Приказ от 22.11.2002 № 80 Об утверждении Положения о научно-техническом совете Госстроя, структуру и состав секций научно-технического совета Госстроя

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19798 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПриказ от 22.11.2002 № 80 Об утверждении Положения о научно-техническом совете Госстроя, структуру и состав секций научно-технического совета Госстроя
Дата начала действия04.12.2003
Дата принятия22.11.2002
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПриказ
Шифр документа80
РазработчикМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины
Дата регистрации в Министерстве Юстиций26.12.2003
Принявший органМинистерство развития общин и территорий Украины, которое является правообладателем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион), Госстроя УССР, Мининвестстроя Украины, Минстройархитектуры Украины, Госкомградостроительства, Минрегионстрой Украины
Дополнительные данные С изменениями и дополнениями, внесенными приказом Государственного комитета Украины по строительству и архитектуре от 04.12.2003 № 203


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
 
              Н А К А З
 
             22.11.2002 N 80
 
 
     Про затвердження Положення про науково-технічну
       раду Держбуду, структуру та склад секцій
         науково-технічної ради Держбуду
 
 
    Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
           комітету з будівництва та архітектури
     N 203 від 04.12.2003 )
 
 
 
   З метою організації роботи науково-технічної ради Держбуду
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про науково-технічну раду Державного
комітету України з будівництва та архітектури згідно з додатком 1.
 
   2. Ввести до  складу  президії  науково-технічної  ради,
затвердженого наказом Держбуду від 16.07.02 N 9,
Кармінського Анатолія Марковича - начальника Київської міської
служби   Української  державної  інвестиційної  експертизи
"Київдержекспертиза", Бродко  Оксану  Антонівну  -  секретаря
науково-технічної  ради,  головного  спеціаліста  управління
науково-технічної політики у будівництві.
 
   3. Вивести із складу президії науково-технічної ради Муляра
Леоніда Харитоновича у зв'язку з виходом на пенсію.
 
   ( Пункт 4 втратив чинність на підставі Наказу Державного
комітету з будівництва та архітектури N 203 від
04.12.2003 )
 
   5. Керівникам секцій забезпечити планову роботу секцій.
 
 Голова комітету                      В.Череп
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу Держбуду
                   від 22.11.2002 N 80
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про науково-технічну раду Держбуду України
 
 
           1. Загальні положення
 
   Це положення визначає порядок роботи науково-технічної ради
Держбуду України, яка створена відповідно до Положення  про
Державний  комітет  України  з  будівництва  та архітектури,
затвердженого  Указом Президента України від 20.08.02  N 725
, як дорадчий орган для розгляду наукових рекомендацій
і пропозицій  щодо  визначення  основних  напрямів  розвитку
будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і
містобудування, наукових та науково-технічних розробок, проектів
нормативних та нормативно-технічних актів, проектів державних та
галузевих стандартів, державних будівельних норм і правил.
 
      2. Основні завдання науково-технічної ради
 
   Науково-технічна рада:
 
   2.1. Розглядає і схвалює пріоритетні напрями розвитку у
сферах  будівництва,  промисловості  будівельних  матеріалів,
архітектури  і  містобудування (далі - сфера функціонального
управління Держбуду).
   2.2. Розглядає і робить висновки щодо доцільності подальшого
внесення до Кабінету Міністрів України проектів законодавчих та
нормативно-правових актів з питань, що віднесені  до  сфери
функціонального управління Держбуду.
   2.3. Розглядає, схвалює та рекомендує до затвердження проекти
державних стандартів, норм і правил, інших нормативних актів у
сфері функціонального управління Держбуду.
   2.4. Розглядає і схвалює пропозиції та рекомендації щодо
формування  повноцінного  життєвого  середовища,  підвищення
архітектурно-планувального, інженерно-технічного та економічного
рівня забудови і благоустрою населених пунктів, розвитку їх
інженерно-транспортної інфраструктури.
   2.5. Аналізує пропозиції щодо реформування житлової політики,
активізації    інвестиційної    діяльності,    створення
фінансово-кредитних механізмів будівництва житла.
   2.6. Розглядає і схвалює пропозиції щодо формування державної
політики  з  питань ціноутворення у будівництві, кошторисної
нормативної бази та порядку її застосування.
   2.7. Розглядає та рекомендує до погодження проекти рішень
Кабінету  Міністрів  України  щодо  затвердження  проектів
інвестиційних програм і проектів будівництва.
   2.8. Розглядає питання про розміщення і будівництво об'єктів
державного значення, спорудження окремих архітектурних об'єктів,
пам' ятників видатним діячам науки та на честь історичних подій.
   2.9. Розглядає  питання  з  методології  проектування
житлово-цивільних та промислових об'єктів, інженерних споруд,
систем інженерного обладнання будинків і споруд, реконструкції та
пристосування об'єктів для інших цілей, створення і запровадження
ефективних архітектурно-будівельних систем, прогресивних технічних
рішень.
   2.10. Здійснює оцінку проектів державних цільових програм у
сфері функціонального управління Держбуду.
   2.11. Розглядає  та  рекомендує  до впровадження сучасні
інформаційні технології та комп'ютерні мережі на галузевому рівні,
схвалює заходи щодо розвитку інформатизації.
   2.12. Обговорює  та  пропонує  до висунення на здобуття
державних премій роботи у сферах будівництва,  промисловості
будівельних матеріалів, архітектури і містобудування
 
      3. Склад та структура науково-технічної ради
 
   3.1 До складу науково-технічної ради входять спеціалісти
Держбуду,  керівники, висококваліфіковані фахівці підприємств,
організацій та установ, що належать до сфери функціонального
управління  Комітету,  провідні  вчені у сферах будівництва,
промисловості  будівельних   матеріалів,   архітектури   і
містобудування, представники професійних громадських об' єднань.
   3.2. Склад  науково-технічної ради затверджується наказом
Голови Держбуду.
   3.3. Головою науково-технічної ради є Голова Комітету
   3.4. У складі науково-технічної ради утворюється президія та
секції відповідно до напрямів діяльності Комітету.
   3.5. До складу президії науково-технічної ради  входять:
голова науково-технічної ради, його заступники, керівники секцій,
керівники провідних науково-дослідних та проектних організацій, що
належать до сфери функціонального управління Держбуду, начальник
управління Комітету, яке здійснює організаційне  забезпечення
роботи науково-технічної ради, секретар.
 
     4. Організація роботи науково-технічної ради.
 
   4.1. Основною формою роботи президії науково-технічної ради
та секцій є засідання, які проводяться відповідно до затверджених
планів їх роботи.
   4.2. Плани  роботи  науково-технічної  ради  формуються
щоквартально  згідно  з  пропозиціями структурних підрозділів
Комітету і членів президії науково-технічної ради і затверджуються
наказом  Держбуду.  Зняття  питань з розгляду або включення
додаткових здійснюється за рішенням голови науково-технічної ради
на підставі аргументованої доповідної записки підрозділу, що
вносить  чи  знімає  питання з розгляду, за погодженням із
заступником Голови Комітету відповідно до розподілу обов'язків або
на підставі звернення члена президії науково-технічної ради, який
вносить пропозицію.
   4.3. На засіданнях секцій розглядаються питання, що належать
до компетенції відповідного структурного підрозділу Комітету,
проміжні етапи проектних, науково-дослідних розробок, а також в
обов'язковому порядку завершені роботи.
   4.4. При розгляді питання в залежності від його змісту можуть
використовуватись демонстраційні графічні матеріали, відеопоказ та
інші сучасні методи демонстрації.
 
   Прийняті на  засіданні  секції  рішення  оформлюються
протоколами, оригінали яких зберігаються у секретаря секції, а
копії - у секретаря науково-технічної ради.
 
   4.5. На розгляд президії науково-технічної ради виносяться,
як правило, питання, що попередньо розглянуті на засіданнях секцій
та  стосуються  пріоритетних  напрямів діяльності Комітету і
вимагають прийняття відповідного рішення.
   4.6. Рішення  президії науково-технічної ради приймаються
більшістю голосів членів президії, присутніх на засіданні.
   4.7. У разі необхідності рішення науково-технічної  ради
проводяться в життя наказами Комітету, спільними рішеннями з
іншими центральними органами виконавчої влади та зацікавленими
організаціями.
   4.8. Науково-технічна рада через засоби масової інформації
регулярно інформує громадськість про результати розгляду  на
засіданні президії питань та прийняті рішення.
   4.9. Організаційне забезпечення роботи науково-технічної ради
здійснює Управління науково-технічної політики у будівництві.
   4.10. Матеріально-технічне     забезпечення    роботи
науково-технічної ради здійснюється за  рахунок  коштів,  що
виділяються на утримання Держбуду із державного бюджету; пайових
внесків підприємств та організацій, представники яких входять до
складу президії науково-технічної ради; відрахувань організацій,
що проводять на комерційній основі семінари, конференції та інші
заходи з використанням матеріалів, схвалених науково-технічною
радою; внесків організацій за право розповсюдження документів та
матеріалів,  схвалених  рішеннями  науково-технічної  ради;
добровільних внесків підприємств, організацій та установ.
 
      5. Порядок підготовки і розгляду матеріалів
      на засіданні президії науково-технічної ради
 
   5.1. Проект рішення, довідку з питання, що пропонується
розглянути, примірник документа, який виноситься на  розгляд
президії  науково-технічної  ради, і список запрошених готує
відповідний структурний підрозділ Комітету або член президії
науково-технічної ради, який вносить пропозицію. За десять днів до
дня проведення засідання президії науково-технічної ради  ці
матеріали подаються секретарю ради на паперовому та електронному
носіях для тиражування  та  доведення  до  членів  президії
науково-технічної ради. У разі недотримання термінів подання
матеріалів їх тиражування та доведення до  членів  президії
науково-технічної ради здійснює структурний підрозділ або член
президії науково-технічної ради, що готує питання до розгляду.
   5.2. Забезпечення  матеріалами  запрошених  на  засідання
науково-технічної ради здійснюється структурним підрозділом або
членом президії науково-технічної ради, що готує питання до
розгляду.
   5.3. Довідка та список запрошених підписуються керівником
структурного підрозділу або членом президії науково-технічної
ради, що готують питання до розгляду. Проект рішення візується
заступником Голови Комітету за належністю питань.
   5.4. Доведення матеріалів засідання до  членів  президії
науково-технічної ради може здійснюватися шляхом:
   - передачі копій на паперовому носії;
   - передачі за допомогою електронної пошти;
   - розміщення   на   офіційному   сайті   Держбуду
(http:\www.build.gov.ua);
   - ознайомлення безпосередньо в управлінні, що готує питання
до розгляду.
   Форма доведення матеріалів засідання визначається обсягом і
характером матеріалів, наявністю його електронного варіанту тощо.
   5.5. Про остаточний порядок денний засідання і дату його
проведення, що затверджені головою науково-технічної ради, члени
президії науково-технічної  ради  сповіщаються  факсом  або
електронною поштою.
   5.6. Як виняток, головою президії науково-технічної ради
можуть бути прийняті рішення в робочому порядку за умови їх
позитивного розгляду на відповідній секції науково-технічної ради
та підготовки до розгляду на президії науково-технічної ради в
установленому порядку (розділ 6 даного Положення). Як правило, це
зміни до нормативних документів, термінові питання та ін., які не
потребують загального обговорення.
   5.7. Структурний   підрозділ   або   член   президії
науково-технічної ради, який виносить питання на розгляд ради,
надає необхідну допомогу в організації та проведенні засідання
президії ради, на якому розглядається відповідне питання.
   5.8. Хід  та  результати  розгляду  питань на засіданні
науково-технічної ради фіксуються у протоколі.  Прийняті  на
засіданні рішення в разі необхідності доопрацьовуються структурним
підрозділом або  членом  президії  науково-технічної ради, що
готували питання, протягом 3 днів, за умови, якщо інший термін не
визначений  рішенням  засідання,  та  подаються  секретарю
науково-технічної ради для  подальшого  затвердження  Головою
Комітету, розсилання в установленому порядку та публікування в
інформаційному бюлетені Держбуду.
 
          6. Права та обов'язки членів
           науково-технічної ради
 
   6.1.Члени науково-технічної ради повинні бути присутні на її
засіданнях, брати  активну  участь  в  обговореннях  питань,
запропонованих до розгляду, якісно та у встановлений термін
виконувати рішення науково-технічної ради, а також доручення щодо
підготовки питань для обговорення на засіданні.
   6.2. Члени науково-технічної ради мають право широкого та
вільного обміну думками з питань, які розглядаються на засіданні
ради, знайомитися з усіма матеріалами та науковими працями, що
обговорюються на засіданні.
   6.3. Члени науково-технічної ради беруть участь у її роботі
на громадських засадах.
 
 Начальник управління
 науково-технічної політики
 у будівництві                      А.Григор
 
 
 
   ( Додаток 2 втратив чинність на підставі Наказу Державного
комітету з будівництва та архітектури N 203 від
04.12.2003 )
     Секція науково-технічної політики у будівництві
 
1 Григор А.Ф.    - голова секції, начальник Управління
            науково-технічної політики у будівництві
            Держбуду
 
2 Барзилович Д.В.  - заступник голови секції, заступник
            начальника Управління науково-технічної
            політики у будівництві Держбуду
 
3 Бродко О.А.    - секретар секції, головний спеціаліст
            Управління науково-технічної політики
            у будівництві Держбуду, канд. техн. наук,
            старш. наук. співроб.
 
4 Авдієнко О.П.   - в.о. начальника Управління
            архітектурно-конструктивних та інженерних
            систем будинків і споруд
            житлово-цивільного призначення Держбуду
 
5 Балицький А.М.   - директор Науково-дослідного інституту по
            проектуванню підприємств промисловості
            будівельних матеріалів "ПІВДЕНДІПРОБУДМ",
            канд. техн. наук
 
6 Бачинський В.В.  - директор проектно-технологічного
            інституту "Київоргбуд"
 
7 Білецький І.Т.   - головний спеціаліст Державної
            архітектурно-будівельної інспекції
            Держбуду
 
8 Буравченко С.Г.  - заступник директора Українського
            державного науково-дослідного і
            проектного інституту цивільного
            сільського будівництва
            "УкрНДІпроцивільсільбуд", канд. архіт.
 
9 Варивода П.М.   - начальник технічного відділу інституту
            "КримНДІпроект", канд. техн. наук,
            старш. наук. співроб.
 
10 Волга В.С.     - керівник науково-дослідного центру
            ВАТ "Український зональний
            науково-дослідний і проектний
            інститут по цивільному будівництву",
            канд. техн. наук
 
11 Городецький О.С.  - заступник директора з наукових питань
            Державного НДІ автоматизованих систем в
            будівництві, д-р. техн. наук, проф.
 
12 Дамаскін Б.С.   - заступник директора з виробництва
            інституту "НДІпроектреконструкція"
 
13 Іванькіна В.Г.   - заступник начальника Управління цінової
            політики, експертизи та контролю
            вартості у будівництві Держбуду
 
14 Іськов В.Л.    - заступник начальника Управління
            містобудівної політики Держбуду
 
15 Ковальський Л.М.  - заступник директора з наукової
            роботи ВАТ "Український зональний
            науково-дослідний і проектний
            інститут по цивільному будівництву",
            д-р. техн. наук, проф.
 
16 Ковтун В.В.    - начальник Виробничо-технічного
            управління Української державної
            будівельної корпорації "Укрбуд"
 
17 Кожан В.П.     - начальник відділу нової техніки
            Української державної корпорації по
            виконанню монтажних і спеціальних
            будівельних робіт "Укрмонтажспецбуд"
 
18 Лісничук В.А.   - начальник відділу ліцензування та
            атестації будівельної діяльності
            Держбуду
 
19 Маркіна І.Г.    - начальник відділу науки, нової
            техніки та інформатики Української
            кооперативно-державної корпорації по
            агропромисловому будівництву
            "Украгропромбуд"
 
20 Оглобля О.І.    - завідувач науково-дослідного відділу
            ВАТ "УкрНДІпроектстальконструкція",
            д-р. техн. наук, проф.
 
21 Романов С.В.    - заступник директора з наукової роботи
            НДІ будівельного виробництва,
            канд. техн. наук, старш. наук. співроб.
 
22 Скрипка О.С.    - начальник Управління технологічної та
            інноваційної політики Холдингової
            компанії "Київміськбуд"
 
23 Стрижельчик Г.Г.  - перший заступник генерального
            директора Українського державного
            головного науково-дослідного виробничого
            інституту інженерно-технічних і
            економічних вишукувань "УкрНДІІНТВ",
            канд. геолого-мінералогічних наук
 
24 Ткаченко І.М.   - заступник директора з наукової роботи
            НДІ будівельних конструкцій,
            канд. техн. наук, старш. наук. співроб.
 
25 Хомик П.М.     - заступник начальника Управління
            науково-технічної політики Державного
            комітету житлово-комунального
            господарства
 
26 Червяков Ю.М.   - заступник директора з наукової
            роботи Українського науково-дослідного і
            проектно-конструкторського інституту
            будівельних матеріалів та виробів
            "НДІБМВ", канд. техн. наук,
            старш. наук. співроб.
 
27 Чеснок В.М.    - директор Державного підприємства
            "Укрархбудінформ"
 
         Секція будівельних матеріалів
 
1 Барзилович Д.В.  - голова секції, заступник начальника
            Управління науково-технічної політики
            у будівництві Держбуду
 
2 Анопко Д.В.    - заступник голови секції, заступник
            начальника відділу національних
            стандартів, технічного нормування
            та регулювання у будівництві та
            промисловості будівельних матеріалів
            Держбуду, канд. техн. наук
 
3 Лазаренко Л.А.   - секретар секції, головний спеціаліст
            відділу національних стандартів,
            технічного нормування та регулювання
            у будівництві та промисловості
            будівельних матеріалів Держбуду
 
4 Баглай А.П.    - завідувач відділу герметизаційних,
            гідро-, теплоізоляційних і
            опоряджувальних робіт НДІ
            будівельного виробництва, канд.
            техн. наук, старш. наук. співроб.
 
5 Беглєцов В.В.   - завідувач лабораторії будівельної хімії
            НДІ будівельного виробництва,
            канд. хім. наук
 
6 Іськов В.Л.    - заступник начальника Управління
            містобудівної політики Держбуду
 
7 Калугін М.І.    - начальник відділу будіндустрії та
            промбудматеріалів Української
            кооперативно-державної корпорації
            по агропромисловому будівництву
            "Украгропромбуд"
 
8 Левченко Г.І.   - головний спеціаліст Управління
            економіки та стратегії розвитку
            будівельного комплексу Держбуду
 
9 Нечепорчук А.А.  - начальник відділу конструктивних
            систем та інженерного обладнання
            будинків і споруд Управління
            архітектурно-конструктивних та
            інженерних систем будинків і
            споруд житлово-цивільного
            призначення Держбуду
 
10 Нечухаев В.В.   - головний спеціаліст Державної
            архітектурно-будівельної
            інспекції Держбуду
 
11 Одрінська В.О.   - начальник Управління інновацій,
            координації науково-технічної
            політики та енергозбереження
            Української державної корпорації
            промисловості будівельних матеріалів
            "Укрбудматеріали"
 
12 Островська М.І.  - начальник відділу кошторисного
            нормування та експертизи управління
            цінової політики, експертизи та
            контролю вартості у будівництві
            Держбуду
 
13 Полонська С.О.   - завідувач лабораторії заводського
            виробництва та енергозбереження у
            будівництві НДІ будівельного виробництва,
            канд. техн. наук, старш. наук. співроб.
 
14 Поляков Г.П.    - керівник науково-дослідного та
            випробувального інженерного центру
            ВАТ "Український зональний
            науково-дослідний і проектний
            інститут по цивільному будівництву",
            канд. техн. наук, старш. наук. співроб.
 
15 Собко В.І.     - заступник начальника Управління
            промислових підприємств та транспорту
            Української державної будівельної
            корпорації "Укрбуд"
 
16 Снісаренко В.В   - технічний директор Науково-виробничого
            об'єднання "Укрстальконструкція"
 
17 Стогін О.М.    - начальник Управління координації
            виробничої діяльності і перспективного
            розвитку промислової, полімерної,
            покрівельної і санітарно-технічної
            промисловості Української державної
            корпорації промисловості будівельних
            матеріалів "Укрбудматеріали"
 
18 Фаренюк Г.Г.    - завідувач відділу НДІ будівельних
            конструкцій, канд. техн. наук,
            старш. наук. співроб.
 
19 Червяков Ю.М.   - заступник директора з наукової роботи
            Українського науково-дослідного і
            проектно-конструкторського інституту
            будівельних матеріалів та виробів
            "НДІБМВ", канд. техн. наук,
            старш. наук. співроб.
 
20 Черняк Л.П.    - начальник Управління координації
            виробничої діяльності і перспективного
            розвитку промисловості керамічних та
            неметалорудних матеріалів Української
            державної корпорації промисловості
            будівельних матеріалів
            "Укрбудматеріали", канд. техн. наук
 
21 Черних Л.Ф.    - завідувач відділу будівельної
            теплофізики ВАТ "Український
            зональний науково-дослідний і
            проектний інститут по цивільному
            будівництву", канд. техн. наук,
            старш. наук. співроб.
 
22 Шейніч Л.О.    - завідувач відділу технології
            виготовлення залізобетонних конструкцій
            НДІ будівельних конструкцій,
            д-р. техн. наук, проф.
 
    Секція цінової політики та експертизи у будівництві
 
1 Губень П.І.    - голова секції, начальник Управління
            цінової політики, експертизи та
            контролю вартості у будівництві
            Держбуду
 
2 Литвинова Т.М.   - заступник голови секції, заступник
            начальника Управління цінової політики,
            експертизи та контролю вартості у
            будівництві, начальник інспекції з
            контролю за визначенням вартості
            будівництва Держбуду
 
3 Білецька Н.П.   - секретар секції, спеціаліст I категорії
            Управління цінової політики, експертизи
            та контролю вартості у будівництві
            Держбуду
 
4 Бабайлова О.П.   - начальник сектора кошторисного
            ціноутворення ГУ Київпроекту
 
5 Годіна О.О.    - заступник директора з науки Українського
            державного науково-дослідного центру
            ціноутворення в будівництві "Цінобуд"
 
6 Долбіліна Л.О.   - начальник зведеного відділу аналізу
            договірних цін та ціноутворення
            Української кооперативно-державної
            корпорації з агропромислового будівництва
            "Украгропромбуд"
 
7 Іванькіна В.Г.   - заступник начальника Управління цінової
            політики, експертизи та контролю вартості
            у будівництві, начальник відділу
            методології ціноутворення у будівництві,
            реставрації та ремонту Держбуду України
 
8 Островська М.І.  - начальник відділу кошторисного нормування
            та експертизи Управління цінової політики,
            експертизи та контролю вартості у
            будівництві Держбуду України
 
9 Пітик С.О.     - начальник сектора кошторисних норм
            інституту "Діпроцивільпромбуд"
 
10 Совенко Т.А.    - начальник відділу ціноутворення
            Холдингової компанії "Київміськбуд"
 
11 Юровський О.Ю.   - начальник консультаційно-аналітичного
            відділу Науково-виробничої фірми
            "Інпроект"
 
12 Яременко О.Ф.   - головний консультант Управління
            справами Адміністрації Президента
            України
 
       Секція економіки та стратегії розвитку
           будівельного комплексу
 
1 Шарапова Т.О.   - голова секції, начальник Управління
            економіки та стратегії розвитку
            будівельного комплексу Держбуду
 
2 Гроховський С.Г.  - заступник голови секції, заступник
            начальника Управління економіки та
            стратегії розвитку будівельного
            комплексу Держбуду
 
3 Шевчук К.І.    - заступник голови секції, заступник
            начальника Управління економіки та
            стратегії розвитку будівельного
            комплексу Держбуду
 
4 Медведєва О.І.   - секретар секції, головний спеціаліст
            Управління економіки та стратегії
            розвитку будівельного комплексу
            Держбуду
 
5 Горбатюк В.В.   - начальник Управління економіки
            Української державної корпорації по
            виконанню монтажних і спеціальних
            будівельних робіт "Укрмонтажспецбуд"
 
6 Голодець І.В.   - директор УкрНДЦ "ЕКОБУД"
 
7 Данченко М.І.   - начальник Фінансово-економічного
            управління Української державної
            корпорації по будівництву
            метрополітенів і тунелів
            "Укрметротунельбуд"
 
8 Єгорова Г.В.    - начальник відділу розвитку житлового
            будівництва Управління економіки та
            стратегії розвитку будівельного
            комплексу Держбуду
 
9 Заблоцький Є.Й.  - заступник директора НДІ будівельного
            виробництва, канд. техн. наук
 
10 Заєць В.М.     - заступник начальника Управління
            економіки та фінансів Української
            державної будівельної корпорації
            "Укрбуд"
 
11 Здор Г.Ф.     - технічний директор ДП "Капітель"
 
12 Коновал Б.О.    - начальник Управління координації
            планування підрядних робіт Української
            державної корпорації по транспортному
            будівництву "Укртрансбуд"
 
13 Косенко С.В.    - начальник відділу економіки будівництва
            та житлових субсидій Міністерства
            економіки
 
14 Криклій В.М.    - начальник Управління економіки
            Української кооперативно-державної
            корпорації з агропромислового
            будівництва "Украгропромбуд"
 
15 Литвинова Т.М.   - заступник начальника Управління цінової
            політики, експертизи та контролю вартості
            у будівництві - начальник інспекції з
            контролю за визначенням вартості
            будівництва Держбуду
 
16 Леснінов А.В.   - начальник Управління економіки,
            роздержавлення, фінансування та обліку
            Української державної корпорації
            промисловості будівельних матеріалів
            "Укрбудматеріали"
 
17 Луценко Н.Г.    - начальник Управління статистики,
            інвестицій та будівництва головного
            Управління статистики виробництва
            Держкомстату України
 
18 Можар В.М.     - віце-президент Холдингової компанії
            "Київміськбуд"
 
19 Салдугей М.М.   - начальник відділу Українського
            державного концерну по виробництву
            цементу і азбестоцементних виробів
            "Укрцемент"
 
20 Туча М.Р.     - начальник кошторисно-договірного
            відділу ВАТ "Трест Київспецбуд"
 
 "Інформаційний бюлетень Держбуду України",
 N 11, листопад, 2002 р.

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ