Соглашение между Государственным комитетом Украины по делам градостроительства и архитектуры и Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь о порядке взаимного признания государственных лицензий на осуществление строительной деятельности, которые выдаются лицензион...

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19351 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаСоглашение между Государственным комитетом Украины по делам градостроительства и архитектуры и Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь о порядке взаимного признания государственных лицензий на осуществление строительной деятельности, которые выдаются лицензион...
Дата принятия17.05.1996
СтатусДействующий
Вид документаДоговор
РазработчикГоскомградостроительство Украины
Принявший органГоскомградостроительство Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

               Угода
   між Державним комітетом України у справах містобудування
   і архітектури і Міністерством архітектури і будівництва
   Республіки Білорусь про порядок взаємного  визнання
   державних ліцензій на здійснення будівельної діяльності,
      які видаються ліцензійними центрами України
           і Республіки Білорусь
 
 
   Державний комітет  України  у  справах  містобудування і
архітектури і Міністерство архітектури і будівництва Республіки
Білорусь, що далі іменуються Сторонами,
   керуючись Угодою між Урядом України і Урядом Республіки
Білорусь про взаємне визнання ліцензій на здійснення будівельної
діяльності, які видаються ліцензійними  центрами  України  і
Республіки Білорусь >> ),
   домовились про нижченаведене:
 
               Стаття 1
 
   Сторони, в частині відповідності порядків видачі державних
ліцензій на здійснення будівельної діяльності, взаємно визнають
державні ліцензії, які видаються ліцензійними центрами України і
Республіки Білорусь.
 
               Стаття 2
 
   Взаємному визнанню підлягають ліцензії,  видані  головним
центром з ліцензування Держкоммістобудування України суб'єктам
ліцензування України, і ліцензії, видані Міністерством архітектури
і  будівництва   Республіки  Білорусь  суб'єктам ліцензування
Республіки  Білорусь  за винятком суб'єктів ліцензування третіх
країн.
 
               Стаття 3
 
   Взаємне визнання здійснюється шляхом видачі на підставі заяви
суб'єкта ліцензування України чи Республіки Білорусь ліцензії на
здійснення будівельної діяльності:
   - на території України - головним центром з ліцензування
Держкоммістобудування України за наявності відповідної ліцензії,
виданої  Міністерством  архітектури  і будівництва Республіки
Білорусь;
   - на  території  Республіки  Білорусь  -  Міністерством
архітектури і будівництва Республіки Білорусь  за  наявності
відповідної ліцензії, виданої головним центром з ліцензування
Держкоммістобудування України.
   За взаємною згодою ліцензійні центри можуть встановлювати
необхідність надання суб'єктами ліцензування інших додаткових
документів.
 
               Стаття 4
 
   У випадку  порушення  учасником  будівельної  діяльності
ліцензійних вимог при виконанні робіт на території України і
Республіки Білорусь ліцензія може бути анульована або дія її
призупинена в порядку, що діє на території відповідної держави.
 
               Стаття 5
 
   Термін дії ліцензії встановлюється центрами самостійно і не
повинен  перевищувати терміну дії, вказаного в ліцензії, що
представлена до взаємного визнання.
 
               Стаття 6
 
   Сторони спільно  здійснюють  роботу  з   гармонізації
законодавчих, правових, нормативних і методологічних документів в
галузі державного ліцензування будівельної діяльності.
 
               Стаття 7
 
   Ця Угода вступає в силу з моменту підписання і діє у
відповідності із строком, який встановлений Угодою між Урядом
України і Урядом Республіки Білорусь про  взаємне  визнання
державних ліцензій на здійснення будівельної діяльності, які
видаються  ліцензійними центрами України і Республіки Білорусь
.
 
   Вчинено в м. Києві 17 травня 1996 р. в двох  дійсних
примірниках, кожний українською і російською мовами, причому
обидва тексти мають однакову силу.
 
 Голова Державного комітету          Міністр архітектури
 України у справах               і будівництва
 містобудування і архітектури         Республіки Білорусь
 
 В.М. Гусаков                 Г.В. Новицький

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2021 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com