Постановление от 18.05.1986 № 184 "Об итогах финансово-хозяйственной деятельности строительных министерств УССР и Министерства промышленности строительных материалов УССР за 1985 год"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20485 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПостановление от 18.05.1986 № 184 "Об итогах финансово-хозяйственной деятельности строительных министерств УССР и Министерства промышленности строительных материалов УССР за 1985 год"
Дата принятия18.05.1986
СтатусДействующий
Вид документаПостановление
Шифр документа184
РазработчикСовет Министров Украинской Советской Социалистической Республики
Дата регистрации в Министерстве Юстиций21.01.2004


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

            П О С Т А Н О В А
          від 18 травня 1986 р. N 184
                Київ

     Про підсумки фінансово-господарської діяльності
      будівельних міністерств УРСР і Міністерства
   промисловості будівельних матеріалів УРСР за 1985 рік


   Рада Міністрів Української РСР відмічає, що Міністерство
будівництва підприємств важкої індустрії  УРСР,  Міністерство
промислового  будівництва  УРСР  і  Міністерство монтажних і
спеціальних будівельних робіт УРСР в 1985 році  забезпечили
введення в дію ряду важливих виробничих потужностей і об'єктів,
виконали плани введення в експлуатацію житла і загальноосвітніх
шкіл.  Міністерство промисловості будівельних матеріалів УРСР
виконало план реалізації промислової продукції і завдання по
зростанню  продуктивності праці. Зазначені міністерства крім
Міністерства будівництва підприємств важкої  індустрії  УРСР)
виконали плани прибутку, а також зобов'язання по платежах у
бюджет.

   Разом з тим будівельні міністерства УРСР і Міністерство
промисловості будівельних матеріалів УРСР в минулому році не
добилися повного здійснення вимог квітневого (1985 р.) Пленуму ЦК
КПРС і липневого (1985 р.) Пленуму ЦК Компартії України, внаслідок
чого у фінансово-господарській діяльності багатьох будівельних
організацій і промислових підприємств знову допущено серйозні
недоліки.

   Міністерство будівництва підприємств важкої індустрії УРСР і
Міністерство промислового будівництва УРСР недовиконали плани по
товарній будівельній продукції відповідно на 236 млн. крб., або
13,3 процента,  і  114  млн. крб., або 5,6 процента, понад
40 процентів первинних будівельних організацій цих міністерств не
виконали  програми будівельно-монтажних робіт власними силами,
Міністерство монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР не
справилось з завданнями по субпідрядних договорах для Міністерства
будівництва підприємств   важкої   індустрії   УРСР   на
2,7 млн.  карбованців.  Міністерство промисловості будівельних
матеріалів УРСР недовиконало план по реалізації продукції з
урахуванням зобов'язань  по поставках на 1,5 процента, понад
40 процентів підприємств не виконали цей показник на 33,2 млн.
карбованців.

   Будівельні міністерства УРСР і Міністерство промисловості
будівельних матеріалів УРСР недостатньо вживали заходів щодо
підвищення організаційного й технічного рівня виробництва, що
призвело  до  невиконання  встановлених завдань по зростанню
продуктивності праці та недодержання планових співвідношень між
темпами зростання продуктивності праці та середньої заробітної
плати. Зросли втрати робочого часу, особливо в Міністерстві
будівництва підприємств важкої індустрії УРСР і Міністерстві
промислового будівництва УРСР.

   У будівельних організаціях і на промислових підприємствах
мають  місце  недоліки  в  поширенні  передового досвіду та
впровадженні прогресивних  форм  організації  праці,  зокрема
бригадного підряду. Не скрізь створюються належні умови для
високопродуктивної праці, через що знижується ефективність роботи
бригад.  Внаслідок  цього  в  шести  комбінатах Міністерства
будівництва підприємств важкої індустрії  УРСР  і  п'яти  -
Міністерства промислового будівництва УРСР продуктивність праці в
підрядних бригадах знизилась  порівняно  з  1984  роком.  У
Міністерстві монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР лише
4,7 процента обсягу будівельно-монтажних робіт виконано методом
наскрізного бригадного підряду.

   В організаціях і на підприємствах Міністерства будівництва
підприємств важкої індустрії УРСР, Міністерства  промислового
будівництва  УРСР  і  Міністерства  промисловості будівельних
матеріалів УРСР погіршилось використання фондів заробітної плати,
в цілому перевитрати їх зросли проти 1984 року на 7,7 процента і
досягли 12,7 млн. карбованців.

   Міністерства-підрядчики в минулому році не вжили належних
заходів до зміцнення господарського розрахунку, додержання режиму
економії у використанні матеріальних і грошових ресурсів, зниження
собівартості виробництва, скорочення втрат і непродуктивних витрат
та ліквідації збитковості організацій і підприємств. Міністерство
промисловості будівельних  матеріалів   УРСР   перевитратило
16,4 млн. кВт. год. електроенергії, 13 тис. тонн умовного палива і
допустило надпланові  втрати  від  браку  продукції   на
4,5 млн. карбованців. По будівельних міністерствах у цілому втрати
і непродуктивні витрати зросли на 42 проценти  і  становили
19,9 млн. карбованців.

   У 1985 році кожна четверта будівельна організація та близько
40 процентів підприємств будівельної індустрії перевищили планову
собівартість робіт і продукції на 77 млн. крб., а майже третина
підприємств Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР
- собівартість промислової продукції на 25 млн. карбованців. По
Міністерству будівництва підприємств важкої індустрії УРСР на
виконаний обсяг будівельно-монтажних робіт і випуск продукції
перевитрачено по собівартості 16,9 млн. крб., а по Міністерству
промисловості будівельних матеріалів УРСР - 15,5 млн. карбованців.

   У зазначених  міністерствах  24  проценти  будівельних
організацій і 37 процентів промислових підприємств внаслідок
невиконання планів  прибутку  та надпланових збитків втратили
141 млн. крб. фінансових ресурсів.  Міністерство  будівництва
підприємств важкої індустрії УРСР недовиконало план прибутку на
46,7 млн. крб., або 14,6 процента.

   Міністерство будівництва підприємств важкої індустрії УРСР,
Міністерство  промислового  будівництва  УРСР  і Міністерство
промисловості будівельних матеріалів УРСР незадовільно здійснюють
заходи  по  підвищенню  ефективності використання капітальних
вкладень на  розвиток  власної  виробничо-технічної  бази.  У
1985 році, як і в попередні роки, значно недовиконані завдання по
введенню в дію виробничих потужностей та  освоєнню  лімітів
капітальних вкладень. Незважаючи на великий фізичний і моральний
знос основних фондів, залишається низькою  доля  капітальних
вкладень,  що  спрямовуються  на  технічне  переозброєння  і
реконструкцію діючих підприємств.

   Порушення принципів  господарського  розрахунку  та  інші
серйозні недоліки у фінансово-господарській діяльності багатьох
організацій і підприємств призвели до втрати в 1985 році власних
оборотних коштів на загальну суму 72,5 млн. крб., у тому числі по
Міністерству будівництва підприємств важкої індустрії УРСР  -
40 млн., Міністерству промислового будівництва УРСР - 30,2 млн. і
Міністерству промисловості  будівельних  матеріалів  УРСР  -
2,3 млн. карбованців.

   Продовжується хибна практика відвернення власних оборотних
коштів організацій  і  підприємств  у  наднормативні  запаси
товарно-матеріальних  цінностей, в перевитрати по капітальних
ремонтах і на витрати, не перекриті коштами спеціальних фондів і
цільового  фінансування. Не виконано завдань по залученню в
господарський оборот наднормативних запасів товарно-матеріальних
цінностей і невстановленого устаткування. На 1 січня 1986 р.
прострочена заборгованість постачальникам і установам банків по
позичках становила 40 млн. карбованців.

   Не вживається   належних   заходів  до  удосконалення
бухгалтерського обліку, зокрема впровадження нормативного методу
обліку, не усунуто недоліки в організації контрольно-ревізійної
роботи,  допускаються  приписки  до  обсягів   виконаних
будівельно-монтажних робіт і вантажних перевезень та порушення
штатно-кошторисної дисципліни і незаконні  витрати  державних
коштів.

   Колегії будівельних міністерств - генеральних підрядчиків і
Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР недостатньо
займаються  питаннями  економіки  будівельного і промислового
виробництва, ефективності використання наявних потужностей та
будівельної техніки, слабо аналізують причини незадовільної роботи
багатьох організацій і підприємств.

   Викликає серйозну занепокоєність те, що вказані міністерства
повільно перебудовують стиль і методи роботи відповідно до рішень
XXVII з'їзду КПРС і XXVII з'їзду Компартії України, ще не добились
докорінного поліпшення стану справ у капітальному будівництві та
необхідного вдосконалення системи управління і господарського
механізму.

   Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:

   1. Зобов'язати Міністерство будівництва підприємств важкої
індустрії УРСР, Міністерство промислового  будівництва  УРСР,
Міністерство монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР і
Міністерство промисловості будівельних матеріалів УРСР:

   керуючись рішеннями XXVII з'їзду КПРС  і  XXVII  з'їзду
Компартії  України,  перебудувати  стиль  та  методи  роботи
центрального апарату міністерств, підвідомчих головних управлінь,
об'єднань,  комбінатів,  трестів,  підприємств і організацій,
зосередити увагу на питаннях впровадження інтенсивних факторів
дальшого  зростання  обсягів  будівельно-монтажних  робіт  і
промислової продукції, докорінного поліпшення економічної роботи,
вдосконалення  системи  управління й господарського механізму
відповідно до вимог нової інвестиційної політики;

   проаналізувати за січень - квітень 1986  р.  результати
фінансово-господарської діяльності підпорядкованих організацій і
підприємств, розробити й здійснити конкретні заходи, спрямовані на
подолання відставання в роботі окремих будівельних організацій і
промислових підприємств, закріплення  позитивних  зрушень  та
забезпечити безумовне виконання планових завдань 1986 року;

   піднести роль і відповідальність економічних та інших служб
міністерств, головних управлінь, об'єднань, комбінатів і трестів
за проведення на місцях конкретної і цілеспрямованої роботи по
посиленню режиму економії у використанні матеріально-технічних і
фінансових  ресурсів,  ширшому впровадженню принципів повного
госпрозрахунку  та  самоокупності,  усуненню  різного  роду
непродуктивних витрат і втрат, ліквідації збитковості окремих
організацій і підприємств, підвищенню рентабельності будівельного
й промислового виробництва;

   вжити заходів  до поліпшення рівня інженерної підготовки
виробництва і вдосконалення організації праці, усунення втрат
робочого часу, більш ефективного використання будівельної техніки.
Забезпечити поширення підрядних форм організації та оплати праці в
колективах  виробничих  дільниць і більш великих структурних
підрозділів. Держбуду УРСР і Державному комітетові УРСР по праці
подавати будівельним міністерствам і Міністерству промисловості
будівельних матеріалів УРСР методичну допомогу в цій роботі;

   встановити контроль за виконанням заходів по  скороченню
наднормативних   не   прокредитованих   банками   запасів
товарно-матеріальних цінностей і невстановленого устаткування та
залученню їх у господарський оборот. Розглянути питання про
передачу органам Держпостачу УРСР зайвих матеріалів, які не можуть
бути використані у будівельному виробництві;

   здійснити заходи  по  підвищенню ефективності капітальних
вкладень, що виділяються на розвиток власної виробничо-технічної
бази, безумовному додержанню нормативних строків будівництва,
значному збільшенню обсягів і долі капітальних вкладень, які
спрямовуються на технічне переозброєння та реконструкцію діючих
підприємств. Негайно завершити повне оформлення  фінансування
капітальних вкладень по будовах і підприємствах на 1986 рік;

   посилити на   всіх   рівнях   управління  персональну
відповідальність   керівників   за   суворе   додержання
штатно-кошторисної   і   розрахунково-платіжної  дисципліни,
правильність використання власних оборотних коштів, збереження
соціалістичної власності;

   переглянути прийняті рішення про затвердження в плані на
1986 рік збитковості окремих будівельно-монтажних організацій та
подати цим організаціям необхідну допомогу в переведенні їх на
рентабельну роботу;

   поліпшити організацію    і    підвищити    дієвість
контрольно-ревізійної роботи, прискорити укомплектування вакантних
посад  ревізорів  кваліфікованими  спеціалістами,  добитися
комплексного  проведення  усіх  ревізій  та  максимального
відшкодування нанесеного державі збитку за рахунок винних осіб;

   забезпечити завершення  у  поточному  році  роботи  по
впровадженню нормативного методу обліку витрат на виробництво і
уніфікованої облікової документації, а також здійснення заходів по
прискоренню механізації і автоматизації обліково-обчислювальних
робіт.

   2. У зв'язку з значними фінансовими утрудненнями, що виникли
у окремих будівельних організацій і підприємств, виділити, як
виняток, на поповнення недостачі власних оборотних коштів за
рахунок  резервного  фонду  Ради Міністрів УРСР Міністерству
промислового будівництва УРСР 10 млн. крб.  і  Міністерству
будівництва підприємств   важкої   індустрії   УРСР   -
5 млн. карбованців.

   3. Погодитись  з  пропозиціями  Міністерства  будівництва
підприємств  важкої індустрії УРСР, Міністерства промислового
будівництва УРСР, Міністерства монтажних і спеціальних будівельних
робіт УРСР і Міністерства промисловості будівельних матеріалів
УРСР, підтриманими Міністерством фінансів УРСР і Держпланом УРСР,
про спрямування на поповнення недостачі власних оборотних коштів
по підпорядкованих підприємствах і організаціях невикористаних
залишків коштів спеціальних фондів та інших внутрішніх ресурсів у
сумі 9494 тис. крб. згідно з додатком N 1.

   Для поповнення решти недостачі власних оборотних коштів і
покриття простроченої кредиторської заборгованості в капітальному
будівництві  вказаним  міністерствам  вишукати   додаткові
внутрігосподарські ресурси та залучити для цієї мети кредити
Держбанку СРСР і Будбанку СРСР у порядку, передбаченому чинним
законодавством.

   4. Прийняти  пропозиції  будівельних  міністерств  УРСР,
Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР і Держбуду
УРСР,  погоджені з Міністерством фінансів УРСР, Українськими
республіканськими конторами Держбанку СРСР і Будбанку СРСР, про
внесення на підставі звітів за 1985 рік змін до їх балансів
доходів і видатків на 1986 рік згідно з додатками N 2-6.


      Голова
   Ради Міністрів УРСР                  О.ЛЯШКО

   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО

   Інд. 24, 26


                      Додаток N 1
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 18 травня 1986 р. N 184

          Невикористані залишки коштів
     спеціальних фондів і відрахувань по будівельних
     міністерствах УРСР та Мінбудматеріалів УРСР, що
     спрямовуються на поповнення недостачі власних
     оборотних коштів підпорядкованим підприємствам
             і організаціям

                              Сума
                            (тис. крб.)

Мінважбуд УРСР                      5141

Мінпромбуд УРСР                      2250

Мінмонтажспецбуд УРСР                   1260

Мінбудматеріалів УРСР                   843

Разом                           9494


   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО


                      Додаток N 2
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 18 травня 1986 р. N 184

               ЗМІНИ,
      що вносяться до балансу доходів і видатків
          Мінважбуду УРСР на 1986 рік

                            (тис. крб.)
Статті балансу доходів і видатків, до яких вносяться зміни Збільшення Зменшення
Доходи і надходження коштів
Прибуток - всього 121 -
в тому числі:    
організацій транспорту 166 -
постачальницьких і збутових організацій - 45
Амортизаційні відрахування 2538 -
в тому числі на:    
капітальні вкладення 2044 -
капітальний ремонт 494 -
Виручка від реалізації вибулого майна, лому чорних і кольорових металів - 364
Мобілізація внутрішніх ресурсів у будівництві - 5281
Додаткові внутрігосподарські грошові ресурси, що спрямовуються на фінансування державних капітальних вкладень - 945
Інші власні джерела для фінансування державних капітальних вкладень 676 -
Разом доходів і надходжень коштів - 3255
Перевищення доходів над видатками - 4576
Видатки і відрахування
Затрати на капітальний ремонт 482 -
Різниця в цінах на паливо та теплоенергію, що купуються 118 -
Витрати по господарському утриманню будинків, приміщень, споруд, садів, парків і піонерських таборів 221 -
Інші витрати 500 -
Разом видатків і відрахувань 1321 -
Платежі до бюджету
Внески вільного залишку прибутку - 3257
Вилучення невикористаних амортизаційних відрахувань - 1319
Разом платежів до бюджету - 4576
Перевищення платежів до бюджету над асигнуваннями з бюджету - 4576

   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО


                      Додаток N 3
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                   від 18 травня 1986 р. N 184

               ЗМІНИ,
      що вносяться до балансу доходів і видатків
          Мінпромбуду УРСР на 1986 рік

                            (тис. крб.)

Статті балансу доходів і видатків, до яких вносяться зміни Збільшення Зменшення
Доходи і надходження коштів
Прибуток - всього - 20
в тому числі постачальницьких і збутових організацій - 20
Амортизаційні відрахування - всього - 335
в тому числі на:    
капітальні вкладення 301 -
капітальний ремонт - 636
Мобілізація внутрішніх ресурсів у капітальному будівництві - 2833
Приріст сталих пасивів 2000 -
Додаткові внутрігосподарські грошові ресурси, що спрямовуються на фінансування державних капітальних вкладень - 1844
Невикористані залишки коштів фонду розвитку виробництва 1840 -
Разом доходів і надходжень коштів - 1192
Перевищення доходів над видатками - 2433
Видатки і відрахування коштів
Приріст нормативу власних оборотних коштів 516 -
Затрати на капітальний ремонт - 525
Поповнення недостачі власних оборотних коштів 1250 -
Разом видатків і відрахувань 1241 -
Платежі до бюджету
Вилучення невикористаних амортизаційних відрахувань - 2433
Перевищення платежів до бюджету над асигнуваннями з бюджету - 2433

   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО


                      Додаток N 4
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 18 травня 1986 р. N 184

               ЗМІНИ,
      що вносяться до балансу доходів і видатків
        Мінмонтажспецбуду УРСР на 1986 рік

                            (тис. крб.)
Статті балансу доходів і видатків, до яких вносяться зміни Збільшення Зменшення
Доходи і надходження коштів    
Прибуток - всього - 28
в тому числі постачальницьких і збутових організацій - 28
Амортизаційні відрахування - всього 3480 -
в тому числі на:    
капітальні вкладення 2469 -
капітальний ремонт 1011 -
Мобілізація внутрішніх ресурсів у капітальному будівництві - 1441
Виручка від реалізації вибулого майна, лому чорних і кольорових металів - 162
Надходження малоцінного інвентаря, інструменту та запчастин, що придбані за рахунок коштів на капітальне будівництво - 38
Додаткові внутрігосподарські грошові ресурси, що спрямовуються на фінансування державних капітальних вкладень - 3340
Інші доходи - всього 6934 -
в тому числі невикористані залишки коштів:    
фонду розвитку виробництва 772 -
амортизаційних відрахувань на капітальний ремонт 946 -
інших власних джерел фінансування капітальних вкладень 388 -
єдиного фонду розвитку науки і техніки 4934 -
кошти, які вивільняються у зв'язку з віднесенням вартості не повністю амортизованих основних фондів, що ліквідуються, на результати господарської діяльності - 106
Разом доходів і надходжень коштів 5405 -
Видатки і відрахування    
Затрати на капітальний ремонт 986 -
Витрати по господарському утриманню будинків, приміщень, споруд, садів, парків, піонерських таборів 70 -
Приріст нормативу власних оборотних коштів 3696 -
Різниця в цінах на паливо та теплоенергію, що купуються 32 -
Разом видатків і відрахувань 4784 -
Перевищення доходів над видатками 621 -
Платежі до бюджету    
Плата за виробничі фонди 212 -
Внески вільного залишку прибутку 409 -
Разом платежів до бюджету 621 -

   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО


                      Додаток N 5
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 18 травня 1986 р. N 184

               ЗМІНИ,
      що вносяться до балансу доходів і видатків
        Мінбудматеріалів УРСР на 1986 рік

                            (тис. крб.)
Статті балансу доходів і видатків, до яких вносяться зміни Збільшення Зменшення
Доходи і надходження коштів    
Прибуток - всього 1179 -
в тому числі:    
ремонтно-будівельних організацій 1155 -
геологорозвідувальних організацій 24 -
Мобілізація внутрішніх ресурсів у будівництві 55 -
Приріст сталих пасивів 3399 -
Заброньовані кошти на оплату устаткування, що підлягає здачі в монтаж у поточному році 4248 -
Вільний залишок коштів, використовуваних банком для кредитування затрат по незавершеному провадженню будівельно-монтажних робіт 888 -
Додаткові внутрігосподарські грошові ресурси, що спрямовуються на фінансування державних капітальних вкладень - 4000
Разом доходів і надходжень коштів 5769 -
Видатки і відрахування    
Поповнення недостачі власних оборотних коштів 1209 -
Видатки на покриття збитків житлово-комунального господарства 928 -
Відрахування до резерву Міністерства для подання фінансової допомоги підприємствам 488 -
Витрати по господарському утриманню будинків, приміщень, парків і піонерських таборів 1553 -
Разом видатків і відрахувань 4178 -
Перевищення доходів над видатками 1591 -
Платежі до бюджету    
Внески вільного залишку прибутку 45 -
Відрахування від прибутку поточного року 1074 -
Фіксовані платежі 472 -
Разом платежів до бюджету 1591 -

   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО


                      Додаток N 6
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 18 травня 1986 р. N 184

               ЗМІНИ,
      що вносяться до балансу доходів і видатків
          Держбуду УРСР на 1986 рік

                            (тис. крб.)
Статті балансу доходів і видатків, до яких вносяться зміни Збільшення Зменшення
Доходи і надходження коштів    
Мобілізація внутрішніх ресурсів у будівництві - 88
Лишок власних оборотних коштів 334 -
Разом доходів і надходжень коштів 246 -
Платежі до бюджету    
Вилучення лишку власних оборотних коштів 334 -
Вилучення невикористаних амортизаційних відрахувань - 88
Разом платежів до бюджету 246 -

   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ