Постановление от 10.12.2003 № 1906 "Об утверждении Государственной программы строительства современных инфекционных больниц (отделений) в областных центрах и больших городах на 2004-2010 года"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20479 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПостановление от 10.12.2003 № 1906 "Об утверждении Государственной программы строительства современных инфекционных больниц (отделений) в областных центрах и больших городах на 2004-2010 года"
Дата начала действия10.12.2003
Дата принятия10.12.2003
СтатусДействующий
Вид документаПостановление
Шифр документа1906
РазработчикКабинет Министров Украины
Дата регистрации в Министерстве Юстиций09.12.2003


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 10 грудня 2003 р. N 1906
                Київ

        Про затвердження Державної програми
      будівництва сучасних інфекційних лікарень
        відділень) в обласних центрах та
         великих містах на 2004-2010 роки


   З метою запобігання поширенню  небезпечних  та  особливо
небезпечних інфекційних захворювань Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:

   1. Затвердити  Державну  програму  будівництва  сучасних
інфекційних лікарень (відділень) в обласних центрах та великих
містах на 2004-2010 роки (далі - Програма), що додається.

   2. Визначити державним замовником  Програми  Міністерство
охорони здоров'я.

   3. Міністерству фінансів, Міністерству економіки та з питань
європейської інтеграції під час формування проектів Державного
бюджету України та Державної програми економічного і соціального
розвитку України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним,  Київській  та  Севастопольській  міським державним
адміністраціям під час формування проектів відповідних бюджетів
передбачати щороку кошти на виконання Програми в межах можливостей
бюджетів.

   4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим,  обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
подавати щороку до 25 лютого Міністерству охорони здоров'я звіт
про стан виконання Програми для інформування Кабінету Міністрів
України до 5 березня.


   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ

   Інд. 28


                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 10 грудня 2003 р. N 1906

            ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
   будівництва сучасних інфекційних лікарень (відділень)
   в обласних центрах та великих містах на 2004-2010 роки


            1. Загальна частина

   В Україні  третина  загальних  захворювань  припадає  на
інфекційні. Рівень смертності від інфекційних захворювань  у
1990-2002 роках зріс більше ніж у 2 рази (у 1990 році - 11,5,
у 2002 році - 26,7 на 100 тис. населення).

   За останні 20 років зареєстровано та описано понад 20 нових
інфекційних  захворювань,  таких як гепатит C, ВіЛ-інфекція,
цитомегаловірусна, герпетична інфекції, Епштейн-Бар вірусна, рота-
і коронавірусна інфекції, тяжкий гострий респіраторний синдром
(SARS).

   Сучасні методи  досліджень  та  лікування  не  можуть
використовуватися повною мірою у багатьох інфекційних стаціонарах
(в тому числі тих, що є базою кафедр вищих медичних закладів
освіти  III-IV  рівня  акредитації  та  закладів  медичної
післядипломної освіти)  внаслідок  недостатнього  фінансування
лікувальних закладів, відсутності необхідних медикаментів для
лікування інфекційних  хворих,  у  першу  чергу,  ефективних
противірусних  препаратів.  Потребує  удосконалення  існуюча
матеріально-технічна база інфекційних стаціонарів, обладнання їх
сучасним устаткованням, лікувальною та діагностичною апаратурою.
Лише 46,1 відсотка інфекційних стаціонарів розташовані у типових
приміщеннях, з них 11,8 відсотка мають відділення анестезіології
та інтенсивної терапії і тільки 34,1 відсотка -  боксовані
відділення.

          2. Мета та основні завдання

   Метою цієї  Програми  є  визначення  першочергових  і
перспективних заходів, спрямованих на  покращення  діяльності
інфекційних  стаціонарів,  впровадження  єдиних  раціональних
принципів організації роботи, сприяння подальшому  розвиткові
інфекційної  служби  та широкому впровадженню нових наукових
розробок у клінічну практику.

   Для досягнення мети передбачається розв'язати такі основні
завдання:

   здійснити будівництво нових сучасних інфекційних лікарень;

   поліпшити матеріально-технічне  та  фінансове забезпечення
лікувальних закладів.

      3. Фінансове забезпечення виконання Програми

   Для фінансування заходів  Програми  залучатимуться  кошти
державного та місцевих бюджетів.

           4. Очікувані результати

   Виконання Програми дасть змогу забезпечити:

   підвищення рівня ефективності та якості подання медичної
допомоги інфекційним хворим;

   зміцнення матеріально-технічної бази інфекційних стаціонарів
та будівництво сучасних лікарень.

            5. Етапи виконання

   Визначені у додатку заходи передбачається здійснити у два
етапи:

   перший (2004-2008 роки) - зміцнення матеріально-технічної
бази  13  інфекційних лікарень та 11 відділень, введення в
експлуатацію об'єктів на 940 ліжок;

   другий (2009-2010 роки) - зміцнення матеріально-технічної
бази  8  інфекційних  лікарень  та 3 відділень, введення в
експлуатацію об'єктів на 370 ліжок.

          6. Управління та контроль
           за виконанням Програми

   Стан виконання  Програми контролює МОЗ шляхом проведення
аналізу звітів Ради міністрів  Автономної  Республіки  Крим,
обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій
про хід здійснення заходів Програми.

   МОЗ координує в межах своїх повноважень роботу, пов'язану із
здійсненням заходів Програми, та подає щороку Кабінетові Міністрів
України узагальнену інформацію про хід її виконання.


                             Додаток
                            до Програми

               ЗАХОДИ
   з будівництва сучасних інфекційних лікарень (відділень)
        в обласних центрах та великих містах

                          (тис. гривень)
Найменування заходу Строк виконання, роки Орієнтов- ний загальний обсяг фінансу- вання У тому числі за роками Перший етап Другий етап Відповідальні за виконання
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Будівництво очисних споруд інфекційного корпусу 7-ї міської клінічної лікарні, м. Сімферополь 2005-2006 850   100 750         850   Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Мінфін, МОЗ
Будівництво очисних споруд дитячої клінічної інфекцій- ної лікарні, м. Сімферополь -"- 650   100 550         650   -"-
Будівництво облас- ної інфекційної лікарні, м. Вінниця 2010 1000             1000   1000 Вінницька облдерж- адміністрація, Мінфін, МОЗ
Реконструкція обласної інфекцій- ної лікарні, м. Луцьк 2004 513 513             513   Волинська облдерж- адміністрація, Мінфін, МОЗ
Будівництво інфекційного корпусу районної лікарні, смт Чуднів Житомирської області 2004-2009 2127 300 350 300 400 350 427   1700 427 Житомирська облдерж- адміністрація, Мінфін, МОЗ
Реконструкція інфекційного відділення та очисних споруд центральної міської лікарні N 1, м. Житомир 2005-2008 1250   300 300 300 350     1250   -"-
Реконструкція інфекційного відділення центральної міської клінічної лікарні, м. Ужгород Закарпатської області 2004-2005 1300 650 650           1300   Закарпатська облдерж- адміністрація, Мінфін, МОЗ
Реконструкція обласної інфекційної клінічної лікарні, м. Запоріжжя 2004-2010 15200 3000 2500 2500 1800 1800 1800 1800 11600 3600 Запорізька облдерж- адміністрація, Мінфін, МОЗ
Реконструкція обласної інфекційної клінічної лікарні, м. Івано-Франківськ 2004-2006 8686 3400 3150 2136         8686   Івано-Франків- ська облдерж- адміністрація, Мінфін, МОЗ
Будівництво інфек- ційного відділення центральної районної лікарні, м. Вишгород Київської області 2004 400 400             400   Київська облдерж- адміністрація, Мінфін, МОЗ
Реконструкція інфекційного відділення на 30 ліжок обласної дитячої лікарні, м. Кіровоград 2007-2009 350       120 100 130   220 130 Кіровоградська облдерж- адміністрація, Мінфін, МОЗ
Будівництво обласної інфекцій- ної лікарні, м. Луганськ 2004-2006 14000 2000 4000 4000 4000       14000   Луганська облдерж- адміністрація, Мінфін, МОЗ
Будівництво дитя- чого відділення на 50 боксованих ліжок інфекційної клінічної лікарні, м. Львів -"- 19000 5000 9000 5000         19000   Львівська облдерж- адміністрація, Мінфін, МОЗ
Розширення комплексу інфек- ційної лікарні, м. Миколаїв 2004-2008 47100 1100 12000 20000 4000 10000     47100   Миколаївська облдерж- адміністрація, Мінфін, МОЗ
Будівництво інфек- ційного корпусу на 40 ліжок централь- ної районної лікарні, м. Кілія Одеської області 2004 6300 6300             6300   Одеська облдерж- адміністрація, Мінфін, МОЗ
Реконструкція міської інфекційної лікарні, м. Одеса 2004-2010 15200 200 2500 2500 2500 2500 2500 2500 10200 5000 -"-
Будівництво обласної інфекційної лікарні з відділенням для ВІЛ-інфікованих та хоспісом для хворих на СНІД та тубер- кульоз, м. Одеса 2004-2007 45000 6000 13000 13000 13000       45000   -"-
Будівництво обласної інфекційної лікарні, м. Полтава 2005-2009 25000   150 4900 6500 7500 5950   19050 5950 Полтавська облдерж- адміністрація, Мінфін, МОЗ
Будівництво обласної інфекційної лікарні, м. Рівне 2006-2008 7000     1500 3000 2500     7000   Рівненська облдерж- адміністрація, Мінфін, МОЗ
Будівництво обласної інфекцій- ної лікарні, м. Тернопіль 2007-2010 8300       1000 2000 2600 2700 3000 5300 Тернопільська облдерж- адміністрація, Мінфін, МОЗ
Реконструкція із заміною обладнання дитячої інфекційної лікарні, м. Харків 2004-2007 1850 500 600 750         1850   Харківська облдерж- адміністрація, Мінфін, МОЗ
Реконструкція із заміною обладнання обласної інфекцій- ної лікарні для дорослих, м. Харків 2006-2009 2000     500 700 600 200   1800 200 -"-
Будівництво локальних очисних споруд обласної інфекційної лікарні імені Г.І. Горбачевського, м. Херсон 2004-2005 1400 570 830           1400   Херсонська облдерж- адміністрація, Мінфін, МОЗ
Будівництво інфек- ційного відділення центральної районної лікарні, м. Скадовськ Херсонської області 2004-2006 3300 1100 1100 1100         3300   Херсонська облдерж- адміністрація, Мінфін, МОЗ
Будівництво інфек- ційного корпусу центральної районної лікарні, м. Монастирище Черкаської області 2004-2005 1000 500 500           1000   Черкаська облдерж- адміністрація, Мінфін, МОЗ
Будівництво діаг- ностичного корпусу міської інфекційної лікарні, м. Черкаси 2005-2010 3300   100 500 600 700 700 700 1900 1400 -"-
Реконструкція інфекційного відділення міської лікарні, м. Умань Черкаської області 2004-2008 1250 50 300 300 300 300     1250   -"-
Реконструкція будівель Київської міської центральної клінічної лікарні під центр інфекційних хвороб, м. Київ, вул. Шовковична, 39/1 2005-2006 20000   5600 14400         20000   Київська міська держ- адміністрація
Будівництво очисних споруд київської міської клінічної лікарні N 9, м. Київ, вул. Ризька, 1 2004 410 410             410   -"-
Реконструкція з будівництвом локальних очисних споруд дитячої інфекційної лікарні, м. Київ, вул. Дегтярівська, 23 2007-2008 15000       5000 10000     15000   -"-
Реконструкція інфекційного відділення з будів- ництвом локальних очисних споруд Київської міської дитячої клінічної лікарні N 2, м. Київ, вул. Алішера Навої, 3 -"- 4000       2000 2000     4000   Київська міська держ- адміністрація
Реконструкція колишніх акушерсь- ких відділень Київського пологового будинку N 4 під інфекційне обсерваційне відділення з будів- ництвом локальних очисних споруд, м. Київ, вул. Героїв Сталінграда, 16 2006-2007 9000     4000 5000       9000   -"-
Реконструкція інфекційного відділення з будів- ництвом локальних очисних споруд клінічної лікарні N 4, м. Київ, вул. Солом'янська, 17 2008-2009 5000         2000 3000   2000 3000 -"-
Реконструкція будівель Київської міської клінічної лікарні N 5 під міський центр боротьби із СНІДом, м. Київ, вул. Крамського, 21 2004 13264 13264             13264   -"-
Реконструкція міської інфекційної лікарні, м. Севастополь 2004-2010 2767 216 364 404 494 494 400 395 1972 795 Севастополь- ська міська держадмініст- рація, Мінфін, МОЗ
Усього   302767 45473 57194 79390 50714 43194 17707 9095 275965 26802  
Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ