Приказ от 12.09.2001 № 179 "Об утверждении Перечня объектов, утверждение проектов строительства которых в границах законодательства Украины не требует заключения комплексной государственной экспертизы"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19460 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 12.09.2001 № 179 "Об утверждении Перечня объектов, утверждение проектов строительства которых в границах законодательства Украины не требует заключения комплексной государственной экспертизы"
Дата принятия12.09.2001
СтатусНедействующий
Вид документаПриказ
Шифр документа179
РазработчикГосударственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Украины
Регистрационный номер в Министерстве Юстиций844/6035
Дата регистрации в Министерстве Юстиций12.09.2001
Принявший органГосударственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА
          ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 179 від 12.09.2001         Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   12 вересня 2001 р.
                   за N 844/6035
 
        Про затвердження Переліку об'єктів,
        затвердження проектів будівництва
        яких у межах законодавства України
        не потребує висновку комплексної
            державної експертизи
 
   Відповідно до статті 7 Закону України від 20.05.99 N 687-XIV
  "Про архітектурну діяльність" та з урахуванням
практичного досвіду Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити  Перелік  об'єктів,  затвердження  проектів
будівництва яких у межах законодавства України не потребують
висновку комплексної державної експертизи далі - Перелік), що
додається.
   2. Визнати таким, що втратив чинність, Перелік об'єктів,
затвердження проектів яких у межах законодавства не потребує
висновку комплексної державної експертизи, затверджений наказом
Держбуду України від 18.08.99 N 197 та зареєстрований
Міністерством юстиції України 22.09.99 за N 639/3732.
   3. Встановити, що належність конкретного об'єкта або виду
робіт до перелічених у даному Переліку встановлюється замовником
разом з головним інженером (головним архітектором) проекту за
підтвердженням довідкою служби  Укрінвестекспертизи.  У  разі
виникнення  розбіжностей  з  цього питання, письмове рішення
приймається в десятиденний термін Держбудом України.
   4. Визначити, що відносно об'єктів, наведених у Переліку, є
обов'язковим:
   дотримання при прийнятті проектних  рішень  та  розробці
проектів будівництва чинних стандартів, державних будівельних норм
і  правил  та  технічних  умов  на  проектування  об'єктів
(відповідальність несе розробник документації);
   виконання окремих державних експертиз щодо:
   - інвестиційної (лише з питань кошторисної вартості) - у разі
використання коштів Державного бюджету України, республіканського
бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, коштів
державних і комунальних підприємств, установ та організацій - по
всьому Переліку (стаття 15  Закону України "Про інвестиційну
діяльність";
   - з пожежної безпеки, екологічної, санітарно-гігієнічної, з
питань охорони праці  та  енергозбереження  -  у  випадках,
передбачених чинним законодавством.
   5. Начальнику  Управління  реформування  ціноутворення,
методології експертизи та контролю вартості будівництва (Губень
П.І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України та доведення зазначеного Переліку до
зацікавлених організацій.
   6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Голови Комітету А.В.Беркуту.
 
 Голова Комітету                     В.І.Череп
 
 Згідно з оригіналом:
 Заст. начальника Управління апарату           А.І.Гусак
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного комітету
                   будівництва, архітектури та
                   житлової політики України
                   12.09.2001 N 179
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   12 вересня 2001 р.
                   за N 844/6035
            Перелік об'єктів,
     затвердження проектів будівництва яких у межах
      законодавства України не потребують висновку
         комплексної державної експертизи
      1. Виробнича діяльність, спеціальні роботи
   1.1. Вибіркова  заміна  одиниць  та  вузлів  основного
технологічного устаткування, систем управління та автоматизації, у
яких  вичерпано  технічний  ресурс,  - без перепрофілювання,
технічного переоснащення чи реконструкції об'єктів та підприємства
в цілому.
   1.2. Роботи з підтримання виробничої потужності гірничих
підприємств.
   1.3. Переобладнання  -  систем  опалення,  вентиляції,
водопостачання,   каналізації,   газопостачання   (включаючи
спеціальне), силових та слабкострумних систем, які забезпечують
функціонування  основної  технології,  без  зміни  технічних
параметрів.
   1.4. Капітальний  ремонт  виробничих  споруд  без  зміни
конструктивної схеми, без збільшення навантажень на елементи
конструкцій, без зміни зовнішніх архітектурних форм.
   1.5. Упровадження сучасних рішень при опорядженні інтер'єрів
адміністративних приміщень (офісів) та адміністративно-побутових
корпусів.
   1.6. Улаштування систем пожежного оповіщення, внутрішнього та
зовнішнього пожежного водопостачання та пожежної сигналізації,
блискавкозахисту існуючих будинків і споруд.
   1.7. Дообладнання       існуючих       комплексів
приймально-передавальними  пристроями  супутникового  зв'язку,
вузлами доступу до загальних інформаційних систем, спеціальними
системами охоронної сигналізації.
    2. Житлові будинки, інші об'єкти соціальної сфери
   2.1. Садибні одно-, двоквартирні житлові будинки з числом
наземних поверхів до двох включно (не рахуючи мансарди) при
загальній площі будинку в межах 200 кв.м, дачні будинки (або
будинки на садових ділянках) з вищезазначеними параметрами, що
мають підвальні приміщення та господарські споруди. *
   2.2. Культові будинки та  споруди  різних  конфесій  при
місткості в межах 50 осіб (крім монастирів), сакральні знаки. *
   2.3. Улаштування, при наявності погодження проекту місцевим
органом містобудування та архітектури, в існуючих багатоквартирних
житлових  будинках вбудованих закладів торгівлі, громадського
харчування,  побутового  обслуговування,  службових  приміщень
(офісів) - без зміни конструктивної схеми споруди, без збільшення
навантажень на фундаменти, стіни, каркас, перекриття, за умови
встановлення  відокремленого  обліку енергоносіїв, гарячої та
холодної води.
   2.4. Капітальний ремонт в житлових будинках та інших об'єктах
соціальної сфери - без зміни конструктивної схеми, без збільшення
навантажень на фундаменти, стіни, каркас, перекриття при заміні
окремих конструкцій, без зміни зовнішніх архітектурних форм за
умови забезпечення нормативного показника опору теплопередачі
огороджуючих конструкцій будинку.
   2.5. Одноповерхові павільйони закладів торгівлі, громадського
харчування, побутового обслуговування (при площі забудови в межах
30 кв.м.), спорудження яких не пов'язане із знесенням існуючих
інших споруд чи виносом існуючих підземних комунікацій за умови
забезпечення  нормативного  показника  опору  теплопередачі
огороджуючих конструкцій (для закладів, які працюють протягом
року) та встановлення приладів обліку енергоносіїв, гарячої та
холодної води. *
   2.6. Улаштування автономних котелень (дахових, вбудованих,
прибудованих) загальною потужністю до 200 квт.
   2.7. Улаштування в існуючих садибних житлових будинках систем
опалення, еквівалентна потужність яких разом з кухонною плитою не
перевищує 50 квт.
   * Положення не стосуються:
   а) проектної документації на будівництво групи будинків;
   б) будівництва   на   територіях   із   складними
інженерно-геологічними  та  техногенними  умовами  (райони  з
сейсмічністю 6 балів та вище, підроблювані, карстонебезпечні та
підтоплювані території, грунти насипні, зсувні, що просідають та
набухають, ділянки у районах морської абразії).
   3. Допоміжні споруди, інженерна інфраструктура, благоустрій
   3.1. Автостоянки на 1-2 бокси для індивідуальних легкових
автомобілів, що розташовуються в межах ділянок, де немає потреби в
знесенні (перенесенні) інших споруд чи комунікацій,  -  без
підключення до мереж водопостачання, каналізації, газопостачання.
   3.2. Автостоянки відкритого типу при кількості місць для
легкових автомобілів до 100 включно - без знесення (перенесення)
споруд чи комунікацій.
   3.3. Малі архітектурні форми; пристрої вуличної реклами з
легких конструкцій.
   3.4. Огорожа територій та ділянок.
   3.5. Капітальний ремонт підземних та повітряних інженерних
мереж та споруд до цих мереж - без зміни положення в плані,
глибини залягання (висотних позначок), збільшення діаметрів труб
або перетину кабелів.
   3.6. Виконання та капітальний ремонт елементів благоустрою
(покриття, озеленення) - без знесення (перенесення) інших споруд
чи комунікацій.
            4. Дорожній комплекс
   4.1. Капітальний  ремонт  автомобільних  доріг загального
користування і споруд на них, який виконується в межах існуючої
смуги відводу  з  метою поліпшення транспортно-експлуатаційних
характеристик дороги і штучних споруд, приведення їх геометричних
параметрів та технічних характеристик до нормативних вимог з
урахуванням категорії і значення.
   4.2. Облаштування автомобільних доріг елементами благоустрою
(з'їзди,  перехідно  -  швидкісні  смуги, автобусні зупинки,
автопавільйони,  майданчики  зупинки автотранспорту, пішохідні
переходи),  влаштування  систем  сигналізації  та регулювання
дорожнього руху, освітлення аварійно небезпечних ділянок і штучних
споруд.
   4.3. Реконструкція  в  існуючих  розмірах  одноповерхових
будівель, розташованих біля автомагістралей та доріг державного
значення, які не використовуються за прямим призначенням, (під
заклади  торгівлі,  громадського  харчування,   побутового
обслуговування),  при  наявності  погодження місцевого органу
містобудування та архітектури.
 
 Начальник Управління
 реформування ціноутворення,
 методології експертизи та
 контролю вартості будівництва             П.І.Губень
 
 Згідно з оригіналом:
 Заст. начальника Управління апарату           А.І.Гусак

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2021 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com