Постановление от 26.03.1987 № 98 "О Примерном уставе кооператива по строительству и эксплуатации творческих мастерских художников"

Для работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту)
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 20452 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


 • Информация о документе
 • Ссылки на документы
 • Ссылки из других документов
Наименование документаПостановление от 26.03.1987 № 98 "О Примерном уставе кооператива по строительству и эксплуатации творческих мастерских художников"
Дата принятия26.03.1987
СтатусНедействующий
Вид документаПостановление
Шифр документа98
РазработчикСовет Министров Украинской Советской Социалистической Республики
Дата регистрации в Министерстве Юстиций07.03.2003


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
            П О С Т А Н О В А
          від 26 березня 1987 р. N 98
                Київ
 
     Про Примірний статут кооперативу по будівництву
     та експлуатації творчих майстерень художників
 
 
   Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
   Схвалити Примірний статут кооперативу по будівництву  та
експлуатації творчих майстерень художників, що додається.
 
 
      Голова
   Ради Міністрів УРСР                  О.ЛЯШКО
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
   Інд. 28
 
 
                       СХВАЛЕНИЙ
                  постановою Ради Міністрів УРСР
                   від 26 березня 1987 р. N 98
 
 
             ПРИМІРНИЙ СТАТУТ
      кооперативу по будівництву та експлуатації
         творчих майстерень художників
 
 
      I. Мета і порядок організації кооперативу
 
   1. Кооператив  по  будівництву  та  експлуатації творчих
майстерень художників організується з метою забезпечення членів
кооперативу творчими майстернями шляхом їх будівництва за власні
кошти кооперативу і з допомогою банківського кредиту, а також для
наступної експлуатації цих майстерень.
 
   2. Кооператив  по  будівництву  та  експлуатації творчих
майстерень художників організується при обласних організаціях
Спілки художників України у містах та інших населених пунктах.
 
   3. Для організації кооперативу по будівництву та експлуатації
творчих майстерень художників необхідно, щоб кількість членів
Спілки художників СРСР чи членів об'єднань молодих художників і
мистецтвознавців, які бажають вступити до кооперативу, становила
не менше 20 чоловік для м. Києва і не менше 8 чоловік для інших
населених пунктів.
 
   4. Питання про організацію кооперативу по будівництву та
експлуатації  творчих майстерень художників порушується перед
відповідним виконкомом міської, районної в місті, районної Ради
народних  депутатів  правлінням  обласної  організації Спілки
художників України.
 
   Виконком міської, районної в місті, районної Ради народних
депутатів або за його дорученням відповідний відділ управління)
виконкому міської, районної в місті, районної Ради народних
депутатів проводить разом з правлінням обласної організації Спілки
художників України загальні збори осіб, які бажають вступити до
членів кооперативу.
 
   Рішення зборів про організацію кооперативу та склад його
членів затверджуються виконкомом міської, районної в  місті,
районної  ради  народних  депутатів  за  місцем  організації
кооперативу. При цьому, з урахуванням заяв членів кооперативу і
виходячи з вимог пункту 17 цього Примірного статуту, визначаються
розміри приміщень творчих майстерень, які надаватимуться вказаним
членам кооперативу.
 
   Розподіл творчих  майстерень  між  членами  кооперативу
провадиться перед здачею майстерень в експлуатацію.
 
   5. Після затвердження рішення про організацію кооперативу по
будівництву та експлуатації творчих майстерень художників під
відповідним найменуванням скликаються загальні збори його членів
для прийняття статуту.
 
   Прийнятий зборами   статут  кооперативу  затверджується
правлінням обласної організації Спілки художників України  і
реєструється у виконкомі Ради народних депутатів, який затвердив
рішення про організацію кооперативу.
 
   З часу реєстрації статуту кооператив набуває прав юридичної
особи. Кооператив користується штампом і печаткою із зазначенням
свого найменування.
 
   6. Загальні збори членів кооперативу після реєстрації статуту
обирають правління та ревізійну комісію. Збори також затверджують
погоджену з виконкомом міської, районної в місті, районної Ради
народних депутатів і будівельною організацією проектно-кошторисну
документацію на будівництво творчих майстерень і встановлюють
розмір вступного внеску, який не може перевищувати п'ятдесяти
карбованців.
 
     II. Діяльність кооперативу. Його права і обов'язки
 
   7. Будівництво творчих майстерень художників здійснюється у
вигляді окремих будівель, а також з дозволу виконкому міської,
районної в місті, районної Ради народних депутатів з розміщенням
їх в окремих випадках на перших і останніх поверхах будованих
жилих будинків (за винятком майстерень для скульпторів) і в
будівлях та приміщеннях нежитлового фонду за умови пайової участі
кооперативу в загальних витратах по будівництву та експлуатації
жилих будинків і приміщень.
 
   Будівництво творчих майстерень з розміщенням їх у будинках
житлово-будівельного кооперативу здійснюється за згодою цього
кооперативу.
 
   8. Кооператив  по  будівництву  та  експлуатації творчих
майстерень художників укладає з підрядною організацією договір на
будівництво творчих майстерень і здійснює розрахунки за виконані
роботи, або передає за договором функції замовника по цьому
будівництву відповідним відділам (управлінням) виконкомів місцевих
Рад народних депутатів. Технічний  нагляд  у  цих  випадках
здійснюється  в  установленому  порядку  за  рахунок коштів,
передбачуваних у зведених кошторисах на будівництво  творчих
майстерень.
 
   9. Кооператив по  будівництву  та  експлуатації  творчих
майстерень художників здійснює експлуатацію і ремонт творчих
майстерень  за  рахунок  коштів  кооперативу  на  засадах
самооплатності.
 
   Витрати по управлінню, утриманню та експлуатації творчих
майстерень розподіляються між членами кооперативу, виходячи з
розмірів приміщень творчих майстерень, які вони займають.
 
   10. Кооператив  по  будівництву  та експлуатації творчих
майстерень художників має право:
 
   а) одержати  в  установленому  порядку  в  безстрокове
користування земельну ділянку для будівництва творчих майстерень;
 
   б) одержати  банківський  кредит  на будівництво творчих
майстерень. Кредитування  кооперативного  будівництва  творчих
майстерень  здійснюється  відповідно  до правил, установлених
Будбанком СРСР;
 
   в) здійснювати будівництво творчих майстерень за типовими або
індивідуальними  проектами,  розробленими,  погодженими  і
затвердженими в установленому порядку.
 
   Загальна кошторисна вартість будівництва творчих майстерень
визначається проектною організацією, яка здійснює проектування;
 
   г) при необхідності організовувати з дозволу відповідного
виконкому міської, районної в місті, районної Ради народних
депутатів управління  (контору)  для  обслуговування  будівель
кооперативу та його території;
 
   д) передавати безоплатно на баланс відповідних комунальних та
інших   підприємств   мережі   водопроводу,   каналізації,
теплопостачання, електричні та газові мережі кооперативу для
обслуговування їх цими підприємствами;
 
   е) укладати договори, пов'язані з експлуатацією і ремонтом
творчих майстерень, їх добровільним страхуванням,  утриманням
відповідної території, а також інші договори згідно з цілями
діяльності кооперативу.
 
   11. Кооператив по будівництву  та  експлуатації  творчих
майстерень художників зобов'язаний:
 
   а) внести в банк до початку будівництва творчих майстерень
власні кошти в розмірі не менше 40 процентів кошторисної вартості
будівництва творчих майстерень;
 
   б) своєчасно сплачувати внески на погашення банківського
кредиту, одержаного на будівництво творчих майстерень;
 
   в) додержувати діючих правил і норм технічної експлуатації та
ремонту будівель кооперативу;
 
   г) забезпечувати схоронність будівель творчих майстерень і
своєчасне проведення їх капітального та поточного ремонтів;
 
   д) додержувати правил пожежної безпеки;
 
   є) зареєструвати приміщення творчих  майстерень  в  бюро
технічної інвентаризації;
 
   ж) не допускати самовільного перепланування й перебудови
приміщень творчих майстерень.
 
   12. Кооператив по будівництву  та  експлуатації  творчих
майстерень художників володіє, користується й розпоряджається
майном, що йому належить, згідно з цілями, передбаченими статутом
кооперативу. Право розпоряджатися майном, що становить власність
кооперативу, належить виключно самому кооперативу.
 
   13. Кооператив по будівництву  та  експлуатації  творчих
майстерень художників відповідає по своїх зобов'язаннях належним
йому майном, на яке згідно з законодавством Союзу  РСР  і
Української РСР може бути звернено стягнення.
 
          III. Кошти кооперативу
 
   14. Кошти кооперативу по будівництву та експлуатації творчих
майстерень художників складаються з:
 
   а) вступних внесків членів кооперативу;
 
   б) пайових внесків;
 
   в) внесків на управління, утримання і експлуатацію (в тому
числі на проведення капітального ремонту) творчих майстерень;
 
   г) інших надходжень.
 
   Всі кошти  кооперативу  вносяться  на  поточний  рахунок
кооперативу в установі Держбанку СРСР.
 
   15. За рішенням загальних зборів членів кооперативу  по
будівництву та експлуатації творчих майстерень художників можуть
утворюватися спеціальні фонди для цілей, що відповідають завданням
кооперативу (на благоустрій території,  організаційні  витрати
тощо).
 
   Порядок створення  і  витрачання цих фондів визначається
загальними зборами членів кооперативу.
 
      IV. Члени кооперативу, їх права та обов'язки
 
   16. Членами кооперативу по будівництву  та  експлуатації
творчих майстерень художників можуть бути члени Спілки художників
СРСР та члени об'єднань молодих художників і мистецтвознавців, які
потребують творчої майстерні чи поліпшення умов роботи і постійно
проживають у даному населеному пункті.
 
   До кооперативу в порядку черговості приймаються члени Спілки
художників  СРСР  та  члени  об'єднань молодих художників і
мистецтвознавців, які перебувають на обліку для вступу до членів
кооперативу в правлінні обласної організації Спілки художників
України.
 
   17. Кожному члену кооперативу по будівництву та експлуатації
творчих майстерень художників надається в постійне користування
творча майстерня відповідно до розміру паю і  норм  площі,
встановлених Міністерством культури УРСР і Спілкою художників
України з урахуванням характеру творчої роботи художника в межах
від 15 до 100 кв. метрів загальної площі.
 
   18. Творча майстерня надається тільки членам кооперативу, які
виконали свої зобов'язання по внесенню вступного та пайового
внесків, за ордерами, що видаються виконкомом міської, районної в
місті, районної Ради народних депутатів за місцем знаходження
кооперативу.
 
   19. Розмір паю кожного члена кооперативу по будівництву та
експлуатації творчих майстерень художників повинен відповідати
будівельній вартості творчої майстерні, що йому надається, а
сумарна вартість усіх приміщень творчих майстерень - загальній
вартості будівництва.
 
   У разі, якщо член кооперативу та члени його сім'ї особисто
беруть участь у будівництві творчих майстерень, розмір їх трудових
затрат та порядок заліку вартості цих трудових затрат у рахунок
паю встановлюється правлінням кооперативу  за  погодженням  з
підрядною будівельною організацією.
 
   20. Член кооперативу по будівництву та експлуатації творчих
майстерень художників не може бути одночасно членом іншого такого
ж кооперативу чи мати іншу творчу майстерню.
 
   При одержанні  творчої  майстерні  в  кооперативі  член
кооперативу має здати орендовану ним майстерню.
 
   21. Член кооперативу по будівництву та експлуатації творчих
майстерень художників має право:
 
   а) обирати й бути обраним до органів управління кооперативу
та до ревізійної комісії кооперативу;
 
   б) користуватися наданою йому творчою майстернею;
 
   в) добровільно, за своєю заявою, вийти з кооперативу в
будь-який час його існування;
 
   г) передавати за згодою загальних зборів членів кооперативу
свій пай і право користування наданою йому творчою майстернею
батькам, чоловікові (дружині) або дітям, якщо ці особи є членами
Спілки художників СРСР або членами об'єднання молодих художникі і
мистецтвознавців  та постійно проживають в даному населеному
пункті.
 
   При цьому член кооперативу, який передав пай, вибуває з
кооперативу, а особа, якій передається пай, приймається до членів
кооперативу без внесення вступного внеску;
 
   д) провадити з дозволу відповідного  виконкому  міської,
районної в місті, районної Ради народних депутатів обмін творчої
майстерні, яку він займає, на творчу  майстерню  в  іншому
кооперативі за умови прийому до членів кооперативу особи, яка
обмінює майстерню, з внесенням нею вступного і пайового внесків.
 
   При обміні творчої майстерні на іншу в цьому чи іншому
кооперативі провадиться зарахування рівних сум пайових внесків.
 
   Різниця в пайових внесках має бути внесена до відповідного
кооперативу новоприйнятим членом і одержана вибулим з цього
кооперативу.
 
   22. Член кооперативу по будівництву та експлуатації творчих
майстерень художників зобов'язаний:
 
   а) виконувати вимоги статуту кооперативу, рішення загальних
зборів членів кооперативу і правління кооперативу;
 
   б) своєчасно  вносити  платежі на погашення банківського
кредиту;
 
   в) вносити вступний і пайовий внески, а також нести витрати
по управлінню, утриманню, експлуатації (включаючи капітальний
ремонт) приміщень творчих майстерень у розмірах і в строки, що
визначаються загальними зборами членів кооперативу;
 
   г) використовувати  творчу майстерню, що надається йому,
відповідно до її призначення, забезпечувати схоронність приміщення
майстерні, бережно ставитися до майна кооперативу;
 
   д) додержувати  правил  утримання будинку кооперативу та
прилеглої території, правил пожежної безпеки, а також чистоти і
порядку в приміщеннях майстерень та в інших місцях загального
користування;
 
   є) своєчасно провадити за свій рахунок поточний  ремонт
творчої майстерні, а в разі вибуття з кооперативу здати майстерню
та її обладнання в справному стані;
 
   ж) додержувати правил соціалістичного співжиття;
 
   23. Член кооперативу по будівництву та експлуатації творчих
майстерень  художників може бути виключений з кооперативу у
випадках:
 
   а) подання відомостей, що не відповідають дійсності і були
підставою для прийому до кооперативу, а також неправомірних дій
службових осіб при вирішенні питання про прийом до  членів
кооперативу;
 
   б) руйнування  або  псування  приміщення майстерень, або
використання його не за призначенням чи систематичного порушення
правил соціалістичного співжиття;
 
   в) несплати пайового внеску;
 
   г) систематичної несплати без поважних причин внесків на
погашення банківського кредиту або внесків на експлуатацію та
ремонт майстерень;
 
   д) виключення з числа членів Спілки художників СРСР чи
об'єднання молодих художників і мистецтвознавців за дії, несумісні
з цілями і завданнями Спілки художників СРСР.
 
   Виключений з кооперативу позбавляється права користування
творчою майстернею.
 
   24. Особі, яка вибула з кооперативу по  будівництву  і
експлуатації творчих майстерень художників, повертається внесена
нею сума пайових внесків, зменшена відповідно до зносу приміщення
творчої майстерні.
 
   Звільнена творча майстерня надається кооперативом за рішенням
загальних зборів іншій особі, прийнятій до членів кооперативу.
 
   Розмір паю новоприйнятого члена кооперативу не може бути
меншим від балансової вартості приміщення творчої майстерні,
наданої в його користування, зменшеної відповідно до зносу творчої
майстерні.
 
   Повернення суми  паю  особі,  яка вибула з кооперативу,
провадиться після внесення відповідної суми новоприйнятим членом
кооперативу.
 
   25. Пай  померлого  члена кооперативу по будівництву та
експлуатації творчих майстерень художників переходить до його
спадкоємців у встановленому законом порядку. Спадкоємці - члени
сім'ї померлого зберігають право користування творчою майстернею
за умови вступу до кооперативу з додержанням вимог, передбачених
пунктом 16 цього Примірного статуту.
 
   Спадкоємцям, які не мають права на вступ до кооперативу,
виплачується вартість успадкованого ними паю чи частки його,
зменшеної відповідно до зносу приміщення творчої майстерні.
 
     V. Органи управління і ревізійна комісія кооперативу
 
   26. Органами управління кооперативу  по  будівництву  та
експлуатації творчих майстерень художників є загальні збори членів
кооперативу і правління кооперативу.
 
   Загальні збори членів кооперативу є вищим органом управління
кооперативу. Загальні збори:
 
   а) приймають статут кооперативу;
 
   б) обирають  правління  і ревізійну комісію кооперативу,
вирішують питання про дострокове відкликання членів правління та
ревізійної комісії;
 
   в) приймають  до  членів  кооперативу  і  виключають  з
кооперативу;
 
   г) вирішують питання про одержання банківського кредиту на
будівництво творчих майстерень;
 
   д) затверджують розрахунок вартості майстерень, складений
проектною організацією;
 
   є) приймають рішення про розподіл майстерень між членами
кооперативу, а також про надання звільнених приміщень майстерень;
 
   ж) приймають рішення про порядок експлуатації майстерень;
 
   з) встановлюють строки внесення внесків на капітальний ремонт
майстерень і внесків на експлуатацію будинку майстерень;
 
   і) затверджують  звіт   правління   кооперативу   про
фінансово-господарську діяльність кооперативу за минулий рік і
фінансово-господарський план на поточний рік;
 
   к) розглядають скарги на дії правління і ревізійної комісії
кооперативу;
 
   л) приймають  рішення  про  ліквідацію  чи реорганізацію
кооперативу;
 
   м) вирішують  інші  питання,  що  належать  до  відання
кооперативу.
 
   27. Загальні збори членів кооперативу по будівництву та
експлуатації творчих майстерень художників скликаються правлінням
не рідше як двічі на рік.
 
   Позачергові загальні  збори  скликаються  правлінням  у
десятиденний строк на вимогу третини загального числа членів
кооперативу, на вимогу правління кооперативу, ревізійної комісії,
а також виконкому міської, районної в місті, районної Ради
народних депутатів, що зареєстрував статут кооперативу і правління
обласної організації Спілки художників України, при якому створено
кооператив.
 
   28. Загальні збори членів кооперативу по будівництву та
експлуатації  творчих  майстерень  художників   визнаються
правомочними, якщо на них присутні не менше як дві третини
загального числа членів кооперативу.
 
   Рішення приймаються простою більшістю  голосів  присутніх
членів кооперативу.
 
   Загальні збори, що скликаються для вирішення питань про
прийняття статуту кооперативу, встановлення розмірів вступного та
пайового  внесків  і внесків до спеціальних фондів, порядку
управління, утримання та експлуатації творчих майстерень, розмірів
внесків на ці цілі, а також про виключення з членів кооперативу,
реорганізацію та ліквідацію його, вважаються правомочними, якщо на
них присутні не менш як три чверті загального числа членів
кооперативу. Рішення з цих питань приймаються більшістю не менш як
три  чверті  голосів  від числа присутніх на зборах членів
кооперативу.
 
   29. Правління кооперативу по будівництву та експлуатації
творчих майстерень художників обирається строком на два роки з
числа членів кооперативу в кількості не менше 3 осіб.
 
   Правління є виконавчим  органом  кооперативу,  підзвітним
загальним зборам членів кооперативу.
 
   Правління кооперативу обирає зі свого складу голову та його
заступника (заступників).
 
   Правління кооперативу виконує свої обов'язки на громадських
засадах.
 
   30. Правління кооперативу по будівництву та експлуатації
творчих майстерень художників:
 
   а) забезпечує додержання кооперативом  та  його  членами
законодавства, рішень виконкому місцевої Ради народних депутатів з
питань діяльності кооперативу і статуту кооперативу;
 
   б) оформляє банківський кредит  на  будівництво  творчих
майстерень і своєчасно його погашає;
 
   в) здійснює контроль за будівництвом творчих майстерень;
 
   г) виділяє представника для участі в державній приймальній
комісії по прийняттю в експлуатацію творчих майстерень;
 
   д) забезпечує складання звіту про  фінансово-господарську
діяльність кооперативу за минулий рік та фінансово-господарського
плану, кошторису доходів і витрат на поточний рік та подає їх на
затвердження загальних зборів членів кооперативу;
 
   є) розпоряджається  коштами  кооперативу  відповідно  до
затвердженого загальними зборами членів кооперативу кошторису
доходів і витрат на поточний рік;
 
   ж) укладає договори та інші угоди, пов'язані з діяльністю
кооперативу;
 
   з) представляє інтереси кооперативу в державних і громадських
органах, на підприємствах, в установах і організаціях;
 
   і) подає  заявки  і  розрахунки на виконання проектних,
ремонтних та інших робіт, пов'язаних з експлуатацією і ремонтом
творчих майстерень та прилеглої території;
 
   к) контролює надходження від членів кооперативу платежів у
рахунок  погашення  позички  банку,  веде  поточний  облік
заборгованості  і  забезпечує  збереження  зобов'язань членів
кооперативу до повного погашення заборгованості;
 
   л) контролює надходження від членів кооперативу вступних
внесків, пайових внесків, внесків на капітальний ремонт творчих
майстерень, на експлуатацію будинку майстерень  і  утримання
прилеглої  території,  плати за комунальні послуги та інших
платежів;
 
   м) у разі  несвоєчасного  внесення  членами  кооперативу
відповідних  платежів  вживає  заходів  до  їх  стягнення в
установленому порядку;
 
   н) веде список членів  кооперативу,  забезпечує  ведення
діловодства і бухгалтерського обліку, складання звітності;
 
   о) готує пропозиції про прийом до кооперативу і виключення з
нього, надання приміщень майстерень та з інших питань, що належать
до відання загальних зборів членів кооперативу;
 
   п) приймає на роботу та звільняє робітників і службовців, які
обслуговують творчі майстерні та прилеглу територію;
 
   р) забезпечує проведення загальних зборів членів кооперативу;
 
   с) звітує перед загальними зборами членів кооперативу не
рідше одного разу на рік;
 
   т) вирішує інші питання, пов'язані з діяльністю кооперативу,
за винятком тих, що належать до компетенції загальних зборів
членів кооперативу.
 
   31. Засідання  правління  кооперативу скликаються головою
правління в міру необхідності, але не рідше як один раз на
квартал. Засідання можуть скликатися також на вимогу членів
правління або ревізійної комісії.
 
   Рішення правління приймаються простою  більшістю  голосів
присутніх членів правління відкритим голосуванням.
 
   Протоколи засідання правління підписуються всіма присутніми
членами правління, а протоколи загальних зборів - головою та
секретарем зборів.
 
   32. Грошові документи підписуються головою правління або його
заступником і бухгалтером, а при відсутності останнього - членом
правління,  до  відання  якого  віднесені  фінансові питання
кооперативу;
 
   33. Ревізійна  комісія  кооперативу  по  будівництву  та
експлуатації творчих майстерень художників обирається загальними
зборами членів кооперативу в складі не менше трьох осіб з числа
членів кооперативу строком на два роки. Ревізійна комісія обирає з
свого складу голову комісії.
 
   Якщо кооператив складається менш як з 20 членів, замість
ревізійної комісії обирається ревізор, який має повноваження
комісії.
 
   Голова і члени ревізійної комісії (ревізор) виконують свої
обов'язки на громадських засадах.
 
   34. Ревізійна  комісія  кооперативу  по  будівництву  та
експлуатації творчих майстерень художників:
 
   а) здійснює контроль за додержанням правлінням і членами
кооперативу законодавства, рішень виконкому місцевої Ради народних
депутатів з питань діяльності кооперативу і статуту кооперативу;
 
   б) проводить не рідше одного разу на рік (при необхідності -
з участю   відповідних   спеціалістів)   планові   ревізії
фінансово-господарської діяльності кооперативу та про наслідки
звітує перед загальними зборами членів кооперативу;
 
   в) перевіряє  виконання  правлінням  кооперативу  рішень
загальних зборів членів кооперативу;
 
   г) контролює правильність укладання правлінням кооперативу
договорів;
 
   д) перевіряє правильність нарахування і своєчасність внесення
платежів у рахунок погашення банківського кредиту та  інших
установлених платежів;
 
   є) контролює своєчасність розгляду правлінням кооперативу
заяв і скарг членів кооперативу та інших громадян.
 
   35. До складу правління та ревізійної комісії кооперативу по
будівництву та експлуатації творчих майстерень художників не
можуть одночасно входити особи, які є між собою близькими родичами
або перебувають у свояцтві.
 
   36. Кооператив  по  будівництву  та експлуатації творчих
майстерень художників здійснює свою діяльність під керівництвом
правління  обласної організації Спілки художників України та
контролем з боку виконкому міської, районної в місті, районної
Ради народних  депутатів  за  місцем знаходження кооперативу.
Виконком місцевої Ради народних депутатів вправі скасувати рішення
загальних зборів або правління кооперативу, якщо воно суперечить
законодавству і цьому статуту.
 
       VI. Припинення діяльності кооперативу
 
   37. Діяльність кооперативу по будівництву та експлуатації
творчих майстерень художників припиняється з ліквідацією його
справ і майна в таких випадках:
 
   а) визнання кооперативу за рішенням суду неспроможним;
 
   б) визнання кооперативу за рішенням  виконкому  міської,
районної  в  місті,  районної  Ради  народних депутатів, що
зареєстрував статут кооперативу, таким, що відхилився від мети,
зазначеної в статуті;
 
   в) у разі прийняття загальними зборами членів кооперативу
рішення про його ліквідацію;
 
   г) в інших випадках, передбачених законодавством Союзу РСР і
Української РСР.
 
   За рішенням  загальних  зборів  членів  кооперативу  по
будівництву та  експлуатації  творчих  майстерень  художників
кооператив може бути реорганізовано.
 
   Рішення загальних зборів членів кооперативу про ліквідацію чи
реорганізацію кооперативу має бути затверджене виконкомом міської,
районної в місті, районної Ради народних депутатів.
 
   38. Ліквідація  справ  кооперативу  по  будівництву  та
експлуатації творчих майстерень художників провадиться відповідно
до  чинного  законодавства про порядок припинення діяльності
кооперативних організацій з обов'язковою участю  представника
правління обласної  організації  Спілки  художників України і
представника виконкому міської, районної в місті, районної Ради
народних депутатів, що зареєстрував статут кооперативу.
 
   39. Майно кооперативу по будівництву та експлуатації творчих
майстерень художників, що залишилося після задоволення  всіх
пред'явлених  кооперативу  претензій,  виконання  взятих  ним
зобов'язань та виплати членам кооперативу  пайових  внесків,
передається обласній організації Спілки художників України.

Для более удобной работы с текстом документа
(печать документа, поиск по тексту, оглавление) необходимо авторизоваться...

Войти в Личный кабинет

© 2023 Все права защищены
UA  |   RU
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ