Соглашение между Государственным комитетом строительства, архитектуры и жилой политики Украины и Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь о координации разработки градостроительных программ развития пограничных территорий

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20167 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаСоглашение между Государственным комитетом строительства, архитектуры и жилой политики Украины и Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь о координации разработки градостроительных программ развития пограничных территорий
Дата принятия18.12.2001
СтатусДействующий
Вид документаДоговор
РазработчикГосударственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

               Угода
     між Державним комітетом будівництва, архітектури
   та житлової політики України і Міністерством архітектури
    та будівництва Республіки Білорусь про координацію
       розробки містобудівних програм розвитку
           прикордонних територій
 
 
   Державний комітет  будівництва,  архітектури  та житлової
політики України та Міністерство архітектури  і  будівництва
Республіки Білорусь, іменовані далі Сторонами,
   в розвиток Протоколу про наміри по проблемах  взаємного
співробітництва Державного комітету у справах містобудування та
архітектури України і Міністерства архітектури та будівництва
Республіки  Білорусь  від 9 грудня 1994 року, Договору про
співробітництво в галузі архітектури та будівництва між Державним
комітетом у справах містобудування та архітектури України і
Міністерством  архітектури та будівництва Республіки Білорусь від
17 травня 1995 року, Договору між Україною та Республікою Білорусь
про економічне співробітництво на 1999 - 2008 роки,
   з метою  подальшого  розвитку  взаємовигідного наукового,
технічного  та  економічного  співробітництва  у  вирішенні
міждержавних регіональних проблем прикордонних територій і беручи
до уваги значний досвід обох Сторін у сфері містобудування,
архітектури та житлової політики,
   погодились про наступне:
 
               Стаття 1
 
   Сторони в межах своєї компетенції, визначеної національним
законодавством їхніх держав, сприятимуть становленню зв'язків та
створенню умов для:
   обміну інформацією з розробки нормативно-правових актів у
сфері територіального планування і містобудування;
   встановлення принципів    територіальної    організації
прикордонних регіонів обох держав;
   розроблення пропозицій  по  раціональному  використанню
територіально-ресурсного потенціалу прикордонних територій та їх
облаштуванню;
   співпраці при розробці містобудівних програм і  проектів
розвитку прикордонних територій;
   розроблення пропозицій    по    екологічній    та
соціально-економічній реабілітації територій, що постраждали в
результаті аварії на ЧАЕС;
   розвитку міждержавної   та   міжрегіональної   систем
інженерно-транспортної інфраструктури;
   розвитку та удосконаленню систем соціального обслуговування
населення;
   взаємоузгодженого розвитку  природоохоронних,  рекреаційних
територій;
   збереження та відродження історико-культурного потенціалу;
   розвитку співробітництва  між  прикордонними  регіонами,
адміністраціями   відповідних   суб'єктів   України   та
адміністративно-територіальними одиницями Республіки Білорусь.
 
               Стаття 2
 
   Сторони у пріоритетному порядку, згідно  з  національним
законодавством їхніх держав, будуть здійснювати:
   обмін досвідом та проведення  консультацій  по  розробці
законодавчих та нормативних документів в області територіального
планування і містобудування, які викликають взаємний інтерес;
   обмін інформацією в сфері планування розвитку та облаштування
територій з метою розробки загальних  принципів  регулювання
містобудівної діяльності в українсько-білоруському прикордонному
регіоні;
   обмін досвідом  щодо  нормативно-методичного  забезпечення
розробки Генеральних схем територіальної організації своїх держав,
схем територіальної організації прикордонних регіонів, генеральних
планів міських та сільських поселень;
   розробку програм, проектів планування та забудови, іншої
містобудівної документації для прикордонних територій з позиції
загальної стратегії сталого розвитку і з урахуванням регіональних
особливостей;
   удосконалення міждержавної  та  міжрегіональної  систем
інженерно-транспортної  інфраструктури,  організації  населених
пунктів  та  територій,  створення екологічно безпечних умов
проживання населення;
   узгоджені заходи  по  усуненню  наслідків  радіаційного
забруднення території;
   вироблення спільних заходів по збереженню історико-культурної
спадщини, розвитку туризму та рекреації, охороні навколишнього
середовища та екологічної реконструкції в зонах, які викликають
спільний інтерес;
   сприяння розвитку  співробітництва  між  адміністраціями
відповідних суб'єктів України та адміністративно-територіальними
одиницями Республіки Білорусь у сфері територіального планування
та містобудування.
 
               Стаття 3
 
   Сторони будуть  сприяти  розвитку  спільних  економічних
ініціатив  між  українськими  і  білоруськими підприємствами,
організаціями незалежно від форм власності в сфері територіального
планування та містобудування.
 
               Стаття 4
 
   Сторони будуть розвивати співробітництво з метою підвищення
ефективності використання коштів, наданих на розвиток прикордонних
територій  адміністраціями  відповідних  суб'єктів України та
адміністративно-територіальними одиницями Республіки  Білорусь,
кредитів  та грантів, які надаються міжнародними фінансовими
організаціями.
 
               Стаття 5
 
   Співробітництво Сторін буде реалізовуватися з урахуванням
постійної взаємодії адміністрацій прикордонних регіонів України та
Республіки Білорусь шляхом створення спільних робочих  груп,
проведення семінарів, зустрічей, конференцій, взаємних візитів,
обміну спеціалістами, працюючих у сфері територіального планування
та містобудування.
 
               Стаття 6
 
   Фінансування розробки сумісних програм, проектів та інших
заходів, передбачених Угодою, проводиться за взаємною згодою.
 
               Стаття 7
 
   За взаємною згодою Сторін до Угоди можуть бути внесені зміни
та  доповнення,  які  оформляються  окремими протоколами, що
становлять невід'ємну частину цієї Угоди.
 
               Стаття 8
 
   Спірні питання, пов'язані із застосуванням та тлумаченням
статей цієї Угоди, вирішуються шляхом консультацій та переговорів
Сторін.
 
               Стаття 9
 
   Угода набуває чинності з дня підписання. Кожна Сторона має
право письмово за шість місяців повідомити іншу Сторону про свій
намір припинити її дію.
 
   Вчинено в м. Чернігові 18 грудня 2001 року у двох примірниках
українською та російською мовами, при цьому обидва тексти мають
однакову юридичну силу.
 
 За Державний комітет         За Міністерство архітектури
 будівництва, архітектури та      та будівництва
 житлової політики України       Республіки Білорусь
 
 Офіційний вісник України, 2003, N 52
 Код нормативного акта: 27225/2003

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ