Решение от 28.11.2003 № 97 "О работе с обращениями граждан, которые поступили в Госстрой за 9 месяцев 2003 года"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19712 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаРешение от 28.11.2003 № 97 "О работе с обращениями граждан, которые поступили в Госстрой за 9 месяцев 2003 года"
Дата принятия28.11.2003
СтатусДействующий
Вид документаРешение
Шифр документа97
РазработчикКоллегия Госстроительства и архитектуры
Дата регистрации в Министерстве Юстиций31.01.2004
Принявший органКоллегия Госстроительства и архитектуры


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

        КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
          З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
             28.11.2003 N 97
 
 
        Про роботу із зверненнями громадян,
     що надійшли до Держбуду за 9 місяців 2003 року
 
 
   Заслухавши інформацію начальників: Управління містобудівної
політики - А.Економова, Управління архітектурно-конструктивних та
інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення
-  О.Авдієнка, Державної архітектурно-будівельної інспекції -
В.Папки про роботу із зверненнями громадян, що надійшли до
Держбуду за 9 місяців 2003 року, колегія відзначає, що в цілому
робота із зверненнями громадян у Держбуді України відповідає
вимогам Закону України "Про звернення громадян",
Указу Президента України  від  13.08.2002  року  N  700/2002
 "Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації
громадянами конституційного права на звернення", де визначено, що
рівень роботи посадових осіб із зверненнями громадян є важливим
критерієм оцінки їх професійного рівня.
   Разом з тим, як свідчать результати аналізу, в організації
цієї роботи є недоліки. Протягом року мали місце випадки порушення
термінів розгляду звернень громадян безпосередніми виконавцями -
Управлінням архітектурно-конструктивних та  інженерних  систем
будинків і споруд житлово-цивільного призначення О.Авдієнко),
Управлінням науково-технічної політики та інформаційних технологій
у будівництві (Д.Барзилович), Управлінням містобудівної політики
(А.Економов).
   У ряді  випадків робота із зверненнями зводиться до їх
пересилання відповідним місцевим органам  влади,  не  завжди
контролюється їх подальший розгляд і вирішення порушених проблем
на місцях.
   Недостатньо використовуються засоби масової інформації для
поширення серед  громадян  найбільш  типових  роз'яснень  та
відповідей. В той же час активізація цієї роботи, в т.ч. із
залученням мережі Інтернет, доступ до якої отримує все більша
кількість громадян, дозволила б значно зменшити кількість звернень
та підвищити дієвість вжитих заходів.
   З метою  підвищення  рівня  розгляду  звернень громадян,
забезпечення безумовного виконання Закону України "Про звернення
громадян" колегія В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Заступникам Голови Комітету взяти під особистий контроль
та забезпечити відповідно до компетенції:
   кваліфікований, неупереджений,  об'єктивний  і  своєчасний
розгляд звернень громадян з метою оперативного вирішення порушених
у цих зверненнях проблем, задоволення законних вимог заявників,
реального поновлення порушених конституційних прав та запобігання
в подальшому таким порушенням;
   надання в установлені законом терміни письмових відповідей
авторам звернень за наслідками їх розгляду;
   безумовне дотримання встановленого порядку організації та
особистого прийому громадян керівництвом Комітету.
 
   2. Керівникам структурних підрозділів:
   проводити ретельну перевірку усіх звернень (у тому числі з
виїздом на місце), у яких йдеться про недоліки у роботі органів
державної влади та органів місцевого самоврядування в галузі
будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури та
містобудування, оскаржуються рішення посадових осіб, та вживати
відповідних заходів для припинення неправомірних дій та скасування
незаконних рішень;
   посилити інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо дотримання
норм будівельного законодавства та будівельних норм і правил.
 
   3. Встановити, що звернення,  які  стосуються  вирішення
конкретних проблем, що стосуються сфери повноважень Держбуду,
вважаються виконаними лише після вирішення питань по суті або
прийняття висновку про неможливість їх вирішення в рамках чинного
законодавства.
   Рішення про виконання звернення приймаються виключно Головою
Комітету або його заступником за належністю питань.
 
   4. Враховуючи структуру звернень, заступникам Голови Комітету
Ю.Казміруку  та  В.Бондаренку  взяти  під особистий контроль
організацію розгляду та вирішення проблем, що  містяться  у
зверненнях  громадян,  структурними  підрозділами: Управлінням
містобудівної    політики    (А.Економов),    Управлінням
архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд
житлово-цивільного   призначення   (О.Авдієнко),   Державною
архітектурно-будівельною інспекцією (В.Папка).
 
   5. Управлінню містобудівної політики (А.Економов), Управлінню
архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд
житлово-цивільного   призначення   (О.Авдієнко),   Державній
архітектурно-будівельній інспекції  (В.Папка)  узагальнити  та
проаналізувати питання, що містяться у зверненнях громадян, і
підготувати тематичні відповіді (роз'яснення).
   Управлінню організаційно-аналітичного  забезпечення апарату
(А.Григор) забезпечити розміщення інформації на сайті Держбуду.
 
   6. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату
(А.Григор):
   здійснювати систематичний аналіз інформації про роботу із
зверненнями громадян і щотижня доповідати з цього питання на
апаратній нараді;
   започаткувати публікацію роз'яснень в Інформаційному бюлетені
Держбуду, інших засобах масової інформації.
 
   7. Управлінню містобудівної політики (А.Економов) до кінця
2003  року  підготувати  лист  до  обласних,  Київської  та
Севастопольської міських державних адміністрацій про забезпечення
з боку місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування обов'язкового додержання вимог ст. 28  Закону
України "Про планування і забудову територій".
 
   8. Управлінню  архітектурно-конструктивних  та  інженерних
систем  будинків  і  споруд  житлово-цивільного  призначення
(О.Авдієнко):
   - розробити нормативний документ "Терміни і визначення у
будівництві";
   - підготувати зміни до ДБН "Покрівлі".
 
   9. Запровадити заслуховування на засіданнях колегії Держбуду
звітів  про  роботу  із  зверненнями  громадян підзвітних і
підконтрольних Держбуду підрозділів  місцевих  органів  влади
регіонів, з яких надходить найбільша кількість звернень.
 
   10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого
заступника Голови Комітету А.Беркуту.
 
 Голова колегії                      В.Череп

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ