Постановление от 06.09.1979 № 442 О дополнении списка памятников градостроительства и архитектуры Украинской ССР, которые находятся под охраной государства

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19798 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПостановление от 06.09.1979 № 442 О дополнении списка памятников градостроительства и архитектуры Украинской ССР, которые находятся под охраной государства
Дата начала действия13.04.2000
Дата принятия06.09.1979
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Вид документаПостановление
Шифр документа442
РазработчикСовет Министров Украинской Советской Социалистической Республики
Принявший органСовет Министров Украинской Советской Социалистической Республики


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.


         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
            П О С Т А Н О В А
          від 6 вересня 1979 р. N 442
                Київ
     Про доповнення списку пам'яток містобудування
     і архітектури Української РСР, що перебувають
            під охороною держави
       Щодо змін додатково див. Постанову КМ
        N 647 від 13.04.2000 )

   Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
   1. Прийняти пропозицію Держбуду УРСР і Міністерства культури
УРСР про доповнення затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР
від 24 серпня 1963 р. N 970 (ЗП УРСР, 1963 р., N 8,
ст. 76) списку пам'яток містобудування і архітектури Української
РСР, що перебувають під охороною держави (доповнення до списку
додається).
   2. Держбуду УРСР, виконкомам місцевих Рад народних депутатів
продовжити роботу  по виявленню, вивченню та обліку пам'яток
містобудування і архітектури.
   3. Держбуту УРСР, Державному комітету  УРСР  у  справах
видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі за участю Українського
товариства охорони пам'яток історії та культури видати в 1980-1981
роках ілюстрований довідник пам'яток містобудування і архітектури
Української РСР, що перебувають під охороною держави.

   Голова Ради Міністрів УРСР              О.ЛЯШКО
   Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР         К.БОЙКО
   Інд. 24
                       Затверджено
                  постановою Ради Міністрів УРСР
                   від 6 вересня 1979 р. N 442
            ДОПОВНЕННЯ ДО СПИСКУ
       пам'яток архітектури Української РСР,
        що перебувають під охороною держави

Охо- рон- ний N пам'- ятки N пам'- ятки в ко- мпле- ксі Адреса Найменування пам'ятки Дата спорудження пам'ятки Група пам'- ятни- ків щодо їх вико- рис- тан- ня
м. КИЇВ
1 10 Державний архітектур- но-історичний заповід- ник "Софійський музей" вул. Володимирська, 24 Консисторія 1722 р.-XIX ст. в
11 -"- Пристінні келії початок XIX ст. в
4 36 Києво-Печерський дер- жавний історико-куль- турний заповідник, вул. Січневого повс- тання, 21 Благовіщенська церква 1905 р. в
37 -"- 25 Братський корпус на Ближніх печерах (корпус N 44) кінець XVIII- початок XIX ст. в
38 -"- Господарсь- кий будинок на Дальніх пече- рах (корпус N 50) перша половина XIX ст. в
39 -"- Келії гостин- ного двору (корпус N 55) 1829-1830 рр. в
10 5 Видубецький монастир вул. Видубецька, 1 Будинок настоятеля XVIII ст. в
6 -"- Братський корпус початок XIX ст. в
15 4 Братський монастир Червона площа, 2 Поварня з келіями 1652-1826 рр. в
5 -"- Новин акаде- мічний корпус 1822-1846 рр. в
6 -"- Братські келії 1822-1879 рр. в
7 -"- Корпус настоя- теля 1780-середина XIX ст. в
8 -"- Просфірня 1780-середина XIX ст. в
18 7 Флорівський монастир, вул. Георгія Лівера, 5 Корпус N 5 початок XIX ст. в
8 -"- Корпус N 6 початок XIX ст. в
9 -"- Корпус N 7 початок XIX ст. в
10 -"- Корпус N 8 початок XIX ст. в
11 -"- Корпус N 9 почіток XIX ст. в
12 -"- Корпус N 10 початок XIX ст. в
13 -"- Корпус N 16 початок XIX ст. в
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
75 5 м. Луцьк, вул. Крупської Замок Жилий будинок "шляхетський" 1789 р. в
6 -"- Жилий будинок "єпископський" 1814 р. в
  Ківерцівський район      
119 2 с. Жидичин Дзвіниця Ми- колаївської церкви XVIII ст. в
3 -"- Будинок митро- полита 1723 р. в
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
    Слов'янська міська Рада      
154   м. Слов'яногірськ Святогорський монастир XVII-XIX ст.  
2 -"- Успенський собор середина XIX ст. в
3 -"- Готель 1900 р. в
4 -"- Будинок нас- тоятеля 1900 р. в
5 -"- Келії 1887 р. в
6 -"- Підземний хід XVII ст. а
7 -"- Павільйони прочан (верх- ній і нижній) кінець XIX ст. в
8 -"- Башти (західна і східна) кінець XIX ст. в
9 -"- Трапезна церк- ва з дзвіницею 1890 р. в
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
252 5 м. Кіровоград Земляні укріп- лення Єлизаве- тинської фор- теці 1754 р. а
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
318 2 м. Львів, вул. Вірмен- ська, 7/9 Будинок вір- менського архієпископа XVII-XIX ст. в
3 -"- Пам'ятна ко- лона XVII ст. в
326 47 площа Ринок, 1 Ратуша XIX ст. в
341 2 площа Возз'єднання, 3-а Дзвіниця Бер- нардинського костьолу XVII ст. в
3 -"- Ротонда над криницею XVIII ст. в
4 -"- Пам'ятна ко- лона XVII ст. в
364 2 вул. Б. Хмельницького, 34 Келії монас- тиря XVII-XIX ст. в
3 -"- Башта-брама XVII-XIX ст. в
    Нестеровський район      
    м. Нестеров      
394 5-11 -"-, площа 1-го Травня N 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Жилі будинки XVII-XVIII ст. в
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
    Лубенський район Мгарський монастир    
593 4 с. Мгар Будинок нас- тоятеля 1786 р. в
5 -"- Готель XIX ст. в
6 -"- Тепла церква XIX ст. в
    м. КИЇВ      
865   вул. Січневого пов- стання, 6 Жилий будинок XVIII-XIX ст. в
866   вул. Січневого пов- стання, 29 Губернаторсь- кий будинок XVIII-XIX ст. в
  Київська фортеця      
867 А. Києво-Печерська цитадель      
1   Земляні укріплення цитаделі з бастіонами XVIII ст. а
2 вул. Новонаводницька Тунель у валах фортеці XVIII ст. а
3 вул. Січневого пов- стання, 25 Оборонна стіна навколо Даль- ніх і Ближніх печер 1841-1848 рр.  
Б. Васильківське укріплення      
4   Вали і рови укріплення 1832-1839 рр. а
5 вул. Щорса, 34 Башта N 3 (Прозорівська) 1838-1839 рр. в
6 -"- 38 Башта N 1 (Редюіт) 1831-1837 рр. в
7 -"- 44 Башта N 2 1833-1844 рр. в
В. Госпітальне укріпелення      
8   Вали і рови укріплення 1842-1849 рр. а
9 вул. Госпітальна, 16 Північна напівбашта 1839-1842 рр. в
10 -"- 18 Північні во- рота з капо- ніром 1843-1844 рр. в
11 -"- 18 Військовий госпіталь з лазнею 1836-1844 рр. в
12 -"- 24-а Косий капонір 1844-1846 рр. в
13 -"- Капонір I-го полігона 1843-1844 рр. в
14 -"- Капонір II-го полігона 1843-1844 рр. в
15 -"- Капонір III-го полігона 1844 р. в
Г. Будівлі фортеці      
16 вул. Московська, 8 Виробничі майстерні 1850-1851 рр. в
17 -"- Башта N 6 1846-1851 рр. в
18 -"- Казарма дан- дармського полку 1844-1847 рр. в
19 -"- 45 Казарми вій- ськових кан- тоністів 1835-1839 рр. в
20 вул. Московська, 47 Башта N 4 і стіни 1838-1839 рр. в
21 Паркова дорога Верхня напів- кругла під- пірна стіна 1853-1855 рр. а
22 -"- Нижня напів- кругла під- пірна стіна 1856 р. а
23 Печерський спуск, 16 Башта N 5 1833-1646 рр. в
24 вул. Січневого пов- стання, 1 Миколаївські ворота з прилеглими будівлями 1846-1850 рр. в
868   вул. Московська, 42 Введенська община середина XIX ст. в
869   вул. Тімірязєва, 1 Троїцька церква Іонів- ського монас- тиря 70-і роки XIX ст. в
870   вул. Георгія Лівера, 7 Жилий будинок XVIII-початок XIX ст. в
871   вул. Братська, 2 Зерносховище 1760-1770 рр. в
872   Червона площа, 4 Гостинний двір 1809-1829 рр. в
873   вул. Зелінського, 4 Старий контра- ктовий буди- нок 1800 р. в
874   -"- 8 Жилий будинок кінець XVIII- початок XX ст. в
875   -"- 11 Жилий будинок початок XIX ст. в
876   вул. Набережно-Миколь- ська, 9 Жилий будинок XVIII-XIX ст. в
877   вул. Почайнинська, 2 Келії Іллін- ської церкви XVII ст. в
878   вул. Челюскінців, 17 Олександрів- ський костьол 1817-1842 рр. в
879   вул. Хорева, 5 Жилий будинок перша половина XIX ст. в
880   -"- 6 Жилий будинок початок XIX ст. в
881   вул. Героїв Трипілля, 1/2 Жилий будинок 1830-і роки в
882   вул. Жданова, 20 Жилий будинок 1830-і роки а
883   -"- 27-а Жилий будинок XVIII-XIX ст. в
884   -"- 27-б Жилий будинок XVIII-XIX ст. в
885   бульвар Шевченка, 12 Будинок Дер- жавного музею Т.Г. Шевченка 1859-1960 рр. б
886   вул. Костянтинівська, 9/6 Училище 1820-і роки в
887   Андріївський спуск, 15 Жилий будинок XIX ст. в
888   вул. Чкалова, 33 Жилий будинок перва половина XIX ст.  
889   вул. Воровського, 27 Жилий будинок кінець XIX- початок XX ст. в
890   Провулок Обсерваторний, 3 Обсерваторія 1841-1845 рр. в
891   вул. Володимирська, 3 Жилий будинок 1820-і роки в
892   -"- 33 Будинок Губер- нської земсь- кої управи 1915-1928 рр. в
893   -"- 54 Пансіон благо- родних дівиць 1851 р. в
894   -"- 55 Будинок Акаде- мії наук УРСР 1914-1927 рр. в
895   -"- 57 Педагогічний музей 1911-1913 рр. б
896   -"- 64 Адмінбудинок середина XIX ст. в
897   вул. Репіна, 4 Жіноча Ольгин- ська гімназія XIX ст. в
898   Хрещатик, 32 Російський банк для зов- нішньої тор- гівлі 1913 р. в
899   Бесарабська площа, 2 Критий ринок 1910 р. в
900   вул. Круглоуніверси- тетська, 12 Жилий будинок початок XX ст. в
901   Крутий спуск, 4 Жилий будинок середина XIX ст. в
902   вул. Червоноармійсь- ка, 75 Костьол та будинок причту 1899-1909 рр. в
903   вул. Кірова, 6 Будинок музею древностей і мистецтв 1897-1900 рр., добудова 1968-1971 рр. б
904   вул. Жовтневої револю- ції, 5 Інститут бла- городних ді- виць 1832 р. б
905   -"- 9 Будинок Дер- жавного банку 1902-1934 рр. в
906   вул. Орджонікідзе, 10 Жилий будинок 1903 р. в
907   вул. Енгельса, 16 Жилий будинок 1830-і роки в
908   вул. Чекістів, 1/15 Жилий будинок 1911-1913 рр. в
909   -"- 5 Кловський па- лац 1753-1755 рр. в
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
910   м. Біла Церква Ансамбль спо- руд пошти XIX ст. в
911   -"- Костьол та бу- динок причту 1812 ст. в
912   м. Васильків Адмінбудинок 1817 р. в
913   м. Переяслав-Хмель- ницький Земляні укріп- лення дитинця і міста XI-XVIII ст. а
914   м. Переяслав-Хмель- ницький Борисоглібська церква в Баба- чисі 1806 р. в
915   м. Фастів Білоцерківський район Костьол 1910 р. в
916   с. Шкарівка Святодухівська церква (дер.) 1756-1840 в
917   с. Сухоліси Богуславський район Церква (дер.) XVIII ст. в
918   с. Бородані Церква (дер.) 1800 р. в
919   с. Вільховець Успенська церква (дер.) XVIII ст. в
920   с. Розкопанці Іванківська церква (дер.) 1884 р. в
921   с. Чайки Миколаївська церква (дер.) 1758 р. в
    Бориспільський район      
922   с. Сулимівка Покровська церква 1622 р. в
    Васильківський район      
923   с. Липовий Скиток Онуфріївська церква (дер.) 1706 р. в
    Володарський район      
924   с. Пархомівка Покровська церква 1907 р. в
925   с. Руде Село Комплекс спо- руд садиби XIX ст. в
926   -"- Церква XVIII ст. в
    Кагарлицький район      
927   смт Ржищів Троїцька церква XIX ст. в
928   с. Демівщина Покровська церква (дер.) початок XIX ст. в
929   с. Слобода Киево-Святошинський район Церква Ганни 1852 р. в
930   Шосе Київ-Житомир Поштова стан- ція на 15 км середина XIX ст. в
931   -"- Поштова стан- ція на 32 км (Гурівщина) середина XIX ст. в
932   -"- Поштова стан- ція на 53 км середина XIX ст. в
    Миронівський район      
933   с. Шандра Михайлівська церква 1821 р. в
934   с. Росава Миколаївська церква 1752 р. в
935   с. Тулинці Богородицька церква 1779 р. в
    Обухівський район      
936   с. Креничі Покровська церква (дер.) 1761 р. в
937   с. Нещерів Преображенська церква 1794 р. в
938   с. Підгірці Миколаївська церква та дзвіниця (дер.) 1742 р. в
    Рокитнянський район      
939   с. Бушеве Троїцька церква (дер.) 1750 р. в
940   с. Житні гори Йосипівська церква (дер.) 1756 р. в
941   с. Острів Михайлівська церква та дзвіниця (дер.) 1740 р. в
942   с. Ромашки Покровська церква 1643 р. в
943   с. Синява Миколаївська церква (дер.) 1730 р. в
    Сквирський район      
944   с. Шамраївка Спиридонівська церква 1841 р. в
    Ставищенський район      
945   с. Антонівка Церква Різдва (дер.) 1777 р. в
946   с. Сухий Яр Покровська церква (дер.) 1708 р. в
    Таращанський район      
947   с. Дубівка Миколаївська церква 1748 р. в
948   с. Мала Березянка Покровська церква (дер.) 1746 р. в
    Тетіївський район      
949   м. Тетіїв Капличка початок XIX ст. в
950   с. П'ятигори Успенська церква XVIII ст. в
951   с. Росішки Церква (дер.) 1905 р. в
952   с. Скибинці Церква та дзвіниця XVIII ст. в
953   с. Софіпіль Фастівський район Церква (дер.) XVIII-XIX ст. в
954   смт Кожанка Покровська церква 1758 р. в
955   с. Півні Іонівська церква 1824 р. в
956   с. Томашівка Садиба 1910 р. в
    Чорнобильський район      
957   с. Товстий Ліс Воскресенська церква 1778 р. в
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
958 1 м. Вінниця -"- Садиба у П'ятничанах Палац кінець XVIII ст. в
  2 -"- Флігель палацу кінець XVIII ст. в
  3 -"- Павільйон (руїна) кінець XVIII ст. б
959   м. Могилів-Подільський Георгіївська церква та дзвіниця 1809-1819 рр. в
    Барський район      
960   м. Бар Фортеця XVI ст. б
    Вінницький район      
961   смт Вороновиця Церква (дер.) 1751 р. в
    Гайсинський район      
962   с. Тишківська Слобода Собор Гранів- ського монас- тиря 1867 р. б
Жмеринський район
963   с. Чернятин Палац кінець XVIII ст. в
    Іллінецький район Садиба    
964 1 смт Дашів Палац 1887 р. в
  2 -"- Стайні 1887 р. в
    Козятинський район      
965   с. Поличинці Липовецький район Церква 1661 р. в
966   с. Стара Прилука Палац початок XX ст. в
967   с. Нова Прилука Могилів-Подільський район Церква початок XIX ст. в
968   с. Лядова Печерний мо- настир IX-XIX ст. б
969   с. Немія Миколаївська церква та дзвіниця (дер.) 1775 р. в
970   с. Озаринці Замок XVII ст. б
971   с. Серебринці Палац кінець XVIII ст. в
972   с. Чернівці Мурованокуриловецький район Церква-ротонда початок XIX ст. в
973   смт Муровані Курилівці Садиба    
  1 -"- Палац 1805 р. в
2 -"- Арсенал 1805 р. в
3 -"- Флігель 1805 р. в
4 -"- Замкові мури XVI ст. а
5 -"- Міст XIX ст. в
974   с. Котюжани Садиба    
1 -"- Палац початок XX ст. в
2 -"- Міст початок XX ст. в
975   -"- Миколаївська церква (дер.) та дзвіниця (мур.) 1701 р. друга половина XIX ст. в
    Немирівський район      
976   смт Немирів Колишня Неми- рівська гім- назія    
1 -"- Чоловічий корпус 1815 р. в
2 -"- Жіночий корпус 1815 р. в
977   -"- Електростанція та млин друга половина XIX ст. в
  Піщанський район      
978   с. Чорномин Палац перша половина XIX ст. в
  Погребищенський район      
979   с. Андрушівка Палац кінець XVIII ст. в
980   с. Круподеринці Садибний буди- нок середина XIX ст. в
981   -"- Мавзолей-церк- ва 1910 р. в
982   с. Спичинці Палац XIX ст. в
983   с. Старостинці Томашпільський район Церква середина в
984   с. Антопіль Садиба    
  1 -"- Палац кінець XVIII ст. в
2 -"- Господарський будинок друга половина XIX ст. в
3 -"- Брама XIX ст. в
985   с. Комаргород Палац перша половина XIX ст. в
986   -"- Костьол 1770 р. в
987   с. Марківка Успенська церква (дер.) 1767 р. в
  Тиврівський район      
988   с. Селище Чарленківський замок XVIII ст. б
  Тростянецький район      
989   с. Верхівка Садиба    
  1 -"- Палац друга половина XIX ст. в
2 -"- Стайні друга половина XIX ст.  
3 -"- Брама друга половина XIX ст. в
    Тульчинський район      
990   м. Тульчин, вул. Червоноармійська, 14 Жилий будинок друга половина XVIII ст. в
991   вул. Червоноармійська, 16 Жилий будинок друга половина XVIII ст. в
992   -"- Костьол кінець XIII ст. в
993   с. Печера Церква Різдва (дер.) та дзвіниця (мур.) 1762 р. XIX ст. в
    Хмільницький район      
994   м. Хмільник Садиба    
  1 -"- Палац 1916 р. в
2 -"- Башта замку XVII ст. в
3 -"- Міст 1916 р. в
995   -"- Костьол 1728 р. в
996   с. Уланів Вознесенська церква 1777 р. в
    Шаргородський район      
997   смт Шаргород Жилий будинок в замку кінець XVII- початок XVIII ст. в
998   -"- Мури та башта замку XVI-XVII ст. а
999   с. Жданове Костьол 1627 р. в
1000   -"- Заїзд XIX ст. в
1001   с. Лозова Покровська церква та дзвіниця (дер.) 1700-1702 рр. в
1002   -"- Миколаївська церква та дзвіниця (дер.) 1752 р. в
    Ямпільський район      
1003   с. Буша Давньослов'ян- ський печерний храм з "Бушин- ським рельє- фом" IX ст. б
1004   -"- Башта фортеці XVII ст. б
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
1005   м. Луцьк вул. Крупської, 16 Монастир бри- гіток 1624 р. в
1006   -"- 19 Монастир шарі- ток XV-XVII ст. в
1007   -"- 23 Будинок Пузин XV ст. в
1008   вул. Пугачова Синагога 1629 р. в
1009   вул. Пушкіна, 2 Жилий будинок XVI-XVIII ст. в
1010   Старе місто Оборонна стіна та башта XV ст. в
1011   м. Володмир-Волинсь- кий, вул. Комсомоль- ська, 1-а Миколаївська церква 1780 р. в
1012   -"- вул. Крупської Костьол єзуїтів 1766 р. в
1013   -"- вул. Прикордонна Земляні вали замку XIII-XVI ст. в
    Володимир-Волинський район      
1014   с. Новосілки Петропавлівсь- ка церква 1783 р. в
1015   с. Хмелів Михайлівська церква 1770 р. в
    Горохівський район      
1016   с. Брани Покровська церква (дер.) 1725 р. в
1017   с. Смолява Михайлівська церква (дер.) 1783 р. в
    Іваничівський район      
1018   с. Колона Здвиженська церква (дер.) 1779 р. в
1019   с. Милятин Парасківська церква 1778 р. в
1020   с. Старий Порицьк Успенська церква (дер.) 1784 р. в
    Камінь-Каширський район      
1021   м. Камінь-Каширський Іллінська церква (дер.) 1700 р. в
1022   с. Видерта Церква Різдва (дер.) 1737 р. в
1023   с. Запруддя Успенська церква (дер.) 1795 р. в
1024   с. Осівці Парасківська церква (дер.) 1777 р. в
1025   с. Хотешів Михайлівська церква 1790 р. в
    Ківерцівський район      
1026   смт Олика В'їзна (Луць- ка) брама міських укріп- лень XVII ст. а
    Ковельський район      
1027   смт Голоби Садибний буди- нок та в'їзна брама XVIII ст. в
1028   -"- Георгіївська церква (мур.) та дзвіниця (дер.) 1783 р. XVIII ст. в
1029   с. Гішин Дмитрівська церква (дер.) 1562 р. в
    Локачинський район      
1030   с. Великий Окорськ Миколаївська церква XVIII ст. в
1031   с. Затурці Костьол 1642 р. в
    Луцький район      
1032   с. Воротнів Церква Різдва 1785 р. в
1033   с. Коршів Здвиженська церква 1771-1777 рр. в
1034   с. Смолигів Миколаївська церква (дер.) та дзвіниця 1743 р. в
1035   с. Усичі Церква Луки (дер.) XVIII ст. в
    Любешівський район      
1036   смт Любешів Келії монасти- ря піарів 1664 р. в
1037   -"- В'їзна брама садиби XVIII ст. а
1038   с. Бірки Іосафівська церква (дер.) 1769 р. в
1039   с. Велика Глуша Успенська церква (дер.) 1779 р. в
    Любомльський район      
1040   м. Любомль, вул. 1-го Травня Палац XVIII ст. в
1041   смт Головне Церква XIX ст. в
1042   с. Піща Казанська церква 1801 р. в
1043   с. Світязь Ратнівський район Церква (дер.) XIX ст. в
1044   с. Замшани Михайлівська церква (дер.) 1809 р. в
1045   с. Заліси Церкву Парас- кеви (дер.) 1794 р. в
1046   с. Здомишель Церква Різдва (дер.) 1784 р. в
1047   с. Краска Церква (дер.) XVIII ст. в
1048   с. Самари Церква (дер.) XVIII ст. в
    Рожищенський район      
1049   с. Вишеньки Костьол (дер.) 1771 р. в
1050   с. Городині Покровська церква (дер.) 1762 р. в
1051   с. Доросині Церква (дер.) XVII-XVIII ст. в
1052   с. Копачівка Поштова стан- ція XIX ст. в
1053   с. Рудка-Козинська Троїцька церк- ва (дер.) 1786 р. в
    Старовижівський район      
1054   смт Стара Вижівка Церква (дер.) XVIII ст. в
1055   с. Мильці Онуфріївська церква 1723 р. в
    Турійський район      
1056   с. Обенижі Здвиженська церква та дзвіниця 1821 р. в
ВОРОШИЛОВГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
    Біловодський район      
1057   с. Данилівка Комплекс спо- руд Деркульсь- кого кінного заводу XVIII ст. в
1058   с. Новолимарівка Комплекс спо- руд Новолима- рівського кін- ного заводу 1818 р. в
    Слов'яносербський район      
1059   с. Весела Гора Садибний буди- нок XVIII-XIX ст. в
    Станично-Луганський район      
1060   с. Старий Айдар Михайлівська церква 1787 р. в
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
    м. Дніпропетровськ      
1061   Парк ім. Т.Г. Шевченка Палац 1790 р. відбудовано в 1952 р. в
1062   площа Жовтнева, 2 Перша чоловіча класична гім- назія 1805-1861 рр. в
1063   -"- 14 Земська лікар- ня 1847 р. в
1064   проспект К. Маркса, 16 Будинок музею 1905 р. б
1065   -"- 19 Будинок гірни- чого інституту ім. Артема 1915-1924 рр. в
1066   -"- 36 Хімічний кор- пус універси- тету 1870 р. в
1067   -"- 47 Будинок місь- кої управи 1901 р. в
1068   -"- 66 Будинок готелю 1912 р. в
1069   -"- 97 Будинок театру 1907 р. в
1070   проспект Калініна Брянська (Ми- колаївська) церква 1915 р. в
1071   проспект Кірова, 2 Будинок першо- го комерційно- го училища 1909 р., добу- дова 1936 р. в
1072   вул. Короленка, 2 Будинок готелю 1912 р. в
1073   вул. Леніна, 3 Будинок клубу 1870 р. в
1074   -"- 5 Будинок театру 1870 р. в
1075   -"- 6 Будинок гро- мадського зіб- рання 1911 р. в
1076   -"- 14 Губернаторсь- кий будинок 1830 р. в
1077   вул. Ленінградська Аудиторія нау- кового това- риства XIX ст. в
1078   Ленінський район Миколаївська церква в Кода- ках 1810 р. в
1079   Самарський район Миколаївська церква 1856 р. в
    м. Дніпродзержинськ      
1080   вул. Кірова Миколаївський собор 1894 р. в
1081   м. Новомосковськ Миколаївська церква Самар- ського монас- тиря та монас- тирські келії 1786 р.  
1082   м. Новомосковськ Дзвіниця Троїцького со- бору (дер.) XIX ст. в
    Дніпропетровський район      
1083   с. Старі Кодаки Кодацька фор- теця 1636 р. а
    Царичанський район      
1084   смт. Петриківка Церква Різдва 1812 р. в
1085   с. Рудка Укріплення Ук- раїнської лінії 1731 р. в
    ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ      
1086   м. Дружківка Іванівська церква 1898-1900 рр. в
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
1087   м. Житомир вул. К. Лібкнехта, 14 Преображенсь- кий собор 1874 р. в
1088   вул. Комарова, 5 Магістрат XVIII ст. в
1089   -"- 12-а Кафедральний костьол та дзвіниця 1746 р. в
1090   вул. Леніна, 4 Семінарський костьол 1838 р. в
1091   вул. Черняховського, 12 Келії єзуїтсь- кого монастиря 1724 р. в
1092   вул. К. Лібкнехта, 72 Комплекс спо- руд поштової станції    
  1 -"- Будинок пошто- вої станції та огорожа середина XIX ст. в
  2 -"- Готель середина XIX ст. в
  3 -"- Стайні середина XIX ст. в
  4 -"- Ямські служби середина XIX ст. в
1093   м. Бердичів Костьол Варва- ри середина XIX ст. в
    Андрушівський район      
1094   м. Андрушівка Палац друга половина XIX ст. в
1095   с. Івниця Садиба    
  1   Господарський будинок і бра- ма початок XX ст. друга половина XIX ст. в
2   Башти огорожі друга половина XVIII ст. в
1096   с.Стара Котельня Костьол друга половина XVIII ст. в
    Житомирський район      
1097   с. Кодня Різдвобогоро- дицька церква та дзвіниця 1641 р. в
1098   с. Ліщин Садибний буди- нок перша половина XIX ст. в
1099   -"- Троїцький кос- тьол з дзвіни- цею 1805 р. в
1100   с. Тригір'я Церква та ке- лії Тригірсь- кого Троїцько- го монастиря XVIII-XIX ст. в
    Коростишівський район      
1101   с. Озера Михайлівська церква та дзвіниця (дер.) 1775 р. в
    Любарський район      
1102   смт Любар Будинок школи Василіанського монастиря XVIII ст. в
1103   с. Нова Чортория Садиба    
  1 -"- Палац XVIII-друга по- ловина XIX ст. в
2 -"- Брама друга половина XIX ст. в
3 -"- Паровий млин кінець XIX ст. в
  Олевський район      
1104   с. Жубровичі Церква (дер.) XVII ст. в
    Чуднівський район      
1105   с. Турчинівка Садиба    
  1 -"- Палац друга половина XIX ст. в
2 -"- Господарський корпус друга половина XIX ст. в
1106   с. Тютюнники Садибний буди- нок парша половина XIX ст. в
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
1107   м. Ужгород, вул. Свердлова, 2 Амбар та вин- ний льох 1781 р. в
    Берегівський район      
1108   м. Берегове, вул. Горького, 1 Ансамбль спо- руд "Графсько- го двору" 1629 р. в
1109   м. Берегове, вул. Шандора Петефі, 26 Костьол XV ст. в
1110   с. Добросілля Костьол XV ст. в
1111   с. Зміївка Костьол XIV ст. в
1112   с. Мужієве Костьол (руї- ни) XV ст. а
1113   с. Квасове Великоберезнянський район Замок (руїни) XII-XIII ст. а
1114   с. Сіль Василівська церква (дер.) 1777 р. в
    Виноградівський район      
1115   смт Вилок Церква XIV ст. в
1116   с. Руська Долина Церква (дер.) XVII ст. в
1117   с. Шаланки Церква XIV ст. в
    Воловецький район      
1118   с. Задільське Миколаївська церква та дзвіниця (дер.) XVIII ст. в
1119   с. Тишів Іллінська церква та дзвіниця (дер.) XVIII ст. в
1120   с. Ялове Вознесенська церква та дзвіниця (дер.) XVIII ст. в
1121   с. Котельниця Церква (дер.) XVIII ст. в
    Іршавський район      
1122   смт Довге Палац-фортеця 1798 р. в
1123   с. Дешковиця Покровська церква та дзвіниця (дер.) XVIII ст. в
1124   с. Імстичеве Церква і мона- стирські бу- дівлі XVШ ст. в
    Міжгірський район      
1125   с. Подобовець Миколаївська церква та дзвіниця (дер.) 1785 р. в
1126   с. Синевирська Поляна Покровська церква та дзвіниця (дер.) XVIII ст. в
1127   с. Торунь Введенська церква (дер.) 1809 р. в
    Мукачівський район      
1128   смт Чинадієве Палац початок XVIII ст. в
    Свалявський район      
1129   м. Свалява Михайлівська церква (дер.) у Бистрому 1758 р. в
    Ужгородський район      
1130   с. Комарівці Костьол XIII-XVIII ст. в
1131   с. Тарнівці Костьол XV ст. в
1132   с. Часлівці Костьол XV ст. в
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
    м. Запоріжжя      
1133   вул. Чекістів, 29 Дворянське зібрання 1912 р. в
1134   проспект Леніна, 59 Жилий будинок XIX-XX ст. в
    Бердянський район      
1135   с. Карла Маркса Земляні укріп- лення Заха- р'ївської фор- теці XVIII ст. а
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
    м. Івано-Франківськ      
1136   площа Урицького, 21 Костьол єзуї- тів 1729 р. в
1137   вул. Виробнича, 47 Пивований за- вод 1767 р. в
    Яремчанська міська Рада      
1138   м. Яремча Церква та дзвіниця (дер.) XVIII ст. в
1139   с. Кремінці Дмитрівська церква та дзвіниця (дер.) XVIII ст. в
1140   с. Микуличин Троїцька цер- ква та дзвіни- ця (дер.) 1863 р. в
    Богородчанський район      
1141   с. Підгір'я Церква Різдва та дзвіниця (дер.) 1832 р. в
    Верховинський район      
1142   с. Білоберізка Церква та дзвіниця (дер.) XIX ст. в
1143   с. Барвінків Церква (дер.) XIX ст. в
1144   с. Бистрець Церква та дзвіниця (дер.) XIX ст. в
1145   с. Веріній Ясенів Церква та дзвіниця XIX ст. в
1146   с. Довгопілля Церква (дер.) XIX ст. в
1147   с. Зелена Церква та дзвіниця (дер.) XIX ст. в
1148   с. Красноїлів Церква (дер.) XIX ст. в
1149   с. Криворівня Церква Різдва та дзвіниця (дер.) XVIII ст. в
1150   с. Устеріки Церква (дер.) XIX ст. в
1151   с. Черемошна Церква та дзвіниця (дер.) XIX ст. в
    Галицький район      
1152   м. Галич Замок (руїни) XIV-XVII ст. в
1153   смт Більшівці Костьол XVII-XVIII ст. в
    Городенківський район      
1154   смт Чернелиця Костьол XVI ст. в
1155   с. Раковець Башта замку 1658 р. в
    Долинський район      
1156   м. Долина Солеварня XVIII-XIX ст. в
    Івано-Франківський район      
1157   смт Тисмениця Дзвіниця (дер.) XVIII ст. в
    Косівський район      
1158   м. Косів Василівська церква та дзвіниця (дер.) XIX ст. в
1159   с. Бабин Церква (дер.) та дзвіниця (мур.) початок XX ст. в
1160   с. Брустурів Церква та дзвіниця (дер.) XIX ст. в
1161   с. Великий Рожин Церква та дзвіниця (дер.) XIX ст. в
1162   с. Вербовець Церква та дзвіниця (дер.) XIX ст. в
1163   с. Город Церква та дзвіниця (дер.) XIX ст. в
1164   с. Космач Церква Різдва та дзвіниця (дер.) XVIII ст. в
1165   -"- Церква та дзвіниця (дер.) XIX ст. в
1166   с. Люча Церква (дер.) XIX ст. в
1167   с. Лючки Церква (дер.) XIX ст. в
1168   с.Малий Рожин Церква та дзвіниця XVIII ст. в
1169   с. Микитинці Церква та дзвіниця (дер.) XIX ст. в
1170   с. Прокурава Церква та дзвіниця (дер.) XIX ст. в
1171   с. Пистинь Церква Варвари (Успенська) (дер.) та дзвіниця (мур.) 1623 р. в
1172   с. Річка Церква та дзвіниця (дер.) XIX ст. в
1173   с. Рожнів Преображенська церква та дзвіниця (дер.) 1851 р. в
1174   с. Рожнів Михайлівська церква та дзвіниця (дер.) 1852 р. в
1175   -"- Богородицька церква та дзвіниця (дер.) 1867 р. в
1176   с. Смодна Церква Якима і Анни та дзві- ниця (дер.) XVIII ст. в
1177   с. Старі Кути Спаська церква та дзвіниця (дер.) 1881 р. в
1178   с. Снідавка Церква та дзвіниця (дер.) XIX ст. в
1179   с. Соколівка Церква (дер.) XIX ст. в
1180   с. Лерганівка Церква Іоанна (дер.) 1850 р. в
1181   с. Шешори Церква та дзвіниця (дер.) XIX ст. в
1182   с. Яворів Церква та дзвіниця (дер.) XIX ст. в
    Надвірнянський район      
1183   с.Бистриця Церква Різдва та дзвіниця (дер.) XVIII ст. в
1184   с. Білі Ослави Церква та дзвіниця (дер.) (верх- ня) 1746 р. в
1185   -"- Церква та дзвіниця (дер.) (нижня) XVIII ст. в
1186   с. Гвізд Успенська цер- ква та дзвіни- ця (дер.) 1739 р. в
1187   с. Назавизів Церква та дзвіниця (дер.) XIX ст. в
    Рогатинський район      
1188   м. Рогатин (Бабинці Горішні) Церква та дзвіниця (дер.) XVIII ст. в
1189   с. Заланів Церква (дер.) XVIII ст. в
1190   с. Загір'я Церква (дер.) XVIII ст. в
1191   с. Калинівка Михайлівська церква (дер.) XVII ст. в
1192   с. Кліщівна Миколаївська церква (дер.) XVI-XVII ст. в
1193   с. Приозерне Садиба та парк XVIII ст. в
1194   с. Чесники Миколаївська церква XIV-XV ст. в
    Рожнятівський район      
1195   с. Сливки Миколаївська церква та дзвіниця (дер.) 1760 р. в
1196   Урочище Ангелів Осмо- лодської сільської Ради Снятинський район Доменна піч 1810 р. в
1197   с. Устя Церква та дзвіниця (дер.) XVIII ст. в
1198   с. Хлібичин Церква та дзвіниця (дер.) XVIII ст. в
КІРОВОГРАДСЬКА ОБДАСТЬ
1199   м. Кіровоград Покровська церква 1875 р. в
    Новомиргородський район      
1200   м. Новомиргород Іллінська цер- ква 1766 р. в
    Олександрівський район      
1201   с. Розумівка Церква-усипа- льниця Раєвсь- ких 1833-1855 рр. б
КРИМСЬКА ОБЛАСТЬ
    м. Сімферополь      
1202   вул. Карла Маркса, 26 Жилий будинок 1826 р. в
1203   вул. Мічуріна, 27 Жилий будинок кінець XVIII- початок XIX ст. в
1204   вул. Рози Люксембург, 27 Госпіталь 1855 р. в
1205 1 2 парк "Салгірка" м. Керч Садиба Палласа Жилий будинок (Палласа) Господарський будинок та два флігелі кінець XVIII ст. кінець XVIII ст. в в
1206   вул. Свердлова Будинок музею кінець XIX ст. в
1207   вул. Театральна Грецька церква середина XIX ст. в
1208   гора Мітридат Сходи Великі та Малі середина XIX ст., добудова - кінець XIX ст.  
    м. Феодосія      
1209   провулок Айвазовського Фонтан XVI ст. а
1210   проспект Леніна Фонтан кінець XIX ст. а
1211   вул. Набережна Будинок дачі Стамболі кінець XIX ст. в
1212   вул. Набережна Будинок дачі Мілос кінець XIX ст. в
1213   вул. Червоноармійська Введенська церква VIII-IX ст., добудова XIX ст. в
    м. Ялта      
1214   вул. Щорса, 2 Дача Вадарсь- кої 1902-1910 рр. в
1215   м. Алупка Комплекс спо- руд Воронцов- ського палацу 1830-1846 рр. б
1 -"- Головний кор- пус 1830-1837 рр. б
2 -"- Бібліотечний корпус 1830-1837 рр. в
3 -"- Шуваловський корпус 1830-1837 рр. в
4 -"- Господарський корпус 1830-1837 рр. в
5 -"- Чайний будинок і паркові спо- руди 1824-1860 рр. в
1216   смт Гаспра Дача Кічкіне початок XIX ст. в
1217   -"- Комплекс спо- руд палацу 1831-1836 рр. в
1218   -"- Палац "Ластів- чине гніздо" 1912 р. в
1219   смт Гурзуф Фортеця Горзу- віти (руїни) VI-XV ст. б
1220   смт Кореїз Палац "Дюль- бер" 1897-1911 рр. в
1221   смт Лівадія Комплекс спо- руд палацу 1910-1911 рр.  
1 -"- Великий палац 1910-1911 рр. в
2 -"- Церква Здви- ження 1864 р. в
3 -"- Палац Фреде- рікса 1916 р. в
4 -"- Світський кор- пус кінець XIX ст. в
5 -"- Паркові спору- ди XIX ст. в
1222   смт Санаторне Палац 30-і роки XIX ст. в
1223   смт Ореанда Альтанка-на- півротонда 1843 р. а
1224   -"- Церква кінець XIX ст. в
1225   смт Форос Церква Воскре- сіння XIX ст.  
1226   -"- Байдарські во- рота 1848 р. б
1227   -"- Палац кінець XIX ст. в
    Алуштинська міська Рада      
1228   с-ще Утьос Бахчисарайський район Палац 1900 р. в
1229   м. Бахчисарай Мечеть Тахтали Джамі 1707 р. в
1230   с. Баштанівка Печерний мона- стир Качи-Ка- льон VIII - кінець XIX ст. а
1231   с. Верхоріччя Церква Івана Передтечі (руїни) XIV-XV ст. а
1232   с. Кудрине Архангельська церква (руїни) 1328 р. а
1233   -"- Печерне місто "Киз-Кермен" IX ст. а
1234   с. Красний Мак Печерна церква Донаторів X-XV ст. а
1235   с. Мале Садове Печерний мона- стир "Чилтер- Коба" VIII-XV ст. а
1236   с. Скалисте Печерне місто "Бакла" (руї- ни) IV-XIII ст. а
1237   с. Тернівка Печерний мона- стир "Шулдан" VIII-XV ст. а
1238   -"- Печерний мона- стир "Чилтер- Мармара" VIII-XV ст. а
    Білогірський район      
1239   с. Тополівка м. Севастополь Церква (руїни) XIV-XV ст. а
1240   вул. Леніна Михайлівський собор 1848 р. в
1241   вул. Радянська Башта вітрів 1844 р. б
1242   Ушакова балка Акведук початок XIX ст. а
1243   вул. Челюскінців Катерининська миля 1787 р. а
1244     Володимирський собор в Херсо- несі 1861 р. в
1245   Північна сторона Миколаївська церква-пірамі- да на братсь- кому кладови- щі XIX ст. б
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
    м. Львів      
1246   площа Рози Люксем- бург, 2 Жилий будинок XVIII-XIX ст. в
1247   -"- 5 Жилий будинок XIII-XIX ст. в
1248   -"- 6 Жилий будинок XVIII-XIX ст. в
1249   -"- 7 Жилий будинок XVIII-XIX ст. в
1250   -"- 8 Жилий будинок XVIII-XIX ст. в
1251   вул. Вірменська, 4 Жилий будинок XVII ст. в
1252   -"- 6 Жилий будинок XVII ст. в
1253   -"- 16 Жилий будинок XVIII ст. в
1254   -"- 18 Жилий будинок XVIII ст. в
1255   -"- 21 Жилий будинок XIX ст. в
1256   -"- 22 Жилий будинок XVII ст. в
1257   -"- 32 Жилий будинок XVII ст. в
1258   -"- 33 Жилий будинок XVII ст. в
1259   вул. Руська, 10 Жилий будинок XIX ст. в
1260   -"- 12 Жилий будинок XVII-XVIII ст. в
1261   -"- 14 Жилий будинок XVII ст. в
1262   вул. Театральна, 12 Жилий будинок XVII ст. в
1263   -"- 18 Палац XIX ст. в
1264   проспект Леніна Театр опери і балету 1897-1900 рр. в
1265   -"- 10 Палац 1763 р. в
1266   вул. Комсомольська, 32 Оборонна баш- та XVI ст. в
1267   вул. Сербська, 3 Жилий будинок XVII ст. в
1268   -"- 5 Жилий будинок XVII ст. в
1269   -"- 7 -"- XVIII ст. в
1270   -"- 8 -"- XVIII ст. в
1271   вул. Сербська, 11 Жилий будинок XVII ст. в
1272   вул. Ставропігійська, 5   XVII ст. в
1273   вул. Федорова, 1 -"- XV-XIX ст. в
1274   -"- 4 -"- XVII ст. в
1275   -"- 8 -"- XVII ст. в
1276   -"- 9 Друкарня став- ропигійського братства XVII-XIX ст. в
1277   -"- 10 Жилий будинок XVII-XVIII ст. в
1278   -"- 14 -"- XVIII ст. в
1279   -"- 16 -"- XVII ст. в
1280   вул. Бібліотечна, 1 Палац XVII ст. в
1281   вул. Галицька, 3 Жилий будинок XVIII ст. в
1282   -"- 8 -"- XVIII ст. в
1283   -"- 10 -"- XVII-XIX ст. в
1284   -"- 11 -"- XVII ст. в
1285   -"- 15 -"- XVIII ст. в
1286   вул. Лесі Українки, 1 Театр 1842 р. в
1287   -"- 10 Жилий будинок XVII ст. в
1288   -"- 12   XVII ст. в
1289   -"- 14 -"- XVII ст. в
1290   -"- 16 -"- XVII ст. в
1291   -"- 24 -"- XVII ст. в
1292   -"- 26 -"- XVII ст. в
1293   -"- 30 -"- XVII ст. в
1294   вул. Фрунзе, 7 -"- XVII ст. в
1295   -"- 8 -"- XVIII ст. в
1296   -"- 10 -"- XVII ст. в
1297   вул. Фрунзе, 22 Жилий будинок XVIII ст. в
1298   -"- 23 -"- XVII ст. в
1299   -"- 24 -"- XVII-XIX ст. в
1300   -"- 26 -"- XVIII ст. в
1301   -"- 27 -"- XVII ст. в
1302   -"- 28 -"- XVII ст. в
1303   -"- 29 -"- XVII ст. в
1304   -"- 31 -"- XVII ст. в
1305   -"- 36 -"- XVII ст. в
1306   -"- 38 -"- XVII-XIX ст. в
1307   -"- 50 -"- XVII-XIX ст. в
1308   -"- 52 -"- XVII ст. в
1309   вул. Щербакова, 2 Старий будинок університету 1842-1844 рр. в
1310   вул. Коперника, 15 Палац XIX ст. в
1311   вул. Краківська, 5 Жилий будинок XVII-XIX ст. в
1312   -"- 13 -"- XVII-XIX ст. в
1313   -"- 15 -"- XVII-XVIII ст. в
1314   -"- 17 -"- XVII-XVIII ст. в
1315   вул. Народної Гвардії, 6 -"- XVII-XVIII ст. в
1316   -"- 8 -"- XIX ст. в
1317   -"- 12 -"- XVII-XIX ст. в
1318   -"- 14 -"- XIX ст. в
1319   -"- 16 -"- XVII-XIX ст. в
1320   -"- 18 -"- XIX ст. в
1321   вул. Стефаника, 2 Бібліотека 1827 р. в
1322   вул. Радянська, 8 Жилий будинок XIX ст. в
1323   вул. Радянська, 14 Жилий будинок XIX ст. в
1324   -"- 16 -"- XIX ст. в
1325   -"- 18 -"- XIX ст. в
1326   площа Міцкевича, 9 -"- XIX ст. в
1327   вул. Кривоноса Костьол Кази- мира XVII ст. в
1328   вул. Калініна Костьол місіо- нерів XVIII ст. в
1329   вул. Короленка Костьол фран- цисканів 1708 р. в
1330   вул. Коперника, 37 Келії монасти- ря XVIII ст. в
1331   вул. Калініна Успенська цер- ква та дзвіни- ця 1770 р. в
1332   вул. Винники Костьол та дзвіниця (дер.) XVIII ст. в
1333   смт Брюховичі Троїцька церк- ва та дзвіниця 1775 р. в
1334   вул. Ужгородська Костьол Івана Хрестителя XIII-XIX ст. в
1335   м. Червоноград Василіанська церква та мо- настир 1771 р. в
1336   -"- Костьол та мо- настир бернар- динів XVIII ст. в
    Бродівський район      
1337   с. Заболотці Богородицька церква 1746 р. в
1338   с. Лукавець Покровська церква та дзвіниця (дер.) 1740 р. в
1339   с. Пеняки Покровська церква (дер.) 1782 р. в
1340   с. Стибирівка Церква (дер.) 1600 р. в
1341   с. Шишківці Михайлівська церква та дзвіниця (дер.) 1751 р. в
    Буський район      
1342   м. Буськ Онуфріівська церква та дзвіниця 1758 р. в
1343   с. Грабова Церква та дзвіниця (дер.) 1779 р. в
1344   с. Новий Милятин Монумент XVII ст. в
1345   с. Ріпнів Церква та дзвіниця 1758 р. в
    Городоцький район      
1346   м. Городок Францискансь- кий монастир 1419 р. в
1347   с. Вишня Церква Кузьми та Дем'яна з дзвіницею 1805 р. в
1348   с. Грімне Преображенська церква та дзвіниця (дер.) 1776 р. в
1349   с. Заверешиця Зведенська це- рква та дзві- ниця 1693 р. в
1350   с. Кліцько Успенська цер- ква та дзвіни- ця (дер.) 1673 р. в
1351   с. Завидовичі Миколаївська церква та дзвіниця 1810 р. в
    Дрогобицький район      
1352   с. Івана Франка Михайлівська церква та дзвіниця (дер.) 1800 р. в
1353   смт Медениця Успенська цер- ква та дзвіни- ця (дер.) 1644 р. в
1354   с. Новий Кропивник Миколаївська церква та дзвіниця 1695 р. в
    Жидачівський район      
1355   с. Бережниця Церква Різдва та дзвіниця (дер.) 1724 р. в
1356   с. Вибранівка Введенська церква та дзвіниця XVIII ст. в
1357   с. Корчівка Дзвіниця (дер.) 1806 р. в
1358   -"- Школа XIX ст. в
1359   с. П'ятничани Оборонна башта XV-XVI ст. в
    Золочівський район      
1360   смт Глиняни Успенська цер- ква XVII ст. в
1361   с. Бібщани Церква та дзвіниця (дер.) 1739 р. в
1362   с. Коропець Святодухівська церква (дер.) 1760 р. в
1363   с. Мала Вільшанка Михайлівська церква та дзвіниця (дер.) 1708 р. в
1364   с. Митулин Церква (дер.) та дзвіниця 1863 р. в
1365   с. Підлісся Преображенська церква (дер.) 1735 р. в
1366   с. Чижів Церква Різдва (дер.) 1708 р. в
    Кам'янсько-Бузький район      
1367   с. Батятичі Юр'ївська цер- ква (дер.) 1795 р. в
1368   с. Вислобоки Введенська церква та дзвіниця (дер.) 1762 р. в
1369   с. Новий Став Каплиця 1600 р. в
    Миколаївський район      
1370   с. Берездівці Костьол та дзвіниця 1771 р. в
1371   с. Крупське Церква Різдва Богородиці (дер.) 1720 р. в
1372   с. Луб'яна Церква Іллі 1809 р. в
1373   с. Мала Горожанка Миколаївська церква та дзвіниця (дер.) 1682 р. в
    Мостиський район      
1374   с. Буховичі Борисоглібська церква та дзвіниця (дер.) 1812 р. в
1375   с. Годині Церква Чесного Хреста та дзвіниця (дер.) 1729 р. в
1376   с. Дмитровичі Миколаївська церква та дзвіниця (дер.) 1653 р. в
1377   с. Гостинцеве Богородицька церква та дзвіниця XVIII ст. в
    Нестеровський район      
1378   м. Нестеров Ратуша XIX ст. в
1379   вул. Львівська, 2 Жилий будинок XVII-XVIII ст. в
1380   -"- 4 Жилий будинок XVII-XVIII ст. в
1381   -"- 6 Жилий будинок XVII-XVIII ст. в
1382   -"- 26 Жилий будинок XVII-XVIII ст. в
1383   -"- Звіринецька брама XVIII ст. в
1384   м. Рава-Руська Костьол XVIII ст. в
1385   -"- Костьол та мо- настир рефор- маторів XVIII ст. в
1386   -"- Юр'ївська цер- ква 1846 р. в
1387   с. Великі Передримихи Михайлівська церква та дзвіниця XVII ст. в
1388   с. Воля-Гомулецька Троїцька цер- ква (дер.) 1756 р. в
1389   с. Потелич Дзвіниця Троїцької цер- кви 1545 р. в
1390   с. Старе Село Дзвіниця Воск- ресенської церкви XVIII ст. в
    Перемишлянський район      
1391   с. Бачів Богоявленська церква (дер.) 1772 р. в
1392   с. Свірж Оборонна башта (руюни), грот 1484 р. в
    Пустомитівський район      
1393   смт Пустомити Будинок садиби і парк початок XIX ст. в
1394   с. Гринів Юр'ївська цер- ква та дзвіни- ця 1782 р. в
1395   с. Давидів Садибний буди- нок початок XIX ст. в
1396   с. Дмитровичі Михайлівська церква (дер.) та дзвіниця 1765 р. в
1397   с. Лісневичі Церква Семеона Стовпника та дзвіниця (дер.) 1813 р. в
1398   с. Семенівка Костьол та дзвіниця 1722 р. в
1399   с. Соколівка Палац та флі- гель XIX ст. в
1400   с. Ставчани Дзвіниця (дер.) початок XIX ст. в
1401   с. Чишки Костьол та дзвіниця 1510 р. в
    Радехівський район      
1402   смт Лопатин Костьол XVIII ст. в
1403   с. Новий Витків Преображенська церква (дер.) 1738 р. в
1404   с. Оглядів Успенська цер- ква та дзвіни- ця (дер.) на кладовищі XVIII ст. в
1405   с. Полове Святодухівська церква та дзвіниця (дер.) 1737 р. в
1406   с. Трійця Троїцька церк- ва та дзвіни- ця (дер.) 1760 р. в
    Самбірський район      
1407 1 м. Рудки Костьол та дзвіниця XVII ст. в
2 -"- Мури з баштою (дер.) XVII ст. а
1408   с. Викоти Святодухівська церква та дзвіниця (дер.) 1671 р. в
1409   с. Зарайське Церква Різдва та дзвіниця (дер.) 1634 р. 1850 р. в
1410   с. Мала Білина Троїцька церк- ва (дер.) 1671 р. в
    Сколівський район      
1411   с. Волосянка Преображенська церква та дзвіниця 1804-1824 рр. в
1412   с. Грабовець Церква (дер.) початок XX ст. в
1413   с. Коростів Церква та дзвіниця (дер.) XIX ст. в
1414   с. Крушельниця Церква та дзвіниця (дер.) 1824 р. в
1415   с. Лавочне Церква та дзвіниця (дер.) XIX ст. в
1416   с. Нижнє Синьовидне Церква (дер.) XVIII ст. в
1417   с. Орявчик Церква та дзвіниця (дер.) XVIII ст. в
1418   с. Плаве Михайлівська церква та дзвіниця (дер.) 1870 р. в
1419   с. Риків Церква та дзвіниця 1810 р. в
1420   с. Сможе Церква та дзвіниця (дер.) XIX ст. в
1421   с. Хащоване Церква та дзвіниця (дер.) 1810 р. в
1422   с. Ялинкувате Церква та дзвіниця 1810 р. в
    Сокальський район      
1423   м. Белз Церква (дер.) XVII ст. в
1424   с. Тартаків Палац XIX ст. в
    Старосамбірський район      
1425   м. Добромиль Ратуша XVIII ст. в
1426   смт Нижанковичі Ратуша XIX ст. в
1427   смт Стара Сіль Воскресенська церква та дзвіниця (дер.) XVII ст. в
1428   -"- Костьол та дзвіниця XVIII ст. в
1429   -"- П'ятницька церква та дзвіниця (дер.) XVII ст. в
1430   с. Бусовисько Церква Різдва Богородиці та дзвіниця (дер.) 1773 р. в
1431   с. Надиби Успенська цер- ква (дер.) 1538 р. в
1432   с. Нове Місто Костьол XVI-XVII ст. в
1433   с. Передільниця Миколаївська церква та дзвіниця (дер.) 1736 р. в
1434   с. Ракове Богоявленська церква 1779 р. в
1435 1 с. Росохи Церква Різдва XV-XVI ст. в
2 -"- Мури та дзві- ниця XIX ст. в
1436   с. Сусідовичі Комплекс мона- стиря кармелі- тів XVI-XVIII ст. в
1437   с. Чаплі Жилий будинок XIX ст. в
1438   с. Ясениця-Замкова Давіниця Ми- хайлівської церкви (дер.) 1730 р. в
    Стрийський район      
1439   с. Верчани Дзвіниця Ми- хайлівської церкви (дер.) XVIII ст. в
    Турківський район      
1440   с. Верхнє Висоцьке Церква Різдва та дзвіниця XVI-XVIII ст. в
1441   с. Ісаїв Михайлівська церква та дзвіниця (дер.) 1663 р. в
1442   с. Либохора Дзвіниця (дер.) XVIII ст. в
1443   -"- Церква та дзвіниця (дер., нижня) XIX ст. в
1444   с. Мохнате Церква та дзвіниця (дер.) XIX ст. в
1445   с. Нижнє Церква (дер.) 1870 р. в
1446   с. Нижнє Гусине Церква та дзвіниця (дер.) XIX ст. в
1447   с. Присліп Церква (дер.) XIX ст. в
    Яворівський район      
1448   с. Великополе Богородицька церква та дзвіниця 1781 р. в
1449   с. Вільшаниця Юр'ївська церква та ого- рожа (дер.) 1615 р. в
1450   с. Вороблячин Преображенська церква 1662 р. в
1451   с. Грушів Михайлівська церква та дзвіниця (дер.) 1715 р. в
1452   с. Семірівка Церква Івана Богослова (дер.) 1737 р. в
1453   -"- Дзвіниця (дер.) 1818 р. в
1454   смт Шкло Парасківська церква та дзвіниця (дер.) 1732 р. в
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
    м. Миколаїв      
1455   вул. Адміральська, 4 Будинок штабу флоту 1796 р. в
1456   вул. Набережна Брама та мури суднобудівної вахти 1848 р. в
    Очаківський район      
1457   м. Очаків Миколаївська церква 1818 р. в
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
    м. Одеса      
1458 1-12 Приморський бульвар, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Жилі і громад- ські будинки XIX ст. в
1459   вул. К. Маркса, 55 Троїцька церк- ва 1808 р. в
1460   вул. С. Ласточкіна, 2 Палац 1842-1850 рр. в
1461   -"- 4 Будинок архео- логічного му- зею 1883 р. б
1462   -"- 5 Морський музей початок XIX ст. б
1463   вул. Островідова, 68 Кірха XIX ст. в
1464   вул. Пастернака, 13 Державна нау- кова бібліоте- ка імені Горь- кого 1906 р. в
1465   вул. Чайковського, 8 Жилий будинок 1844 р. в
1466   м. Білгород-Дністров- ський Підземна церк- ва Іоана Суча- вського XIV-XVII ст. б
1467   м. Ізмаїл, вул. Дзер- жинського, 124 Свято-Мико- лаївська церк- ва 1883 р. в
1468   Фортеця Успенська цер- ква 1841 р. в
1469   -"- Миколаївська церква 1852 р. в
    Болградський район      
1470   м. Болград Ізмаїльський район Церква Миколая 1871 р. в
1471   с. Нова Некрасівка ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ м. Полтава Введенська церква XIX ст. в
1472   вул. Жовтнева, 14 Жилий будинок 1838 р. в
1473   -"- 35 Російський се- лянський банк 1906-1909 рр. в
1474   проспект 1-го Травня, 18 Жилий будинок початок XIX ст. в
1475   площа Леніна, 2 Будинок земст- ва 1905-1909 рр. б
1476   м. Кременчук Будинок для спостереження за рухом по Дніпру XVIII ст. в
1477   м. Миргород, вул. Гоголя, 148 Будинок водо- лікарні (дер.) 1914-1917 рр. в
    Гадяцький район      
1478   с. Плішивець Покровська церква 1907 р. в
    Карлівський район      
1479   с. Федорівка Благовіщенська церква 1828 р. в
    Лубенський район      
1480   с. Піски Церква (дер.) XII ст. в
1481   с. Снітин Воскресенська церква 1805 р. в
    Новосанжарський район      
1482   с. Нехвороща Васильківська фортеця Української лінії (рештки) 1731-1736 рр. а
    Пирятинський район      
1483   с. Березова Рудка Садиба та парк XVIII-XIX ст. в
    Полтавський район      
1484   с. Крутий Берег Садиба XVIII ст. в
    Чорнухинський район      
1485   с. Вороньки Будинок про- віантського складу XIX ст. в
РОВЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
    м. Ровно      
1486   вул. Шевченка Успенська цер- ква та дзвіни- ця (дер.) 1756 р. в
    Березнівський район      
1487   с. Губків Руїни замку XV-XVI ст. а
1488   с. Маринин Преображенська церква (дер.) та дзвіниця XVIII ст. в
    Володимирецький район      
1489   смт Рафалівка Церква XVIII-XIX ст. в
    Гощанський район      
1490   смт Гоща Михайлівська церква та дзвіниця 1632 р. в
1491   с. Дорогобуж Успенська цер- ква XI-XVII ст. в
1492   с. Тучин Преображенська церква (дер.) 1730 р. в
    Дубнівський район      
1493   м. Дубно Костьол та мо- настир карме- літок 1660 р. в
1494   м. Дубно Юр'ївська цер- ква (дер.) 1700 р. в
1495   -"- Келії монасти- ря бернардинів XVIII ст. в
1496   с. Мирогоща Перша Михайлівська церква та дзвіниця (дер.) XVIII ст. в
    Дубровицький район      
1497   м. Дубровиця Костьол 1740 р. в
1498   -"- Церква 1861 р. в
    Зарічненський район      
1499   с. Серники Дмитрівська церква (дер.) XVIII ст. в
    Корецький район      
1500   с. Корець Комплекс спо- руд Троїцького монастиря XVI-XIX ст. в
1501   -"- Миколаївська церква 1834 р. в
1502   -"- Келії монасти- ря Франциска- нів XVI-XVII ст. в
1503   с. Великі Межирічі Костьол 1702 р. в
1504   -"- Палац XVIII ст. в
1505   -"- Церква (дер.) XVIII ст. в
1506   с. Світанок Покровська церква (дер.) XVIII ст. в
    Костопільський район      
1507   с. Великий Стидин Покровська церква (дер.) та дзвіниця 1769 р. в
    Млинівський район      
1508   смт Млинів Покровська церква та дзвіниця XIX ст. в
    Острозький район      
1509   м. Острог, вул. 1-го Травня Костьол XVII-XIX ст. в
1510   с. Межиріч Міська брама XVI ст. в
1511   -"- Піч XVII ст. а
1512   с. Михалківці Троїцька церк- ва та дзвіниця 1740 р. в
1513   с. Новомалин Руїни замку XIV ст. а
    Ровенський район      
1514   смт Клевань Церква Різдва та дзвіниця 1777 р. в
1515   смт Оржів Преображенська церква (дер.) 1770 р. в
1516   с. Городок Дзвіниця Мико- лаївської цер- кви (дер.) XVIII ст. в
1517   с. Грабів Церква (дер.) XVIII ст. в
1518   с. Корнин Церква (дер.) та дзвіниця XVIII ст. в
1519   с. Обарів Церква (дер.) XVIII ст. в
1520   с. Тайкури Костьол Лавре- нтія 1710 р. в
1521   -"- Руїни замку XV-XVII ст. а
    Сарненський район      
1522   смт Степань Земляні вали замку XV-XVI ст. а
1523   -"- Троїцька церк- ва та дзвіниця (дер.) 1759 р. в
1524   с. Доротичі Троїцька церк- ва (дер.) 1725 р. в
1525   с. Ремчиці Церква Різдва Богородиці (дер.) 1767 р. в
    Червоноармійський район      
1526   с. Коритне Церква (дер.) XVII ст. в
1527   с. Митниця Церква (дер.) XVIII ст. в
1528   с. Пляшева Миколаївська церква (дер.) 1630 р. в
1529   -"- Георгіївська церква 1914 р. в
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
1530   м. Суми Троїцький со- бор 1900-1908 рр. в
1531   -"- Дзвіниця Воск- ресенської церкви XIX ст. в
1532   -"- Петропавлівсь- ка (Кладовище- нська) церква XIX ст. в
1533   -"- Церква початок XIX ст. в
1534   м. Охтирка Михайло-Архан- гельська церк- ва друга половина XIX ст. в
1535   м. Ромни Церква Василія XIX ст. в
    Білопільський район      
1536   с. Куянівка Садибний буди- нок 1814 р. в
    Глухівський район      
1537   м. Глухів Анастасіївська церква 1896 р. в
1538   -"- Спасо-Преобра- женська церква 1765 р. в
    Охтирський район      
1539   с. Бакирівка П'ятницька церква XIX ст. в
    Путивльський район      
1540   с. Волокитине "Золоті воро- та" початок XIX ст. а
    Роменський район      
1541   с. Пустовійтівка Церква початок XX ст. в
    Сумський район      
1542   с. Басівка Садибний буди- нок початок XIX ст. в
1543   с-ще Кияниця Палац та парк кінець XIX ст. в
1544   смт Хотінь Садибний буди- нок XVIII-XIX ст. в
1545   с. Юнаківка Миколаївська церква 1793-1806 рр. в
    Тростянецький район      
1546   м. Тростянець Палац 20-і роки XIX ст. в
1547   -"- Манеж-цирк 20-і роки XIX ст. в
1548   -"- Парк "Нескуч- не" 20-і роки XIX ст. в
1549   -"- Грот 20-і роки XIX ст. а
1550   -"- Вознесенська церква 1744 р. в
1551   -"- Церква кінець XIX ст. в
    Шосткинський район      
1552   смт Вороніж Михайлівська церква 1781 р. в
1553   с. Гамаліївка Ансамбль Гама- ліївського мо- настиря XVII-XVIII ст. в
1554   с. Пирогівка Покровська церква (дер.) та дзвіниця XVIII ст. в
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
    Бережанський район      
1555   с. Бище Костьол 1367 р. в
1556   с. Підгайці Успенська цер- ква 1653 р. в
1557   -"- Церква та дзвіниця (дер.) XVIII ст. в
1558   -"- Костьол 1463-1643 рр. в
1559   -"- Синагога XVII ст. в
1560   с. Умань Церква (дер.) 1688 р. в
1561   с. Шумляни Церква та дзвіниця (дер.) 1711-1772 рр. в
    Борщагівський район      
1562   м. Борщів Костьол XVIII ст. в
1563   с. Дзвенигород Вали городища IX ст. а
1564   -"- Церква та дзвіниця 1801 р. в
1565   с. Збручанське Руїни замку XVII ст. а
1566   с. Іване-Пусте Богословська церква та дзвіниця (дер.) 1775 р. в
1567   с. Кривче Замок (башти та арсенал) 1650 р. в
1568   с. Кудринці Замок (руїни) XVI ст. а
1569   с. Міжгір'я Давньослов'ян- ський печерний храм ("Святиня поганська") з жертовним ка- менем (камінь Довбуша) IX ст. б
1570   -"- Здвиженська церква XVIII ст. в
1571   -"- Келії XVIII ст. в
1572   с. Окопи Фортеця Трійці (руїни)    
1   Брами: Львів- ська 1692 р. а
2   Кам'я- нецька 1692 р.  
3   Мури 1692 р.  
    Бучацький район      
1573   м. Бучач Церква в уро- чищі Монасти- рок (руїни) XVI ст. а
1574   с. Білявинці Дзвіниця (дер.) XVIII ст. в
1575   с. Яблунівка Палац XVII-XVIII ст. в
    Гусятинський район      
1576   с. Волиця Церква (дер.) XVII ст. в
1577   с. Козина Церква та дзвіниця (дер.) XVI ст. в
1578   с. Когулець Церква Парас- кеви та дзві- ниця (дер.) XVIII ст. в
1579   с. Сидорів Замок XVII ст. в
1580   -"- Костьол 1730 р. в
    Заліщицький район      
1581   с. Касперівці Георгіївська церква XVI ст. в
1582   с. Кошилівці Церква та дзвіниця 1746 р. в
1583   с. Нагоряни Миколаївська церква та дзвіниця XVII ст. в
    Збаразький район      
1584   с. Колодне Миколаївська церква та дзвіниця (дер.) 1575 р. в
1585   -"- Дзвіниця (дер.) Михай- лівської церк- ви XVII ст. в
1586   с. Старий Збараж Замок (руїни) XIII ст. а
    Зборівський район      
1587   м. Зборів Преображенська церква та дзвіниця 1749 р. в
1588   смт Заложці Костьол (руї- ни) XV ст. а
1589   -"- Покровська церква та дзвіниця 1740 р. в
    Козівський район      
1590   с. Конюхи Церква та дзвіниця (дер.) 1700 р. в
    Кременецький район      
1591   м. Кременець, вул. Енгельса, 2 Комплекс спо- руд Богоявлен- ського монас- тиря XVIII ст. в
1592   вул. К. Маркса, 22 Жилий будинок (дер.) XVIII ст. в
1593   м. Почаїв Всесвятська церква та кла- довищі 1773 р. в
1594   с. Башуки Дзвіниця (дер.) XVIII ст. в
    Підволочиський район      
1595   с. Скорики Церква (дер.) XVII ст. в
    Теребовлянський район      
1596   м. Теребовля Угорницький монастир (руї- ни) XVII ст. а
    Тернопільський район      
1597   с. Баворів Іванівська церква XVI ст. в
1598   с. Буцнів Петропавлівсь- ка церква та дзвіниця 1774 р. в
1599   с. Плотича Палац 1720 р. в
    Чортківський район      
1600   с. Біла Дзвіниця (дер.) XVIII ст. в
    Шумський район      
1601   смт Шумське Преображенська церква 1637 р. в
1602   с. Новостав Церква (дер.) XVIII ст. в
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
1603   м. Харків Дзвіниця Успе- нського собору 1843 р. в
1604   м. Ізюм Всесвятська церква перша половина XIX ст. в
1605   -"- Миколаївська церква 1809-1823 рр. в
    Балаклійськкй район      
1606   с. Петрівське Петрівська фортеця Ук- раїнської лі- нії 1731 р. а
    Барвінківський район      
1607   с. Секретарівка Тамбовська фортеця Ук- раїнської лі- нії 1731 р. а
    Богодухівський район      
1608   смт Шарівка Садиба    
1   Палац перша половина XIX ст. в
2   Будинок варти друга половина XIX ст. в
3   Будинок госпо- дарського дво- ру друга половина XIX ст. в
  4   Будинок лісни- ка (дер.) друга половина XIX ст. в
    Зачепилівський район      
1609   с. Залінійне Федорівська фортеця Ук- раїнської лі- нії 1731 р. а
1610   с. Залінійне (околиця) Козловська фортеця Ук- раїнської лі- нії 1731 р. а
    Ізюмський район      
1611   с. Іванівка Церква Івана Предтечі 1776 р. в
    Красноградський район      
1612   м. Красноград Більовська фортеця Ук- раїнської лі- нії 1731 р. а
1613   с. Октябрське Іванівська фортеця Ук- раїнської лі- нії 1731 р. а
    Лозівський район      
1614   с. Павлівка Друга Слобідська фортеця УК- раїнської лі- нії 1731 р. в
    Нововодолазький район      
1615   с. Дячківка Орловська фор- теця Українсь- кої лінії 1731 р. а
1616   с. Парасковія Парасковійська фортеця Ук- раїнської лі- нії 1731 р. а
    Первомайський район      
1617   с. Єфремівка Єфремівська фортеця Ук- раїнської лі- нії 1731 р. а
1618   с. Михайлівка Михайлівська фортеця Ук- раїнської лі- нії 1731 р. а
1619   с. Олексіївка Олексіївська фортеця Ук- раїнської лі- нії 1731 р. а
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
    м. Херсон      
1620   вул. Комсомольська, 14 Жилий будинок пеша чверть XIX ст. в
1621   -"- 23 Жилий будинок середина XIX ст. в
1622   -"- 36 Жилий будинок кінець XVIII ст. в
1623   вул. Перекопська, 4/14 Резиденція гу- бернатора 1905 р. в
1624   вул. Ломоносова, 69 Миколаївська церква перша половина XIX ст. в
1625   вул. 21 Січня, 24 Бібліотека 1897 р. в
1626   вул. Краснофлотська, 1 Жилий будинок 1820 р. в
1627   -"- Складська спо- руда кінець XVIII ст. в
1628   провулок Ушакова Лікарня 1840 р. в
1629   -"- Пам'ятник Го- варду 1827 р. а
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
    м. Кам'янець-Подільсь- кий      
1630   площа Центральна, 7 Жилий будинок XVIII ст. в
1631   -"- 8 Вірменський жилий будинок XVIII ст. в
1632   площа Центральна, 10 Вірменський жилий будинок XVIII ст. в
1633   -"- 12 Вірменський жилий будинок XVIII ст. в
1634   -"- 18 Будинок семі- нарії 1782 р. в
1635   вул. К. Маркса, 10 Будинок школи кармелітів XVIII ст. в
1636   -"- 14 Будинок першої російської гімназії XIX ст. в
1637   -"- 14-а Будинок єзуїт- ського коле- гіуму 1756 р. в
1638   -"- 19 Жилий будинок XIX ст. в
1639   -"- 20 Турецький мі- нарет XVII ст. б
1640   -"- 21 Жилий будинок XIX ст. в
1641   провулок Музейний, 2 Будинок поді- льского єпис- копа XVI ст. в
1642   -"- 10 Костьол монас- тиря домініка- нок з келіями XVIII ст. в
1643   вул. Кірова, 2-а Келії троїць- кого монастиря XVII ст. в
1644   вул. К. Лібкнехта, 2 Будинок старо- сти фортеці XVI ст. в
1645   площа Радянська, 4 Будинок духов- ної консисто- рії XVIII-XIX ст. в
1646   -"- 5 Будинок казен- ної палати 1856 р. в
1647   -"- 7 Жилий будинок 1646 р. в
1648   -"- 8 Жилий будинок XVIII-XIX ст. в
1649   вул. Бебеля, 2 Жилий будинок XVIII ст. в
1650   -"- 11 Будинок духов- ної семінари XVIII ст. в
1651   вул. Свердлова, 1 Жилий будинок XVI ст. в
1652   вул. Свердлова 2-а Жилий будинок та підпірні мури (по вул. Госпітальній XVI-XVIII ст. XVI ст. в а
1653   -"- 4 Вірменський жилий будинок XVI-XVIII ст. в
1654   -"- 6 Вірменський жилий будинок XVI-XVIII ст. в
1655   провулок Толстого, 6 Будинок вірме- нського причту XVI ст. в
1656   вул. Госпітальна, 3 Будинок вірме- нського шпита- лю XVI-XVIII ст. в
1657   -"- 4 Вірменський жилий будинок XVII-XVIII ст. в
1658   -"- 6 Жилий будинок XVI-XIX ст. в
1659   -"- 7 Будинок туре- цького наміс- ника XVII ст. в
1660   вул. Р. Люксембург, 12 Жилий будинок XVIII ст. в
1661   -"- 15 -"- XVIII-XIX ст. в
1662   -"- 17 -"- 1753 р. в
1663   вул. Комсомольська, 104 Жилий будинок 1884 р. в
1664   -"- 5-7 Пивоварний за- вод XIX ст. в
1665   вул. Кузнецька, 4 Грот-колодязь XVI ст. в
1666   узвіз Старопоштовий Прибережна ба- шта Польської брами XVI ст. а
1667   вул. Косіора, 3 Будинок комер- ційного банку XIX ст. в
1668   вул. Суворова Георгіївська церква та дзвіниця 1861 р. в
1669   вул. Франка Покровська церква 1864 р. в
1670   вул. Чкалова Будинок держа- вного банку XIX ст. в
1671   вул. Пушкінська Будинок лікар- ні XIX ст. в
1672   вул. Ленінградська Жилий будинок XIX ст. в
1673   вул. Шевченка Будинок духов- ної семінарії XIX ст. в
1674   -"- Будинок Ма- ріїнської гім- назії XIX ст. в
1675   -"- 26 Білогірський район Будинок казен- ної палати XIX ст. в
1676   смт Білогір'я Земляний замок XVI ст. а
1677   смт Ямпіль Віньковецький район Тихомльське городище з руїнами форте- ці X ст. XVI ст. а
1678   с. Говори Палац з госпо- дарськими бу- динками початок XIX ст. в
1679   с. Зіньків Костьол 1450 р. в
1680   -"- Дунаєвецький район Садибний буди- нок перша половина XIX ст. в
1681   с. Махів Церква 30-і роки XIX ст. в
1682   -"- Палац 30-і роки XIX ст. в
1683   с. Маліївці Садиба    
1 -"- Палац 1788 р. в
2 -"- Водонапірна башта початок XIX ст. в
3 -"- Господарський будинок XIX ст. в
4 -"- Мур огорожі та міст (з обелі- сками) XVIII ст. а
    Ізяславський район      
1684   с. Велика Радогощ Миколаївська церква (дер.) та дзвіниця XVIII ст. в
1685   с. Мала Радогощ Покровська церква та дзвіниця (дер.) 1800 р. в
    Кам'янець-Подільський район      
1686   с. Бакота Скельний мона- стир XIV ст. б
1687   с. Жванець Вірменський костьол XVII ст. в
1688   с. Китайгород Костьол XVI-XVIII ст. в
1689 1 2 3 с. Панівці Комплекс спо- руд замку Замок (руїни) Палац -"- Будинок коле- гіуму XV-XVI ст. XV-XVI ст. XVII ст. а в в
1690   с. Чорнокозинці Комплекс спо- руд замку    
1 -"- Замок (руїни) XVI-XVII ст. а
2 -"- Брама -"- XVI-XVII ст. а
3 -"- Костьол -"- XVI-IVII ст. в
    Красилівський район      
1691   смт Антоніни Садиба    
1 -"- Флігель палацу початок XIX ст. в
2 -"- Манеж початок XIX ст. в
3 -"- Три брами з огорожею друга половина XIX ст. а
    Летичівський район      
1692   смт Летичів Михайлівська XV-XVI ст. в
1693   с. Западинці Церква з дзві- ницею (дер.) XVIII ст. в
1694   смт Меджибіж Костьол XV ст. в
1695   -"- Колони-каплиці "XVII ст. а
    Новоушицький район      
1696   с. Заміхів Костьол друга половина XVIII ст. в
    Полонський район      
1697   м. Полонне Костьол 1607 р. в
1698   -"- Земляна форте- ця з мурованим бастіоном XVII ст. а
    Славутський район      
1699   м. Славута Торгові ряди кінець XVIII ст. в
1700   с. Старий Кривин Воскресенська церква (дер.) 1763 р. в
    Старокостянтинівський район      
1701   м. Старокостянтинів Комплекс спо- руд оборонної башти    
1 -"- Оборонна башта XVI ст. а
2 -"- Костьол (руї- ни) 1612 р. а
1702   -"- Костьол 1754 р. в
1703   с. Новоселиця Палац перша половина XIX ст. в
1704   с. Самчики Садиба    
1 -"- Палац початок XIX ст. в
2 -"- Китайський бу- динок початок XIX ст. в
3 -"- Брама та при- брамні будинки початок XIX ст. в
1705   -"- Церква XVIII ст. в
1706   с. Старий Остропіль Чемеровецький район Церква 1840 р. в
1707   с. Залуччя Церква (дер.) XVIII ст. в
    Ярмолинецький район      
1708   с. Проскурівка Будинок папір- ні XIX ст. в
1709   -"- Водяний млин XIX ст. в
1710   с. Сутківці Замок XV ст. а
1711   с. Шарівка Церква-фортеця XIV-XVII ст. в
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
1712   м. Умань Торгові ряди 1838 р. в
    Городищенський район      
1713   м. Городище Михайлівська церква 1844 р. в
    Драбівський район      
1714   с. Мойсівка Петропавлівсь- ка церква 1808 р. в
    Золотоніський район      
1715   с. Гельмязів Троїцька церк- ва (дер.) 1841 р. в
1716   с. Драбівці Троїцька (дер.) 1794 р. в
1717   -"- Миколаївська церква (дер.) XVIII ст. в
    Кам'янський район      
1718   с. Жаботин Успенська цер- ква (дер.) 1851 р. в
1719   с. Лебедівка Церква Олекса- ндри 1843 р. в
    Катеринопільський район      
1720   смт Єрки Церква (дер.) 1773 р. в
    Корсунь-Шевченківський район      
1721 1 м. Корсунь-Шевченків- ський Палац 1786 р. б
2 -"- Брама 1786 р. в
3 -"- Флігель 1786 р. в
1722   с. Кірове Преображенська церква (дер.) 1738 р. в
    Маньківський район      
1723   с. Добра Садибний буди- нок XIX ст. в
1724   с. Роги Корчма XVIII ст. в
    Тальнівський район      
1725   м. Тальне Мисливський замок 1896-1903 рр. в
    Христинівсьний район      
1726   с. Синиця Парк та парко- ві споруди XVII-XVIII ст. в
    Черкаський район      
1727   с. Думанці Миколаївська церква XIX ст. в
1728   с. Мошни Преображенська церква 1840 р. в
    Чигиринський район      
1729   с. Мельники Троїцька церк- ва Мотронинсь- кого монастиря 1801 р. в
    Шполянський район      
1730   м. Шпола Палац середина XIX ст. в
1731   с. Бурти Церква 1829 р. в
1732   с. Лебедин Преображенська церква 1826 р. в
1733   -"- Дзвіниця Лебе- динського мо- настиря 1839 р. в
1734   с. Матусів Вознесенська 1818 р. в
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
    м. Чернівці      
1735   вул. Бориспільська, 13 Возкесенська церква та дзвіниця (дер.) XVII ст. в
1736   вул. Українська, 30 Вірменська церква 1860 р. в
1737   Театральна площа, 1 Український музично-драма- тичний театр ім. О.Кобилян- ської 1905 р. в
1738   Центральна площа, 1 Ратуша 1847 р. в
1739   -"- 10 Адміністратив- ний будинок 1901 р. в
1740   вул. Радянська, 1 Палац юстиції 1906 р. в
    Вижницький район      
1741   с. Волока Миколаївська церква (дер.) 1784 р. в
    Глибоцький район      
1742   с. Біла Криниця Церква (дер.) XVIII ст. в
1743   -"- Собор старооб- рядців 1906 р. в
1744   с. Буківка Дмитрівська церква (дер.) XVIII ст. в
1745   с. Верхні Синівці Здвиженська церква (дер.) 1790 р. в
1746   с. Могилівка Успенська цер- ква XVII ст. в
1747   с. Петрашівка Архангельська церква (дер.) 1663 р. в
1748   с. Тернавка Дмитрівська церква 1811 р. в
1749   с. Турятка Успенська цер- ква 1718 р. в
1750   с. Цурень Архангельська церква (дер.) 1796 р. в
    Заставнівський район      
1751   с. Василів Церква Різдва Богородиці 1835 р. в
1752   с. Веренчанка Успенська цер- ква (дер.) 1794 р. в
1753   с. Вікно Палац XIX ст. в
1754   -"- Церква 1826 р. в
1755   с. Репужинці Покровська церква та дзвіниця 1791 р. в
    Кіцманський район      
1756   с. Глиниця Успенська цер- ква 1786 р. в
1757   с. Іванківці Богородицька церква (дер.) 1794 р. в
1758   с. Оршівці Успенська цер- ква та дзвіни- ця 1850 р. в
1759   с. Шипинці Церква Різдва 1812 р. в
    Путильський район      
1760   смт Путила Церква (дер.) 1885 р. в
1761   с. Дихтинець Церква (дер.) 1871 р. в
1762   с. Розтоки Успенська цер- ква та дзвіни- ця (дер.) 1846 р. в
1763   с. Шепіт Успенська цер- ква та дзвіни- ця (дер.) 1898 р. в
    Сокирянський район      
1764   с. Білоусівка Дмитрівська церква та дзвіниця (дер.) 1794 р. в
1765   с. Непоротове Скельний мона- стир XII-XIII ст. а
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
1766   м. Чернігів, вул. Пролетарська, 1 Будинок Феодо- сія (дер.) 1688 р. в
1767   м. Ніжин, вул. Подвойського Миколаївська церква 1743 р. в
1768   м. Ніжин, вул. Черво- них партизан, 14 Преображенська церква XVII ст. в
1769   м. Ніжин, вул. Пожар- на, 2 Бахмацький район Жилий будинок XVIII ст. в
1770   смт Батурин будинок Кочу- бея XVII-XIX ст. в
1771   с. Тиниця Будинок Кочу- бея з парком XVIII ст. в
1772   -"- Скарбниця XVIII ст. в
    Городнянський район      
1773   с. Великий Листвен Михайлівська церква 1772 р. в
    Козелецький район      
1774   смт Козелець Вознесенська церква 1772 р. в
1775   смт Козелець Флігель (дер.) садиби XVIII ст. в
1776   с. Петрівське -"- Михайлівська церква та дзвіниця і огорожа з баш- тами XVIII ст. XVIII ст. в а
    Коропський район      
1777   с. Оболоння Церква Різдва 1801 р. в
1778   с. Райгородок Преображенська церква 1820 р. в
    Менський район      
1779   с. Бігач Троїцька церк- ва 1831 р. в
1780   с. Волосківці Церква (дер.) XVIII ст. в
1781   с. Городище Миколаївська церква (дер.) XVII-XVIII ст. в
1782   с. Дягова Церква (дер.) XIX ст. в
1783   с. Синявка Покровська церква (дер.) XVIII ст. в
1784   с. Стольне Андріївська церква 1782 р. в
    Ніжинський район      
1785   с. Безуглівка Михайлівська церква 1831 р. в
    Прилуцький район      
1786   с. Полонки Михайлівська церква 1660 р. в
1787   с. Яблунівка Преображенська церква та дзвіниця 1814 р. в
    Ріпкинський район      
1788   смт Любеч Воскресенська церква початок XIX ст. в
    Чернігівський район      
1789   смт Сєднів Георгіївська церква XVII ст. в
1790   с. Новий Білоус Троїцька церк- ва (дер.) та дзвіниця 1646 р. в
ПРИМІТКИ: Група пам'яток, щодо їх використання (графа 6) визначена
     згідно з "Положенням про охорону пам'ятників культури":
     "а" -  пам'ятники  архітертури,  які  не  можна
     використовувати для практичних цілей (старовинні мури,
     тріумфальні арки,  монументи,  фонтани,   нагробні
     пам'ятники тощо);
     "б" - пам'ятки, які можна використовувати, але виключно
     під наукові та музейно-показові установи;
     "в" - пам'ятки архітектури, які можна використовувати
     для культурних або господарських цілей і передавати в
     орендне використання установам та організаціям.Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2022 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ