.11.2003 N 191
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   5 грудня 2003 р.
                   за N 1123/8444
 
 
       Про затвердження Положення про базову
      організацію з науково-технічної діяльності
        у сферах будівництва, промисловості
        будівельних матеріалів, архітектури
             і містобудування
 
 
   Відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну
діяльність", Положення про Державний комітет України з
будівництва  та  архітектури, затвердженого Указом Президента
України від 20 серпня 2002 року N 725  >> ), та з метою
підвищення ефективності наукових досліджень та результатів їх
впровадження у сферах будівництва, промисловості  будівельних
матеріалів, архітектури і містобудування Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Положення  про  базову  організацію  з
науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості
будівельних матеріалів, архітектури і містобудування згідно з
додатком.
 
   2. Начальнику Управління  науково-технічної  політики  та
інформаційних  технологій  у  будівництві  Барзиловичу  Д.В.
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію  до
Міністерства юстиції України в порядку, установленому чинним
законодавством.
 
   3. Визначеній базовій організації привести свій Статут у
відповідність до цього Положення.
 
   4. Скасувати Положення про Головну і Базову організацію по
стандартизації   та   нормуванню,   затверджене   наказом
Мінбудархітектури від 27.04.93 N 46.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Гречка В.О.
 
 Голова Комітету                     В.І.Череп
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держбуду України
                   20.11.2003 N 191
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   5 грудня 2003 р.
                   за N 1123/8444
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про базову організацію з науково-технічної
     діяльності у сферах будівництва, промисловості
    будівельних матеріалів, архітектури і містобудування
 
 
   1. Положення  про базову організацію з науково-технічної
діяльності у сферах  будівництва,  промисловості  будівельних
матеріалів,  архітектури і містобудування (далі - Положення)
розроблено відповідно до ст. 29 Закону України "Про наукову і
науково-технічну діяльність", Положення про Державний
комітет України з будівництва та архітектури, затвердженого Указом
Президента України від 20 серпня 2002 року N 725 з
метою забезпечення реалізації покладених на Держбуд України як
центральний  орган  виконавчої влади завдань щодо здійснення
управління науково-технічною діяльністю у сферах будівництва,
промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування
(далі - у будівництві).
 
   2. Базова організація з науково-технічної  діяльності  у
будівництві (далі - Базова організація) - це науково-дослідна або
науково-технічна  (проектна)  організація  (далі  -  Наукова
організація),  яка  виконує  функції  у  визначеному напряму
науково-технічної діяльності згідно п. 8 цього Положення.
 
   3. Метою впровадження системи Базових організацій є:
   - створення  дієвого  механізму  спрямування  діяльності
науково-технічних організацій, що працюють у сферах будівництва,
промисловості   будівельних   матеріалів,   архітектури  і
містобудування, а також збереження  пам'яток  архітектури  і
містобудування;
   - координація проведення наукових досліджень у зазначених
сферах;
   - концентрація  зусиль  та  ресурсів  організацій  на
перспективних напрямах науково-технічного прогресу будівельного
комплексу, розвиток вітчизняних наукових шкіл;
   - накопичення  і  використання  наукових знань з окремо
визначених напрямів науково-технічної діяльності у будівництві;
   - створення  передумов  для  технічного і технологічного
оновлення підприємств і організацій будівельного комплексу.
 
   4. Статус Базової організації надається Науковій організації,
що належить до сфери управління Держбуду або входить до складу
державних будівельних корпорацій, яка здійснює комплекс наукових
досліджень,  проектно-конструкторських,  проектно-вишукувальних,
організаційно-методичних,  методологічних,  метрологічних  та
інформаційних функцій, робіт зі стандартизації та нормування у
будівництві.
   Дія Положення може поширюватись на інші Наукові організації
різної форми власності.
 
   5. Для підтвердження прав на виконання функцій Базової,
організація повинна:
   - мати потрібні можливості - науково-технічний, кадровий
потенціал і відповідну дослідну базу;
   - засвідчити свою практичну спроможність за раніше одержаними
результатами.
 
   6. Основними завданнями Базової організації є забезпечення
науково-технічного,  дослідного,  нормативно-методичного  та
інформаційного супроводження визначеного напряму науково-технічної
діяльності.
 
   7. Покладання на Наукову організацію функцій Базової та
визначення сфери її діяльності здійснюється наказом Держбуду на
підставі офіційної заявки організації за встановленою формою та
відповідного рішення науково-технічної ради Держбуду.
   Організація може бути позбавлена статусу Базової наказом
Держбуду у випадках:
   - невиконання покладених на неї функцій;
   - втрати  спроможності щодо виконання функцій Базової з
відповідного напряму.
 
   8. Базова організація для реалізації покладених  завдань
здійснює такі функції:
 
   8.1. Інформаційне забезпечення:
   - збирання та аналітичне узагальнення доступних відомостей
про  сучасний світовий (у т.ч. у межах СНД), національний,
регіональний науково-технічний рівні;
   - організація та ведення довідково-інформаційного фонду;
   - супровід нормативів відповідних напрямів науково-технічної
діяльності,  надання  роз'яснень,  консультацій, інформаційної
підтримки;
   - інформування про результати діяльності у визначеній сфері у
фахових виданнях та через організацію науково-технічних публічних
заходів (конференцій, симпозіумів, семінарів тощо).
 
   8.2. Науково-дослідна діяльність:
   - провадження науково-дослідних та науково-технічних робіт;
   - відпрацювання  науково-технічних  результатів  робіт  і
впровадження їх у виробництво;
   - наукове супроводження об'єктів будівництва.
 
   8.3. Забезпечення організації робіт із стандартизації в межах
компетенції:
   - розроблення нормативних документів;
   - ведення відповідної групи нормативних документів;
   - узгодження  проектів  нормативних  документів  стосовно
продукції інших виробників, що використовується у будівельному
комплексі;
   - участь  у  розробці  науково-методичного  забезпечення,
ліцензування  та  підтвердження  відповідності  у будівельній
діяльності.
 
   8.4. Консультативно-методичне забезпечення:
   - підготовка  пропозицій  щодо визначення та деталізації
пріоритетних напрямів науково-технічних робіт;
   - розроблення та супроводження виконання науково-технічних
програм та завдань;
   - координація діяльності залучених установ і організацій;
   - експертиза   методик   виконання   та   результатів
науково-технічних робіт.
 
   9. У рамках закріплених напрямів науково-технічної діяльності
Базова організація:
   - щорічно складає і реалізує план заходів з виконання її
функцій;
   - уносить пропозиції щодо пріоритетних напрямів наукових
досліджень, робіт із стандартизації, проектних розробок масового
застосування, виконання яких доцільне за рахунок коштів державного
бюджету;
   - аналізує за дорученням Держбуду, звернення (за взаємною
згодою) органів влади і організацій або в ініціативному порядку
розробки, виконані іншими науковими організаціями, готує висновки
та  вносить  пропозиції  щодо  доцільності  їх  використання
(застосування);
   - вивчає практику застосування (використання) будівельних
матеріалів,  виробів,  конструкцій,  технологій  зарубіжного
походження, уносить пропозиції щодо умов та порядку їх подальшого
використання в Україні;
   - аналізує стан нормативної та методичної баз у відповідних
сферах  науково-технічної діяльності,  ініціює та організовує
розроблення  (перегляд)  нормативних  документів,  сприяє  їх
впровадженню, організовує розроблення методичних документів, надає
роз'яснення і консультації щодо їх застосування;
   - забезпечує розроблення експериментальних проектів і бере
участь у їх реалізації та підготовці пропозицій щодо результатів
експериментальних досліджень;
   - веде комп'ютерний сайт за визначеними напрямами діяльності
Базової організації;
   - відстежує світові тенденції у розвитку відповідних напрямів
науково-технічної діяльності, готує пропозиції щодо доцільності,
умов та порядку їх впровадження (застосування) в Україні;
   - готує щорічний науково-аналітичний звіт щодо стану розвитку
відповідних напрямів науково-технічної діяльності.
 
   10. Базові організації здійснюють покладені на них функції
під методичним керівництвом Держбуду, який сприяє їх діяльності і
створює для цього відповідні умови, шляхом:
   - використання   напрацьованих  Базовими  організаціями
матеріалів і отриманих результатів у процесі формування  та
реалізації науково-технічної політики у будівництві;
   - залучення Базових організацій до розгляду,  підготовки
технічних рішень та експертних висновків, розроблення нормативних
документів та наукових рекомендацій з питань науково-технічної
проблематики відповідного напряму;
   - доручення Базовим організаціям представляти Держбуд  у
науково-технічних заходах, у т.ч. міжнародних;
   - вжиття (протекціоністських) заходів щодо  підтримки  і
розвитку науково-дослідної і матеріально-технічної баз наукових
організацій, підготовки наукових кадрів;
   - зосередження в Базовій організації якомога більшого обсягу
науково-технічної інформації відповідного напряму, бази наукових
знань, інформаційних баз;
   - розвитку інформаційних технологій.
 
   11. Базова організація при виконанні своїх функцій може:
   - залучати  в  установленому законодавством порядку інші
організації та окремих фахівців до виконання відповідних робіт за
визначеними напрямами;
   - вносити пропозиції Держбуду щодо вдосконалення системи
Базових організацій;
   - утворювати науково-технічні, координаційні, експертні ради
та робочі групи за відповідними напрямами.
 
 Начальник Управління
 науково-технічної політики
 та інформаційних технологій
 у будівництві                   Д.В.Барзилович

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ