Приказ от 25.11.2003 № 196 О распределении обязанностей между руководством Государственного комитета Украины по строительству и архитектуре

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20167 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 25.11.2003 № 196 О распределении обязанностей между руководством Государственного комитета Украины по строительству и архитектуре
Дата принятия25.11.2003
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПриказ
Шифр документа196
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины
Дата регистрации в Министерстве Юстиций25.12.2003


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
 
              Н А К А З
 
            25.11.2003 N 196
 
 
    Про розподіл обов'язків між керівництвом Державного
     комітету України з будівництва та архітектури
 
 
   Відповідно до Положення про Державний комітет України з
будівництва та архітектури, затвердженого  Указом  Президента
України від 20.08.02 N 725  >> )та враховуючи кадрові
зміни у керівництві Комітету, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити розподіл обов'язків між керівництвом Комітету:
   Голова Комітету В.І.Череп
   Функції:
   - організація виконання покладених на Комітет завдань і
здійснення ним своїх функцій;
   - взаємодія з Верховною  Радою  України,  Адміністрацією
Президента України, Кабінетом Міністрів України;
   - координація  роботи  заступників  Голови і підрозділів
апарату;
   - організація роботи Державної міжвідомчої комісії у справах
увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій;
   - керівництво роботою колегії та науково-технічної ради;
   - координація  роботи  Фінансово-економічного  управління,
Відділу кадрів, Сектору спецроботи та мобпідготовки.
   Питання:
   - підбору і розстановки кадрів у центральному апараті та
керівних кадрів підвідомчих організацій (номенклатура Держбуду);
   - взаємодії з відповідними місцевими органами виконавчої
влади та органами місцевого  самоврядування  Кіровоградської,
Харківської, Львівської областей та м.Києва, Спілкою працівників
будівельного комплексу, ЦК профспілки робітників будівництва і
промбудматеріалів;
   - цивільної оборони, спецроботи, мобілізаційної підготовки та
готовності.
 
   Перший заступник Голови Комітету А.В.Беркута
   Функції:
   - організація  роботи  колегії і науково-технічної ради,
підготовка матеріалів для розгляду та прийняття  рішень  на
засіданнях цих органів;
   - організація діловодної служби Комітету;
   - забезпечення контролю за виконанням завдань;
   - формування щотижневих та щомісячних планів роботи Комітету;
   - координація  висвітлення  у засобах масової інформації
діяльності Держбуду;
   - організація та виконання заходів щодо наповнення бюджету;
   - управління об'єктами державної власності, підготовка рішень
щодо зміни форм власності підвідомчими організаціями, надання
приміщень в оренду та продажу майна;
   - організація  роботи  Міжвідомчої  комісії  з  питань
ціноутворення в будівництві;
   - забезпечення зв'язків з Верховною Радою України (зокрема -
організація моніторингу проходження відповідних законопроектів у
комітетах та розгляду їх на пленарних засіданнях, планування
законопроектної роботи);
   - участь у роботі Ради соціального партнерства;
   - координація виконання заходів з питань вступу України до
світової організації торгівлі;
   - координація роботи Управління економіки  та  стратегії
розвитку будівельного комплексу, Управління цінової політики,
експертизи та контролю вартості  у  будівництві,  Управління
організаційно-аналітичного забезпечення апарату, а також управлінь
капітального будівництва  АР  Крим,  обласних  Київської  та
Севастопольської міських держадміністрацій;
   - підготовка фінансових документів з  питань  діяльності
Комітету для подальшого затвердження колегією.
   Питання:
   - здійснення  моніторингу та аналізу реалізації урядової
політики у будівництві;
   - стратегії розвитку будівельного комплексу;
   - економіки будівельного виробництва;
   - забезпечення фінансування утримання центрального апарату
Комітету,  своєчасної  виплати  заробітної  плати  та  інші
соціально-побутові питання;
   - ціноутворення у будівництві та ремонті, контроль вартості
аварійно-відновлювальних робіт та будівельно-монтажних робіт, що
виконуються за рахунок державних капітальних вкладень;
   - експертизи проектної документації для будівництва;
   - демонополізації та реструктуризації у  будівництві  та
промисловості будівельних матеріалів;
   - розвитку житлового будівництва, формування механізмів його
інвестування та кредитування;
   - взаємодії  з  громадськими  організаціями:  Академією
будівництва,  Радою  директорів проектних і науково-дослідних
організацій;
   - взаємодії з відповідними місцевими органами виконавчої
влади та органами місцевого самоврядування Дніпропетровської,
Вінницької, Одеської, Закарпатської та Хмельницької областей.
 
   Заступник Голови Комітету Ю.Й.Казмірук
   Функції:
   - формування нормативно-правового забезпечення містобудівної
та архітектурної діяльності;
   - координація  роботи місцевих органів містобудування та
архітектури;
   - опрацювання завдань представництва України у Комітеті з
населених пунктів ЄЕК ООН та питань Центру ООН з населених пунктів
(Habitat);
   - організація  роботи  Архітектурно-містобудівної  ради,
науково-методичної ради з питань охорони та реставрації пам'яток
архітектури і містобудування;
   - координація  роботи  Управління містобудівної політики,
Управління архітектурно-конструктивних  та  інженерних  систем
будинків  і споруд житлово-цивільного призначення, Управління
охорони та реставрації пам'яток містобудування і архітектури.
   Питання:
   - містобудування,  архітектури,  планування  і  забудови
територій, сталого розвитку населених пунктів;
   - впровадження архітектурно-будівельних систем та інженерного
обладнання житлово-цивільних об'єктів;
   - реконструкції і відновлення існуючого житлового фонду;
   - збереження  та  реставрації  пам'яток містобудування і
архітектури;
   - увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій,
організаційно-технічне забезпечення роботи Державної міжвідомчої
комісії із зазначених питань;
   - забезпечення рівності прав жінок і чоловіків;
   - взаємодії із Спілкою архітекторів України, Українською
Академією архітектури, Комітетом з Державних премій в галузі
архітектури, Українським відділенням ІКОМОС;
   - сприяння роботі ради головних архітекторів областей, міст;
   - взаємодії з відповідними місцевими органами виконавчої
влади  та  органами  місцевого  самоврядування  Рівненської,
Житомирської, Чернівецької, Тернопільської, Івано-Франківської та
Волинської областей.
 
   Заступник Голови Комітету О.М.Бондаренко
   Функції:
   - організація та координування робіт із стандартизації та
нормування у будівництві, промисловості будівельних матеріалів;
   - організація роботи тендерного Комітету;
   - проведення атестації науково-технічних установ;
   - координація    роботи    інспекцій    державного
архітектурно-будівельного контролю;
   - координація роботи Управління науково-технічної політики у
будівництві, Управління промислової забудови, проблем будівництва
у складних інженерно-геологічних умовах та  ЧАЕС,  Державної
архітектурно-будівельної інспекції України;
   Питання:
   - енергозбереження в будівництві;
   - державного архітектурно-будівельного контролю;
   - застосування  нових будівельних матеріалів та виробів,
конструкцій, систем і технологій;
   - інноваційної діяльності у будівництві та промисловості
будматеріалів;
   - нормативного забезпечення будівництва ЧАЕС;
   - реалізації завдань Національної програми інформатизації у
будівництві;
   - нормативного та методологічного забезпечення  проектних
робіт;
   - підтвердження відповідності  (сертифікація)  будівельних
матеріалів і виробів;
   - забезпечення пожежної безпеки та охорони праці;
   - інженерного захисту територій, промзабудови;
   - наукових досліджень у будівництві;
   - безпечної  життєдіяльності  населення,  реагування  на
надзвичайні ситуації;
   - закупівлі науково-дослідних та проектних робіт за державні
кошти;
   - взаємодії з Міждержавною науково-технічною комісією із
стандартизації у будівництві країн  СНД,  Спілкою  цивільних
інженерів,  творчою  науково-технічною  Спілкою будівельників,
відповідними місцевими органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування Автономної Республіки Крим, Запорізької,
Черкаської, Луганської, Донецької, Полтавської областей.
 
   Заступник Голови Комітету В.О.Гречок
   Функції:
   - організація роботи юридичної служби Комітету;
   - ліцензування та професійна атестація у будівництві;
   - участь в укладенні Генеральної тарифної угоди;
   - забезпечення  взаємодії  з  профспілковою  організацією
центрального апарату;
   - забезпечення укладення галузевої угоди із профспілками;
   - здійснення регуляторної політики в галузі;
   - організація законопроектної роботи;
   Питання:
   - зовнішньоекономічної діяльності Комітету;
   - ліцензування та професійної атестації виконавців проектних
та будівельних робіт;
   - адаптація законодавства у сфері будівництва та виробництва
будівельних матеріалів до вимог ЄС;
   - матеріально-технічного забезпечення роботи  центрального
апарату Комітету;
   - взаємодії з Міжурядовою радою  із  співробітництва  в
будівельній діяльності країн СНД, відповідними місцевими органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування Сумської,
Миколаївської, Херсонської, Київської, Чернігівської областей та
м.Севастополя.
 
   2. У період відсутності:
   Голови Комітету  рішення за нього відповідно до розділу
обов'язків (п.1) приймає Перший  заступник  Голови  Комітету
А.В.Беркута,
   А.В.Беркути - Ю.Й.Казмірук,
   Ю.Й.Казмірука - А.В.Беркута,
   В.О.Гречка - О.М.Бондаренко,
   О.М.Бондаренка - В.О.Гречок.
 
   3. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Держбуду України
від 30.12.02 N 116.
 
 Голова Комітету                      В.Череп

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ