Соглашение между Государственным комитетом Украины по делам градостроительства и архитектуры и Департаментом по Архитектуре и Строительству Республики Молдова о порядке взаимного признания государственных лицензий на осуществление строительной деятельности, которые выдаются лицензион...

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19917 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаСоглашение между Государственным комитетом Украины по делам градостроительства и архитектуры и Департаментом по Архитектуре и Строительству Республики Молдова о порядке взаимного признания государственных лицензий на осуществление строительной деятельности, которые выдаются лицензион...
Дата принятия19.05.1995
СтатусДействующий
Вид документаДоговор
РазработчикГосударственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

               Угода
   між Державним комітетом України у справах містобудування
  і архітектури і Департаментом по Архітектурі і Будівництву
  Республіки Молдова про порядок взаємного визнання державних
  ліцензій на здійснення будівельної діяльності, які видаються
    ліцензійними центрами України і Республіки Молдова
 
 
   Державний комітет України  у  справах  містобудування  і
архітектури і Департамент по Архітектурі і Будівництву Республіки
Молдова, що далі іменуються Сторонами,
   керуючись Угодою між Урядом України і Урядом Республіки
Молдова про взаємне визнання державних ліцензій на здійснення
будівельної  діяльності,  які видаються ліцензійними центрами
України і Республіки Молдова >> ),
   домовились про нижченаведене:
 
               Стаття 1
 
   Сторони, в частині відповідності порядків видачі державних
ліцензій на здійснення будівельної діяльності, взаємно визнають
державні ліцензії, які видаються ліцензійними центрами України і
Республіки Молдова.
 
               Стаття 2
 
   Взаємному визнанню підлягають ліцензії,  видані  Головним
центром з ліцензування Держкоммістобудування України юридичним
особам України, і ліцензії, видані органом  з  ліцензування
Департаменту по Архітектурі і Будівництву Республіки Молдова
юридичним особам Республіки Молдова.
 
               Стаття 3
 
   Взаємне визнання здійснюється шляхом безперешкодної видачі на
підставі  заяви  учасника  будівельної діяльності України чи
Республіки Молдова ліцензії на здійснення будівельної діяльності:
   - на території України - Головним центром з ліцензування
Держкоммістобудування України за наявності відповідної ліцензії,
виданої органом з ліцензування Департаменту по Архітектурі і
Будівництву Республіки Молдова;
   - на території Республіки Молдова - органом з ліцензування
Департаменту по Архітектурі і Будівництву Республіки Молдова за
наявності  відповідної  ліцензії, виданої Головним центром з
ліцензування Держкоммістобудування України.
 
               Стаття 4
 
   У випадку  порушення  учасником  будівельної  діяльності
ліцензійних вимог при виконанні робіт на території України і
Республіки Молдова ліцензія може бути анульована або дія її
призупинена в порядку, що діє на території відповідної держави.
 
               Стаття 5
 
   Термін дії ліцензії встановлюється центрами самостійно і не
повинен перевищувати терміну дії ліцензії, одержаної в країні
місцезнаходження суб'єкта ліцензування.
 
               Стаття 6
 
   Сторони спільно   здійснюють  роботу  з  гармонізації
законодавчих, правових, нормативних і методологічних документів в
галузі  державного  ліцензування будівельної діяльності і за
результатами її, за необхідності, вносять зміни і доповнення до
цієї Угоди.
 
               Стаття 7
 
   Ця Угода вступає в силу з моменту підписання і діє у
відповідності із строком, який встановлений Угодою між Урядом
України і Урядом Республіки Молдова про взаємне визнання державних
ліцензій на здійснення будівельної діяльності, які видаються
ліцензійними центрами України і Республіки Молдова.
 
   Вчинено в Алмати 19 травня 1995 р. в двох примірниках
українською і молдавською мовами, причому обидва тексти мають
однакову силу.
 
 Голова Державного комітету      Генеральний директор
 України у справах           Департаменту по Архітектурі
 містобудування і архітектури     і Будівництву Республіки
                    Молдова
 
 В.М. Гусаков             В.П. Чеботарь

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ