Письмо от 29.01.2004 № 1423/7/11-1217 "О применении отдельных норм Закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2004 год"от 27.11.03 N 1344-І"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20151 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПисьмо от 29.01.2004 № 1423/7/11-1217 "О применении отдельных норм Закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2004 год"от 27.11.03 N 1344-І"
Дата принятия29.01.2004
СтатусДействующий
Вид документаПисьмо
Шифр документа1423/7/11-1217
РазработчикГосударственная налоговая администрация Украины (ГНА)
Дата регистрации в Министерстве Юстиций12.12.2003


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
          29.01.2004 N 1423/7/11-1217
 
 
      Про застосування окремих норм Закону України
      "Про державний бюджет України на 2004 рік"
           від 27.11.03 N 1344-IV
 
 
   В зв'язку з набуттям з 1 січня 2004 року Закону України "Про
Державний бюджет України на 2004 рік" від 27.11.2003 р. N 1344-IV
, яким передбачені окремі норми щодо оподаткування
податком на додану вартість і податком на прибуток підприємств та
в зв'язку із численними записами з цих питань, Державна податкова
адміністрація України за погодженням з Комітетом з питань фінансів
і банківської діяльності Верховної Ради України до прийняття
рішення Верховною Радою України з цих питань надає роз'яснення
щодо порядку застосування окремих його норм.
 
   1. Стосовно призупинення на 2004 рік дії підпункту 5.1.20
пункту 5.1  статті 5 Закону України "Про податок на додану
вартість" щодо звільнення від оподаткування операцій
з продажу або передачі у власність житла фізичним особам для його
використання як місця проживання, яке передбачене пунктом 49
статті 80 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004
рік".
   Згідно з підпунктом 5.1.20 пункту 5.1 статті 5 Закону України
"Про податок на додану вартість" звільняються від
оподаткування  операції  з продажу або передачі у власність
новозбудованого житла фізичним особам для його використання як
місця проживання.
   Згідно з підпунктом 7.4.2 пункту 7.4 статті 7 зазначеного
Закону у разі, коли платник податку здійснює
операції з продажу товарів робіт, послуг), що звільнені від
оподаткування, сплачені (нараховані) суми податку відносяться
відповідно до складу валових витрат та на збільшення вартості
основних фондів і до податкового кредиту не включаються.
   Виходячи з цього вважається, що для недопущення подвійного
оподаткування внаслідок зупинення дії підпункту 5.1.20 статті 5
 на 2004 рік мають застосовуватися такі правила:
   а) у  разі, коли новозбудоване житло, будівництво якого
здійснювалось в пільговому режимі оподаткування, було прийнято в
експлуатацію відповідно до актів виконаних робіт до 1 січня 2004
року, то його продаж або передача у власність фізичній особі чи за
її дорученням юридичній особі в 2004 році звільняється від
оподаткування податком на додану вартість (у зв'язку з тим, що
податок був попередньо включений до валових витрат і, відповідно
до вартості такого житла);
   б) у разі коли до 1 січня 2004 року платник податку -
забудовник надав аванс (попередню оплату) чи інвестицію платнику
податку - підряднику за власні кошти (включаючи кошти кредиту) у
рахунок повної або часткової оплати вартості житла, що передається
в експлуатацію з 1 січня 2004 року то:
   - операції з придбання платником податку - забудовником
товарів  (робіт, послуг)  з  метою будівництва такого житла
оподатковуються за правилами, які діяли до 1 січня 2004 року, у
межах їх вартості, оплаченої за рахунок коштів такого авансу
(попередньої оплати);
   - при  продажі або переданні таким платником податку -
забудовником такого житла як окремого об'єкту власності такій
фізичній особі - замовнику чи за її дорученням юридичній особі,
база оподаткування податком на додану вартість визначається шляхом
зменшення загальної вартості такого житла на суму таких авансів
(попередні оплати), сплачених до 1 січня 2004 року;
   в) якщо  витрати,  пов'язані з будівництвом житла, були
понесені платником податку - забудовником до 1 січня 2004 року, то
при оплаті фізичною особою - замовником чи за її дорученням
юридичною особою вартості таких витрат, визначених у відповідному
акті податок на додану вартість з їх вартості у 2004 році не
справляється;
   г) у разі, коли у 2004 році платник податку виконує додаткові
роботи (з усунення недоліків, виявлених приймальною комісією,
упорядкування прилеглої території благоустрою, пусконаладки систем
тощо) за його власний рахунок, то такі роботи які, що не створюють
нових цивільно-правових відносин, не підпадають під дію норм
Закону України "Про податок на додану вартість".
 
   2. Стосовно призупинення на 2004 рік дії підпункту 5.1.2
пункту 5.1 статті 5 Закону України "Про податки на додану
вартість" щодо звільнення від оподаткування операцій
з продажу (передплати) і доставки періодичних видань друкованих
засобів масової інформації та книжок згідно з пунктом 49 статті 80
Закону України  "Про  Державний бюджет України на 2004 рік"
.
   Відповідно до підпункту 5.1.2 пункту 5.1 статті 5 Закону
України "Про податок на  додану  вартість" 
звільняються  від  оподаткування податком на додану вартість
операції з продажу (передплати) і доставки періодичних видань
друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва;
продажу книжок вітчизняного виробництва;  продажу  учнівських
зошитів,  підручників  та  навчальних посібників вітчизняного
виробництва. Натомість, пунктом 49 статті 80 Закону України "Про
Державний бюджет України на 2004 рік" зупинено на
2004 рік дію підпункту 5.1.2 пункту 5.1 статті 5 Закону України
"Про податок на додану вартість" (крім операцій з
продажу учнівських зошитів, підручників та навчальних посібник
вітчизняного виробництва).
   Підпунктом 7.4.2 пункту 7.4 статті 7 Закону "Про податок на
додану вартість" передбачено, що: "у разі, коли
платник податку здійснює операції з продажу товарів  (робіт,
послуг), що звільнені від оподаткування, сплачені (нараховані)
суми податку відносяться відповідно до складу валових витрат та на
збільшення вартості основних фондів і до податкового кредиту не
включаються".
   Виходячи з цього вважається, що для недопущені подвійного
оподаткування внаслідок часткового зупинення дії підпункту 5.1.2
пункту 5.1 статті 5 на 2004 рік, мають застосовуватися такі
правила:
   а) якщо вартість підписки на періодичне видання або книжку
була сплачена до 1 січня 2004 року, то продаж (надання) такого
періодичного видання або книжки протягом строку такої підписки
здійснюється без нарахування податку на додану вартість. У зв'язку
з тим, що до вартості такої підписки були включені витрати з
доставки такого періодичного видання або книжки протягом строку їх
підписки, то для недопущення подвійного оподаткування послуга з їх
доставки звільняється від оподаткування протягом строку такої
підписки;
   б) якщо  періодичні  видання  або  книжки були прийняті
комісіонером за договором комісії до 1 січня 2004 року, то
операція з їх продажу після 1 січня 2004 року звільняється від
оподаткування цим податком;
   в) якщо відповідно до замовлення на продаж книжки така книжка
була відправлена поштою ("книга - поштою") до 1 січня 2004 року,
то при отриманні такої книжки у 2004 році податок на додану
вартість не справляється;
   г) у інших випадках, ніж зазначені у пункті "а"-"в", операції
з продажу періодичного видання або книжки оподатковуються за
загальним порядком.
 
   3. Стосовно поширення норми про встановлення ставки податку
на прибуток підприємств на рівні 25 відсотків на відповідні норми
Закону України  "Про  оподаткування  прибутку  підприємств"
, які містили посилання на попередньо діючу ставку
податку.
   До 1 січня 2004 року пунктом 10.1 статті 10 Закону України
"Про оподаткування  прибутку підприємств"  було
встановлено ставку податку на прибуток у розмірі 30 відсотків до
об'єкту оподаткування.
   Відповідно до абзацу другого пункту 8 розділу I Закону
України від 24.12.2003 N 349 внесено зміни до пункту
10.1 статті 10 Закону України  "Про  оподаткування  прибутку
підприємств"  і  ставку податку на прибуток
підприємств встановлено у розмірі 25 відсотків  до  об'єкту
оподаткування.
   Одночасно, пунктом 1 розділу III "Прикінцеві  положення"
Закону N 349 визначено, що абзац другий пункту 8 цього
Закону набирає чинності з 1 січня 2004 року.
   Враховуючи вищевикладене, у Законі України "Про оподаткування
прибутку підприємств" до об'єкту оподаткування, який
обчислено платником за податкові періоди починаючи з 1 січня
2004 року, замість ставки податку на прибуток підприємств у
розмірі 30 відсотків застосовується ставка податку у розмірі
25 відсотків.
 
   4. Стосовно погашення простроченої бюджетної заборгованості з
податку на додану вартість шляхом випуску облігацій внутрішньої
державної позики з терміном обігу п'ять років згідно зі статтею 12
Закону України  "Про  Державний бюджет України на 2004 рік"
.
   Відповідно до  пункту  "б" статті 2 Закону України від
23 жовтня 2003 року N 1240-IV "Про внесення змін до
деяких законів України з питань оподаткування щодо зернових
культур" платник податку, який протягом строку дії зазначеного
Закону імпортує (ввозить, пересилає) на митну територію України
товари, які підпадають під визначення кодів УКТ ЗЕД 1001 10 00 90,
1001 90 99 00, 1002 00 00 00 або продає такі товари, вироблені
(придбані) на території України, та має суми бюджетного, у тому
числі експортного, відшкодування, зазначені ним у податкових
деклараціях, але не повернені йому у визначений цим Законом строк
(суму простроченого бюджетного відшкодування) до набрання чинності
Законом України "Про внесення змін до деяких законів України з
питань оподаткування щодо зернових культур", прийнятого Верховною
Радою України 23 жовтня 2003 року, має право зменшити суму
податкового зобов'язання звітного податкового періоду на суму
податку, отриманого (нарахованого) у такому звітному податковому
періоді від продажу зазначених у цьому абзаці товарів, але не
більше суми такого простроченого бюджетного відшкодування, яке
вважається погашеним у сумі такого зменшення. Якщо прострочене
бюджетне відшкодування залишається непогашеним у повній мірі, то
платник податку може здійснити зазначений у цьому абзаці залік у
наступних податкових періодах до повного погашення суми такого
простроченого  бюджетного  відшкодування.  Платник  податку
зобов'язаний надати відповідні розрахунки у додатку до податкової
декларації, форма якого встановлюється згідно із законом.
   У цьому зв'язку норми статті 12 Закону України "Про Державний
бюджет України на 2004 рік"  не поширюються на
суб'єктів регулювання зазначеного Закону N 1240-IV у
визначених пунктом "б" статті 2 положень такого Закону.
 
   5. Стосовно призупинення на 2004 рік дії пункту 5.1.19 (крім
безоплатної приватизації житлового фонду) статті 5 Закону України
"Про податок на додану вартість" щодо звільнення від
оподаткування операцій з приватизації державного та комунального
майна, згідно з пунктом 49 статті 80 Закону України "Про Державний
бюджет України на 2004 рік".
   Згідно із Законом України "Про особливості приватизації майна
в агропромисловому  комплексі"   недержавні
сільськогосподарські  підприємства  мають право на безоплатне
отримання частини майна (акцій) переробних  підприємств,  що
приватизуються.
   Відповідно до підпункту 3.2.1 статті 3 Закону України "Про
податок на  додану  вартість"  не є об'єктом
оподаткування операції з випуску (емісії), розміщення у будь-які
форми управління та продажу за кошти цінних паперів.
   Згідно зі статтею 655 Цивільного кодексу України
за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або
зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні
(покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно
(товар) і сплатити за нього певну грошову суму.
   Виходячи із вищезазначеного:
   а) операції з безоплатної передачі корпоративного  права
(частки, долі, паю, акції, емітованого переробним підприємством на
користь  недержавного  сільськогосподарського   підприємства
відповідно до Закону України "Про особливості приватизації майна в
агропромисловому комплексі" ,  не  є  об'єктом
оподаткування податком на додану вартість, а при безоплатній
передачі іншого майна переробного  підприємства  на  користь
недержавного сільськогосподарського підприємства, податок з такої
операції справляється на загальних підставах;
   б) при приватизації житлового фонду (включаючи приватизацію
місць загального користування  у  багатоквартирних  будинках,
присадибних земельних ділянок та земельних паїв), під терміном
"безоплатна приватизація" розуміється приватизація  зазначених
об'єктів власності без компенсації їх вартості, за винятком сплати
державного мита або вартості державних послуг, які є передумовою
такої приватизації відповідно до законодавства.
 
   6. Стосовно оподаткування процентів, нарахованих на депозит,
вклад, картковий рахунок, ощадний або інший банківський рахунок.
   Відповідно до статей 7, 9, та 22 Закону України "Про податок
з доходів фізичних осіб" проценти, які нараховуються на
банківський депозит (вклад, рахунок до запитання, картковий або
інший банківський рахунок), вклад до небанківської фінансової
установи, а також на депозитний (ощадний) сертифікат, не є
об'єктом оподаткування, якщо такі проценти були нараховані до
1 січня 2005 року. Починаючи з 1 січня 2005 року такі проценти
підлягають оподаткуванню за ставкою 5 відсотків від суми виплати
за її рахунок.
 
 Заступник Голови                   В.М.Мокрієв

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ