Постановление от 18.02.2004 № 182 "Об утверждении Порядка предоставление государственным служащим, которые согласно законодательству требуют улучшения жилых условий, беспроцентного кредита для жилищного строительства или приобретения квартир или индивидуальных жилых домов"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19454 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПостановление от 18.02.2004 № 182 "Об утверждении Порядка предоставление государственным служащим, которые согласно законодательству требуют улучшения жилых условий, беспроцентного кредита для жилищного строительства или приобретения квартир или индивидуальных жилых домов"
Дата начала действия18.02.2004
Дата принятия18.02.2004
СтатусДействующий
Вид документаПостановление
Шифр документа182
РазработчикКабинет Министров Украины
Принявший органКабинет Министров Украины


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 18 лютого 2004 р. N 182
                Київ

      Про затвердження Порядку надання державним
      службовцям, які відповідно до законодавства
    потребують поліпшення житлових умов, безвідсоткового
     кредиту для житлового будівництва або придбання
      квартир чи індивідуальних житлових будинків


   Відповідно до статті 36 Закону України "Про державну службу"
 та на виконання пункту 6 заходів щодо реалізації
Стратегії реформування системи державної служби в Україні на
2003 рік, схвалених Указом Президента України від 24 грудня
2002 р.  N 1211  ,  Кабінет  Міністрів  України
п о с т а н о в л я є:

   1. Затвердити  Порядок надання державним службовцям, які
відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов,
безвідсоткового кредиту для житлового будівництва або придбання
квартир чи індивідуальних житлових будинків, що додається.

   2. Міністерству фінансів під час складання проекту Державного
бюджету  України на відповідний рік передбачати за поданням
Головного управління державної служби у складі загальнодержавних
видатків кошти на компенсацію відсоткової ставки за користування
державними службовцями, які відповідно до законодавства потребують
поліпшення житлових умов, безвідсотковим кредитом для житлового
будівництва або придбання квартир чи індивідуальних житлових
будинків далі - кредит).

   3. Визначити уповноваженим банком, що здійснює кредитування
державних службовців, які відповідно до законодавства потребують
поліпшення житлових умов і мають право на отримання кредиту,
відкрите акціонерне товариство "Державний ощадний банк України"
(далі - Ощадбанк).

   Міністерству фінансів разом з Ощадбанком щороку встановлювати
відсоткову ставку за користування кредитом у розмірі, який не
повинен перевищувати подвійну облікову ставку Національного банку.

   4. Державному  комітетові  з  будівництва та архітектури
щокварталу подавати Ощадбанку інформацію  про  опосередковану
вартість спорудження 1 кв. метра загальної площі житла в регіонах
та забезпечувати її опублікування у власних періодичних виданнях.

   5. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2005 року.


   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ


   Інд. 34


                      ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                  від 18 лютого 2004 р. N 182

               ПОРЯДОК
        надання державним службовцям, які
       відповідно до законодавства потребують
      поліпшення житлових умов, безвідсоткового
       кредиту для житлового будівництва або
        придбання квартир чи індивідуальних
            житлових будинків


   1. Цей  Порядок  визначає  механізм  надання  державним
службовцям, які відповідно до законодавства потребують поліпшення
житлових умов (далі - державні службовці), безвідсоткового кредиту
для житлового будівництва або придбання квартир чи індивідуальних
житлових  будинків  шляхом компенсації відсоткової ставки за
користування кредитом (далі - відсоткова ставка за кредитом) за
рахунок коштів державного бюджету.

   2. Дія цього Порядку не поширюється на державних службовців,
які отримали кредити на індивідуальне  житлове  будівництво,
придбання квартир чи індивідуальних житлових будинків, пільгові
кредити за рахунок бюджетних коштів на будівництво (реконструкцію)
і придбання житла згідно з іншими нормативно-правовими актами.

   3. Безвідсотковий  кредит  для житлового будівництва або
придбання квартир чи індивідуальних житлових будинків (далі -
кредит) надається державному службовцю уповноваженим банком лише
один раз протягом періоду перебування на державній службі. Право
на отримання кредиту вважається використаним з моменту прийняття
уповноваженим банком рішення про його надання та включення суми
заборгованості  до  реєстру  сум  належної  до відшкодування
компенсації - щомісячного розрахунку-обгрунтування обсягу належних
до компенсації коштів, який складається уповноваженим банком у
розрізі державних органів, позичальників і регіонів. Форма реєстру
визначається Головдержслужбою та уповноваженим банком.

   4. Для  отримання державним службовцем кредиту державний
орган, в  якому  він  працює,  подає  уповноваженому  банку
лист-погодження,  в  якому  зазначається  розмір  кредиту,
обумовлюється  зобов'язання  державного  органу  повідомити
уповноважений  банк  про  припинення  державним  службовцем
(позичальником)  державної  служби.  Форма  листа-погодження
визначається Головдержслужбою та уповноваженим банком.

   Державний орган подає уповноваженому банку лист-погодження за
наявності письмової згоди Головдержслужби.

   Підставою для надання державним органом  листа-погодження
уповноваженому банку є документальне підтвердження перебування
позичальника та членів його сім'ї на квартирному обліку.

   Механізм визначення ліміту коштів, з урахуванням якого може
бути наданий лист-погодження, та проект рішення Кабінету Міністрів
України про розподіл між державними органами передбачених в
державному бюджеті видатків на компенсацію відсоткових ставок за
кредитами, що надаються державним  службовцям,  розробляються
Головдержслужбою.

   5. Кредит надається в гривнях на строк, що не повинен
перевищувати 20 років.

   6. Уповноважений  банк  розглядає  звернення  державного
службовця про надання кредиту за наявності:

   листа-погодження;

   документів на  отримання  кредиту  згідно  з  вимогами
уповноваженого банку;

   поточного рахунка, відкритого позичальником в уповноваженому
банку для зарахування коштів та обслуговування кредиту;

   документального підтвердження   першочергового   внеску,
достатнього для фінансування не менш як 10 відсотків вартості
об'єкта кредитування. Розмір внеску визначається уповноваженим
банком з урахуванням  можливості  забезпечення  позичальником
кредиту.

   7. Розмір кредиту (К) визначається залежно від нормативно
встановленого розміру загальної площі  житла  на  сім'ю  та
опосередкованої вартості будівництва 1 кв. метра загальної площі
житла в регіоні на момент розгляду питання про надання кредиту за
такою формулою:

            S x Cj x (100-B)
         K = -----------------,
              100

де Сj - опосередкована вартість будівництва 1 кв. метра загальної
площі  житла у регіоні; S - нормативно встановлений розмір
загальної площі  житла  ;  В - розмір першочергового внеску
(у відсотках вартості об'єкта кредитування).

   Нормативно встановлений  розмір  загальної  площі  житла
визначається  як  сукупний розмір загальної площі житла, що
обчислюється виходячи з норми загальної площі на одного члена
сім'ї - 21 кв. метр та 10,5 кв. метра додатково на сім'ю.

   У разі придбання житла на вторинному ринку його вартість
визначається за результатами  експертної  оцінки,  проведеної
незалежним експертом згідно із законодавством. При цьому розмір
кредиту не може бути більше ніж добуток нормативно встановленого
розміру загальної площі житла і його опосередкованої вартості.

   Розмір кредиту визначається уповноваженим банком виходячи з
кредитоспроможності позичальника та можливості забезпечення ним
кредиту і може бути більшим, ніж розмір кредиту, відсоткова ставка
за яким підлягає компенсації. При цьому відсотки за користування
частиною  кредиту,  відсоткова  ставка  за яким не підлягає
компенсації, сплачуються державним службовцем. У такому разі між
уповноваженим банком та державним службовцем укладається окрема
кредити а угода на загальних підставах.

   8. Умови  надання кредиту визначаються кредитною угодою.

   Типова форма кредитної угоди визначається Головдержслужбою та
уповноваженим банком.

   9. Після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про
розподіл між державними органами передбачених в державному бюджеті
видатків на компенсацію відсоткових ставок за кредитами, що
надаються державним службовцям, Мінфін вносить зміни до розпису
державного бюджету, а Державне казначейство виділяє державним
органам кошти на компенсацію відсоткових ставок за кредитами.

   10. Державні органи на підставі поданих уповноваженим банком
реєстрів сум належної до відшкодування компенсації перераховують
кошти, передбачені на компенсацію відсоткових ставок за кредитами,
на кореспондентський рахунок уповноваженого банку.

   11. У  разі  припинення  позичальником  державної служби
(за винятком виходу на пенсію), про що державний орган повідомляє
уповноважений банк, кредит обслуговується таким позичальником за
власний рахунок.

   У разі виходу державного службовця на пенсію, у тому числі по
інвалідності, проведення компенсації  відсоткової  ставки  за
кредитом продовжується в установленому порядку,

   12. Контроль  за  цільовим  використанням  кредитів  та
проведенням компенсації відсоткової ставки за цими кредитами
здійснюється згідно із законодавством.

   13. Копії листів-погоджень зберігаються у державних органах
протягом 30 років.

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2021 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com