Постановление от 21.01.2004 № 57 О Комплексной программе реставрации и использования Акерманской крепости в г. Белгород-Днестровский

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20276 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПостановление от 21.01.2004 № 57 О Комплексной программе реставрации и использования Акерманской крепости в г. Белгород-Днестровский
Дата начала действия21.01.2004
Дата принятия21.01.2004
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПостановление
Шифр документа57
РазработчикГосударственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Украины
Дата регистрации в Министерстве Юстиций19.01.2004


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 21 січня 2004 р. N 57
                Київ

       Про Комплексну програму реставрації та
        використання Акерманської фортеці у
          м. Білгороді-Дністровському


   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

   1. Затвердити Комплексну програму реставрації та використання
Акерманської фортеці у м. Білгороді-Дністровському  далі  -
Програма), що додається.

   2. Міністерству фінансів, Міністерству економіки та з питань
європейської інтеграції передбачати щороку під час розроблення
проектів  Державного  бюджету  України та Державної програми
економічного і соціального розвитку України кошти на виконання
Програми у межах видатків, визначених відповідальним виконавцям за
відповідними бюджетними програмами на 2004-2011 роки.

   3. Визначити Одеську обласну державну адміністрацію державним
замовником виконання Програми.


   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ

   Інд. 21


                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                  від 21 січня 2004 р. N 57

            КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
     реставрації та використання Акерманської фортеці
         у м. Білгороді-Дністровському


             Загальна частина

   Цю Програму спрямовано на збереження пам'яток археології та
архітектури, що входять до складу комплексу Акерманської фортеці,
вдосконалення їх наукового дослідження та використання.

   Акерманська фортеця, що займає площу майже 20 гектарів, є
однією з найбільших в Україні пам'яток археології та архітектури,
а також єдиним зразком середньовічної фортифікаційної архітектури
в південно-західному регіоні України.

   На території  фортеці і в її охоронній зоні збереглися
численні пам'ятки археології та архітектури від часів існування
тут античного міста Тіри до пізнього середньовіччя.

   Посилення урбанізації у другій половині XX століття, активні
геологічні  процеси,  зміна  гідрологічних  умов  у  басейні
Дністровського лиману, збільшення обсягу шкідливих викидів в
атмосферу, природне старіння значної частини споруд, багатьом з
яких понад 300 років, призвели до того, що багато нерухомих
об'єктів культурної спадщини зазнали серйозних пошкоджень і стали
небезпечними в експлуатації. У незадовільному технічному стані
перебувають інженерні мережі.

   Зважаючи на виняткове історико-культурне і наукове значення,
у 2003 році Всесвітнім фондом пам'яток фортецю було включено за
поданням Одеської облдержадміністрації до списку 100 світових
пам'яток, які перебувають у загрозливому стані.

   Сьогодні м.  Білгород-Дністровський  є одним з провідних
туристичних центрів Одеської області. Вигідне розташування фортеці
в рекреаційній зоні Дністровського лиману створює всі необхідні
передумови для її ефективного використання як об'єкта вітчизняного
і  міжнародного  туризму,  повноцінної  інтеграції  в мережу
туристичних  маршрутів  регіону  і  надходження  коштів  від
експлуатації з подальшим спрямуванням їх на соціально-економічний
розвиток міста та області.

           Мета і завдання Програми

   Метою Програми є забезпечення  збереження,  популяризація
унікального   історико-архітектурного  середовища  комплексу
Акерманської фортеці, його регенерація, реабілітація та створення
умов для раціонального та безпечного використання фортеці і
прилеглої до неї території як сучасного культурно-туристичного
центру.

   Основними завданнями Програми є:

   усунення впливу      геолого-гідрологічних      та
техногенно-екологічних процесів  на  технічний  стан  споруд,
розташованих на території фортеці та в її охоронній зоні;

   забезпечення захисту, консервації, реставрації, музеєфікації
та раціонального використання нерухомих  об'єктів  культурної
спадщини;

   створення умов для належного обслуговування відвідувачів та
сучасної туристичної інфраструктури як одного з основних джерел
залучення коштів для соціально-економічного розвитку міста і
області, в тому числі для подальшого фінансування заходів із
збереження, підтримки належного технічного стану та обслуговування
пам'яток архітектури та археології на території фортеці та в її
охоронній зоні;

   забезпечення фінансування визначених Програмою заходів за
рахунок коштів державного і місцевого бюджетів та інших джерел;

   залучення громадськості до розв'язання проблем збереження
культурної спадщини та соціально-економічного розвитку міста і
області.

        Основні напрями виконання Програми

   Основними напрямами виконання Програми є:

   проведення археологічних,       історико-архітектурних,
інженерно-геологічних та гідрологічних досліджень з виявленням
причин руйнування та  погіршення  технічного  стану  споруд,
розташованих на території фортеці;

   розроблення історико-архітектурного опорного плану фортеці з
визначенням меж охоронної зони, режиму збереження та порядку
використання пам'яток;

   вивчення технічного  стану  споруд, об'єктів провадження,
інженерної інфраструктури;

   виведення з аварійного стану споруд, їх окремих конструкцій
та архітектурних елементів, забезпечення комплексного проведення
консерваційних та реставраційних робіт;

   створення умов для збереження нерухомих об'єктів культурної
спадщини,  регенерації  історичного  середовища,  музеєфікації
археологічних об'єктів;

   проведення моніторингу компонентів навколишнього природного
середовища, споруд та їх конструктивних елементів, інвентаризації
нерухомості та створення відповідного банку даних;

   виготовлення необхідної проектно-кошторисної документації і
проведення  робіт  з нейтралізації негативних геологічних та
гідрогеологічних процесів, стабілізації ґрунтів, виведення споруд
з аварійного стану, реконструкція інженерних мереж та упорядження
і озеленення території фортеці та її охоронної зони;

   розроблення науково-проектної документації, проведення робіт
з реставрації, консервації, реабілітації та музеєфікації нерухомих
об'єктів культурної спадщини комплексу фортеці;

   організація наукових конференцій з питань охорони культурної
спадщини,  розроблення  інвестиційних  програм,  підготовка
пропозицій для   отримання   грантів   на   проведення
науково-дослідницьких та ремонтно-реставраційних робіт.

   Етапи виконання Програми та її фінансове забезпечення

   Виконання  Програми  здійснюватиметься  у  два  етапи:
2004-2007 роки та 2008-2011 роки.

   На першому етапі (2004-2007 роки) передбачається виконати
такі першочергові заходи:

   вивчити технічний  стан  пам'яток, провести археологічні,
історико-архітектурні, інженерно-геологічні  та  гідрогеологічні
дослідження  та  виготовити  необхідну  проектно-кошторисну
документацію;

   провести протиаварійні та ремонтно-реставраційні роботи із
стабілізації стану берегової смуги і фортечних споруд уздовж
Дністровського лиману, відведення поверхневих та ґрунтових вод,
укріплення аварійних ділянок фортечних стін, веж і рову;

   розробити історико-архітектурний  опорний  план фортеці з
визначенням меж зони охорони фортеці і міста Тіри та режиму їх
використання;

   завершити роботи з реставрації веж та консервації відкритих
археологічних об'єктів, їх пристосування для використання  з
туристичною та культурно-освітньою метою;

   провести невідкладні ремонтно-будівельні роботи на інженерних
мережах (водо- та енергопостачання, каналізація),  роботи  з
благоустрою і озеленення території;

   Вартість  проведення  робіт на  першому  етапі становить
28 056 тис. гривень, у  тому  числі  з державного бюджету -
25 038 тис. гривень (додаток).

   На другому етапі (2008-2011 роки) передбачається провести
уточнення обсягів робіт і коштів, що спрямовуються на виконання
Програми. Орієнтовна вартість їх становить 56 104 тис. гривень, у
тому числі з державного бюджету - 42 842 тис. гривень.

   Загальний  обсяг   фінансування   Програми  становить
84 160 тис. гривень.

      Організація управління виконанням Програми

   Для забезпечення ефективного управління виконання Програми
передбачається  утворення   Одеською   облдержадміністрацією
координаційно-наглядової ради з покладенням на неї таких основних
функцій:

   організація фінансового забезпечення виконання Програми і
контроль за ним;

   забезпечення взаємодії підприємств, установ та організацій,
залучених до виконання Програми, з центральними і місцевими
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

   налагодження зовнішньоекономічних   зв'язків,  проведення
організаційних заходів, спрямованих на залучення інвестицій, у
тому числі іноземних.

      Прогнозовані результати виконання Програми

   Виконання Програми забезпечить:

   отримання ґрунтовної археологічної та історико-архітектурної
інформації, а також відомостей  про  інженерно-геологічні  і
гідрогеологічні умови на території фортеці та в її охоронній зоні;

   усунення або  мінімізацію  згубного впливу містобудівних,
техногенних та екзогенних факторів на стан збереження комплексу
об'єктів культурної спадщини на території фортеці;

   збереження об'єктів культурної спадщини;

   підвищення ефективності використання пам'яток археології і
архітектури, розвиток туризму, в тому числі міжнародного, як
одного з   основних джерел залучення інвестицій в економіку
м. Білгорода-Дністровського та Одеської області.


                             Додаток
                            до Програми

               ЗАХОДИ
            з виконання Програми

Найменування заходу Відпові- дальні виконавці Строк вико- нання, роки Орієнтований обсяг фінансування, тис. гривень
загаль- ний у тому числі за роками за етапами
2004 2005 2006 2007 I етап II етап
    усього держав- ний бюджет інші джерела              
1. Проведення інженерно- геологічних, гідрогеоло- гічних вишукувань на території фортеці; виготовлення науково- проектної та проектно- кошторисної документації Одеська облдерж- адмініс- трація 2004 594 204 390     594  
594 204 390     594  
2. Проведення історико- архітектурних досліджень, вивчення загального технічного стану архітектурних пам'яток і споруд; виготовлення науково- проектної та проектно- кошторисної документації на проведення ремонтно- реставра- ційних робіт Одеська облдерж- адмініс- трація 2005- 2011 2279   678 318 297 1293 986
2279   678 318 297 1293 986
3. Першочергові роботи із стабілізації збереження берегу лиману, відведення фунтових вод, укріплення аварійних ділянок стін, веж, фортеці та рову -"- 2004- 2006 5745 350 2830 2565   5745  
5395   2830 2565   5395
350 350       350
4. Розроблення історико- архітектур- ного опорного плану середньо- вічної фортеці і залишків античного міста Тіри з визначенням зон охорони та режимів їх використання -"- 2004- 2007 403 12 116 225 50 403  
336   94 192 50 336
67 12 22 33   67
5. Проведення археологічних досліджень, консервація та музеє- фікація археологічних об'єктів -"- 2004- 2011 3340 20 276 265 318 879 2461
2355   251 205 258 714 1641
985 20 25 60 60 165 820
6. Проведення комплексного впорядкування землеко- ристування, оформлення документів, що встанов- люють право на володіння землею Одеська облдерж- адмініс- трація 2004- 2005 170 95 75     170  
170 95 75     170  
7. Проведення ремонтно- будівельних робіт з реставрації інженерних і транспортних мереж, озеленення території фортеці та її охоронної зони Одеська облдерж- адмініс- трація, Держбуд 2004- 2011 6657 23 478 673 767 1941 4716
5992   443 633 681 1757 4235
665 23 35 40 68 184 481
8. Проведення робіт з реставрації, консервації споруд фортеці, їх реконструкції та пристосу- вання для відвідування туристами; моніторинг компонентів навколишнього природного середовища та конструктив- них елементів споруд -"- 2004- 2011 42400 538 1314 2946 5629 10427 31973
38160 500 1249 2799 5066 9614 28546
4240 38 65 147 563 813 3427
9. Розроблення та обґрунту- вання концепції туристичної діяльності на території фортеці Одеська облдерж- адмініс- трація, Держтур- адмініс- трація 2004- 2011 21947 18 170 324 5795 6307 15640
13095   130 300 5231 5661 7434
8852 18 40 24 564 646 8206
10. Підготовка пропозицій для отримання грантів на проведення наукових досліджень, протиава- рійних та ремонтно- реставра- ційних робіт на комплексі пам'яток фортеці Одеська облдерж- адмініс- трація -"- 127 10 12 16 23 61 66
127 10 12 16 23 61 66
11. Підготовка науково- популярних та туристично- інформаційних видань; організація семінарів та конференцій з питань охорони культурної спадщини та туризму Усього -"- -"- 498 21 32 76 107 236 262
498 21 32 76 107 236 262
84160 1291 6371 7408 12986 28056 56104Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ